Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Muzeum Narodowe w Krakowie deklaruje misję społecznej odpowiedzialności instytucji

Muzeum Narodowe w Krakowie deklaruje misję społecznej odpowiedzialności instytucji

Muzeum Narodowe w Krakowie jako jedna z najważniejszych instytucji kultury w kraju wypracowuje standardy działania, które mogą się stać wzorem dla innych jednostek. Jednym z wyzwań łączących się z tą rolą było stworzenie dokumentu regulującego zobowiązania MNK w zakresie społecznej odpowiedzialności. Równie istotne jak nowe wdrożenia jest w tym przypadku przejrzyste informowanie o wprowadzanych zmianach. Temu właśnie służyło spotkanie i prezentacja misji, które miało miejsce 6 października 2022 w Gmachu Głównym MNK.
Wybór terminu wiązał się bezpośrednio z realizacją misji: tego samego dnia w MNK odbyły się konferencja i warsztaty, finałowe spotkanie międzynarodowego Projektu Spektrum poświęconego dostosowaniu instytucji do zróżnicowanych potrzeb sensorycznych osób w spektrum autyzmu. 

Dokument Muzeum – Ludzie – Przyszłość jest efektem pracy zespołu złożonego
z pracowników i pracowniczek różnych działów – jego powstanie poprzedziło wewnętrzne badanie pracy muzeum. W treści misji znajduje się podsumowanie dotychczasowych działań na każdym poziomie działalności instytucji. 

Zrozumienie sposobu działania muzeum jako złożonego mechanizmu pomogło wyodrębnić trzy filary odpowiedzialności społecznej, w ramach których uporządkowane zostały najważniejsze wytyczne rozwoju. Powstanie dokumentu jest elementem procesu, który krok po kroku zachodzi w organizacji i wyznacza kolejne etapy zmian.
W pracy nad dokumentem zespół MNK korzystał z kryteriów pozafinansowej oceny funkcjonowania organizacji ESG (Environment, Social responsibility and Governance), dostosowanej do uwarunkowań publicznego sektora kultury. „Wierzymy, że zwrócenie uwagi na elementy ESG pozytywnie wpłynie na wyniki pracy i panujące w niej relacje, wzmocni więzi z odbiorcami i partnerami oraz da Muzeum impuls do rozwoju, co w konsekwencji pozwoli otworzyć się w pełni na zróżnicowane potrzeby gości” – napisano w treści misji. 
Filary misji Muzeum – Ludzie – Przyszłość to: dostępność, włączanie i budowa ładu organizacyjnego opartego na odpowiedzialnym zarządzaniu. Dokument wskazuje punkty wyjścia i trzy główne wyzwania stojące przed instytucją: stworzenie muzeum w pełni dostępnego, opartego na współpracy i działającego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Muzeum Narodowe w Krakowie uwzględnia wymogi dostępności w modernizacji swoich budynków, galerii, w tworzeniu programu edukacyjnego oraz w stosowaniu narzędzi cyfrowych umożliwiających korzystanie ze zbiorów osobom, dla których dotarcie do jego oddziałów jest z różnych względów utrudnione. 
Zasada współpracy–włączania dotyczy relacji między MNK a będącymi w jego otoczeniu podmiotami. Obecność tej instytucji w życiu miasta to z jednej strony budowanie wiedzy eksperckiej przez muzealników i muzealniczki, z drugiej – włączanie i angażowanie w jej działania zarówno osób o utrudnionym dostępie do kultury, jak i organizacji i instytucji skupionych na współpracy z konkretnymi grupami odbiorców. MNK zaprasza do partycypacji i wymiany doświadczeń, otwierając się na współpracę ze specjalistami i specjalistkami. 
W zakresie zrównoważonego zarządzania misja Muzeum – Ludzie – Przyszłość odnosi się do MNK jako miejsca pracy wielu osób, na różne sposoby korzystających ze sprzętów, materiałów i zasobów. 

Dokument Muzeum-Ludzie-Przyszłość przygotował zespół powołany z inicjatywy
Tomasza Ostrowskiego, zastępcy Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. strategii i komunikacji. 
Zespół: Anna Berkowicz (liderka, Dział Edukacji), Agata Jabłońska (Marketing, Sekcja Komunikacji), przy współpracy: Beaty Cichy i Iwony Parzyńskiej (zespół ds. dostępności), Barbary Mastalerz (Dział Personalny). 
Konsultacje: Marek Czaja, Zbigniew Gocek, Dominika Habrat, Kamila Hyska, Grzegorz Jakóbik, Aleksandra Kłaput, Grażyna Malik, Dagmara Marcinek, Marta Młynarska, Andrzej Rajch, Patryk Rojek, Wiesław Sawa, Sebastian Stańczyk.
Opracowanie graficzne: Aldona Pieszczek.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję