Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918

Józef Mehoffer, Natura i Sztuka. Projekt fryzu na gmach TPSP w Krakowie, 1901

Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918

Projekt Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918 jest wynikiem współpracy pomiędzy Muzeum Narodowym w Krakowie, William Morris Gallery i Instytutem Kultury Polskiej w Londynie podjętej w celu organizacji pierwszej na świecie wystawy popularyzującej sztukę użytkową i architekturę epoki Młodej Polski w Londynie wraz z wydaniem pierwszej międzynarodowej publikacji poświęconej w całości tematyce polskiej sztuki stosowanej, rzemiosła artystycznego i architektury epoki Młodej Polski, przygotowanych specjalnie z myślą o zagranicznych, głównie brytyjskich odbiorcach.
Projekt jest realizacją trzyletnią obejmującą lata 2020 -2022. W roku 2020 projekt obejmuje:

1.      Działania merytoryczne (koncepcyjne) związane z opracowaniem wersji docelowej scenariusza WYSTAWY pt. „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918" oraz prace przygotowawcze.
Wystawa prezentując unikatowe cechy rzemiosła artystycznego i architektury epoki Młodej Polski stworzy pierwszą sposobność, aby przybliżyć angielskim odbiorcom tematykę polskich sztuk stosowanych tej epoki. Planowana wystawa będzie stanowić połączenie tradycyjnych form ekspozycyjnych z nowoczesnymi technikami multimedialnymi, pełniącymi rolę pośrednika między obiektami, w celu stworzenia ciągłej, ciekawej narracji. Na ekspozycji zostanie pokazanych ponad 180 obiektów ruchu Młodej Polski, począwszy od obrazów, rysunków, fotografii z epoki poprzez najlepsze przykłady mebli, haftów, kilimów, koronki i ceramiki artystycznej, jak również codzienne przedmioty kultury materialnej Górali z Podhala, które wywarły ogromny wpływ na ogólnonarodowe odrodzenie rzemiosł. Ikoniczne eksponaty wykonane przez kanonicznych twórców będą zestawione z dziełami mniej znanych, lecz równie oryginalnych artystów, którzy w takiej samej mierze zasługują na docenienie w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Tym samym odwiedzający naszą wystawę będą mieli okazję zobaczyć przykłady najbardziej wyjątkowych sztuk dekoracyjnych, które najlepiej uosabiają epokę Młodej Polski i jej etos zrównania statusu sztuk stosowanych z pięknymi.

2.      Działanie popularyzatorskie.
- wydawnicze związane z produkcją publikacji popularno-naukowej poświęconej tematyce sztuk użytkowych epoki Młodej Polski
Będzie to pierwsza anglojęzyczna publikacja dedykowana w całości tematyce polskiej sztuki stosowanej i rzemiosła artystycznego około 1900 roku, przygotowana specjalnie z myślą o międzynarodowych, a głównie brytyjskich odbiorcach, wydana przez wiodącego międzynarodowego wydawcę.
- informacyjne związane z przygotowaniem dedykowanej anglojęzycznej strony internetowej
Na stronie związanej z tematyką Młodej Polski, znajdą się m.in informacje o przedsięwzięciu wystawienniczym, jak i o programie wydarzeń towarzyszących oraz teaserowe materiały audiowizualne. Witryna reklamowana będzie za pośrednictwem kanałów społecznościowych partnerów i prowadzona przez William Morris Gallery. 

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu „Kultura Inspirująca".

Projekt współfinansowany przez:

Współorganizator

Partner