Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

MNK na Open Eyes Economy Summit

Wiesław Szamborski, Na tle zamku, 1980, Muzeum Narodowe w Krakowie

MNK na Open Eyes Economy Summit

Muzeum Narodowe w Krakowie jest partnerem VIII Kongresu Open Eyes Economy Summit, 21-22 listopada 2023 w Krakowie. Najnowsza wystawa MNK: “Nowoczesność Reglamentowana. Modernizm w PRL” jest wpisana w program Open Eyes Art Festival.
Zastępca Dyrektora MNK ds. Strategii i Komunikacji, Tomasz Ostrowski, będzie uczestnikiem sesji specjalnej “Raportowanie ESG jako wyznacznik decyzji inwestycyjnych i modelu biznesowego firm”, podczas której zaprezentuje działania MNK w obszarze misji społecznej odpowiedzialności instytucji “Muzeum, Ludzie, Przyszłość”. Zapraszamy we wtorek, 21.11, o godz. 15:30, S3B w ICE Kraków. 

Głos wprowadzający do dyskusji przygotował Johan Lee z Seoul National University. Zagadnieniami tej sesji są między innymi dobre praktyki w instytucjach publicznych. Uczestniczkami dyskusji będą Meri Hyrske-Fisher (Human Rights Advisor, Fairtrade Helsinki), Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING Bank Śląski, Izabela Karolczyk-Szafrańska z Grupy InPost oraz Marta Wrochna-Łastowska z Grupy Żabka. Spotkanie poprowadzi Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazeta Prawna. 
decyzja o raportowaniu
Muzeum Narodowe jako instytucja publiczna, niekomercyjna i z definicji działająca w obszarze społecznej odpowiedzialności, nie ma obowiązku raportowania ESG kontrolującym to organizacjom międzynarodowym. Raportujemy sami sobie, aby kontrolować, monitorować te zagadnienia w naszej instytucji - narzuciliśmy to sobie z własnej inicjatywy w procesie tworzenia misji Muzeum, Ludzie, Przyszłość (i opracowując program wdrożenia misji). Elementy społecznej odpowiedzialności zawarte w misji stały się jedną z wytycznych planowania działań muzeum. W oparciu o misję społecznej odpowiedzialności powstają kolejne dokumenty strategiczne, takie jak strategia promocji zbiorów MNK, czy wewnętrzne regulacje dot. pracy mniejszych zespołów (Dział Edukacji MNK). Opracowując pierwszy raport sprawdziliśmy, na ile spełniamy założenia misji. Przygotowanie raportu daje podstawy do weryfikacji planów: ukazuje, które nasze działania są istotnie zgodne z misją i w jakim stopniu udaje się je realizować. 

Muzeum Narodowe w Krakowie jest aktywne w obszarze społecznej odpowiedzialności w ramach działalności podstawowej, rozwijając się w kierunkach dostępności (architektonicznej, dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami i cyfrowej), włączania (w projekty partycypacyjne skierowane do różnych grup odbiorców, poprzez ofertę edukacyjną i propozycje jakościowej rozrywki, aktywności i samorozwoju). 

Aspekt “wewnętrzny” mają działania związane z filarem zrównoważonego zarządzania: to obszar, w którym pewne trudności stwarza system finansowania instytucji (prawo zamówień publicznych, przetargi, w których największy nacisk kładziony jest na obniżenie kosztów).
wdrażanie zmian
Wyzwaniami, które podjęliśmy wraz z przyjęciem misji społecznej odpowiedzialności są: stworzenie muzeum w pełni dostępnego, opartego na współpracy i zarządzanego w sposób zrównoważony. Aby zrealizować te założenia, wymagana jest otwartość na konsultacje społeczne i współpracę z organizacjami z trzeciego sektora oraz szkolenie pracowników i pracowniczek MNK. Ważnym aspektem jest sieciowanie z innymi instytucjami i organizacjami, dzięki którym możemy rozwijać wiedzę na temat rozwiązań, czyniących nasze muzeum bardziej skutecznym w realizacji misji. 

Wdrożenie podejścia ESG z w muzeum wymaga także modernizacji procedur i systemu przepływu informacji, (uproszczenie, uwzględnianie wskaźników i norm ESG w decyzjach inwestycyjnych - wypracowanie nowych kategorii budżetowych). 
wsparcie technologii
Rozwój technologii informatycznych wspiera rozwój działań MNK w obszarach włączania i dostępności. Muzeum Narodowe w Krakowie jest nastawione na działania w sieci, stale poszerzając zakres udostępniania swojej cyfrowej kolekcji, ze szczególnym uwzględnieniem domeny publicznej. Dzięki rozwojowi cyfrowych platform MNK (jak zbiory.mnk.pl) oraz współpracy z globalnymi cyfrowymi repozytoriami (Europeana, Google Arts & Culture, Wikimedia Commons), dążymy do udostępniania naszych zbiorów osobom, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do naszych galerii. 

Dzięki narzędziom cyfrowym mają też miejsce działania z obszaru partycypacji/włączania: MNK tworzy wokół siebie społeczność czynnie uczestniczącą w takich przedsięwzięciach, jak wspólna rozbudowa treści artykułów o zbiorach MNK w Wikipedii - demokratycznej bazie wiedzy. Wreszcie: tworzone w ten sposób wysokiej jakości cyfrowe usługi pozwalają na bieżące monitorowanie postępu we wdrażaniu przy pomocy narzędzi do śledzenia statystyk. 
proces zmian
Tworzenie misji społecznej odpowiedzialności Muzeum, Ludzie, Przyszłość wymagało od nas retrospektywnego, uważnego spojrzenia na każdy z aspektów działania instytucji, określenia punktu wyjścia oraz nazwania i wyznaczenia obszarów ESG, które faktycznie łączą się ze specyfiką pracy instytucji publicznej. Istotne było wyróżnienie i docenienie tego, co w Muzeum Narodowym realizowane było wcześniej, wyznaczając kierunki dla kolejnych działań. 

We wdrożeniu misji przyjęliśmy zasadę, że zarówno dokument, jak i wynikające z niego działania nastawione są na proces zmian i stopniowy postęp. Założyliśmy, że kolejne kroki będziemy planować przyglądając się poszczególnym rozwiązaniom, weryfikując i z czasem konkretyzując cele. Kierunki wdrożenia opieramy na rozwoju wewnętrznej komunikacji, promocji społecznej odpowiedzialności w organizacji oraz aktywizacji pracowników i pracowniczek, włączanych w ten sposób w strategiczne działania MNK.

Działania/akcje/inicjatywy wpisujące się w misję społecznej odpowiedzialności prowadzone są przez mniejsze zespoły pod kierunkiem osób koordynujących dane zadanie. Istotną składową działań społecznie odpowiedzialnych jest ich czytelne komunikowanie i dzielenie się doświadczeniami - zarówno wewnątrz zespołu, jak i w kontakcie z osobami korzystającymi z oferty MNK.
z biletem na kongres zwiedzasz za 1 złoty
Pamiętajcie o specjalnych biletach do MNK dla uczestników i uczestniczek OEES: zapraszamy do zakupu promocyjnych biletów w cenie 1 zł na wystawy stałe i czasowe MNK. Bilety dostępne w oddziałach muzeum, dla osób uczestniczących w Kongresie w okresie 21.11.2023-30.11.2023.

MNK jest partnerem OEES Kraków 2023

Słowa kluczowe: MNKodpowiedzialne, OEEF, OEAF
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję