Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Wystawa: Jan Matejko. Malarz i historia w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, 2023

Praktykuj z MNK w GLAM-Wiki!

fot. Anna Olchawska, Pracownia Fotograficzna MNK

Praktykuj z MNK w GLAM-Wiki!

Chcesz poznać specyfikę pracy w zespole, organizacji pozarządowej lub dużej instytucji kultury, a nie wiesz, na co się zdecydować? W roku akademickim 2023/2024 wszystko może spotkać się w jednym miejscu! Zapraszamy do praktykowania w kulturze ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i Muzeum Narodowym w Krakowie.
Tegoroczne praktyki studenckie dla kierunków humanistycznych w Muzeum Narodowym w Krakowie kierujemy do osób, którym bliska jest idea domeny publicznej i tworzenia treści popularno-naukowych. 

Praktyki w roku akademickim 2023/2024 odbędziesz uczestnicząc w akcjach prowadzonych wraz z partnerem Muzeum: Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, współtworząc ogólnodostępne treści w ramach Wikiprojektu:GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums). Już dzisiaj możesz dołączyć do grupy uczestników i uczestniczek projektu w ramach programu “Praktykuj w kulturze”. W praktykach organizowanych przez Wikimedia Polska możesz wziąć udział, odbywając je częściowo zdalnie.

Także poza programem zachęcamy do współpracy osoby zainteresowane praktykami w zespołach Marketingu i Digitalizacji MNK. Mieszkasz i studiujesz w Krakowie i chcesz odbyć praktyki na miejscu? Skontaktuj się z naszym Działem Personalnym

Uczestnicząc w spotkaniach, warsztatach i działaniach edycyjnych poznasz narzędzia platform Wikipedia, Wikimedia Commons i projektów siostrzanych, metody pracy z materiałami źródłowymi, zasady tworzenia i kategoryzowania danych w środowisku Wiki. W ramach praktyk studenci i studentki uczestniczyć będą w prowadzonych przez Muzeum projektach związanych z popularyzacją wiedzy o historii, kulturze materialnej i sztuce. Proponujemy Wam pogłębienie umiejętności publikacji w internecie z wykorzystaniem narzędzi dedykowanych instytucjom kultury.

Zapraszamy do współpracy osoby studiujące na kierunkach: historia sztuki, ochrona dóbr kultury, historia, dziennikarstwo, edytorstwo, zarządzanie w kulturze. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć i rozwijać treści dotyczące dzieł sztuki i artystów, których dzieła znajdują się w krakowskich zbiorach. W ramach Roku Jana Matejki zapraszamy do przyjrzenia się działalności artystycznej i kolekcjonerskiej malarza - w jaki sposób twórczość Matejki na stałe zapisała się w zbiorowej pamięci? Jakie znaczenie miała dla Krakowa jego działalność społeczna? Czy w XXI wieku można powiedzieć coś nowego o Mistrzu Janie? 

Zależy nam na rozwoju publicznie bezpłatnej, wielojęzycznej bazy wiedzy, dostępnej dla odbiorców na każdej szerokości geograficznej. Materiały umieszczone na platformach Wiki to narzędzie wyrównania szans edukacyjnych, promocji dziedzictwa kulturowego i zbiorów muzealnych. 

Praktyki Muzeum i Wikipedii można odbyć częściowo zdalnie, realizując je pod opieką doświadczonych wikipedystów i merytorycznym wsparciem Kustoszek, opiekujących się dziełami sztuki i pamiątkami związanymi z Janem Matejką. 

Praktyki w Muzeum Narodowym - zakres
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w Muzeum: strukturą organizacyjną, organizacją pracy, instrukcjami, obiegiem dokumentów, uprawnieniami
 • i odpowiedzialnością na poszczególnych stanowiskach pracy, zakresem czynności, zasadami pracy i podziałem obowiązków w zespole;
 • zapoznanie z procesem tworzenia wystaw, strukturą zbiorów i kolekcjami różnych oddziałów MNK;
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • przygotowanie materiałów do publikacji - research, obsługa baz danych, opracowanie tekstów, korzystanie z repozytoriów ilustracji i bibliografii;
 • zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa autorskiego i publikacji materiałów w domenie publicznej;
 • obsługa masowych narzędzi publikacji w internecie, z wyróżnieniem wybranych narzędzi projektów Wiki;
 • planowanie i działania w trybie projektowym, włączanie działań w zintegrowane kampanie marketingowe Muzeum Narodowego w Krakowie 
Nabyte umiejętności, kwalifikacje, kompetencje
 • znajomość struktury i specyfiki pracy w instytucji, rozwój kompetencji związanych z promocją kultury, przy wsparciu specjalistów i specjalistek z Działu Marketingu MNK i Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
 • znajomość zasad oraz procedur związanych z prawem autorskim w kulturze;
 • umiejętność obsługi programów bazodanowych i narzędzi służących przygotowywaniu treści na potrzeby publikacji w internecie;
 • kompetencje związane ze współpracą z partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi Muzeum - umiejętność prowadzenia złożonych projektów promocyjnych;
 • praktyczne wykorzystanie umiejętności pracy nad tekstem skierowanym do szerokiej publiczności (redakcja, wykorzystanie źródeł naukowych, wybór przykładów, ilustracji)
 • umiejętność samodzielnego planowania działań popularyzujących kulturę i historię
 • kompetencje społeczne (współpraca z pracownikami różnych oddziałów muzeum).
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję