Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

"Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków" - program konferencji

Jan III Sobieski (1674–1696), medal wybity na cześć Jana III przez miasto Kraków, Jan Höhn mł, 1677, złoto, rewers

"Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków" - program konferencji

Muzeum Narodowe w Krakowie
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Krakowie
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej


MEDAL I MEDALIERSTWO NA PRZESTRZENI WIEKÓW

I Ogólnopolska Konferencja Medalierska w Krakowie
24 – 25 listopada 2016 r.PROGRAM KONFERENCJI

23 listopada 2016 (środa)
16.30 - 18.00 rejestracja uczestników
Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
ul. Piłsudskiego 12


DZIEŃ I
24 listopada 2016 (czwartek), Gmach Główny MNK, Sala u Samurajów

 • 8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników
 • 9.00 - 9.20 Otwarcie konferencji i powitanie gości

 • Sesja I – prowadzenie: dr hab. Andrzej Betlej

  9.20 - 9.35 dr hab. Agata Kluczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Obrazy mitycznej przeszłości Rzymu, ich kształty i treści ideowe na medalionach Antoninusa Piusa
  9.35 - 9.50 dr Aleksandra Klęczar (Uniwersytet Jagielloński), Legenda Aleksandra Wielkiego na kontorniatach rzymskich – perspektywa badacza Romansu o Aleksandrze
  9.50 - 10.05 dr Katarzyna Płonka-Bałus (Uniwersytet Gdański), Od szmaragdowej gemmy do ryciny Burgkmaira. Z artystycznych dziejów portretu Chrystusa w medalierstwie i grafice u progu nowożytności
  10.05 - 10.20 Agnieszka Smołucha-Sładkowska (Uniwersytet Jagielloński), Ikonografia rewersu medalu Zygmunta Augusta autorstwa Padovana a medalierstwo włoskie
  10.20 - 10.35 dr Piotr Jaworski (Uniwersytet Warszawski), Antykizujące medaliony Kroniki wszytkiego świata Marcina Bielskiego. O związkach renesansowego medalierstwa z ilustracją książkową
  10.35 - 10.50 dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Honos et Virtus – recepcja rewersu sesterców Galby (BMC 256, RIC 475) w medalierstwie XVI-XVIII w.
  10.50 - 11.10 dyskusja
  11.10 - 11.25 przerwa na kawę

 • Sesja II – prowadzenie: dr hab. Bartosz Awianowicz

  11.25 - 11.40 Jarosław Kozłowski (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), Medalierstwo bydgoskie w XVII w.
  11.40 - 11.55 Genowefa Horoszko (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Medalierska spuścizna ostatnich Gryfitów
  11.55 - 12.10 dr Jarosław Dutkowski (Gdańsk), Miasto rzeczywiste i miasto alegoryczne na medalach siedemnastowiecznych medalierów
  12.10 - 12.25 dr hab. Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński), Krzysztof J. Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu), Wokół medalu biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego
  12.25 - 12.40 Jan Gustaw Rokita (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Medale upamiętniające zwycięstwo odniesione pod Wiedniem 12 września 1683 roku na równi z niezwykłymi wydarzeniami i zjawiskami. Uwagi ikonograficzne
  12.40 - 12.55 Paulina Taradaj (Muzeum Narodowe w Krakowie), August II jako sukcesor i kontynuator Jana III Sobieskiego. Propaganda królewska na medalach z lat 1697-1699
  12.55 - 13.15 dyskusja
  13.15 - 14.40 przerwa obiadowa

 • Sesja III – prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Filipow

  14.40 - 14.55 Juliusz W. Zacher (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum), Kolekcja medali Gabinetu Numizmatycznego Zamku Królewskiego w Warszawie. Historia, zbiory, przyszłość
  14.55 - 15.10 Igor Chomyn (Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. B. G. Woźnickiego), Polskie i z Polską związane plakiety, medaliony i medale w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego
  15.10 - 15.25 dr Arkadiusz Dymowski (Gdynia), Czym się różni moneta od medalu, a czym medal od żetonu? Problemy terminologiczne
  15.25 - 15.40 dr Tomasz Maćkowski (Uniwersytet Gdański), Technologiczne aspekty wykonawstwa znaków ołowianych (tzw. "żetonów") na tle popularnej wytwórczości metaloplastycznej w późnośredniowiecznym i nowożytnym Gdańsku
  15.40 - 15.55 Julian Skelnik (Gdynia), Oznaka pełnionego urzędu jako szczególna funkcja medalu
  15.55 - 16.10 dr hab. Wiera Hupało (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów), Medaliki religijne z wykopalisk w kościele pobernardyńskim w Dubnie na Wołyniu
  16.10 - 16.25 Katarzyna Podniesińska (Muzeum Narodowe w Krakowie), Trzy albumy Rycin Medali Polskich przechowywane w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Krakowie
  16.25 - 16.45 dyskusja
  17.20 - 18.30 zwiedzanie wystawy "De re nummaria – starodruki medalierskie ze zbiorów MNK" (oprowadza kurator Agnieszka Perzanowska)
  18.30 - 19.30 zwiedzanie wystawy "Kolekcja – ewolucja. Wystawa darów dla Gabinetu Numizmatycznego z lat 2000-2016" (oprowadza kurator Mateusz Woźniak)

  Obie wystawy oglądać można w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12.


DZIEŃ II
25 listopada 2016 (piątek), Gmach Główny MNK, Sala u Samurajów

 • Sesja IV – prowadzenie: dr hab. Marek Walczak

  09.00 - 09.15 dr Agnieszka Fulińska (Uniwersytet Jagielloński), Ikonografia medali związanych z decennio francese (1806-1815) w Neapolu
  09.15 - 09.30 Rafał Wróblewski (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze), Medale pamiątkowe z 1814 r. w kolekcji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
  09.30 - 09.45 dr Witold Garbaczewski (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Środowisko medalierskie Poznania w drugiej połowie XIX w.
  09.45 - 10.00 Krystian Parkitny (Uniwersytet Jagielloński), Medale upamiętniające krakowskie obchody dwusetnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie
  10.00 - 10.15 dr Magdalena Karnicka (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Dziewiętnastowieczne serie medalierskie na przykładzie medali z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu
  10.15 - 10.30 dr Mikołaj Getka-Kenig (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Medale i polityka pamięci w Królestwie Polskim lat 1815-1830
  10.30 - 10.50 dyskusja
  10.50 - 11.05 przerwa na kawę

 • Sesja V – prowadzenie: dr Witold Garbaczewski
  11.05 - 11.20 Mateusz Woźniak (Muzeum Narodowe w Krakowie; Polskie Towarzystwo Numizmatyczne), Działalność medalierska Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie (1888-1946)
  11.20 - 11.35 prof. dr hab. Krzysztof Filipow (Uniwersytet w Białymstoku), Artyści - medalierzy w służbie Legionów Polskich
  11.35 - 11.50 Dr Anna Feliks (Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie), Kazimierz Chodziński i jego działalność medalierska
  11.50 - 12.05 Paula Kilian (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Kształty pamięci historycznej na medalach i plakietach Stanisława R. Lewandowskiego (wybrane przykłady)
  12.05 - 12.20 Lech Kokociński (Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego), Rudolf Mękicki (1887-1942) – lwowski twórca medali, plakiet i ryngrafów
  12.20 - 12.35 Adam Wojtkowiak (Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Zielona Góra), Medale sportowe Józefa Klukowskiego
  12.35 - 12.50 Iryna Korpusova, Tetiana Kokorzhytska (Muzeum Archeologiczne w Odessie), Iryna Ozeryanska (Regionalne Muzeum Historii w Odessie), Medale pracowni Stefano Johnsona w kolekcjach odeskich muzeów (Медали мастерской Стефано Джонсона в коллекциях музеев Одессы)
  12.50 - 13.10 dyskusja
  13.10 - 13.25 przerwa na kawę

 • Sesja VI – prowadzenie: Lech Kokociński
  13.25 - 13.40 dr hab. Hanna Jelonek, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), Pracownia Medalierstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej historia, rozwój i program nauczania
  13.40 - 13.55 dr Maria Anna Rudzka (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), Casus historycznych pracowni medalierskich Wojciecha Czerwosza, Stanisława Sikory
  i Józefa Gosławskiego
  13.55 - 14.10 dr Jerzy Głowacki (Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi), Ikonografia włókiennicza na medalach i plakietach ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
  14.10 - 14.25 Zbigniew Bartkowiak (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Medale drugiego obiegu w Polsce w latach 1980-1989. Zarys problematyki
  14.25 - 14.40 dr Anna Śliwa (Muzeum Miasta Gdyni), Miasto z morza i marzeń w medalierstwie. Medale związane z Gdynią z kolekcji Bogumiła Filipka w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni
  14.40 - 14.55 dr Dominik Maiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Ikonografia medali poświęconych św. Janowi Pawłowi II
  14.55 - 15.15 dyskusja
  15.15 - 15.30 podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad (dr hab. Jarosław Bodzek)KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Andrzej Betlej - Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Jarosław Bodzek - Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Marek Walczak - Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Józef Grabski - Międzynarodowy Instytut Badań nad Sztuką IRSA
Mateusz Woźniak - Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Krakowie


KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. Jarosław Bodzek
dr Agnieszka Fulińska
Agnieszka Smołucha-Sładkowska
Paulina Taradaj
Mateusz Woźniak
Kontakt do organizatorów: medal.mnk@gmail.com

 

Program konferencji - do pobrania

Organizatorzy

Patronat

Słowa kluczowe: medal, medalierstwo, konferencja
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję