Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Modernizacja przestrzeni Gmachu Głównego - XX+XXI. Galeria Sztuki Polskiej

Modernizacja przestrzeni Gmachu Głównego - XX+XXI. Galeria Sztuki Polskiej

Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało dofinansowanie zadania pod nazwą "Modernizacja przestrzeni Gmachu Głównego dla nowej galerii stałej XX+XXI wieku” w ramach dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nowa wystawa stała „XX+XXI Galeria Sztuki Polskiej” prezentuje sztukę XX i XXI w. od około 1900 r. do chwili obecnej. Stała galeria sztuki współczesnej ma w Muzeum Narodowym w Krakowie długotrwała tradycję sięgającą lat 60- tych. Ostatnia jej odsłona trwała od 2005 roku, a zamknięta została w lipcu 2017 roku, na rzecz monumentalnej wystawy dzieł Stanisława Wyspiańskiego.

Scenariusz wystawy zakłada prezentację sztuki secesji, modernizmu, ekspresjonizmu, formizmu, koloryzmu i awangardy. Galeria ta jest jedną z najobszerniejszych i najbogatszych tego typu prezentacji w Polsce, zlokalizowanej w przestrzeniach o powierzchni blisko 3 000 metrów kwadratowych.

Wystawa ma charakter dydaktyczny i edukacyjny, a także jest wizytówką sztuki polskiej dla turystów zagranicznych. Zasadnicze znaczenie w przypadku tej wystawy ma fakt, że jest ona wystawą stałą, a więc obecną w Muzeum przez najbliższe lata. Specyfiką wystawy stałej jest z kolei różnorodna publiczność, a tym samym zróżnicowane potrzeby i oczekiwania. Wśród odbiorców wystawy, należy wyróżnić kilka głównych grup docelowych: obywatele polscy i obcokrajowcy, turyści indywidualni i grupowi, młodzież, osoby zawodowo związane z muzealnictwem (studenci, naukowcy i nauczyciele akademiccy) oraz osoby niepełnosprawne.

Nowatorska koncepcja zaprojektowanej aranżacji przestrzennej wystawy, wyłonionej w wyniku przeprowadzonego konkursu, opiera się na autorskim rozwiązaniu polegającym na podziale przestrzeni wystawy na strefę przeznaczoną na prezentację dzieł sztuki oraz strefę edukacyjną. Jednocześnie jest świadomym i konsekwentnym połączeniem walorów kontemplacyjnych i edukacyjnych jakie powinna spełniać współczesna wystawa, wychodząc jednocześnie naprzeciw potrzebom współczesnego odbiorcy. Aranżacja skupia uwagę zwiedzającego na prezentowanych dziełach sztuki, zapewniając jednocześnie opowieść edukacyjną, narracyjną i kontekstową, pozostawiając wybór zwiedzającemu, w oparciu o jaką ścieżkę chce zwiedzać wystawę. Zastosowanie takiej koncepcji aranżacji wystawy, zapewnia odbiór sztuki w sposób wychodzący naprzeciw potrzebom różnych grup odbiorców, w różnym wieku z zachowaniem tradycyjnego modelu zwiedzania, ale również dopuszczającego w alternatywie rozwiązania bardzo nowoczesne, uwzgledniające możliwości technologiczne obecne we współczesnych muzeach na świecie.  Stworzenie aranżacji w oparciu o ten wzorzec pozwoliło na wpisanie się w wymagania i potrzeby zróżnicowanych grup docelowych, do których Muzeum kieruje swoją ofertę. Opracowana koncepcja stanowi rozwiązanie unikatowe i innowacyjne w stosunku do rozwiązań wystawienniczych obecnie spotykanych w muzeach, dzięki czemu pozwala na stałą obecność zwiedzających w galerii na przestrzeni czasu.

OPIS PRAC BUDOWLANYCH:

Obecna przestrzeń II piętra Gmachu Głównego, w którym znajduje się nowa ekspozycja, w ramach działań przygotowawczych została doprowadzona do stanu bazowego. Zostały wykonane wyburzenia zabudowy po poprzednich wystawach (wszystkie edycje wystaw twórczości Stanisława Wyspiańskiego oraz wystawa „Sytuacja się zmieniła”). Zostało również wykonane cyklinowanie podłogi w znaczącej części przestrzeni. Przygotowany został projekt aranżacji.

Wykonane zostały prace budowlano-instalacyjne oraz dostawa i montaż elementów etalażu i wyposażenia. W ramach prac budowlanych zostały wykonane m.in. ścianki gipsowo-kartonowe, odpowiednio wzmocnione, aby mogły na nich zawisnąć dzieła sztuki oraz niezbędne prace parkieciarskie i ogólnobudowlane.  Zakres instalacyjny obejmował: przeniesienie czterech hydrantów w miejsca wskazane z ekspertyzie przeciwpożarowej, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z nowoczesnym systemem oświetlenia, wykonanie okablowania strukturalnego wraz z niezbędnych osprzętem oraz instalacji przeciwpożarowej, która została włączona w istniejący w budynku system przeciwpożarowy. W ramach zadania została udostępniona dla zwiedzających galerię nowa łazienka, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wyposażenie przestrzeni Galerii obejmuje m.in. etalaż, gabloty, sprzęt multimedialny, elementy poligrafii i meble użytkowe. 

Efektem rzeczowym inwestycji jest zmodernizowana przestrzeń II piętra Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie wraz z przygotowaną nową stałą ekspozycją „XX+XXI Galeria Sztuki Polskiej”.

Dzięki inwestycji zrealizowany został cel główny jakim było utworzenie stałej galerii sztuki XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie poprzez modernizację i wyposażenie przestrzeni drugiego pietra Gmachu Głównego naszego muzeum.

Zrealizowane cele szczegółowe to: zapewniona atrakcyjność użytkowa i wizualna wystawy poprzez realizację projektu aranżacji, prac budowlanych związanych z podziałem ekspozycyjnym przestrzeni, wykonaniem instalacji oświetleniowych i elektrycznych, instalacji sieci strukturalnej, dostosowaniem przestrzeni do wytycznych pożarowych, wyposażeniem wystawy w elementy i sprzęt ekspozycyjny.

Kwota dofinansowania: 868 372 zł - prace modernizacyjne, 71 000 zł - zakupy inwestycyjne

Zakres zadania obejmuje:
a) Wyposażenie w elementy ekspozycyjne, etalaż
b) Urządzenia aktywne IT (urządzenia Wi-fi)
c) Multimedia, w tym.: ekrany do sali, odtwarzacze sieciowe video, monitory do przestrzeni edukacyjno-kontekstowych, wyposażenie stanowisk odsłuchowych
d) Zakup urządzeń IT (kamery do Galerii)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję