Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Adaptacja Kamienicy Szołayskich do nowej oferty kulturalnej

Adaptacja Kamienicy Szołayskich do nowej oferty kulturalnej

W ramach projektu "Rozwój infrastruktury kultury", finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury Muzeum Narodowe w Krakowie wykonało prace remontowe w Kamienicy Szołayskich.
Dotyczyły one niezbędnej przebudowy w zakresie poprawy funkcjonalności pomieszczeń i komunikacji wewnętrznej wraz z zakupem wyposażenia.

Prace w ramach projektu
 • Przebudowa strefy wejścia i punktów dla obsługi zwiedzających; wprowadzono elementy komunikacji i informacji wizualnej pozwalającej zwiedzającym łatwo orientować się w przestrzeni oddziału, przebudowano i zmieniono funkcjonalność sal oraz zakupiono wyposażenie do pomieszczeń kasy i szatni umożliwiając obsługę zwiedzających (w tym grup zorganizowanych) oraz do punktu informacyjnego, powiększono i ulepszono organizacje przestrzeni szatni, wykonano instalacje niskoprądowe, elektryczne, komputerowe oraz zainstalowano urządzenia i wymieniono oświetlenie na energooszczędne i estetyczne, przebudowano toalety zmieniając rozkład pomieszczeń dzięki czemu zwiększono ergonomię użytkowania i wyposażono w nowoczesny estetyczny sprzęt, usprawniono komunikację oddziału przez udostępnienie wejścia od strony placu Szczepańskiego, przystosowano trasy zwiedzania i usprawniono przestrzeń oddziału dla potrzeb zwiedzających niepełnosprawnych poprzez zamontowanie podjazdu na schodach od strony pl. Szczepańskiego i przebudowę toalet.
 • Remont pomieszczeń wystawienniczych; wykonano bieżącą konserwację posadzek parkietowych w salach galeryjnych i przystosowano oddział do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych poprzez zakup sprzętu komputerowego i wykonanie instalacji sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
 • Wykonanie i wyposażenie Multimedialnej Sali Edukacyjnej; sala została wyposażona we wszystkie niezbędne instalacje w tym elektryczne, informatyczne, niskoprądowe, klimatyzacyjne poprawiające komfort korzystania z zajęć edukacyjnych, wykonano zabudowę meblową służącą m. in. przechowywaniu materiałów pomocniczych do zajęć edukacyjnych.
 • Wykonanie systemów wizualizacji zewnętrznej budynku, obejmujących nowe oznakowania zewnętrzne Kamienicy Szołayskich - umieszczone przy wejściu od strony pl. Szczepańskiego - zgodnie z zatwierdzonym przez Konserwatora Zabytków i Plastyka Miejskiego projektem tablic informacyjnych.
 • Zakup wyposażenia służącego działalności w obszarze kultury: zestaw mebli do szatni i informacji m.in. lady z wyposażeniem, siedziska dla oczekujących, system wieszaków, zestaw mebli do kasy m.in. lada oraz ekspozytory na materiały promocyjne, zestaw mebli do Sali Multimedialnej m.in. zabudowa meblowa.
O PROJEKCIE

Cele:
Podejmowane przedsięwzięcie miał za zadanie przystosowanie Kamienicy do działań związanych z poszerzeniem oferty Muzeum o planowane przygotowanie ekspozycji stałej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz wystaw czasowych, z nowoczesnym zapleczem obsługi publiczności i salą multimedialną.

Przesłanki techniczne remontu i adaptacji na potrzeby nowej ekspozycji oddziału:
 • konieczność remontu powierzchni ekspozycyjnej, pozwalającego na bezpieczną prezentację dzieł sztuki
 • konieczność wymiany systemów elektrycznych, zabezpieczenia i oświetlenia
 • konieczność wprowadzenia nowego kierunku zwiedzania, umożliwiającego sprawny przepływ zwiedzających przez ekspozycję i strefę wejścia
 • konieczność poprawy warunków architektonicznych dla udziału osób niepełnosprawnych w kulturze
 • konieczność poprawy stanu pomieszczeń sanitarnych dla zwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych
 • konieczność odpowiedniego rozmieszczenia punktu informacyjnego, kasy biletowej, szatni, toalet, dostosowanych do potrzeb osób zwiedzających
 • konieczność ulepszenia rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa obiektów, systemów informatycznych i multimedialnych.
Plany :
1. Stworzyć przestrzeń ekspozycyjną wyposażoną w nowoczesne technologie, służące prezentacji zbiorów polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego
2. Udoskonalić funkcjonalność ekspozycji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
3. Przygotować i wyposażyć wielofunkcyjną multimedialną salę edukacyjną
4. Wprowadzić bezkolizyjny kierunek zwiedzania z uwagi na planowaną liczbę zwiedzających
5. Wykorzystać techniki informatyczne w działalności kulturalnej oddziału

Planowane działania inwestycyjne znacząco przyczynią się do unowocześnienia ekspozycji i ułatwienia dostępu do niej szerokiemu gronu odbiorców. Nie wątpimy, iż wśród takowych znajdą się także zarówno specjaliści z innych instytucji krajowych i zagranicznych, jak również turyści z wielu krajów świata i pasjonaci sztuki.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Słowa kluczowe: Kamienica Szołayskich
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję