Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

udostępnianie obiektów muzealnych do filmowania

udostępnianie obiektów muzealnych do filmowania

1. Muzeum Narodowe udostępnia na zewnątrz do filmowania obiekty będące w domenie publicznej oraz nie objęte ograniczeniami konserwatorskimi.

2. Muzeum nie udostępnia  do filmowania obiektów

a. wyłączonych z fotografowania ze względów konserwatorskich, na podstawie opinii konserwatora z uwagi na ich stan zachowania lub prowadzenia prac konserwatorskich

b. Wymagających transportu lub demontażu dla realizacji zamówienia specjalnego, z uwagi na fakt, iż sposób ich przechowywania lub ekspozycji uniemożliwia fotografowanie,  gdy demontaż lub transport obiektu nie jest  możliwy z uwagi na jego stan zachowania, lub inne wskazania konserwatorskie. 

c. Wymagających transportu lub demontażu dla realizacji zamówienia, z uwagi na  fakt, iż sposób ich przechowywania lub ekspozycji uniemożliwia fotografowanie, podczas  gdy koszt demontażu lub transportu jest niewspółmiernie wysoki i/ lub realizacja tych zadań  czynności  niezbędnych  dla realizacji zamówienia  spowoduje dezorganizację pracy Muzeum  uniemożliwiając  realizację celów statutowych MNK. 

d. Filmowanie, których nie jest możliwe ze względów technicznych (dostęp do obiektu, warunki, które wykluczają  możliwość wykonania poprawnych zdjęć), a organizacja transportu/ demontażu jest ograniczona względami jak  w p. c.

e. Do których Muzeum nie posiada uregulowanego tytułu prawnego do autorskich praw majątkowych, z prawem do udzielenia dalszych licencji lub zgody właściciela obiektu do udostępnienia w tym celu. 

3. Muzeum nie pośredniczy w pozyskiwaniu  zgód, o których mowa punkcie 2 lit. e), dla potrzeb Klienta. Muzeum Narodowe w Krakowie wystąpi o wyrażenie zgody na udostępnienie obiektu do filmowania lub fotografowania osobie trzeciej wyłącznie w przypadku, gdy łącząca Muzeum Narodowe w Krakowie z właścicielem obiektu lub osobą uprawnioną do majątkowych praw autorskich przewiduje możliwość udostępnienia obiektu po uprzednim uzyskaniu zgody. W wypadku wyrażenia zgody, udostępnienie następuje zgodnie z wytycznymi właściciela lub  / i osoby uprawnionej do majątkowych praw autorskich oraz zasadami określonymi w decyzji. Muzeum nie gwarantuje pozyskania zgody od właściciela obiektu lub / i osoby uprawnionej z zakresu majątkowych praw autorskich.

4. Wnioski o udostępnienie do filmowania prosimy kierować:

a. W wypadku filmowania w celach niekomercyjny — badawczych, edukacyjnych, w tym filmów telewizji edukacyjnych do

Sekcji Sprzedaży Działu Obsługi Klienta:
Agata Ralska, lider zespołu,    aralska@mnk.pl
tel. 12 4335666
Renata Sawińska, rsawinska@mnk.pl
tel.  124335718

b. W wypadku filmowania w celach komercyjnych do Anny Studnickiej,  Kierowniczki Działu Obsługi Klienta, astudnicka@mnk.pl, tel 695 987 040

 
5. Procedura udostępniania do filmowania

a. zainteresowany jest zobowiązany do przedłożenia listy obiektów, które zamierza filmować, z podaniem  nazw obiektów, autora, nr inwentarzowego. Dotyczy to wszystkich obiektów, w tym również eksponowanych w galeriach i na wystawach zmiennych. 

b. Muzeum weryfikuje, czy obiekty  nie podlegają ograniczeniom prawa autorskiego, własności lub  ograniczeniom konserwatorskim.   

c. Wymagane jest podpisanie umowy, która zawiera wykaz obiektów dopuszczonych do filmowania oraz zakres ich wykorzystania (pola eksploatacji).

d. Filmowanie może nastąpić tylko po podpisaniu umowy.

e. Pobierane są opłaty, ich wysokość jest zależna od celu, w jakim obiekty są filmowane. 


 

Słowa kluczowe: oferta, filmowanie
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję