Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie

Ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie

Muzeum Narodowego w Krakowie otrzymało dofinansowanie zadania pod nazwą „Dostosowanie Gmachu Głównego MNK do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na wniosek MNK rozszerzono zakres rzeczowy zadania o projekt instalacji gaszenia pożaru dla Biblioteki Książąt Czartoryskich, zmieniający tym samym nazwę zadania na Dostosowanie Gmachu Głównego MNK oraz Biblioteki Książąt Czartoryskich do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”.  Wartość dofinansowania to 3 mln 400 tysięcy złotych. Zadanie będzie realizowane do końca 2022 roku.

Realizacja zadania przyczyni się w sposób znaczący do poprawy bezpieczeństwa ludzi przebywających Gmachu Głównym oraz zgromadzonych tu zbiorów. Prace obejmują wykonanie instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego z funkcją dynamicznego kierowania ewakuacją, modernizację zaworów hydrantowych oraz dodanie nowych hydrantów w przestrzeni Sali Wystaw Zmiennych na parterze, wymianę siłowników i pokryw klap oddymiających, wymianę sześciu drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe oraz szereg działań zmierzających do usprawnienia działania systemów bezpieczeństwa pożarowego.

 Projekt instalacji gaszenia pożaru dla Biblioteki Książąt Czartoryskich wchodzi w skład wielobranżowej dokumentacji rozbudowy i przebudowy tego budynku. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń i pozyskaniu środków finansowych nastąpi etap realizacyjny, efektem którego będzie nowoczesny obiekt naukowej biblioteki, spełniający najnowsze standardy bezpieczeństwa, przechowywania i udostępniania unikatowego księgozbioru, którego geneza sięga kolekcji księstwa Adama Kazimierza i Izabeli Czartoryskich, a za umowna datę początku uznaje się rok 1770.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe: Gmach Główny, dofinansowanie
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję