Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

"Kultura ponad granicami" | "კულტურა საზღვრებს მიღმა"

"Kultura ponad granicami" | "კულტურა საზღვრებს მიღმა"

"KULTURA PONAD GRANICAMI" | "კულტურა საზღვრებს მიღმა" - projekt polsko-gruzińskiej współpracy muzealnej.

Założeniem projektu jest przygotowanie i realizacja programu „Akademia Zarządzania Instytucją Kultury” pozwalającego na stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i gruzińskimi instytucjami kultury. Projekt pozwoli na dzielenie się wiedzą w zakresie wypracowanych standardów, rozwiązań w strategicznych obszarach aktywności muzealnej, zarządzania procesami muzealnymi oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.
Cele ogólne projektu:
1. Stworzenie trwałych relacji pomiędzy polskimi i gruzińskimi instytucjami kultury.
2. Popularyzacja oraz promocja kultury Gruzji i Polski w krajach partnerskich, również z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych.
3. Upowszechnienie idei włączenia Gruzji poprzez kulturę do międzynarodowych sieci współpracy.

Cele szczegółowe:
1. Przekazywanie polskiego doświadczenia w sferze szeroko rozumianej kultury w obszarach m.in.:
zarządzania instytucją kultury, zarządzania projektami wystawienniczymi, projektowania przestrzeni wystawienniczych, edukacji kulturalnej, marketingu, nowych technologii digitalizacyjnych.
2. Przygotowanie liderów zmian w zakresie funkcjonowania gruzińskich instytucji kultury.
3. Budowanie kompetencji międzykulturowych na poziomie instytucjonalnym i indywidualnym.
 
Partnerzy projektu:

Zagraniczny partner strategiczny - Muzeum Narodowe w Tbilisi (w skład którego wchodzą: Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych, Narodowa Galeria im. Dimitri Shevardnadze oraz Narodowe Muzeum Signaghi)

Polska placówka zagraniczna: Instytut Polski w Tbilisi

Pozostali partnerzy: Stowarzyszenie „Most do Gruzji”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Inspirująca”


Realizacji projektu obejmuje lata 2019 do 2023

ROK 2019

Pierwszy etap projektu został zrealizowany w terminie wrzesień-grudzień 2019. W ramach tych działań zrealizowano:

 1. Kickoff meeting – spotkanie startowe zorganizowane w ramach dwudniowej konferencji, podczas której wybrani specjaliści z Muzeum Narodowego w Krakowie zaprezentowali działalność MNK w wybranych obszarach (m.in. zarządzania projektami wystawienniczymi, edukacji, promocji, aranżacji, konserwacji, IT i innych). Spotkanie miało również charakter dyskusyjny. Oprócz prezentacji wypracowanych dobrych praktyk, narzędzi i standardów przeprowadzono badanie jakościowe analizujące potrzeby uczestników spotkania i dostosowania planu dalszych działań projektowych do oczekiwań odbiorców.
 1. Wizyta studyjna pracownika merytorycznego MNK w instytucjach kultury w Gruzji
 1. Podsumowanie i analiza uzyskanych danych oraz zaplanowanie na rok 2020 odpowiedniej formuły kontynuacji projektu
 1. Kampania informacyjno-promocyjna prowadzona w oparciu o kompleksową identyfikację wizualną, która stała się charakterystycznym znakiem rozpoznawczym wykorzystywanym we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych.


  Harmonogram kick-off meetings w Tbilisi

  Georgian:

  agenda

  general information - "კულტურა საზღვრებს მიღმა"

  poster

  invitation


  English:

  agenda

ROK 2020

Ze względu na ograniczenia pandemiczne, współpraca w ramach projektu „Kultura ponad granicami” z partnerami przedsięwzięcia skupiła się na działaniach online. Ustalony na początku roku harmonogram wizyt studyjnych z wiadomych przyczyn, nie mógł zostać zrealizowany. Dalsza współpraca skupiła się na działaniach online, koncentrując się na wzajemnej komunikacji w zakresie działań marketingowych i filmowych.

W ramach projektu w roku 2020 udało się zrealizować następujące zadania:

 1. Wyprodukować dwa materiały filmowe w wersji polsko-gruzińsko-angielskiej. Celem pierwszego było przybliżenie Muzeum Narodowego w Krakowie pracownikom instytucji kultury w Gruzji, jego sposobów funkcjonowania, ze szczególnym naciskiem na działalność wystawienniczą i popularyzatorską oraz na bogactwo kolekcji we wszystkich jego oddziałach. Drugi film, ma charakter instruktażowy, ukazujący proces powstawania wystawy w Muzeum,  a także wykorzystywanych w instytucji narzędzi oraz procedur, dzięki którym, następuje usprawnienie procesów organizacyjnych i wystawienniczych.
 2. Wyprodukować materiały promocyjne i marketingowe, służące popularyzacji kultury Gruzji i Polski w krajach partnerskich projektu oraz dla podkreślenia współpracy pomiędzy nimi.

ROK 2021

W roku 2021 zrealizowano szereg wizyt studyjnych partnerów projektu w Muzeum Narodowym w Krakowie, w formie szkoleń, spotkań, wykładów, prezentacji oraz warsztatów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis:

 1. Delegacja Dyrektorów 3 największych muzeów w Tbilisi oraz Dyrektorki Departamentu Dostępności Kultury w gruzińskim Ministerstwie Kultury, Sportu i Młodzieży w MNK. Wizyta obejmowała: spotkanie na szczeblu dyrekcyjnym z organizatorami projektu; wizytę i zwiedzanie Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, zwiedzanie wystawy czasowej w gmachu głównym MNK "Polskie Style Narodowe"; wizytę w LANBOZ - labolatorium analiz i nieniszczących badań obiektów zabytkowych MNK, wizytę w Pałacu Książąt Czartoryskich; wizytę studyjna w czasie montażu powstającej wystawy stałej Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku, wizytę w Auschwitz-Birkenau, wizytę i zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu.
 1. Delegacja konserwatorów, ośmioosobowa: grupa została podzielona na 4 dwuosobowe grupy i przydzielona w zależności od specjalizacji do poszczególnych pracowni konserwacji zabytków w MNK. Każdej grupie towarzyszył tłumacz. W ramach warsztatów i szkoleń przygotowanych przez poszczególne pracownie, delegaci z Gruzji odwiedzili: pracownie konserwacji drewna; papieru i skóry; malarstwa; rzemiosła artystycznego, metalu i broni; malarstwa i rzeźby oraz LANBOZ - laboratorium analiz i nieniszczących badań obiektów zabytkowych MNK. Mieli okazję zwiedzić: wystawę czasową Hokusai, Galerię Sztuki Dawnej, Galerię Sztuki Polskiej XX i XXI wieku, wystawę "Polskie Style Narodowe", Pałac Książąt Czartoryskich, Zamek Królewski na Wawelu.                                                   
 2. Delegacja dziewięcioosobowa kadry zarządzającej pracowników gruzińskich instytucji kultury zaproszonych do udziału w warsztatach prowadzonych w sprofesjonalizowanych jednostkach organizacyjnych MNK. Delegaci uczestniczyli w: całodziennym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami w instytucji kultury, wizycie studyjnej w czasie montażu Galerii Stałej Dizajnu i Architektury; wizycie studyjnej w nowopowstałym Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; warsztatach przeprowadzonych w pracowni digitalizacji MNK, zwiedzaniu Galerii Sztuki Dawnej, całodziennych warsztatach przygotowanych przez Dział Edukacji; całodziennych warsztatach przygotowanych przez Dział Marketingu, zwiedzaniu Pałacu Książąt Czartoryskich, wizycie w LANBOZie - laboratorium analiz i nieniszczących badań obiektów zabytkowych MNK, wizycie w Sukiennicach; w pracowni konserwacji malarstwa i rzeźby.

 

W czasie trwania projektu w roku 2021 został przygotowany materiał filmowy:

Wizyta w MNKlektor PL, napisy ENGlektor PL, napisy GEFilm instruktażowy, lektor PL, napisy GE

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Partnerzy

Podziękowania dla

Słowa kluczowe: Gruzja, współpraca
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję