Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Second life

Second life

Projekt "Second Life. Cyfryzacja i promocja zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego via Nowe Media – wymiana najlepszych praktyk między muzeami z Liechtensteinu, Norwegii i Polski".

Digitalizacja spuścizny i pamiątek po Józefie Czapskim, sprawiły, że wyzwaniem dla Muzeum stało się przygotowanie, w oparciu o zdigitalizowane obiekty, założeń oferty kulturalnej dostosowanej do potrzeb współczesnych odbiorców.

Digitalizacja zasobów muzealnych w Polsce wiąże się z przeznaczaniem na ten cel bardzo dużych środków publicznych. MNK świadome odpowiedzialności w tym zakresie, pragnie optymalnie wykorzystać pozyskiwane w procesie digitalizacji wizerunki cyfrowe i stworzyć nowe możliwości ich prezentacji.

Stąd inicjatywa podjęcia współpracy i wymiany wiedzy z partnerami z krajów zaawansowanych w informatyzacji - Norwegia i Liechtenstein, będących liderami w zakresie "drugiego życia obiektów" poddanych digitalizacji.

Wymiana dobrych praktyk w tym obszarze pozwoliła wypracować nowatorskie, innowacyjne rozwiązania dotychczas nie stosowane w naszym kraju oraz stworzy realną podstawę kontynuacji współpracy z państwami Darczyńców w dziedzinie cyfryzacji w kolejnych latach.

Celem współpracy z muzeami z Norwegii i Liechtensteinu było dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie cyfryzacji, upowszechniania i promocji zdigitalizowanych dóbr kultury oraz poznanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

"Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030" i "Strategia digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce..." za priorytet uznają "Zwiększenie ilości zasobów publicznych w tym zasobów edukacyjnych, zbiorów dziedzictwa, publikacji naukowych i treści mediów publicznych dostępnych w sieci, w celu zapewnienia podaży treści wysokiej jakości". Muzeum Narodowe w Krakowie będąc liderem w dziedzinie digitalizacji dóbr kultury w Polsce stanęło wobec wyzwania optymalnych metod promocji i rozpowszechniania zdigitalizowanego dziedzictwa kultury ("drugie życie obiektu po cyfryzacji").

PLANY:

1. Działania merytoryczne, m.in.:
a) przygotowanie założeń merytorycznych i szczegółowego programu wizyt studyjnych, w tym wybór ekspertów i instytucji;
b) 3 wizyty studyjne w instytucjach kultury w Norwegii (Bergen), Liechtensteinie (Vaduz) i w Polsce (Kraków) dla pozyskania wiedzy na temat rozwiązań w dziedzinie digitalizacji i upowszechnienia cyfrowych wizerunków w krajach partnerskich Projektu - w ramach 3 wizyt studyjnych: spotkania i warsztaty z ekspertami dla wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie narzędzi i metod digitalizacji i upowszechniania dziedzictwa odpowiadających potrzebom współczesnego odbiorcy.

2. Efekty trwałe spotkań:
a) stworzenie strategii digitalizacji, upowszechnienia i promocji spuścizny Józefa Czapskiego
b) opracowanie broszury cyfrowej (podsumowanie prac projektowych) – jako efekt wymiany wiedzy w trakcie spotkań projektowych i współpracy z ekspertami (promocja FWD)

3. Ewaluacja zadania (m.in. przygotowanie wniosków ze współpracy i rekomendacji)

W Projekcie wzięli udział pracownicy Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Miejskiego w Bergen i Muzeum Narodowego w Liechtensteinie oraz eksperci i pracownicy instytucji kultury i nauki z Liechtensteinu (Liechtenstein University), Norwegii i Polski (ok. 30 osób).Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję