Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Konferencja "O miejsce książki w historii sztuki"

fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK

Konferencja "O miejsce książki w historii sztuki"

MNK Gmach Główny

al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
02-03.03.2016
środa-czwartek
wstęp wolny
Wraz z Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszamy na drugą edycję konferencji naukowej "O miejsce książki w historii sztuki" -  "Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu Polski".

Konferencja odbędzie się 2 i 3 marca w sali U Samurajów w Gmachu Głównym MNK.

Tematyka obrad, jak w poprzedniej edycji, dotyczyć będzie książki artystycznej i jej wpływu na inne dziedziny sztuki. Jednak 1050. rocznica chrztu Polski pozwoliła na uszczegółowienie zagadnień, które tym razem przedstawiamy prelegentom do naukowej refleksji. Przedmiotem badań będą zatem wzajemne stosunki między Państwem i Kościołem odzwierciedlone w sztuce książki. W kręgu zainteresowań mogą znaleźć się więc, dla przykładu: wizerunki królów w księgach religijnych i świętych patronów w dokumentach państwowych, książki dewocyjne z cudownymi obrazami-palladiami miast i Ojczyzny, ryciny książkowe ukazujące królewskie nekropolie, gloryfikacje postaci życia publicznego, sakralizację uroczystości państwowych lub udział monarchów w obrzędach liturgicznych, motywy religijne zdobiące druki urzędowe i prace historyczne, ekslibrisy dostojników kościelnych i państwowych. Dużo interesujących informacji mogą przynieść także badania nad szatą graficzną podręczników do nauki historii i religii, lektur szkolnych i patriotycznych, ale też zbiorów homiletycznych, mów pogrzebowych, tekstów panegirycznych i apoteoz.

Dodatkowo, spośród motywów upiększających książkę chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na ekslibris, gdyż w roku 2016 przypada 500. rocznica powstania najstarszego w Polsce i w Europie znaku własnościowego, biskupa wrocławskiego, Macieja Drzewickiego.

PROGRAM

Środa, 2 marca 2016

9.00 - 9.20 – Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie referentów

9.20 - 10.40 – sesja poranna

 • Agnieszka Perzanowska Wyjątkowa księga z początku XVI wieku i jej superekslibris napisowy
  Katarzyna Płaszczyńska-Herman Superekslibris ST – na tropie przedpożarowej biblioteki oo. dominikanów
 • Piotr Pokora Ikonografia książkowych znaków własnościowych arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski w świetle zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
 • Marek Bebak Superekslibrisy w zbiorach Biblioteki i Archiwum Bonifratrów w Krakowie
  10.40 -11.00 – dyskusja
11.00 - 11.20 – przerwa

11.20 - 12.40 – sesja przedpołudniowa
 • Bogumiła Celer Motyw sakralny w ekslibrisach z kolekcji Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
 • Agnieszka Fluda-Krokos Ex Armario Primo mediae partis / Bibliotheca Monasterii Tynecensis… – ekslibrisy tynieckie (1995–2014)
 • Magdalena Czubińska Ekslibrisy Aliny Kalczyńskiej. Małe formy grafiki artystycznej
 • Katarzyna Podniesińska Kwestie proweniencyjne dotyczące ekslibrisów nabytych do zbiorów graficznych Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 1914–2016
12.40 -13.00 – dyskusja

13.00 – wernisaż wystawy "Ekslibris polski. Między herbem a obrazem"  zorganizowanej" z okazji 500-lecia ekslibrisu polskiego (kuratorki: Katarzyna Podniesińska, Magdalena Czubińska; Gmach Główny MNK, I p.)

13.30 -14.30 – przerwa

14.30 - 15.30 – sesja popołudniowa
 • Wojciech Mischke Skąd do Ottonów przychodzą personifikacje ziem?
 • Agnieszka Gronek Konteksty ideowe przedstawień księcia Włodzimierza w grafice książkowej ruskich typografii XVII i XVIII w. 
 • Krystyna Kulig-Janarek Poczet władców polskich Stryjeńskiej i Wedla
15.30 - 15.50 – dyskusja

15.50–16.10 – przerwa

16.10 - 17.30 – sesja wieczorna
 • Szymon Tracz Korona oddana Bogu – ikonografia św. Ludwika z Tuluzy w węgierskim legendarium andegaweńskim
 • Justyna Łukaszewska-Haberkowa Katechizmy przygotowane przez polskich jezuitów w 2. poł. XVI w. 
 • Iwona Długopolska Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w mszałach i brewiarzach biskupa Jana Konarskiego
 • Michał Kurzej "Flores Vitae Beatae Salomeae" Sebastiana Piskorskiego jako część złożonego dzieła sztuki
17.30 - 17.50 – dyskusja

18.00 – wernisaż wystawy prac studentów krakowskiej ASP "Książki z pracowni książki" (kurator: Dorota Ogonowska; Gmach Główny MNK, II p., hol)

Czwartek, 3 marca 2016

9.00 - 9.10 – otwarcie 2. dnia konferencji i powitanie prelegentów

9.10 -10.30 – sesja poranna
 • Leszek Sibila Projekty opraw mszałów, książeczek do nabożeństwa, dyplomów i tek adresowych dla dostojników kościelnych oraz wizerunki świętych. Zbiory Działu Drukarstwa i Introligatorstwa w MHK
 • Michał Muraszko Oprawy ksiąg arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Baranowskiego
 • Bartłomiej Michał Wołyniec Książka w życiu i działalności biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego
 • Aleksander Stankiewicz Religione pro Deo, Sapientia pro Patria. Kreacja wizerunku biskupa wileńskiego Konstantego Kazimierza Brzostowskiego w grafice panegirycznej
10.30 - 10. 50 – dyskusja

10.50 - 11.10 – przerwa

11.10 - 12.30 – sesja przedpołudniowa
 • Piotr Kołpak Herby i święci. Motywy ikonograficzne kart tytułowych XVI-wiecznych polskich ksiąg liturgicznych 
 • Alicja Nowak Świeccy a rama wydawnicza XVII-wiecznych ksiąg cerkiewnych w Rzeczypospolitej
 • Zuzanna Flisowska Przypomnienie – wyjaśnienie – aktualizacja. Ilustracje Aleksandra Tarasewicza do "Skarbu żywota y krwie Iezusa Pana"
 • Monika Paś "Promyk prawdziwego szczęścia" i inne rękopiśmienne modlitewniki w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie 
12.30 -12.50 – dyskusja

12.50 - 14.00 – przerwa

14.00 - 15.00 – sesja popołudniowa
 • Kamila Kłudkiewicz Kościół i historia państwa w przewodniku. Ilustracje ze "Wspomnień Wielkopolski" Edwarda hr. Raczyńskiego
 • Katarzyna Węglicka Wyszłowski Jerzy i jego grafika ilustracyjna – impresje z dziejów kresowego pogranicza
 • Kinga Blaschke Miejsce historii sztuki w książce w okresie nowożytnym
15.00 - 15.20 – dyskusja

16.00 - 17.00 – zwiedzanie wystawy "Wy, którzy Rzeczą Pospolitą władacie. Sejm polski w starodrukach z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego" - kuratorki: Agnieszka Perzanowska, Iwona Długopolska; Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. J. Piłsudskiego 12)


POBIERZ PROGRAM
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję