Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Przygotowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Narodowego w Krakowie

Przygotowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Narodowego w Krakowie

Celem zadania jest realizacja kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej MNK - wraz z logotypem i księgą znaku.
Efektami rzeczowymi inwestycji będzie nowy system identyfikacji wizualnej uwzględniający logotyp, księgę znaku oraz księgę identyfikacji zawierającą m.in.: projekty druków firmowych, gadżetów, oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz określenie kolorów firmowych.

Kompleksowy system identyfikacji wizualnej, bazujący na nowym logotypie (lub odświeżonej wersji obecnego logotypu), księdze znaku oraz księdze identyfikacji będzie stanowił dla wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie kolejny etap w dziedzinach:

* budowania wizerunku MNK jako instytucji nowoczesnej, jednocześnie będącej nośnikiem historii, tradycji i dziedzictwa narodowego

* usystematyzowanie wzajemne pozycjonowanie marki głównej i oddziałów muzeum,

* tworzenia i prowadzenia spójnej komunikacji marketingowej i medialnej o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

*kształtowanie rozpoznawalności marki MNK w kraju ponadregionalnie oraz poza krajem

aktualizacja, 25.04.2023 r.:

Prace nad systemem trwały ponad osiem miesięcy i opierały się na rzetelnym rozpoznaniu potrzeb. Warsztaty z pracownikami muzeum różnych działów (m.in. obsługi ekspozycji, edukacji, obsługi klienta, marketingu czy dyrekcji) pozwoliły spojrzeć na instytucję z wielu perspektyw, zdiagnozować problemy i określić realne potrzeby względem nowej identyfikacji. Najczęściej pojawiającym się wskazaniem było niedostateczne powiązanie oddziałów MNK z marką główną, polegające na traktowaniu przez odbiorców oddziałów MNK jako osobnych instytucji, a nie składowych większej całości. Równocześnie podkreślano znaczenie i rangę tematycznych oddziałów, sprawujących pieczę na ważnymi elementami narodowego dziedzictwa. Zaproponowanym kierunkiem było zatem uwzględnienie odrębności oddziałów z jednoczesnym wyeksponowaniem silnej marki MNK.

Nowa identyfikacja wykorzystuje rodzinę znaków dla każdego z oddziałów, zaprojektowanych na rozpoznawalnej bazie wspólnego motywu głównego. Zakres prac projektowych obejmował szereg działań. Oprócz wspomnianych już warsztatów oraz stworzenia spójnej rodziny znaków dla MNK i wszystkich oddziałów, było to także przygotowanie ujednoliconej kolorystyki i typografii pozwalającej budować rozpoznawalność. 

W ramach prac projektowych powstał też system layoutów do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, pozwalający promować nie tylko znak MNK, ale przede wszystkim dzieła z kolekcji Muzeum. Identyfikacja obejmuje system autorskich ilustracji oraz stworzenie dynamicznego języka z myślą o komunikacji m.in. z młodymi odbiorcami, a także narzędzie do tworzenia unikatowych kolekcji upominków muzealnych.

Wraz z nowym logotypem powstała pełna księga znaku i identyfikacji wizualnej, która zawiera projekty materiałów reklamowych, akcydensów, oznaczeń wewnętrznych i zewnętrznych oddziałów czy gadżetów.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 100 tys. złotych.

Koszt zadania, wynikający z przeprowadzonego zapytania ofertowego, wyniósł 119 tys. zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe: identyfikacja
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję