Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Projekt Spektrum w Londynie

Praca Johna, Alice i Andrew z “Grupy Czwartkowej” spotykającej się w Muzeum Wiktorii i Alberta, koordynowanej przez Outside In Pathways. Jest inspirowana jest twórczością zespołu The Clash.

Projekt Spektrum w Londynie

Dziękujemy Paulowi, Deborah i Ann za doskonale zaplanowane, niezwykle intensywne trzy dni, a Państwa zapraszamy do przeczytania krótkiego podsumowania, opracowanego na podstawie raportu Paula z organizacji Outside In Pathways, który w oryginale można znaleźć tutaj! | Thank you, Paul, Deborah and Ann for a perfectly planned, extremely intense three days, and we invite you to read the short summary, based on Paul's report from Outside In Pathways, which can be found in the original here [EN]!
London calling! 25-27 maja 2022 roku, w ramach realizowanego wraz przez Dział Edukacji MNK Projektu Spektrum w ramach programu Erasmus+, miałyśmy okazję spotkać się w Londynie z naszymi partnerami. Podczas kolejnej wizyty studyjnej w ramach Projektu Spektrum skorzystałyśmy z ciekawego programu i poznałyśmy lepiej muzea stolicy Wielkiej Brytanii. 

Muzeum Komiksu (The Cartoon Museum)

W środę, 25 maja
odwiedziliśmy Muzeum Komiksu (The Cartoon Museum) i spotkaliśmy się z Ambą Malekin-Goneni, specjalistką do spraw współpracy ze społecznością lokalną (the Community Engagement Officer), która opowiedziała nam o tym, jak uczynić muzeum bardziej przyjaznym dla osób z ASD.

The Cartoon Museum skupia się na eksponowaniu komiksów, rysunków i karykatur. Stała wystawa prezentuje ich historię na osi czasu od XVIII wieku do współczesności. Instytucja została powołana przez grupę brytyjskich rysowników, jako miejsce w którym pokazuje się ich wspaniałe i unikalne zbiory. 

To niewielkie muzeum, o dwóch salach wystawowych oraz - bardzo ważnej - przestrzeni edukacyjnej. Nad programem muzeum pracuje wspólnie tylko siedem osób i kilkoro wolontariuszy. Wszyscy pracownicy korzystają z tego samego miejsca pracy, co ułatwia komunikację - to duże wsparcie w działaniach na rzecz uczynienia muzeum przyjaznym dla osób w spektrum autyzmu. Kolejne zadania Amby to zmiany w sposobie prezentowania kolekcji (np. obecnie dzieła powieszone są na różnych wysokościach, co może zaburzać odbiór niektórym widzom). Rozmawialiśmy o tym, jak ważnym elementem zmian jest używanie prostego języka w oznakowaniu eksponatów. Rada, którą zapamiętamy: zmiany, które pomagają w odbiorze sztuki osobom o zróżnicowanej wrażliwości tak naprawdę nie są działaniem skierowanym tylko do tej grupy osób - czynią one muzeum bardziej dostępnym dla każdego.

Stałym współpracownikiem Muzeum Komiksu jest osoba w spektrum autyzmu, Jadore, który działa w obrębie muzeum jako rysownik-rezydent. Trafił tu dzięki wskazówkom nauczyciela sztuki w jego szkole. Ta współpraca jest procesem, który wymagał od Jadore i instytucji sporo czasu - zaczęło się od bywania w muzeum, pracy we własnym tempie. Amba pokazała nam komiksy, które wykorzystał jako inspirację do własnych prac. Ważnym doświadczeniem dla wszystkich było poznawanie wystawy. W muzealnym sklepie można kupić pocztówki z pracami Jadore. Artysta monitoruje, jak wiele z nich zostało sprzedanych i wyniki dają mu wiele satysfakcji, podobnie jak realizacja szklanego panelu przy wejściu na wystawę, który zaprojektował. W Cartoon Museum powstało kilka wspaniałych rysunków. Na propozycję ich zakupu do kolekcji, Jadore odmówił, mówiąc, że chce je zatrzymać dla siebie. 

Muzeum Nauki (Science Museum)

Podczas roboczego lunchu w Muzeum Nauki (Science Museum) spotkaliśmy się z Sevincem Kisacikiem, producentem (koordynatorem) ds. partnerstw społecznych (Community Partnerships Producer) i Fioną Slater, dyrektorką ds. dostępności i równouprawnienia (Head of Access & Equity) w Muzeum Nauki, a także z Claire Madge, która jest mamą dwójki dzieci ze spektrum autyzmu, konsultantką muzealną i blogerką.


Sesje Early Birds dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 16 lat oraz oferta skierowana do młodych dorosłych: Night Owls - w godzinach 18.45-22.00. W ramach programu SENsory Astronights organizowane są również zajęcia, które odbywają się w nocy. Sesje umożliwiają zapewnienie swobodnej atmosfery dla osób z doświadczeniem neuroróżnorodności (np. ASD), ale są otwarte dla każdego, kto chce z nich skorzystać. Science Museum poszukuje kontaktów środowiskowych, dzięki którym dotrą z informacją do większej liczby zainteresowanych. Zajęcia są bezpłatne, choć udział wymaga wcześniejszej rezerwacji biletów. Na każdą sesję wydawanych jest 1 tys. biletów, a aktywny udział bierze około 500 osób. 

To kosztowne działania: pierwsze sesje finansowane były dzięki wsparciu anonimowego darczyńcy. Największym wyzwaniem są dodatkowe godziny pracy personelu. Z drugiej strony "pracownicy uwielbiają tę pracę - wszyscy się zapisują". Muzeum współpracuje z organizacją Ambitious About Autism, zrzeszającą rodziców dzieci z ASD.

Jeśli masz niewielki budżet, wprowadź drobne zmiany, które sprawią, że przestrzenie wystaw staną się bardziej przyjazne. Wystarczy skierowanie widzów w takie miejsca w twoim muzeum, gdzie jest najciszej i które odwiedza mniej osób. Sukces osiąga się dzięki prostym rozwiązaniom, jak dostosowanie oświetlenia i ograniczenie hałasu (wyłączenie suszarek do rąk i mielenie kawy z dala od miejsca, w którym jest podawana). Procesy zaczynają się od zastanowienia się nad czynnikami wywołującymi niepożądane reakcje u osób o większej wrażliwości. Jeżeli masz wątpliwości, co do tego, czy Twoje muzeum może być bardziej przyjazne osobom ze spektrum autyzmu, po prostu spróbuj! I pamiętaj, że nie musisz wymyślać koła na nowo: "czasami robienie tego samego jest w porządku, nie zawsze musisz wywarzać otwarte drzwi". Ważne, by przed wizytą dostarczyć odwiedzającym pakiet informacji o tym, czego mogą się spodziewać. Science Museum robi to poprzez dostarczanie “wizualnej opowieści” (przed-przewodnika) oraz mapy sensorycznej. Science Museum prowadzi 30-minutowe szkolenia na temat spektrum autyzmu, w których udział biorą pracownicy na wszystkich poziomach organizacji. Nie obejmują one szczegółowej wiedzy: najważniejsze, żeby pracownicy czuli się pewnie w kontakcie z osobami w spektrum autyzmu. 

Kolejnym krokiem Science Museum jest otwarcie na neuro-różnorodność w organizacji poprzez staże, wolontariat i zatrudnienie.) W tym roku Muzeum Nauki prowadzi projekt polegający na rekrutacji wolontariuszy - "ambasadorów", którzy będą pracować w muzeum. Współpracowniczką Muzeum Nauki jest Claire Madge, z którą rozmawialiśmy o doświadczeniu muzealnym, dzielonym z jej dziećmi. Działania w muzeach i publikowanie własnych materiałów na temat dostępności było częścią jej prywatnego procesu rozumienia neuroróżnorodności i formą odnalezienia się w sytuacji po diagnozie ASD. 

Wykorzystanie mediów społecznościowych i blogów do podnoszenia świadomości - słuchaliśmy o doświadczeniach Claire w tym zakresie oraz reakcji, z jaką się spotkała, zwłaszcza ze strony rodzin osób z ASD. Claire poleciła nam moduł internetowy Uniwersytetu Otwartego "Zrozumieć autyzm" oraz szereg innych miejsc w internecie, w których można znaleźć opisy doświadczeń i case studies na ten temat.

Częścią procesu tworzenia muzeów przyjaznych osobom ze spektrum autyzmu są "próby i błędy". Nie obawiaj się porażek. "Nawet rodzicom osób z ASD nie zawsze wszystko się udaje. Dlaczego mamy oczekiwać od pracowników muzeów, że zrobią to za pierwszym razem?". Od samego początku procesu zwiększania dostępności należy zaangażować ekspertów. Claire wspomniała o pracy, jaką wykonała, przeprowadzając wywiady z rodzinami, które odwiedziły British Museum, aby uzyskać ich opinie na temat tego, co w ofercie muzeum się sprawdziło, a co nie.

The LookOut, Hyde Park, Londyn

Ostatnim miejscem odwiedzonym tego dnia było The LookOut w Hyde Parku, który jest jednym z miejsc goszczących działania Outside In Pathways w ramach oferty SteppingStones, umożliwiającej młodym osobom z ASD poznanie miejsc związanych z kulturą i wspierających ich w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości.
Chelsea i Alek oprowadzili nas po ośrodku, pokazując, w jaki sposób zwiedzający mogą odkrywać dziką przyrodę w centrum Londynu. Wyjaśnili, w jaki sposób wspierają młode osoby ze spektrum autyzmu, aby mogły pełnić rolę przewodników dla zwiedzających.
W czwartek, 26 maja
spędziliśmy poranek z Czwartkową Grupą Outside In Pathways w Muzeum Wiktorii i Alberta, obserwując, w jaki sposób można pomóc osobom o złożonych potrzebach sensorycznych znaleźć twórczą inspirację w zbiorach muzealnych. Animatorka z OIP, Shelly Wain, poprosiła członków grupy o wyszukanie w muzeum obiektu, który ich zainteresował, i wykonanie jego szkiców, które mogłyby posłużyć do stworzenia krótkiej animacji. Animacje grupy są regularnie udostępniane w mediach społecznościowych.

The Outside In Pathways Thursday Group at the Victoria & Albert Museum

Na stronach Outside in Pathways znajdziesz wiele informacji o tym, jak można wykorzystać muzealne zbiory do inspirowania twórczości uczestników zajęć. Dowiesz się też, jak wykorzystać różne media artystyczne. Rady? Zatrudnij kreatywnych profesjonalistów do kierowania tym procesem, pomyśl o sposobach dzielenia się efektami tych działań: wystawach, premierach filmów online, projektowaniu tkanin… Inspiruj się!
Piątek, 27 maja
Rano odwiedziliśmy Muzeum Poczty (The Postal Museum), nagradzanego w Wielkiej Brytanii za holistyczne podejście do kwestii dostępności. Spotkaliśmy się z pracowniczką muzeum, Hannah Clipson. Opowiedziała nam o współpracy z Ambitious About Autism - organizacją założoną przez rodziców dzieci w spektrum autyzmu 25 lat temu - organizacja pomogła muzeum w tworzeniu materiałów i programu wydarzeń wspierających osoby autystyczne i neuroróżnorodne. Wizyta obejmowała wycieczkę koleją pocztową, starym podziemnym systemem, służącym do przewożenia poczty po Londynie.

Muzeum Poczty (The Postal Museum)Muzeum Poczty to młoda instytucja: ma 5 lat i mieści się w starej części sortowni Mount Pleasant, która do niedawna zarządzała pocztą w Londynie. Możecie zobaczyć w nim między innymi czynny fragment systemu Mail Rail - podziemnej kolejki, która była używana przez Royal Mail od lat 20. do początku XXI wieku, będący częścią interaktywnej wystawy. 

Niedługo po otwarciu muzeum zleciło przeprowadzenie audytu przez Katie Gonzalez-Bell, konsultantkę do spraw dostępności. Po przeprowadzeniu audytu muzeum uznało, że nie jest w stanie zaspokoić wszystkich zidentyfikowanych potrzeb, więc priorytetowo potraktowało potrzeby najbardziej wykluczonych grup: osób z ASD, osób z upośledzeniem sensorycznym i osób niepełnosprawnych fizycznie. Zdecydowano się na podejście oparte na współpracy, tworząc plan dostępności wspólnie z osobami, które mają doświadczenie życiowe. Nawiązano współpracę z organizacją Ambitious About Autism (AAA), której głównym celem jest wspieranie młodych ludzi z ze spektrum autyzmu poprzez rzecznictwo, tworzenie możliwości (np. poprzez zatrudnienie oraz podnoszenie kwalifikacji). Za pośrednictwem AAA muzeum zatrudniło 6 młodych ludzi w wieku 18-24 lat, którzy mieli opracować plan roczny. Co istotne, osoby te dostały wynagrodzenie za swoją pracę - ich wkład został potraktowany jako priorytetowy dla przystosowania ekspozycji i programu. 

Dobrą radą w pracy z osobami z doświadczeniem życiowym związanym ze spektrum autyzmu jest podwojenie czasu, jaki przeznacza się na wykonanie zadań. Zespół młodych ludzi pracuje w muzeum od trzech lat. Zarówno oni, jak i AAA otrzymują wynagrodzenie za swój czas. Młodzi ludzie pracują w muzeum raz w miesiącu - pół dnia współtworząc plan dostępności, a pół dnia wykonując działania artystyczne lub operacyjne (np. katalogowanie). Kierownictwo wyższego szczebla bardzo wspiera pracę Hanny: Jedna rzecz bardzo ułatwiła mi życie - zaangażowanie było od samej góry. To może zdecydować o powodzeniu lub niepowodzeniu programu

Warto odnotować, że Muzeum Poczty zapewnia potrzebującym gościom zupełnie wyjątkowe “torby sensoryczne”, wzorowane formą na klasycznych “listonoszkach” Royal Mail:)

Piątkowym popołudniem odwiedziliśmy Kensington Palace, jedną z historycznych siedzib królewskich w Londynie, miejsce partnerskie projektu Steppingstones. Paul Swift oprowadzając nas po pałacu opowiedział nam historię Piotrusiu - Dzikim Chłopcu, którego pobyt na królewskim dworze w pierwszej połowie XVIII wieku był jednym z pierwszych udokumentowanych historycznie momentów, w których ludzie nauki i ważne osoby z otoczenia królów i królowych podjęli refleksję nad odmiennością i różnorodnością “dzikich dzieci”. Historia Piotrusia i inne wątki są dziś punktami odniesienia dla projektów artystycznych i społecznych OIP. 

Londyńskie spotkanie zakończyliśmy wycieczką statkiem z Houses of Parliament (który wraz z sąsiednim Opactwem Westminsterskim jest również miejscem partnerskim Outside In Pathways) w dół Tamizy do Bankside, gdzie znajduje się Tate Modern, Shakespeare's Globe i naprzeciwko Katedry św. Pawła. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że była to tak przyjemna wycieczka. W imieniu wszystkich pracowników Outside In Pathways wyrażam nadzieję, że była ona dla Was przydatna i pouczająca. - napisał nasz gospodarz, Paul Swift - dokładnie tak było! 

___
Na podstawie sprawozdania z wyjazdu (Tekst: Paul Swift, 1 czerwca 2022, zdjęcia: uczestnicy i uczestniczki Projektu Spektrum). Przekład: Beata Cichy, redakcja: Agata Jabłońska. Ilustracja: Praca Johna, Alice i Andrew (Outside In Pathways Thursday Group, V&A Museum)
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję