Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie

Ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie

Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało dofinansowanie zadania pod nazwą „Dostosowanie Gmachu Głównego MNK do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość dofinansowania to 2 mln 651 tysięcy złotych. Zadanie realizowano w 2022 roku.

Realizacja zadania przyczyniła się w sposób znaczący do poprawy bezpieczeństwa ludzi przebywających Gmachu Głównym oraz zgromadzonych tu zbiorów. W ramach zadania zmodernizowano hydranty w budynku i dodano dwa nowe, wymieniono pokrywy i siłowniki klap oddymiających, zainstalowano dynamiczny systemem sterowania oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym, wymieniono 6 sztuk drzwi wiodących do ciągów komunikacyjnych na nowe o wymaganej przepisami odporności ogniowej, poprawiono bezpieczeństwo użytkowania istniejących w budynku dźwigów osobowych i towarowych poprzez montaż komunikacji audio/video w tych urządzeniach i montaż głównego wyłącznika prądu w pomieszczeniu ochrony. Zaprogramowano je również w taki sposób, aby w przypadku alarmu pożarowego drugiego stopnia zjeżdżały na parter.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe: Gmach Główny, dofinansowanie