Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Remont konserwatorski i modernizacja budynku Klasztorka

Remont konserwatorski i modernizacja budynku Klasztorka

Remont konserwatorski i modernizacja budynku Klasztorka

Terminy realizacji inwestycji: styczeń 2021 do lutego 2023
Wprowadzenie wykonawcy na teren budowy: czerwiec 2021
Montaż ekspozycji, wyposażenie i aranżacja wnętrz: marzec 2023 do czerwca 2023
Udostępnienie ekspozycji Klasztorka zwiedzającym: czerwiec 2023
Finansowanie:
  • Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
  • Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Budżet zadania: ok. 12 mln zł

Generalny wykonawca prac remontowo-konserwatorskich: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych  CECHINI Stanisław i Józef Cechini Sp.j.

Historia obiektu:
Klasztorek, biorący nazwę od wcześniejszej przynależności do klasztoru OO. Pijarów,  zlokalizowany jest przy ul. Pijarskiej 6 i leży pośrodku kompleksu nieruchomości stanowiących  historyczną  siedzibę Muzeum Książąt  Czartoryskich w Krakowie.  Jest to  drugi z kolei (po Arsenale)  budynek  pozyskany  przez księcia Władysława Czartoryskiego,  który wszedł w jego posiadanie drogą zakupu od Austriackiego Funduszu Religijnego -  instytucji zawiadującej mieniem  klasztornym Galicji  po kasatach  zakonów w XVIII  w.

Obecny budynek,  który stoi na  miejscu dawnej kamienicy Pod Bażanty, zakupionej w XVII w. przez OO.  Pijarów na użytek kolegium, wzniesiony został w r. 1750  jako Collegium Novum na pomieszczenie klasztornej biblioteki. W  pierwotnej formie, kolegium to przetrwało, opustoszałe po kasacie zakonu, do  czasu zakupu przez księcia Władysława Czartoryskiego.

Projekt przebudowy,  której wynikiem jest  obecny kształt architektoniczny  Klasztorka, jest dziełem Maurycego  Augusta Gabriela  Ouradou, francuskiego architekta i kierownika robót konserwatorskich (m.in. przy katedrze Notre -Dame w Paryżu ).

W latach: 1879-1884 zrealizowano jego drugi, zatwierdzony przez Magistrat Krakowa  projekt,  noszący  datę 16. X. 1878.

Klasztorek przetrwał do dziś  w niezmienionej postaci,  jest odosobnionym przykładem neogotyku francuskiego w Polsce i stanowi pierwszy chronologicznie budynek w Krakowie, przystosowany do potrzeb muzealnych. Wskutek połączenia dwiema przewiązkami na poziomie pierwszego pietra z  Pałacem  i  Arsenałem  tworzy  historyczny kompleks muzealny o niepowtarzalnych walorach architektonicznych i zabytkowych.   

Zgodnie z wolą nabywcy Klasztorek  od  początku  pełnił  funkcję  ekspozycyjną. W obecnym jego stanie nie realizuje jednak celów przypisanych mu intencjami  fundatorów Muzeum, zaś czasowe przekształcenie funkcji budynku spowodowało zmiany w jego strukturze przestrzennej. Zaprojektowany zakres remontu ma charakter ściśle konserwatorski i stawia sobie za  cel  przywrócenie pierwotnej funkcji ekspozycyjnej oraz odrestaurowanie zabytkowej substancji budynku - jego architektury wraz z detalem architektonicznym oraz  wyposażeniem  w postaci pierwotnego etalażu  ekspozycyjnego , który czyni Klasztorek unikatem w  skali  europejskiej.

Cel inwestycji:

Przeprowadzenie remontu i modernizacji Klasztorka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie spowoduje, że budynek stanie się częścią stałej ekspozycji Muzeum Książąt Czartoryskich, stanowiącej kontynuację narracji wystawy, otwartej w grudniu 2019 r. w Pałacu Czartoryskich.

Budynek  będzie też pełnił inne funkcje muzealne w zakresie przechowywania i udostępniania zbiorów. Poprzez fakt, że budynek Klasztorka zlokalizowany jest pomiędzy dwoma budynkami, gruntownie odnowionymi, pełniącymi od niedawna funkcje wystawiennicze tj. Pałacem Książąt Czartoryskich oraz budynkiem dawnego Arsenału Miejskiego, jego włączenie do funkcji ekspozycyjnych spowoduje naturalne połączenie wszystkich budynków w jeden kompleks, który nie tylko scalał będzie budynki pod kątem ciągłości ekspozycji, funkcji poszczególnych pomieszczeń, lecz również komunikacyjnie.

Realizacja inwestycji  stawia sobie za  cel  przywrócenie pierwotnej funkcji ekspozycyjnej oraz modernizację zabytkowego budynku - wraz z detalem architektonicznym oraz  wyposażeniem  ekspozycji w postaci etalażu  ekspozycyjnego oraz pomieszczeń towarzyszących. Po modernizacji obiektu wystawa w  Klasztorku stanie się częścią stałej ekspozycji Muzeum Książąt Czartoryskich, budynek  będzie też pełnił inne funkcje muzealne w zakresie przechowywania i udostępniania zbiorów,  pomieszczenia Pracowni  Konserwacji  Malarstwa oraz  Gabinetu Rycin i Rysunków.

Ciąg pomieszczeń Klasztorka biegnie wokół wewnętrznego dziedzińca, wymagającego renowacji oraz  uporządkowania , które nada mu charakter patio. Planowana jest renowacja posadzki dziedzińca, wprowadzenie elementów małej architektury.

Wystawa stała która będzie mieścić się na poziomie I piętra dostępna będzie dla zwiedzających poprzez przewiązkę od strony Pałacu i  poprzez przewiązkę  z Arsenałem.

Powierzchnia  ekspozycyjna obejmie  wszystkie  pomieszczenia  1 piętra  Klasztorka włącznie z przewiązką pomiędzy Pałacem i Klasztorkiem.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano modernizację instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych, wentylacji i klimatyzacji.

Ponadto w skład  inwestycji wejdą prace konserwatorskie i budowlane w zakresie:  wymiany pokrycia dachu wraz z elementami więźby dachowej, remont konserwatorski elewacji zewnętrznych wraz z konserwacja zabytkowego dziedzińca wewnętrznego, remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej wraz z otworzeniem witraży, remont konserwatorski i modernizacja historycznych gablot ekspozycyjnych wraz z etalażem.

Zaplanowano ponadto dostawę i montaż wyposażenia wnętrz, zarówno w zakresie kilku nowych gablot ekspozycyjnych, jak również wyposażenia nieekspozycyjnego pomieszczeń oraz pracowni konserwatorów i kustoszy.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję