Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Dniem bezpłatnego wstępu na wystawy stałe w MNK jest wtorek.

W poniedziałki muzeum jest nieczynne.

MNK Gmach Główny - O oddziale

Budynek, zaprojektowany przez Bolesława Szmidta, Czesława Boratyńskiego i Edwarda Kreislera, wznoszony był z przerwami w latach 1934-1989. W roku 1998, dzięki zamontowaniu specjalnych wind i podnośników, umożliwiono zwiedzanie także osobom niepełnosprawnym.
W Gmachu Głównym MNK mają siedzibę dyrekcja i administracja Muzeum oraz Dział Finansowo-Księgowy. Mieszczą się tu również: Dział Głównego Inwentaryzatora, Dział Głównego Konserwatora, Sekcja Organizacji Wystaw, Sekcja Edukacji i Upowszechniania, Zespół Promocji, Zespół Marketingu, Redakcja Wydawnictw, Biblioteka z Czytelnią, Dział Spraw Pracowniczych, Dział Techniczny, Dział Eksploatacji i Wewnętrzna Służba Ochrony, oraz pracownie: fotograficzna, plastyczna i konserwatorskie – malarstwa i rzeźby, rzemiosła artystycznego, tkanin, ram i pozłotnictwa, mebli oraz tapicerska, a także warsztaty muzealne.

W Gmachu Głównym znajdują się galeria stała Muzeum Narodowego w Krakowie:

W salach wystaw zmiennych w Gmachu Głównym - zgodnie z misją Muzeum - organizowane są ekspozycje czasowe, prezentujące zarówno dzieła należące do jego zbiorów, jak i wypożyczane z innych placówek oraz stanowiące własność prywatnych kolekcjonerów.

Wielkie zainteresowanie tysięcy widzów wzbudzają wystawy tematyczne. Do najpopularniejszych należały ekspozycje: "Polaków portret własny", "Sztuka kręgu Sztuki", "Między Giewontem a Parnasem" oraz "Obrazy śmierci w sztuce polskiej XIX i XX wieku". Ogromnym powodzeniem cieszyły się również wspaniałe pokazy sztuki obcej, m.in. prac Marca Chagalla, Andy'ego Warhola, kolekcji Reinholdta Würtha oraz impresjonistów francuskich; tą ostatnią zwiedziło ponad 140 tysięcy widzów.

Na wielkich monograficznych wystawach prezentowano dzieła m.in. Teodora Axentowicza, Piotra Michałowskiego, Henryka Rodakowskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Witolda Wojtkiewicza i Leona Wyczółkowskiego. W cyklu "Opus Magnum" upamiętniającym 120-lecie istnienia Muzeum została przedstawiona - po raz pierwszy w takim zakresie - monumentalna twórczość Jana Matejki, Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego. Te ekspozycje odwiedziło w sumie ponad 100 tysięcy widzów.

Retrospektywne ekspozycje przybliżyły publiczności twórczość współczesnych artystów malarzy - Tadeusza Brzozowskiego, Tadeusza Kantora, Jana Lebensteina czy Andrzeja Wróblewskiego i rzeźbiarzy - Jerzego Beresia czy Aliny Szapocznikow.

Józefowi Czapskiemu i Markowi Rostworowskiemu poświęcone zostały wystawy o charakterze biograficznym.

Pośród pokazów czasowych popularyzujących grafikę dawną na szczególną uwagę zasługiwały: cykle graficzne Albrechta Dürera oraz "Lekcja romantyzmu według Goi" - prezentująca cztery kompletne serie rycin wielkiego hiszpańskiego artysty, będące własnością Muzeum, a ostatnio także prezentacja rysunków i grafiki niderlandzkiej. Osiągnięcia środowiska krakowskich współczesnych grafików przedstawia cykl "Graficy z Krakowa". We współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków kontynuowane są wystawy z cyklu "Grafika w Krakowie", przedstawiające "Grafikę Miesiąca" i "Grafikę Roku" oraz prace wyróżnione w tym konkursie.

Muzeum realizuje także cykl wystaw związanych z antropologicznym tropem swej działalności. Do najważniejszych należały ekspozycja: "Janowi Matejce w stulecie śmierci" , będąca pierwszą próbą ukazania recepcji dzieła malarza, a także "Malinowski - Witkacy. Fotografia: między nauką a sztuką", prezentująca dokumentację badań wielkiego polskiego antropologa Bronisława Malinowskiego oraz fotografie wykonane przez Stanisława Ignacego Witkiewicza. Specyficzny charakter miała ciesząca się wielką popularnością wystawa "Pan Tadeusz - sztuka filmu w muzeum", wykorzystująca galerię militariów i rzemiosła jako integralną część pokazu.

O mniejszościach narodowych traktowały wystawy "Żydzi - polscy" oraz "Ormianie polscy. Odrębność i asymilacja".

Muzeum otrzymało w darze nie tylko wiele pojedynczych dzieł, ale i ogromne kolekcje. Aby przypomnieć hojnych donatorów, organizowane są wystawy czasowe: np. dedykowana Feliksowi "Manggha" Jasieńskiemu, a także "Kolekcja imienia Janiny i Józefa Haubenstocków. Dar dla Muzeum Narodowego w Krakowie, 1995-2001" czy "Memoriae donatorum. W hołdzie ofiarodawcom Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie", na której pokazane zostały dostępne na co dzień tylko do celów badawczych monety polskie i antyczne.

Muzeum prezentuje nie tylko swoje kolekcje. Liczne dzieła kolorystów należących do Ecole de Paris - będące własnością Amerykanina polskiego pochodzenia - pokazano na wystawie "Kolory tożsamości. Sztuka polska z amerykańskiej kolekcji Toma Podla"; z Włoch przyjechały prace pokazane w ramach ekspozycji "Alina i Vanni Scheiwiller - kolekcja współczesnej grafiki krakowskiej".

Wystawy czasowe pozwalają także podziwiać bogate zbiory rzemiosła artystycznego, na co dzień pokazywane tylko w części. Do takich prezentacji należały m.in. "Zwiewne piękno. Wachlarze Zachodu i Wschodu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie" czy "Za modą przez wieki. Ubiory z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie". Dzieła nie tylko z Polski ale i zza granicy można było oglądać na wystawie "Świat ze srebra. Złotnictwo augsburskie od XVI do XIX wieku w zbiorach polskich".

Wielką wagę przywiązuje się w Muzeum do działalności edytorskiej. Wydawane są katalogi zbiorów i wystaw muzealnych, przewodniki, albumy, wydawnictwa ciągłe: "Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa", "Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa", "Notae numismaticae. Zapiski numizmatyczne", "Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego", a także dwie najnowsze serie: "Skarby naszych kolekcji" oraz "Z historii Muzeum Narodowego w Krakowie".

Muzeum Narodowe w Krakowie szczególnie dba o najmłodszych widzów. Z myślą o nich powstają przewodniki dla dzieci z serii "Historie i sztuczki, czyli wprawki z historii sztuki", w których obok informacji znajdują się także zagadki, zadania i krzyżówka - związane z tematem książki.

Biblioteka Muzeum Narodowego posiada stale uzupełniany specjalistyczny księgozbiór z zakresu historii sztuki i muzealnictwa. W Gmachu Głównym znajduje się także sala audiowizualna, zwana "U Samurajów", ponieważ powstała dzięki grantowi rządu Japonii. Została wyposażona w sprzęt umożliwiający projekcje multimedialne oraz w trzy kabiny dla tłumaczy. Odbywają się tu wykłady, konferencje i sympozja, a także projekcje filmowe, koncerty i wieczory autorskie.

Czynny w godzinach otwarcia Muzeum sklepik w holu oferuje publikacje o sztuce, pocztówki, reprodukcje dzieł sztuki i pamiątki.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU

Mecenas MNK

Partner Strategiczny MNK

Blog: Na dachu Gmachu Głównego MNK
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję