Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW MNK DO KOPIOWANIA

UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW MNK DO KOPIOWANIA

Muzeum Narodowe w Krakowie udostępnia do kopiowania  obiekty ze swoich zbiorów na podstawie umowy oraz za odpłatnością.

 

Zamówienia na udostępnienie obiektu prosimy składać w formie mailowej na adres aralska@mnk.pl lub rsawinska@mnk.pl,  z podaniem:

a-      pełnych danych na temat obiektu

b-      materiału w jakim planuje wykonać kopię

c-       zmiany szczegółu wprowadzonej w kopii w stosunku do oryginału

d-      wymiarów kopii

e-       ilości planowanych kopii do wykonania

f-        zakresu rozpowszechniania kopii

g-       określenia rodzaju wykonywanej formy zgodnie z zapisem p.  II 1/b  Regulaminu, jeśli dotyczy

Regulamin udostępniania do kopiowania