Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Konkurs architektoniczny

Konkurs architektoniczny

Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (oddział w Krakowie) organizuje realizacyjny, dwuetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz w Pałacu Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Celem konkursu jest uzyskanie jak najlepszego (najbardziej wartościowego pod względem artystycznym i użytkowym) projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz w Pałacu Książąt Czartoryskich w Krakowie. Rozstrzygnięcie konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika konkursu, którego praca w etapie 2 zostanie uznana za najlepszą, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia na wykonanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. W zakres zamówienia stanowiącego rozwinięcie pracy konkursowej wchodzić będzie także opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, której celem będzie dostosowanie wnętrz budynku do potrzeb wynikających z projektu nowej ekspozycji i aranżacji, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Projekt nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmować będzie wszystkie pomieszczenia ekspozycyjne i ogólnodostępne, w tym korytarze, klatki schodowe i sanitariaty.

Skład Sądu Konkursowego:
 • prof. Adam Brincken, ASP Kraków
 • mgr Janusz Czop, MNK
 • dr hab. Łukasz Gaweł, MNK
 • dr inż. arch. Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, prof. KAAFM, KSK SARP Kraków – Sędzia Referent
 • arch. Ryszard Jurkowski, KSK SARP Katowice
 • prof. Jerzy Porębski, SPFP, ASP Warszawa
 • dr hab. Andrzej Szczerski, MNK
 • dr Agnieszka Widacka-Bisaga, MNK
Sekretarz organizacyjny konkursu:
 • arch. Paweł Wieczorek – KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu
 • dr inż. arch. Barbara Ostrowska – SARP Kraków – sekretarz pomocniczy konkursu
Harmonogram konkursu:
 • Składanie zgłoszeń udziału w konkursie – 14.04.2017 do godziny 15:00
 • Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – do 29.04.2017
 • Składanie opracowań studialnych w 1 etapie – 16.05.2017 do godziny 15:00
 • Termin ogłoszenia wyników etapu 1 konkursu – 22.05.2017
 • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do 2 etapu – 22.05.2017
 • Składanie pytań do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 20.06.2017
 • Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu w 2 etapie – do 30.06.2017
 • Składanie prac konkursowych w 2 etapie – 1.08.2017 do godziny 15:00
 • Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 16.08.2017
Pula nagród (kwoty brutto): 100 000 PLN
w tym pierwsza nagroda – 40 000 PLN

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie >>>