Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

"Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków" - program konferencji

Jan III Sobieski (1674–1696), medal wybity na cześć Jana III przez miasto Kraków, Jan Höhn mł, 1677, złoto, rewers

"Medal i medalierstwo na przestrzeni wieków" - program konferencji

Muzeum Narodowe w Krakowie
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Krakowie
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej


MEDAL I MEDALIERSTWO NA PRZESTRZENI WIEKÓW

I Ogólnopolska Konferencja Medalierska w Krakowie
24 – 25 listopada 2016 r.PROGRAM KONFERENCJI

23 listopada 2016 (środa)
16.30 - 18.00 rejestracja uczestników
Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
ul. Piłsudskiego 12


DZIEŃ I
24 listopada 2016 (czwartek), Gmach Główny MNK, Sala u Samurajów

 • 8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników
 • 9.00 - 9.20 Otwarcie konferencji i powitanie gości

 • Sesja I – prowadzenie: dr hab. Andrzej Betlej

  9.20 - 9.35 dr hab. Agata Kluczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Obrazy mitycznej przeszłości Rzymu, ich kształty i treści ideowe na medalionach Antoninusa Piusa
  9.35 - 9.50 dr Aleksandra Klęczar (Uniwersytet Jagielloński), Legenda Aleksandra Wielkiego na kontorniatach rzymskich – perspektywa badacza Romansu o Aleksandrze
  9.50 - 10.05 dr Katarzyna Płonka-Bałus (Uniwersytet Gdański), Od szmaragdowej gemmy do ryciny Burgkmaira. Z artystycznych dziejów portretu Chrystusa w medalierstwie i grafice u progu nowożytności
  10.05 - 10.20 Agnieszka Smołucha-Sładkowska (Uniwersytet Jagielloński), Ikonografia rewersu medalu Zygmunta Augusta autorstwa Padovana a medalierstwo włoskie
  10.20 - 10.35 dr Piotr Jaworski (Uniwersytet Warszawski), Antykizujące medaliony Kroniki wszytkiego świata Marcina Bielskiego. O związkach renesansowego medalierstwa z ilustracją książkową
  10.35 - 10.50 dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Honos et Virtus – recepcja rewersu sesterców Galby (BMC 256, RIC 475) w medalierstwie XVI-XVIII w.
  10.50 - 11.10 dyskusja
  11.10 - 11.25 przerwa na kawę

 • Sesja II – prowadzenie: dr hab. Bartosz Awianowicz

  11.25 - 11.40 Jarosław Kozłowski (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), Medalierstwo bydgoskie w XVII w.
  11.40 - 11.55 Genowefa Horoszko (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Medalierska spuścizna ostatnich Gryfitów
  11.55 - 12.10 dr Jarosław Dutkowski (Gdańsk), Miasto rzeczywiste i miasto alegoryczne na medalach siedemnastowiecznych medalierów
  12.10 - 12.25 dr hab. Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński), Krzysztof J. Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu), Wokół medalu biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego
  12.25 - 12.40 Jan Gustaw Rokita (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Medale upamiętniające zwycięstwo odniesione pod Wiedniem 12 września 1683 roku na równi z niezwykłymi wydarzeniami i zjawiskami. Uwagi ikonograficzne
  12.40 - 12.55 Paulina Taradaj (Muzeum Narodowe w Krakowie), August II jako sukcesor i kontynuator Jana III Sobieskiego. Propaganda królewska na medalach z lat 1697-1699
  12.55 - 13.15 dyskusja
  13.15 - 14.40 przerwa obiadowa

 • Sesja III – prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Filipow

  14.40 - 14.55 Juliusz W. Zacher (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum), Kolekcja medali Gabinetu Numizmatycznego Zamku Królewskiego w Warszawie. Historia, zbiory, przyszłość
  14.55 - 15.10 Igor Chomyn (Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. B. G. Woźnickiego), Polskie i z Polską związane plakiety, medaliony i medale w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego
  15.10 - 15.25 dr Arkadiusz Dymowski (Gdynia), Czym się różni moneta od medalu, a czym medal od żetonu? Problemy terminologiczne
  15.25 - 15.40 dr Tomasz Maćkowski (Uniwersytet Gdański), Technologiczne aspekty wykonawstwa znaków ołowianych (tzw. "żetonów") na tle popularnej wytwórczości metaloplastycznej w późnośredniowiecznym i nowożytnym Gdańsku
  15.40 - 15.55 Julian Skelnik (Gdynia), Oznaka pełnionego urzędu jako szczególna funkcja medalu
  15.55 - 16.10 dr hab. Wiera Hupało (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów), Medaliki religijne z wykopalisk w kościele pobernardyńskim w Dubnie na Wołyniu
  16.10 - 16.25 Katarzyna Podniesińska (Muzeum Narodowe w Krakowie), Trzy albumy Rycin Medali Polskich przechowywane w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Krakowie
  16.25 - 16.45 dyskusja
  17.20 - 18.30 zwiedzanie wystawy "De re nummaria – starodruki medalierskie ze zbiorów MNK" (oprowadza kurator Agnieszka Perzanowska)
  18.30 - 19.30 zwiedzanie wystawy "Kolekcja – ewolucja. Wystawa darów dla Gabinetu Numizmatycznego z lat 2000-2016" (oprowadza kurator Mateusz Woźniak)

  Obie wystawy oglądać można w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12.


DZIEŃ II
25 listopada 2016 (piątek), Gmach Główny MNK, Sala u Samurajów

 • Sesja IV – prowadzenie: dr hab. Marek Walczak

  09.00 - 09.15 dr Agnieszka Fulińska (Uniwersytet Jagielloński), Ikonografia medali związanych z decennio francese (1806-1815) w Neapolu
  09.15 - 09.30 Rafał Wróblewski (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze), Medale pamiątkowe z 1814 r. w kolekcji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
  09.30 - 09.45 dr Witold Garbaczewski (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Środowisko medalierskie Poznania w drugiej połowie XIX w.
  09.45 - 10.00 Krystian Parkitny (Uniwersytet Jagielloński), Medale upamiętniające krakowskie obchody dwusetnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie
  10.00 - 10.15 dr Magdalena Karnicka (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Dziewiętnastowieczne serie medalierskie na przykładzie medali z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu
  10.15 - 10.30 dr Mikołaj Getka-Kenig (Polska Akademia Nauk, Warszawa), Medale i polityka pamięci w Królestwie Polskim lat 1815-1830
  10.30 - 10.50 dyskusja
  10.50 - 11.05 przerwa na kawę

 • Sesja V – prowadzenie: dr Witold Garbaczewski
  11.05 - 11.20 Mateusz Woźniak (Muzeum Narodowe w Krakowie; Polskie Towarzystwo Numizmatyczne), Działalność medalierska Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie (1888-1946)
  11.20 - 11.35 prof. dr hab. Krzysztof Filipow (Uniwersytet w Białymstoku), Artyści - medalierzy w służbie Legionów Polskich
  11.35 - 11.50 Dr Anna Feliks (Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie), Kazimierz Chodziński i jego działalność medalierska
  11.50 - 12.05 Paula Kilian (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Kształty pamięci historycznej na medalach i plakietach Stanisława R. Lewandowskiego (wybrane przykłady)
  12.05 - 12.20 Lech Kokociński (Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego), Rudolf Mękicki (1887-1942) – lwowski twórca medali, plakiet i ryngrafów
  12.20 - 12.35 Adam Wojtkowiak (Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Zielona Góra), Medale sportowe Józefa Klukowskiego
  12.35 - 12.50 Iryna Korpusova, Tetiana Kokorzhytska (Muzeum Archeologiczne w Odessie), Iryna Ozeryanska (Regionalne Muzeum Historii w Odessie), Medale pracowni Stefano Johnsona w kolekcjach odeskich muzeów (Медали мастерской Стефано Джонсона в коллекциях музеев Одессы)
  12.50 - 13.10 dyskusja
  13.10 - 13.25 przerwa na kawę

 • Sesja VI – prowadzenie: Lech Kokociński
  13.25 - 13.40 dr hab. Hanna Jelonek, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), Pracownia Medalierstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej historia, rozwój i program nauczania
  13.40 - 13.55 dr Maria Anna Rudzka (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), Casus historycznych pracowni medalierskich Wojciecha Czerwosza, Stanisława Sikory
  i Józefa Gosławskiego
  13.55 - 14.10 dr Jerzy Głowacki (Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi), Ikonografia włókiennicza na medalach i plakietach ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
  14.10 - 14.25 Zbigniew Bartkowiak (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), Medale drugiego obiegu w Polsce w latach 1980-1989. Zarys problematyki
  14.25 - 14.40 dr Anna Śliwa (Muzeum Miasta Gdyni), Miasto z morza i marzeń w medalierstwie. Medale związane z Gdynią z kolekcji Bogumiła Filipka w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni
  14.40 - 14.55 dr Dominik Maiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Ikonografia medali poświęconych św. Janowi Pawłowi II
  14.55 - 15.15 dyskusja
  15.15 - 15.30 podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad (dr hab. Jarosław Bodzek)KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Andrzej Betlej - Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Jarosław Bodzek - Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Marek Walczak - Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Józef Grabski - Międzynarodowy Instytut Badań nad Sztuką IRSA
Mateusz Woźniak - Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział w Krakowie


KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. Jarosław Bodzek
dr Agnieszka Fulińska
Agnieszka Smołucha-Sładkowska
Paulina Taradaj
Mateusz Woźniak
Kontakt do organizatorów: medal.mnk@gmail.com

 

Program konferencji - do pobrania

Organizatorzy

Patronat

Słowa kluczowe: medal, medalierstwo, konferencja
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję