Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Spektrum w muzeum - materiały do pobrania

Spektrum w muzeum - materiały do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z efektami współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z instytucjami kultury i ośrodkami badawczymi z Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Belgii.
GENERAL GUIDELINES
"Ogólne wytyczne" to rodzaj przewodnika dla osób przygotowujących programy dostępności w instytucji. W dokumencie omówione są takie zagadnienia, jak planowanie zmian, przygotowanie zespołu, wsparcie gości w przygotowaniu się do wizyty, tworzenie usług dedykowanych osobom w spektrum autyzmu, ocena i ewaluacja. Istnieje wiele przykładów udanych programów, z których można się uczyć, nie ma jednak szablonu sukcesu (...). Kluczem do niego jest wsłuchanie się w głos odbiorców naszych starań oraz zaufanie i poparcie kluczowych osób w organizacji. – komentuje Paul Swift z Outside in Pathways (Wielka Brytania) członek zespołu projektu Spektrum, prezentujący brytyjskie doświadczenia w tym obszarze. 

Do pobrania: 
wersja polska
wersja angielska
CHECKLISTA
Lista kontrolna to narzędzie, pomagające zweryfikować poziom dostępności instytucji wobec osób w spektrum autyzmu. Obejmuje sześć obszarów: strategia i planowanie, szkolenie pracowników, wsparcie odwiedzających w przygotowaniu się do wizyty, zmiany i udogodnienia w otoczeniu muzealnym, tworzenie oferty dla osób neuroróżnorodnych oraz ewaluacja działań. Zachęca do stawiania sobie konkretnych celów: jakie kroki zamierzamy przedsięwziąć w przyszłości, które obszary traktujemy jako priorytet i które rozwiązania znajdują zastosowanie w konkretnej instytucji. 

Do pobrania:
wersja polska
wersja angielska
EDUTOOL
Zestaw EDUTOOL, którego realizację koordynowała Antonella Poce, jest narzędziem opracowanym z perspektywy badań uczestników projektu z Uniwersytetu Roma Tre. To otwarty zasób narzędzi, przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych edukacją muzealną oraz edukacją związaną z dziedzictwem kulturowym. Niezbędnik skupia się na wyborze oraz wykorzystaniu metodologii i technik kształcenia dla osób z ASD. Opowiada o metodach creative work, cyfrowym storytellingu i narzędziach do nauki, nauce poprzez poznawanie przedmiotów (object-based learning) oraz o muzyce w muzeum i na wystawach. W niezbędniku zostało zawartych siedem analiz przypadków z krajów biorących udział w projekcie. Tak, jak w przypadku innych dokumentów z zestawu produktów projektu Spektrum, bardzo ważny element procesu stanowi monitorowanie potrzeb, weryfikacja postępów i ewaluacja kolejnych posunięć. Wybrane narzędzia zostały zaprojektowane z różnymi stopniami złożoności. Dzięki bieżącej ewaluacji pracownicy i pracowniczki muzeów mogą podejmować wybory najbardziej dopasowane do faktycznego kontekstu edukacyjnego i zapotrzebowań.

Do pobrania:
wersja polska
wersja angielska
PRZEWODNIK i przed-przewodnik
Przewodnik po wystawie w Pałacu Książąt Czartoryskich skierowany szczególnie do osób w spektrum autyzmu. Publikacja zawiera zdjęcia sal wystawowych i podstawowe informacje na temat ekspozycji. Wybrane dzieła zostały szerzej opisane pod hasłem „Poznaj dzieło”. Przewodnik został skonsultowany z osobami w spektrum autyzmu i przetłumaczony na język angielski. 

Do pobrania:
wersja polska
wersja angielska 

Lepszą orientację w przestrzeni Muzeum Czartoryskich ułatwia zwiedzającym także "przed-przewodnik", przygotowany przez zespół Muzeum Narodowego w Krakowie.

Do pobrania: 
wersja polska 
wersja angielska