Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

"Kultura ponad granicami" | "კულტურა საზღვრებს მიღმა"

"Kultura ponad granicami" | "კულტურა საზღვრებს მიღმა"

"KULTURA PONAD GRANICAMI" | "კულტურა საზღვრებს მიღმა" - projekt polsko-gruzińskiej współpracy muzealnej.

Partnerzy projektu:

Zagraniczny partner strategiczny - Muzeum Narodowe w Tbilisi (w skład którego wchodzą: Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych, Narodowa Galeria im. Dimitri Shevardnadze oraz Narodowe Muzeum Signaghi)

Polska placówka zagraniczna: Instytut Polski w Tbilisi

Pozostali partnerzy: Stowarzyszenie „Most do Gruzji”

Projekt „Kultura ponad granicami” był realizowany w latach 2019 – 2022. Polegał na współpracy pomiędzy pracownikami gruzińskich instytucji kultury i Muzeum Narodowego w Krakowie. Założeniem projektu była wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy z zakresu konserwacji i ochrony zbiorów, upowszechniania dziedzictwa kulturowego, zarządzania procesami muzealnymi oraz dzielenia się rozwiązaniami we wszystkich obszarach aktywności muzealnej.

Zrealizowane cele ogólne projektu:
1. Stworzenie trwałych relacji pomiędzy polskimi i gruzińskimi instytucjami kultury.
2. Popularyzacja oraz promocja kultury Gruzji i Polski w krajach partnerskich, również z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych.
3. Upowszechnienie idei włączenia Gruzji poprzez kulturę do międzynarodowych sieci współpracy.

Zrealizowane cele szczegółowe projektu:
1. Przekazywanie polskiego doświadczenia w sferze szeroko rozumianej kultury w obszarach m.in.:
konserwacji zabytków i nieinwazyjnego badania obiektów, zarządzania instytucją kultury, zarządzania projektami wystawienniczymi, projektowania przestrzeni wystawienniczych, edukacji kulturalnej, marketingu, nowych technologii digitalizacyjnych.
2. Przygotowanie liderów zmian w zakresie funkcjonowania gruzińskich instytucji kultury.
3. Budowanie kompetencji międzykulturowych na poziomie instytucjonalnym i indywidualnym.

Kierowniczka Projektu: Dominika Treit

Koordynatorki Projektu: Katarzyna Pawłowska (w latach 2021-2022), Olga Pawlak (w latach 2022 – 2021), Kamila Hyska (w roku 2019)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura inspirująca”

 


Realizacji projektu obejmuje lata 2019 do 2023

ROK 2019

Pierwszy etap projektu został zrealizowany w terminie wrzesień-grudzień 2019. W ramach tych działań zrealizowano:

 1. Kickoff meeting – spotkanie startowe zorganizowane w ramach dwudniowej konferencji, podczas której wybrani specjaliści z Muzeum Narodowego w Krakowie zaprezentowali działalność MNK w wybranych obszarach (m.in. zarządzania projektami wystawienniczymi, edukacji, promocji, aranżacji, konserwacji, IT i innych). Spotkanie miało również charakter dyskusyjny. Oprócz prezentacji wypracowanych dobrych praktyk, narzędzi i standardów przeprowadzono badanie jakościowe analizujące potrzeby uczestników spotkania i dostosowania planu dalszych działań projektowych do oczekiwań odbiorców.
 1. Wizyta studyjna pracownika merytorycznego MNK w instytucjach kultury w Gruzji
 1. Podsumowanie i analiza uzyskanych danych oraz zaplanowanie na rok 2020 odpowiedniej formuły kontynuacji projektu
 1. Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona w oparciu o kompleksową identyfikację wizualną, która stała się charakterystycznym znakiem rozpoznawczym wykorzystywanym we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych.


  Harmonogram kick-off meetings w Tbilisi

  Georgian:

  agenda

  general information - "კულტურა საზღვრებს მიღმა"

  poster

  invitation


  English:

  agenda

ROK 2020

Ze względu na ograniczenia pandemiczne, współpraca w ramach projektu „Kultura ponad granicami” z partnerami przedsięwzięcia skupiła się na działaniach online. Ustalony na początku roku harmonogram wizyt studyjnych z wiadomych przyczyn, nie mógł zostać zrealizowany. Dalsza współpraca skupiła się na działaniach online, koncentrując się na wzajemnej komunikacji w zakresie działań marketingowych i filmowych.

W ramach projektu w roku 2020 udało się zrealizować następujące zadania:

 1. Wyprodukować dwa materiały filmowe w wersji polsko-gruzińsko-angielskiej. Celem pierwszego było przybliżenie Muzeum Narodowego w Krakowie pracownikom instytucji kultury w Gruzji, jego sposobów funkcjonowania, ze szczególnym naciskiem na działalność wystawienniczą i popularyzatorską oraz na bogactwo kolekcji we wszystkich jego oddziałach. Drugi film, ma charakter instruktażowy, ukazujący proces powstawania wystawy w Muzeum,  a także wykorzystywanych w instytucji narzędzi oraz procedur, dzięki którym, następuje usprawnienie procesów organizacyjnych i wystawienniczych.
 2. Wyprodukować materiały promocyjne i marketingowe, służące popularyzacji kultury Gruzji i Polski w krajach partnerskich projektu oraz dla podkreślenia współpracy pomiędzy nimi.

ROK 2021

W roku 2021 zrealizowano szereg wizyt studyjnych partnerów projektu w Muzeum Narodowym w Krakowie, w formie szkoleń, spotkań, wykładów, prezentacji oraz warsztatów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis:

 1. Delegacja Dyrektorów 3 największych muzeów w Tbilisi oraz Dyrektorki Departamentu Dostępności Kultury w gruzińskim Ministerstwie Kultury, Sportu i Młodzieży w MNK. Wizyta obejmowała: spotkanie na szczeblu dyrekcyjnym z organizatorami projektu; wizytę i zwiedzanie Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, zwiedzanie wystawy czasowej w gmachu głównym MNK "Polskie Style Narodowe"; wizytę w LANBOZ - labolatorium analiz i nieniszczących badań obiektów zabytkowych MNK, wizytę w Pałacu Książąt Czartoryskich; wizytę studyjna w czasie montażu powstającej wystawy stałej Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku, wizytę w Auschwitz-Birkenau, wizytę i zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu.
 1. Delegacja konserwatorów, ośmioosobowa: grupa została podzielona na 4 dwuosobowe grupy i przydzielona w zależności od specjalizacji do poszczególnych pracowni konserwacji zabytków w MNK. Każdej grupie towarzyszył tłumacz. W ramach warsztatów i szkoleń przygotowanych przez poszczególne pracownie, delegaci z Gruzji odwiedzili: pracownie konserwacji drewna; papieru i skóry; malarstwa; rzemiosła artystycznego, metalu i broni; malarstwa i rzeźby oraz LANBOZ - laboratorium analiz i nieniszczących badań obiektów zabytkowych MNK. Mieli okazję zwiedzić: wystawę czasową Hokusai, Galerię Sztuki Dawnej, Galerię Sztuki Polskiej XX i XXI wieku, wystawę "Polskie Style Narodowe", Pałac Książąt Czartoryskich, Zamek Królewski na Wawelu.                                                   
 2. Delegacja dziewięcioosobowa kadry zarządzającej pracowników gruzińskich instytucji kultury zaproszonych do udziału w warsztatach prowadzonych w sprofesjonalizowanych jednostkach organizacyjnych MNK. Delegaci uczestniczyli w: całodziennym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami w instytucji kultury, wizycie studyjnej w czasie montażu Galerii Stałej Dizajnu i Architektury; wizycie studyjnej w nowopowstałym Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; warsztatach przeprowadzonych w pracowni digitalizacji MNK, zwiedzaniu Galerii Sztuki Dawnej, całodziennych warsztatach przygotowanych przez Dział Edukacji; całodziennych warsztatach przygotowanych przez Dział Marketingu, zwiedzaniu Pałacu Książąt Czartoryskich, wizycie w LANBOZie - laboratorium analiz i nieniszczących badań obiektów zabytkowych MNK, wizycie w Sukiennicach; w pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby.

 

ROK 2022

W dniach 18 do 23 czerwca 2022 r. zrealizowano oficjalną wizytę studyjną reprezentantów Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie u partnerów projektu. Delegacja MNK gościła m.in w Art Palace of Georgia – Museum of Cultural History oraz w oddziałach Gruzińskiego Muzeum Narodowego (National Gallery, Simon Janashia Museum of Georgia i Giorgi Chitaia Open Air Museum of Ethnography).

W dniach 23 lipca do 06 sierpnia 2022 r. oraz 17 września do 01 października 2022 r. zrealizowano dwa dwutygodniowe staże konserwatorskie w pracowniach konserwacji Muzeum Narodowego w Krakowie, zapraszając po dwóch konserwatorów oddelegowanych przez gruzińskie instytucje partnerskie.

W dniach od 1 do 5 października oraz w dniach od 4 do 8 grudnia 2022 zrealizowano 2 wizyty studyjne, zapraszając do MNK pracowników naukowych gruzińskich instytucji kultury, współpracujących w ramach projektu m.in. z Narodowego Instytutu Rękopisów z Tbilisi oraz z Muzeum w Batumi.

Projekt został zakończony wspólną konferencją naukową zorganizowaną w Muzeum Narodowym w Tbilisi, w dniach 24-25 października 2022, w której wzięło udział 90 osób po stronie gruzińskiej o raz 11 osób, delegatów z Polski – pracowników naukowych i specjalistów Muzeum Narodowego w Krakowie.

W ciągu ostatnich dwóch lat projektu udało się zaprosić na staże lub wizyty studyjne w sumie 29 pracowników instytucji kultury w Gruzji.

W czasie trwania projektu w roku 2021 został przygotowany materiał filmowy:

Wizyta w MNKlektor PL, napisy ENGlektor PL, napisy GEFilm instruktażowy, lektor PL, napisy GEWizyty studyjne w Muzeum Narodowym w KrakowieDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura inspirująca”

Partnerzy

Podziękowania dla

Słowa kluczowe: Gruzja, współpraca