Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Udostępnianie wizerunków dzieł

Udostępnianie wizerunków dzieł

Udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów muzealnych do reprodukowania we wszelkiego rodzaju publikacjach, kopiowania oraz dla celów badań naukowych, a także wydawanie zgód na reprodukowanie wizerunków dzieł i zgód na filmowanie, następuje na podstawie pisemnego zamówienia skierowanego pocztą e-mailową lub pocztą tradycyjną.  

Zamówienie powinno zawierać :

  1. Informacje na temat występującego, adres do korespondencji, tel. kontaktowy, adres e-mail
  2. Wykaz obiektów do fotografowania (kopiowania, reprodukowania, filmowania ) – autor , tytuł , nr inwentarzowy (dane te można uzyskać w Sekcji Dokumentacji Fotograficznej i Kwerend Naukowych – pnowak@mnk.pl, Tel. 12 43 35 535)

Zamówienia prosimy kierować na adres mailowy kierownika Sekcji Sprzedaży e-mail: aralska@mnk.pl, tel. + 48 12 433 56 66.

Zasady udostępniania fotografii cyfrowych oraz wniosek


Tu sprawdzisz informacje o obiektach
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję