Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Konserwacja zabytków kultury polskiej w Padwie

Konserwacja zabytków kultury polskiej w Padwie

W Bazylice Św. Antoniego w Padwie w latach 2017-2018 prowadzone były prace konserwatorskie i dokumentacyjno badawcze dotyczące zabytków kultury polskiej.
W roku 2017 kompleksowej konserwacji i restauracji poddano nagrobek Stefana Ubaldiniego de Ripa oraz epitafium Stanisława Friznekiera. Równocześnie przeprowadzono badania stratygraficzne i fizyko-chemiczne dotyczące dekoracji ściennych w Kaplicy Polskiej, żelaznej kutej kraty pierwotnie zamykającej Kaplicę oraz fresków i tablic znajdujących się wokół pierwszego ołtarza polskiego.

W roku 2018 przeprowadzono prace przy malowidłach ściennych autorstwa Tadeusza Popiela które zdobią kaplicę św. Stanisława zwaną Kaplicą Polską znajdującą się w ambicie bazyliki.

Dekoracje ścienne zostały zrealizowane w 1899 roku dzięki zaangażowaniu O. Jana Warchała, penitencjariusza polskiego w bazylice i architekta Camillo Boito, w czasie renowacji wnętrza bazyliki prowadzonej w końcu XIX wieku.

Założenie ikonograficzne malowideł ma charakter patriotyczny i jest ściśle związane z historią i tradycją religijną narodu. Jest zapisem przywiązania narodu polskiego do własnej tożsamości i jego pragnień o odzyskanie niepodległości.

 Dekoracje pokrywają całą powierzchnię ścian i podzielone są na trzy strefy. Środkowa, najważniejsza z nich dedykowana jest św. Stanisławowi, biskupowi i męczennikowi; po lewej stronie kaplicy przedstawiona jest scena Wskrzeszenie Piotrowina, kompozycja po prawej stronie odwołuje się do przekazu hagiograficznego mówiącego o cudownym połączeniu rozczłonkowanego ciała męczennika. Na malowidłach widnieją ponadto wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej z Wilna w otoczeniu aniołów oraz świętych i błogosławionych związanych z historią Polski. Na błękitnym sklepieniu z gwiazdami widoczne są herb Rzeczypospolitej oraz herby polskich miast i regionów.

W kaplicy znajduje się też wiele upamiętniających Polaków tablic i nagrobków, wśród których na szczególną uwagę zasługuje epitafium Erazma Kretkowskiego z tekstem Jana Kochanowskiego.  

Kaplica św. Stanisława wraz z całym jej wystrojem jest nie tylko zabytkiem o dużym znaczeniu dla kultury polskiej. Stanowi część Bazyliki św. Antoniego w Padwie, która należy do najliczniej odwiedzanych świątyń świata, określanej często jako jedna z pereł sztuki sakralnej Europy. Zarówno dla mieszkańców Padwy, jak również dla licznie przybywających z całego świata pielgrzymów i turystów, kaplica ta jest po dziś dzień świadectwem obecności Polaków w mieście, a zwłaszcza znaczenia tej obecności dla obu kultur. Dzięki swojemu usytuowaniu i walorom artystycznym przyczynia się do propagowania naszej historii i sztuki, będąc jednym z najczęściej oglądanych obiektów bezpośrednio odnoszącym się do Polski, który znajduje się poza jej granicami.

Konserwacje i badania nadzorowało Muzeum Narodowe w Krakowie, dzięki dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonawcą prac była konserwator dzieł sztuki Elżbieta Barbara Lenart.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi o projekcie!

Dofinansowano ze środków MKiDN

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję