Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej

W posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie jest bezcenna w skali Europejskiej, liczącą sto tysięcy egzemplarzy kolekcja numizmatów, w tym najlepszy na świecie zbiór numizmatów polskich. Jej trzon stanowi, obejmująca ponad 11 tysięcy egzemplarzy, kolekcja słynnego numizmatyka i zbieracza pamiątek historycznych, hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego (1828-1896).
Po śmierci hrabiego, zgodnie z wolą rodziny, w Pałacyku Czapskich przy ulicy Piłsudskiego w Krakowie powstało samodzielne muzeum, które w 1903 przekazane zostało wraz ze zbiorami Gminie Miasta Krakowa dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Od 1939 roku rozrastające się w wyniku kolejnych darów i zakupów zbiory pozostawały poza szerszym odbiorem, udostępniane jedynie badaczom z kraju i zagranicy oraz pokazywane we fragmentach na okazjonalnych wystawach czasowych. Budynek natomiast pełnił funkcje magazynowe i administracyjne. Chcąc wydobyć tę kolekcję z magazynów i umożliwić jej stałe eksponowanie Muzeum Narodowe w Krakowie przygotowało, realizowany od 2009 roku, projekt "Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej".

Projekt obejmował remont XIX-wiecznego Pałacyku Czapskich i przekształcenie go w nowoczesne centrum ekspozycyjne, badawcze i edukacyjne poświęcone numizmatyce.

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, które było pierwszym oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie otwarto dla zwiedzających w 2013, po ponad siedemdziesięciu latach.

Muzeum przygotowywało się także do rozpoczęcia rozbudowy oficyny, przylegającej do odnowionej wcześniej – dzięki Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kamienicy Łozińskich sąsiadującej z Pałacykiem. Znajdujący się na tyłach kamienicy ogród zostanie zrekultywowany i powstanie pawilon Czapskich. Docelowo powstanie tam muzeum z dostępem do zdigitalizowanego archiwum Józefa i Marii Czapskich.
W ramach działań promujących powstanie Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej odbył się kolejny, mający już swoich stałych słuchaczy, cykl wykładów, który przybliża niektóre zagadnienia z zakresu numizmatyki i połączony jest z prezentacją obiektów z kolekcji Gabinetu Numizmatycznego Muzeum.

Kalendarium projektu

Zobacz też: 
Komitet Honorowy Projektu Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie:
Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dr Jarosław Gowin – Minister Sprawiedliwości
prof. Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego
Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
mec. Lech Kokociński – Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski w latach 2009-2011
prof. Mariusz Mielczarek – Prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
prof. Borys Paszkiewicz – Przewodniczący Komisji Numizmatycznej Polskiej Akademii Nauk
prof. Stanisław Suchodolski – Numizmatyk, Członek Polskiej Akademii Umiejętności
Henryk Woźniakowski – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
śp. Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego
śp. Sławomir Skrzypek - Prezes Narodowego Banku Polskiego

Przedsięwzięcie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" oraz przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z budżetu państwa.

Czas realizacji projektu: 2009-2013

Wartość ogółem: 23 192 893,02 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 19 660 253,35  PLN
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję