Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

"Kultura ponad granicami" | "კულტურა საზღვრებს მიღმა"

"Kultura ponad granicami" | "კულტურა საზღვრებს მიღმა"

"KULTURA PONAD GRANICAMI" | "კულტურა საზღვრებს მიღმა" - projekt polsko-gruzińskiej współpracy muzealnej.

Założeniem projektu jest przygotowanie i realizacja programu „Akademia Zarządzania Instytucją Kultury” pozwalającego na stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i gruzińskimi instytucjami kultury. Projekt pozwoli na dzielenie się wiedzą w zakresie wypracowanych standardów, rozwiązań w strategicznych obszarach aktywności muzealnej, zarządzania procesami muzealnymi oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.
Cele ogólne projektu:
1. Stworzenie trwałych relacji pomiędzy polskimi i gruzińskimi instytucjami kultury.
2. Popularyzacja oraz promocja kultury Gruzji i Polski w krajach partnerskich, również z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych.
3. Upowszechnienie idei włączenia Gruzji poprzez kulturę do międzynarodowych sieci współpracy.

Cele szczegółowe:
1. Przekazywanie polskiego doświadczenia w sferze szeroko rozumianej kultury w obszarach m.in.:
zarządzania instytucją kultury, zarządzania projektami wystawienniczymi, projektowania przestrzeni wystawienniczych, edukacji kulturalnej, marketingu, nowych technologii digitalizacyjnych.
2. Przygotowanie liderów zmian w zakresie funkcjonowania gruzińskich instytucji kultury.
3. Budowanie kompetencji międzykulturowych na poziomie instytucjonalnym i indywidualnym.

Planowane działania posłużą nawiązaniu wieloletniej współpracy w dziedzinie szeroko pojętej działalności kulturalnej i muzealnej, mającej na celu upowszechnienie kultury gruzińskiej i polskiej w obu krajach, identyfikowaniu nowych obszarów współpracy i budowaniu trwałych relacji pomiędzy pracownikami polskich i gruzińskich instytucji kultury.

Projekt docelowo ma być realizacją długofalową obejmującą lata od 2019 do 2023 roku.

Pierwszy etap projektu dotyczy działań, które zrealizowane zostaną w terminie wrzesień-grudzień 2019.

Jednym z tych działań będzie kickoff meeting – spotkanie startowe wybranych specjalistów z Muzeum Narodowego w Krakowie z liderami instytucji kultury w Gruzji oraz osobami odpowiedzialnymi za najważniejsze obszary działalności gruzińskich instytucji kulturalnych. Celem spotkania będzie wymiana polskich i gruzińskich doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania instytucji muzealnej, w tym organizacji głównych procesów i kierunków podejmowanych aktywności. Oprócz prezentacji wypracowanych dobrych praktyk, narzędzi i standardów na przykładzie wybranych projektów zrealizowanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie, planowane jest również omówienie formuły badań jakościowych dotyczących analizy potrzeb uczestników spotkania i dostosowania planu dalszych działań projektowych i ich zakresu do oczekiwań odbiorców.

W ramach projektu odbędzie się również pierwsza z cyklu wizyt studyjnych, mająca na celu zdiagnozowanie potrzeb gruzińskich instytucji w zakresie standardów opieki merytorycznej nad zbiorami oraz ich udostępniania.

Rezultatem projektu będzie podsumowanie i analiza uzyskanych danych oraz zaplanowanie kolejnych działań na 2020 rok.

Działaniom projektowym będzie towarzyszyć kampania informacyjno-promocyjna prowadzona w oparciu o kompleksową identyfikację wizualną, która stanie się charakterystycznym znakiem rozpoznawczym wykorzystywanym we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych.

Harmonogram kick-off meetings w Tbilisi
Georgian:

agenda

general information - "კულტურა საზღვრებს მიღმა"

poster

invitation


English:

agenda


lektor PL, napisy ENG


lektor PL, napisy GE


Film instruktażowy, lektor PL, napisy GE


Partnerzy projektu:

Zagraniczny partner strategiczny - Agencja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Gruzji oraz Państwowe Muzeum Historyczne w Kutaisi

Polska placówka zagraniczna: Instytut Polski w Tbilisi

Pozostali partnerzy: Stowarzyszenie „Most do Gruzji”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Inspirująca”

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Partnerzy

Podziękowania dla

Słowa kluczowe: Gruzja, współpraca
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję