Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
Bliżej kultury

Bliżej kultury

Bliżej kultury

"Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji".
 


Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnej formuły udostępnienia on-line reprezentatywnych kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, dla popularyzacji i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:
1. Przygotowanie konserwatorskie obiektów wytypowanych do projektu celem ich przygotowania do digitalizacji.
2. Budowa zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych wytworzonych w ramach projektu.
3. Proces wytworzenia odwzorowań - digitalizacja reprezentatywnych obiektów z zasobów Muzeum.
4. Rozwój struktury programu bazodanowego wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria zarządzania zasobami muzealnymi i interoperacyjności z innymi platformami cyfrowymi, w tym bazami danych i katalogami on-line.
5. Opracowanie merytoryczne obiektów przeznaczonych do digitalizacji z uwzględnieniem opisów metadanowych i kontekstowych w programie bazodanowym.
6. Tłumaczenie na język angielski wybranych metadanych zasobów MNK przeznaczonych do digitalizacji w ramach projektu.
7. Stworzenie platformy cyfrowej www służącej do prezentacji zasobów cyfrowych muzeum.
8. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych dobranych pod kątem zidentyfikowanych grup docelowych, których celem jest popularyzacja zdigitalizowanych i udostępnionych zasobów.

Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi osiągniecie długofalowych korzyści społeczno – gospodarczych poprzez:
- podniesienie kompetencji kulturowych i upowszechnienie wiedzy o zasobach Muzeum pośród osób, które jedynie drogą elektroniczną mogą mieć do nich dostęp 
- zwiększenie dostępu do zbiorów MNK, które do tej pory były "zamknięte w magazynach", a co za tym idzie podniesienie świadomości odbiorców projektu o narodowych zbiorach muzealnych
- wykorzystanie potencjału tworzonego portalu do zwiększenia dostępu do zbiorów MNK przedsiębiorców, którzy mogą być zainteresowani zakupem praw do wykorzystania dzieł z kolekcji MNK (poszerzenie oferty)
- wzrost zainteresowania kolekcją MNK, zarówno wśród turystów, jak i osób odwiedzających portal internetowy Muzeum
- wsparcie wizerunku Krakowa, jako liczącego się w kraju i Europie ośrodka kultury i turystyki
- stworzenie nowej jakości oferty kulturalno – turystycznej Polski
- promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i na świecie, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów krajowych i zagranicznych
- zautomatyzowanie udzielania informacji o środowisku kulturowym kraju, stworzenie dogodnych warunków do budowania nowoczesnej tożsamości narodowej
-  wzbudzenie dyskusji na temat sztuki oraz dziedzictwa kulturowego zapisanego w obiektach stanowiących zasoby MNK, podkreślenie kulturotwórczej funkcji historii
- rozwój branży turystycznej, wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy i społeczny kraju

Całkowita wartość projektu: 9 362 748 zł
Wartość dofinansowania: 7 200 630,73 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2019 r.

Przygotowanie: Joanna Niewidok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZobacz jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim: www.mapadotacji.gov.pl 

Patronat Honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat honorowy: Marek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję