Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Co po Spektrum?

fot. Eliška Wilczek, Pracownia Fotograficzna MNK

Co po Spektrum?

Z satysfakcją dzielimy się wiadomościami o końcowej ocenie projektu Spektrum! Raport z rozliczenia dotacji w Programie Erasmus+ uzyskał ocenę bardzo dobrą, z ogólną liczbą punktów: 90. Narodowa Agencja Programu - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w podsumowaniu oceny raportu, przekazała informację, że nasze działania wpisały się w priorytety Programu i zrealizowane przez nas działania mają ogromną wartość nie tylko dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin, ale dla wszystkich mających kontakt z kulturą.
W projekcie Spektrum partnerzy realizowali działania wpisujące się w priorytety włączania i różnorodności, bardzo ważne w otaczającej nas rzeczywistości. Narzędzia, które wytworzyliśmy w ramach Spektrum, mogą posłużyć każdemu zainteresowanemu, a zmiany zainicjalizowane przez Muzeum Narodowe, między innymi ciche godziny, są coraz częściej wprowadzane także w innych instytucjach kultury. 

Mocnymi stronami projektu są, jak podkreśla dokument oceny naszego raportu: celne wpisanie się w wybrany priorytet społecznego włączania i uniwersalność stworzonych narzędzi (efektami projektu są gotowe ścieżki wdrożeń, które mogą wykorzystać inne instytucje i organizacje). Wysoką ocenę uzyskały metody współpracy, w której razem z organizacjami partnerskimi uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki czternastu instytucji i organizacji we wszystkich krajach, z których pochodzą partnerzy. 

Wymiana doświadczeń w ramach projektu Spektrum była tak wyjątkowa dzięki różnorodnym kompetencjom i wiedzy, wynikającej ze specyfiki działania poszczególnych uczestników naszych spotkań. Nie bez znaczenia dla powodzenia współpracy jest to, że mimo trudnego startu, w okresie pandemii COVID-19, działania nie zostały wstrzymane, przybierając formę hybrydową i online. Dzięki dużej motywacji, udało nam się przekuć ograniczenia w atuty i wypracować narzędzia, które przyczyniają się do niwelowania barier, przydatne w praktyce instytucji kultury. Świadczą o tym statystyki, zawierające liczbę wyświetleń i pobrań naszych materiałów. 

Podsumowanie projektu zamyka uwaga dotycząca jego słabych stron: nie stwierdzono:) Projekt trafi do międzynarodowej bazy dobrych praktyk. Dziękujemy!

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu na platformie Programu Erasmus+ i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych naborach wniosków, z pełnym przekonaniem poświadczając wartość doświadczenia, jakie udało nam się zebrać dzięki uzyskaniu dotacji na nasz projekt! 

Na koniec pora odpowiedzieć na tytułowe pytanie: co po Spektrum? Nie stawiamy kropki, pracując nad kolejnym przedsięwzięciem, w którym planujemy nadal rozwijać swoje kompetencje. Będziemy dążyć do udostępniania oferty Muzeum kolejnym grupom zainteresowanych. Już wkrótce planujemy pochwalić się Wam rozpoczęciem kolejnych przedsięwzięć. Stay tuned!


Dzień otwarty projektu Spektrum, zdjęcia i montaż: Emanuel Kudzia
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję