Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Bliżej kultury

Bliżej kultury

"Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji".
zbiory.mnk.pl

Nie tylko Wyspiański, Malczewski, Boznańska czy Nowosielski, ale także cenne obiekty  grafiki, rysunku, fotografii, rzemiosła artystycznego i uzbrojenia – to wszystko na ekranie komputera, tabletu lub smartfona. Muzeum Narodowe w Krakowie kończy prace nad cyfrowym katalogiem zbiorów. Od września bieżącego roku pod adresem: zbiory.mnk.pl udostępnionych zostanie ponad 130 000 bezcennych dzieł sztuki wraz z opisem katalogowym. Nowy portal powstał w ramach projektu „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji”.

– Planowany portal został zaprojektowany zgodnie z założeniem, że cyfrowe zasoby powinny być dostępne dla jak największego grona odbiorców, a nie służyć wyłącznie specjalistom. Dlatego to nie tylko swoisty katalog zbiorów, co zakłada zwykle charakter naukowy. Akcent został położony na prezentację należących do MNK zabytków i dzieł sztuki w sposób zrozumiały, z silną formułą edukacyjną i społecznościową – tłumaczy dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej. Nowy portal to także nowa formuła udostępniania. Wizerunki cyfrowe obiektów publikowane będą w domenie publicznej. Po raz pierwszy w historii muzeum, bez żadnych ograniczeń, odbiorcy będą mogli pobrać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości i wykorzystać je do własnych celów, również komercyjnych – dodaje Joanna Dziewulska, pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania zasobami cyfrowymi.

Projekt „Bliżej kultury…” wymagał trzyletniej pracy ponad stu osób. Aby na nowej platformie internetowej można było umieścić zdjęcia dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego, muzealni kustosze musieli wytypować reprezentatywne obiekty, a konserwatorzy
– przygotować je do digitalizacji. Ta odbywała się przy pomocy specjalistycznego sprzętu
w Pracowni Digitalizacji MNK. Równolegle powstawały: sam portal zbiory.mnk.pl, opracowania obiektów oraz materiały edukacyjne.

– Polscy odbiorcy po raz pierwszy dostaną do dyspozycji wirtualne muzeum z tak olbrzymią liczbą obiektów – zauważa Michał Dziewulski, koordynator projektu. – Ich udostępnienie będzie prawdziwym dopełnieniem misji Muzeum Narodowego w Krakowie, które jeszcze szerzej otwiera się na swoją publiczność. Na tym jednak nasza praca się nie skończy. Katalog będzie stale ulepszany i powiększany, by w kolejnych latach stać się ważną w Europie skarbnicą wiedzy o kulturze Polskiej i światowej. 

Projekt „Bliżej kultury…” został sfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–20 oraz dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość projektu to ponad 9 milionów złotych.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnej formuły udostępnienia on-line reprezentatywnych kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, dla popularyzacji i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:
1. Przygotowanie konserwatorskie obiektów wytypowanych do projektu celem ich przygotowania do digitalizacji.
2. Budowa zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych wytworzonych w ramach projektu.
3. Proces wytworzenia odwzorowań - digitalizacja reprezentatywnych obiektów z zasobów Muzeum.
4. Rozwój struktury programu bazodanowego wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria zarządzania zasobami muzealnymi i interoperacyjności z innymi platformami cyfrowymi, w tym bazami danych i katalogami on-line.
5. Opracowanie merytoryczne obiektów przeznaczonych do digitalizacji z uwzględnieniem opisów metadanowych i kontekstowych w programie bazodanowym.
6. Tłumaczenie na język angielski wybranych metadanych zasobów MNK przeznaczonych do digitalizacji w ramach projektu.
7. Stworzenie platformy cyfrowej www służącej do prezentacji zasobów cyfrowych muzeum.
8. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych dobranych pod kątem zidentyfikowanych grup docelowych, których celem jest popularyzacja zdigitalizowanych i udostępnionych zasobów.

Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi osiągniecie długofalowych korzyści społeczno – gospodarczych poprzez:
- podniesienie kompetencji kulturowych i upowszechnienie wiedzy o zasobach Muzeum pośród osób, które jedynie drogą elektroniczną mogą mieć do nich dostęp 
- zwiększenie dostępu do zbiorów MNK, które do tej pory były "zamknięte w magazynach", a co za tym idzie podniesienie świadomości odbiorców projektu o narodowych zbiorach muzealnych
- wykorzystanie potencjału tworzonego portalu do zwiększenia dostępu do zbiorów MNK przedsiębiorców, którzy mogą być zainteresowani zakupem praw do wykorzystania dzieł z kolekcji MNK (poszerzenie oferty)
- wzrost zainteresowania kolekcją MNK, zarówno wśród turystów, jak i osób odwiedzających portal internetowy Muzeum
- wsparcie wizerunku Krakowa, jako liczącego się w kraju i Europie ośrodka kultury i turystyki
- stworzenie nowej jakości oferty kulturalno – turystycznej Polski
- promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i na świecie, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów krajowych i zagranicznych
- zautomatyzowanie udzielania informacji o środowisku kulturowym kraju, stworzenie dogodnych warunków do budowania nowoczesnej tożsamości narodowej
-  wzbudzenie dyskusji na temat sztuki oraz dziedzictwa kulturowego zapisanego w obiektach stanowiących zasoby MNK, podkreślenie kulturotwórczej funkcji historii
- rozwój branży turystycznej, wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy i społeczny kraju

Całkowita wartość projektu: 9 362 748 zł
Wartość dofinansowania: 7 200 630,73 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2019 r.

Przygotowanie: Joanna Niewidok

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZobacz jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim: www.mapadotacji.gov.pl 

Patronat Honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat honorowy: Marek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję