Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Ekslibris polski. Między herbem a obrazem

02.03-03.04.2016 Ekslibris polski. Między herbem a obrazem
Przewijak Kawiarnia

Polski ekslibris ma już 500 lat. Z tej okazji Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje wystawę "Ekslibris polski. Między herbem a obrazem".  Można na niej zobaczyć około 130 przykładów najciekawszych znaków książkowych z różnych epok. Ekspozycja towarzyszy sesji naukowej "O miejsce książki w historii sztuki".

Tematem tegorocznej edycji konferencji jest "Państwo i Kościół". Tę problematykę znakomicie ilustruje osoba i działalność Macieja Drzewickiego, kanclerza wielkiego koronnego i prymasa, dla którego właśnie 500 lat temu, w 1516 roku, został wykonany pierwszy znak książkowy przeznaczony do oznaczenia i ozdobienia biblioteki polskiej.  

Celem ekspozycji nie jest pokazanie historii ekslibrisu, lecz prezentacja pewnych podstawowych zjawisk i prawidłowości w tej dziedzinie na przestrzeni minionej połowy tysiąclecia.

Na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie oprócz dwóch najwcześniejszych okazów Drzewickiego, wypożyczonych z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, ekslibris dawny będzie reprezentowany przez grafiki zdobiące biblioteki ordynackie, prywatne i zakonne głównie z XVIII wieku.

Ważny rozdział w rozwoju polskiego znaku książkowego stanowią prace Kajetana Wincentego Kielisińskiego. Te tworzone po 1836 roku grafiki nie były przeznaczone do książek, a do wzbogacenia zbiorów kolekcjonerskich. Traktując księgoznak jako dzieło sztuki, artysta wyprzedzał swoją epokę.

Najpopularniejszym sposobem oznaczania własności książkowej w XIX wieku były tuszowe pieczątki. Funkcjonowały w czytelniach i wypożyczalniach, w bibliotekach prywatnych i publicznych, kościelnych i świeckich. Pieczątek używali rzemieślnicy, urzędnicy, naukowcy i literaci, ziemianie i arystokracja, a nawet bibliofile. Ich wybór – dokonany pod kątem wyjątkowo zasłużonych właścicieli – zostanie również przedstawiony na wystawie.


Kilkadziesiąt przykładów będą stanowiły ekslibrisy młodopolskie. Secesja była pierwszym stylem, w którego ramach starano się ująć także sztuki użytkowe, a ekslibris, wpisujący się w nurt pięknej książki, stał się częścią całego przemysłu edytorsko-graficznego. Twórcy znaków książkowych, często najwybitniejsi polscy artyści, zaczęli zwracać uwagę na harmonijny stosunek powierzchni czystej do zadrukowanej, na wielkość i grubość czcionek, ich krój, korespondujący z częścią ilustracyjną, oraz na logiczną, optycznie zrównoważoną budowę prac. Na wystawie będzie można podziwiać prace Józefa Mehoffera, Kazimierza Sichulskiego, Jana Bukowskiego, Stanisława Dębickiego, Edwarda Okunia.

Rozwój ekslibrisu w 2. połowie XX wieku poszedł dwiema drogami. Pierwszą, tradycyjną, ilustrują na wystawie przykłady grafiki użytkowej. Na drugiej drodze – wyzwolenia od ograniczeń grafiki użytkowej – ekslibris staje się małą formą graficzną, poświęconą czy to osobom, instytucjom, czy wydarzeniom, tworzoną niejako w oderwaniu od zamówienia. Bywa nawet oderwany od konkretnej postaci kolekcjonera. Takie są ekslibrisy Józefa Gielniaka, Jerzego Panka i Aliny Kalczyńskiej – artystów związanych pracą i przyjaźnią, których dzieła będzie można zobaczyć na krakowskiej wystawie.

MNK Gmach Główny

al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek - niedziela: 10.00-18.00
Ekslibris Michała Jana Borcha (1751–1810) (wersja mała)
Berlin, ok. 1783.
Halle S. (fl. ok. 1790).
Akwaforta, 6,2 × 5,8 (9,1 × 7,5).
Tarcza w pionowym owalu otoczona gałązkami dębu i lauru, powyżej korona hrabiowska i klejnot. Na tarczy herb Trzy Kawki, pod tarczą napis: „EX BIBLIOTHECA | WARCLANENSI | COMIT[IS] DE BORCH”.
Sygn. p.d. na płycie: „S.Halle fc.”.
MNK-III-ryc. 29940
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Michała Jana Borcha (1751–1810) (wersja duża)
Berlin, 1790.
Halle S. (fl. ok. 1790).
Akwaforta, 15,2 × 11,2 (18,3 × 14,5).
Kamień porośnięty roślinnością, stojący na postumencie z inskrypcją: „EX BIBLIOTHECA WARCLANENSI EX[CELLENTISSIMI] COMIT[IS] DE BORCH LUBESCHNITZ. PALAT[INI] BELC[ENSIS] LOC[UM] TEN[EN]T[IS] COPI[IARUM] POLON[IAE] EQUIT[IS] AQUI[LAE] ALB[AE] S[ANC]TI STAN[ISLAM] LEON[IS] AUR[EI] ET IOHAN[NIS] MELIT[ENSIS]”. Na kamieniu, na płaszczu gronostajowym, pod trzema klejnotami i koroną książęcą, herb flankowany przez rycerza maltańskiego i Orła Polskiego trzymającego proporzec z syglami: „S[TANISLAUS] R[EX]”. Herb pięciopolowy z herbem Borchów Trzy Kawki pośrodku oraz herbami: Pomorza (pole złożone z 9 półek), Mitra, Miecze, Gryf Biały Inflancki. Poniżej dewiza: „OMNE TRINUM PERFECTUM”.
Sygn. p.d.: „S.Halle fec.Berol:1790”.
MNK-III-ryc. 29941
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Franciszka Bielińskiego (1683–1766)
Warszawa, ok. 1745.
Mylius Jan Fryderyk (fl. 2. ćw. XVIII w.).
Akwaforta, 9 × 6,5 (14,5 × 10,1).
Pośrodku tarcza owalna, w kartuszu, z herbem Junosza, oparta o drzewo; obok order Orła Białego, wokół laska marszałkowska, miecz, książki, wąż, cyrkiel, lustro; w tle krajobraz. Pod kompozycją napis: „Ex Biblioteca Ill[ustri]mi et Excell[entissi]mi D[omi]ni FRANCISCI BIELINSKI Supremi Regni Mareschalci”.
Sygn. p.d. na płycie: „Mylius fec.”.
MNK-III-ryc. 29871
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Joachima Litawora Chreptowicza (1729–1812)
Polska, 1773–1793.
Miedzioryt, 3,7 × 5 (4,6 × 5,9).
W leżącym owalu napis: „Ex | Bibliotheca | Joachimi Comitis | Chreptowicz | Pro-Cancellarii | M[agni] D[ucatus] L[ithuani]ae”.
MNK-III-ryc. 33643
Dar Mathiasa Bersohna, 1902.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Tomasza Czapskiego (1711–1784) (pierwsza część ekslibrisu podwójnego)
Gdańsk, ok. 1770.
Deisch Matthäus (1727–1789).
Mezzotinta, 16,7 × 10 (19,2 × 12).
Na tle biblioteki portret Czapskiego w kirysie nałożonym na szustokor, na głowie ma krótką perukę. U góry herb pięciopolowy z Leliwą pośrodku oraz herbami: Kolczyk, Poraj, Wieniawa, Dąbrowski. U dołu napis: „COMES TOMAS Ex BENKOWO | CZAPSKI | Knyszyniensis, Goniondzensisi, Bratianensis, Lonkoriensis, Radzynensis &c. Capitaneus”.

Sygn. p.d. na płycie: „Matth.Deisch ad vivum del et sc.Gedani”.
MNK-III-ryc. 33650
Dar Tadeusza Michałowskiego, 1888.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris heraldyczny Tomasza Czapskiego (1711–1784) (druga część ekslibrisu podwójnego)
Gdańsk, przed 1784.
Deisch Matthäus (1727–1789).
Miedzioryt, 9,5 × 7 (12,5 × 19).
Gruszkowata tarcza herbowa w rokokowym obramieniu, dwa lwy. W tarczy herb pięciopolowy: Leliwa w polu sercowym oraz Kolczyk, Poraj, Wieniawa i Dąbrowski.
MNK-III-ryc. 33893
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Józefiny z Radziwiłłów Grabowskiej (1762–przed 1816) i Michała Grabowskiego (?–ok. 1822)
Polska, 1788–1790.
Akwaforta, 3,5 × 4,8.
Siedząca pod drzewem kobieta podtrzymuje prawą ręką tablicę z napisem: „Josephine | et Michel | Grabowski”, lewą opiera na postumencie z herbami Topór i Trąby, obok globus, książka, w tle park z antyczną świątynią. Ekslibris pełnił jednocześnie funkcję biletu wizytowego.
MNK-III-ryc. 33917
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Józefa Hylzena (1736–1786)
Niemcy, po 1770.
Goez (Göz) Joseph Franz von (1754–1815), przypuszczalnie.
Miedzioryt, 7,9 × 10,4 (9,6 × 11,5)
Tarcza w obramieniu z ornamentem rocaille z napisem: „Comte | de Hulsen | Palatin | de Mscisław”, wsparta na panopliach, powyżej korona szlachecka i laska wojewody.
Sygn. na płycie p.d.: „de Göz.”.
MNK-III-ryc. 34013
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Stanisława Karnkowskiego (1520–1603)
Polska, 1584–1595.
Drzeworyt, 4,8 × 3,1 (6 × 3,6)
Ekslibris w pionowym owalu, w otoku napis: „STANIS[LAUS] KARNKOWSKI ARCHIEP[ISCOPUS] GNEZNEN[SIS]”, pośrodku herb Junosza.
MNK-III-ryc. 33808
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Elżbiety z Czartoryskich Lubomirskiej (1733–1816)
2. poł. XVIII w.
Miedzioryt, brązowa farba, 6,3 × 8,2
W leżącym owalu, w obramieniu wypełnionym meandrem, napis: „La Princesse | Lubomirska | Grande Mareschalle | de la Courone”. Ekslibris pełnił jednocześnie funkcję biletu wizytowego.
MNK-III-ryc. 33824
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Józefiny z Radziwiłłów Massalskiej (1762–?)
Wenecja, 1779–1787.
Alessandri Innocente (1741–1803) wg, Dłuski Michał (1760–1821), przypuszczalnie.
Akwaforta, 7,2 × 9 (8,6 × 9,7).
Młoda kobieta, siedząca pod drzewem, z kwiatami we włosach, w lekkiej sukience, wpisuje na tarczy: „Josephe | Princesse | Mas:|salska”, obok globus i książka. W tle założenie parkowe z antyczną świątynią nad wodą. Ekslibris pełnił jednocześnie funkcję biletu wizytowego.
Sygn. na płycie l.d.: „Dłuski del.”, p.d.: „J. Alessandri sc.”.
MNK-III-ryc. 34139
Dar Tadeusza Michałowskiego, ok. 1900.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Michała Jerzego Wandalina Mniszcha (1742–1806)
Warszawa, po 1783.
Miedzioryt, 6,6 × 6,7 (10,5 × 9,1).
Orzeł trzymający w szponach kartusz z herbem Kończyc w odmianie, laska marszałkowska, wstęgi z orderami: Aleksandra Newskiego, Orła Białego i św. Stanisława. U dołu napis: „Ex Libris Mich[aelis] Comitis Vandalini Mniszech”.
MNK-III-ryc. 33809
Dar Tadeusza Michałowskiego, 1888.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Hilarego Piskowskiego (1709–1762)
Wilno, ok. 1752.
Balcewicz Franciszek Wacław (fl. poł. XVIII w.).
Miedzioryt, 7,5 × 5,8 (8,1 × 6,4).
Pośrodku, w kolistym obramieniu flankowanym przez dwa popiersia, napis: „EX | LIBRIS, | BIBLIOTHECAE | PERSONALIS | P[ATRIS] F[RATRIS] HILARIONIS | PISKOWSKI | ORD[INIS] | PRED[ICATORUM]”, powyżej globus i napis na łuku: „Cum licencia Supperioru[m] Ordinis”. Poniżej na dwudzielnej tarczy herb Szeliga oraz godło zakonu dominikanów [pies trzymający w pysku pochodnię], po bokach akcesoria pisarskie.
Sygn. na płycie, l.d.: „Fr.Balc.”, p.d.: „sc.Viln.”.
MNK-III-ryc. 33812
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Konstantego Ludwika Platera (1722–1778)
Wilno, 1746–1754.
Balcewicz Franciszek Wacław (fl. poł. XVIII w.).
Miedzioryt, 8,3 × 5,9.
Pośrodku, w kolistym obramieniu flankowanym przez dwa popiersia, napis: „EX | BIBLIOTHECA | CONSTANTINI | LUDOVICI | PLATER | SUPREMI NO:|TARII M[AGNI] D[UCATUS] L[ITHUANIAE] | PRAEF[ECTI] LIV[ONIAE]”. Poniżej panoplia, na nich herb Plater.
MNK-III-ryc. 33806
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Biblioteki Nieświeskiej
Litwa, 1689–1705.
Miedzioryt, 14,2 × 10,5.
Na płaszczu gronostajowym, pod mitrą, herb pełny. W tarczy Orzeł Radziwiłłowski z herbem Trąby w odmianie (Trąby, Podkowa, Wadwicz, Leliwa). U dołu napis: „EX BIBLIOTHECA DUCALI | RADIVILLIANA NESVISIENSI”.
MNK-III-ryc. 33845
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Biblioteki Nieświeskiej (I odmiana wersja mała)
Nieśwież, ok. 1758 (odbite po 1875).
Leybowicz Hirsz (ok. 1700–1785).
Miedzioryt, 6,6 × 4,9 (11,6 × 10,1).
Na płaszczu gronostajowym, pod mitrą, herb pełny flankowany przez gryfa i lwa. W tarczy Orzeł Radziwiłłowski z herbem Trąby w odmianie (Trąby, Podkowa, Wadwicz, Leliwa). U dołu, na kartuszu, napis: „EX BIBLIOTHECA | RADIVILLIANA | DUCALI NESVISIENSI”.
MNK-III-ryc. 33847
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Biblioteki Nieświeskiej (II odmiana wersja duża)
Nieśwież, ok. 1758 (odbite po 1875).
Leybowicz Hirsz (ok. 1700–1785).
Miedzioryt, 11,7 × 9,6 (16,5 × 14,6).
Na płaszczu gronostajowym, pod mitrą, herb pełny flankowany przez gryfa i lwa. W tarczy Orzeł Radziwiłłowski z herbem Trąby w odmianie (Trąby, Podkowa, Wadwicz, Leliwa). U dołu, na kartuszu, napis: „EX BIBLIOTHECA | RADIVILLIANA | DUCALI NESVISIENSI”.
MNK-III-ryc. 33846
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Hieronima Floriana Radziwiłła (1715–1760)
Polska (?), przed 1760.
Akwaforta, 5,7 × 8,5.
Orzeł Radziwiłłowski w locie z mitrą na głowie i herbem Trąby na piersiach. W dziobie ptaka tasiemka z banderolą, na której napis piórem: „Ex libris Hieronymi Radivillij”. Poniżej założenie parkowe w Białej z fasadą pałacu. Ekslibris pełnił jednocześnie funkcję biletu wizytowego.
MNK-III-ryc. 33850
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku” (1734–1790)
Niemcy (?), 1762–1790.
Miedzioryt, 8,7 × 6,1 (13,3 × 8).
Na postumencie z napisem: „Ex libris Caroli Stanislai | Ducis Radziwill | Palatini Vilnensis”, tablica w pionowym owalu, z symetrycznie zwieszającymi się po bokach kampanulami. Na tablicy herb pełny z orderem Orła Białego ze wstęgą; w tarczy Orzeł Radziwiłłowski z herbem Trąby na piersiach.
MNK-III-ryc. 33849
Dar Mathiasa Bernsohna, 1902.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku” (1734–1790)
Polska (?), przed 1772.
Miedzioryt, 4,5 × 3,8 (6,1 × 4,7).
Pod mitrą książęcą o gronostajowym otoku monogram wiązany ze zdwojonych i odwróconych liter: „S[TANISŁAW] K[AROL] R[ADZIWIŁŁ]”, które tworzą literę „X[IĄŻĘ]”.
MNK-III-ryc. 33827
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Michała Hieronima Radziwiłła (1744–1831)
Strasburg, ok. 1789.
Weis Johann Martin II (1738–1795).
Miedzioryt, 9 × 6 (12,3 × 8,6).
Na płaszczu gronostajowym, pod mitrą, w tarczy Orzeł Radziwiłłowski z herbem Trąby w odmianie (Trąby, Podkowa, Wadwicz, Leliwa). U dołu tarczy ordery: Orła Białego, św. Stanisława i krzyż maltański. Pod kompozycją napis: „Le Prince Michel Radziwiłł | Castelan de Vilna”.
MNK-III-ryc. 33848
Dar Mathiasa Bernsohna, 1902.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Aleksandra Michała Sapiehy (1730–1793)
Wilno, 1748–1749.
Miedzioryt, 9,5 × 6,8.
W kartuszu flankowanym przez dwa pilastry zwieńczone popiersiami napis: „EX | BIBLIOTHECA | ALEXANDRI | Comitis | SAPIEHA | Praef[ecti] Pun[iensis]”. Powyżej Atena z tarczą zwieńczoną mitrą, na tarczy herb Lis z syglami: „A[LEXANDER] – S[APIEHA]”. U dołu otwarte książki sławiące dom Sapiehów.
MNK-III-ryc. 33834
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Jana Fryderyka Sapiehy (1680–1751) (wersja duża)
Warszawa, 1741.
Mylius Jan Fryderyk (fl. 1729–1750).
Miedzioryt, 15,2 × 11,8 (16,4 × 13,2).
Kartusz w uszakowym obramieniu, w tarczy na przemian herby: Kykieryc i Połota, z herbem Lis w polu sercowym; poniżej na wstędze order Orła Białego. Po bokach: Metryka Koronna i Volumina Legum, zwój, pieczęć kanclerska i tłok pieczętny. U dołu napis: „Ex Bibliotheca Codnensi Ill[ustrissi]mi et Excell[entissi]mi IOANNIS COMITIS SAPIEHA Supre[mi] Cancella[rii] Magni Ducati Lithuaniae Capitanei Brestensis 1736”.
MNK-III-ryc. 33836
Dar Tadeusza Michałowskiego, 1888.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Jana Fryderyka Sapiehy (1680–1751) (wersja mała)
Warszawa, 1741.
Mylius Jan Fryderyk (fl. 1729–1750).
Miedzioryt, 6,1 × 4,6.
Kartusz w uszakowym obramieniu, w tarczy na przemian herby Kykieryc i Połota, z herbem Lis w polu sercowym; poniżej na wstędze order Orła Białego. Po bokach: księgi, pieczęć kanclerska i tłok pieczętny, kałamarz z piórem. U dołu napis: „Ex Bibliotheca Codnensi Ill[ustrissi]mi et Excell[entissi]mi IOANNIS COMITIS SAPIEHA Supre[mi] Cancella[rii] M[AGNI] D[UCATI] L[ITHUANIAE]”.
MNK-III-ryc. 33830
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Konstancji z Radziwiłłów Sapieżyny (1697–1756)
Warszawa, 1741.
Mylius Jan Fryderyk (fl. 1729–1750).
Miedzioryt, 7,6 × 5,5 (9,8 × 7,3).
Na płaszczu gronostajowym podtrzymywanym przez dwa orły, pod mitrą, tarcza w kartuszu ozdobionym motywami muszli. Na tarczy Orzeł Radziwiłłowski z herbem Lis na piersiach. Pod kompozycją napis: „Z Biblioteki Ias[nie] Osw[ieconej] Xiężney Im[o]ści | KONSTANCYI z RADZIWIŁŁÓW | SAPIEŻYNEY Kancleżyney | Wielkiey W[ielkieg]o X[ęstw]a L[itewskieg]o.1741”.
MNK-III-ryc. 33828
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris biblioteki Ordynacji Zamojskiej
Polska, ok. 1804.
Stempel, czarna farba 3,6 × 2,7 (5,7 × 5,4).
Ekslibris w pionowym owalu, napis na otoku: „EX BIBLIOTHECA C[OMITIS] O[RDINATI] ZAMOYSKI”, u dołu przepleciona wstęga nawiązująca do orderu Podwiązki, pośrodku herb Jelita pod koroną i klejnotem.
MNK-III-ryc. 34900
Dar Mathiasa Bersohna, 1902.
Ekslibrisy dawne
Ekslibris Biblioteki Dominikanów w Grodnie
Grodno, ok. 1762.
Drzeworyt, druk, 3,9 × 6,6 (3,9 × 6,7).
W leżącym prostokącie ozdobna ramka z motywem festonów, w środku napis: „BIBLIOTHECAE | CONVENTUS | GRODNENSIS | ORDINIS | PRAEDICATORUM”.
MNK-III-ryc. 29655
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Biblioteki Jezuitów w Połocku
Połock, po 1750.
Drzeworyt, druk, niebieski papier, 3,4 × 5,5.
W leżącym prostokącie podwójna ramka opleciona wicią roślinną, w środku napis: „Bibliot[hecae] Coll[egii] Polocensis | Soc[ietatis] JESU”.
MNK-III-ryc. 29658
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Pieczęć Biblioteki Bernardynów w Telszach
Polska, 1. poł. XIX w.
Drzeworyt, średn. 4,1 (4,6 × 4,5).
W pionowym owalu, otoczony gałązkami napis: „PIECZEC | BIBLIOTEKI | KONWENTU | TELSZEWSKI[EGO] | XX.BERNAR|DYNOW”.
MNK-III-ryc. 34455
Pochodzi z kolekcji Antoniego Ryszarda, zakup z zasiłku Franciszka Biesiadeckiego, 1901.
Bibl.: Kisarauskas 1984, poz. 554; Paszkiewicz 2000, poz. 805 (biblioteka); Paszkiewicz 2006, poz. 2043 (biblioteka).
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Biblioteki Zakonu Misjonarzy w Warszawie
Warszawa, XVIII w.
Druk, 6 × 7.
W prostokątnej, prostej ramce napis: „EX BIBLIOTHECA | Varsaviensi | Congregationis Missionis: | Ad S[ancti] Crucem”. Poniżej: „Armarium 9 [piórem] | Transtrum 1 [piórem] | Numero 38 [piórem]”.
MNK-III-ryc. 29662
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Biblioteki Dominikanów w Wilnie (wersja mniejsza)
Wilno, XVIII/XIX w.
Druk, 3,2 × 3,9 (3,2 × 4,3).
W leżącym prostokącie, w podwójnej ramce napis: „BIBLIOTHECAE | CONVENTUS | GENERALIS | VILNENSIS SANCTI | SPIRITUS ORDINIS | PRAEDICATORUM”.
MNK-III-ryc. 29656
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Znaczek biblioteczny Biblioteki Trynitarzy w Wilnie
Wilno, XVIII w.
Druk, niebieski papier, 0,7 × 4,2.
W leżącym prostokącie, w ramce napis: „Collegii Antecollensis | Ord[inis] S[anctis]S[simi] Trinitatis”.
MNK-III-ryc. 29663
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Biblioteki Trynitarzy w Wilnie
Wilno, XVIII w.
Drzeworyt, druk, 4,3 × 5,4.
W leżącym prostokącie ozdobna ramka z motywem rozetek, w środku napis: „Ex BIBLIOTHECA | Collegii Antecolensis, | ad Vilnam. | PP[ATRIS] Ordinis Excalceat[is] | S[ANCTISSI]mae TRINITATIS | de Redem[ptoris] Captivorum. | Lit[tera] 2 [piórem] Num[erus] 22 [piórem]”.
MNK-III-ryc. 29664
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Znak biblioteczny Biblioteki Dominikanów w Zabiałach
Polska, 1. ćw. XIX w.
Druk, 1 × 5,9.
Napis: „Bibliothecae Conventus Zabialensis | Ordinis Praedicatorum”.
MNK-III-ryc. 33804
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Florentyna Boguszewskiego (1788–1846)
Warszawa, pocz. XIX w.
Drzeworyt, druk, 2,8 × 4,3 (3,8 × 5,4).
W leżącym prostokącie, w ramce z motywem kampanuli, napis: „Z BIBLIOTEKI | FLORENTEGO | BOGUSZEWSKIEGO”.
MNK-III-ryc. 29822
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Florentyna Boguszewskiego (1788–1846)
Warszawa, pocz. XIX w.
Drzeworyt, druk, 3,8 × 5,4.
W leżącym prostokącie, w ramce z motywem rombów, napis: „Z BIBLIOTEKI | FLORENTEGO | BOGUSZEWSKIEGO”.
MNK-III-ryc. 29823
Pochodzenie z kolekcji Kazimierza Reychmana.
Bibl.: jw.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Aleksandra Chodkiewicza (1776–1838)
Przypuszczalnie Warszawa, ok. 1801–1804.
Druk, 2,7 × 6,2.
W leżącym prostokącie perełkowa ramka, w środku napis: „z KSIĄG | Alexandra Chodkiewicza”.
MNK-III-ryc. 33640
Pochodzi z kolekcji Antoniego Ryszarda, zakup z zasiłku Franciszka Biesiadeckiego, 1901.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Andrzeja Kossowicza
Polska, 1. poł. XIX w.
Druk, 4,6 × 6,7.
W leżącym prostokącie falista ramka, w środku napis: „De la Biblioteque | de | Mr. ANDRE KOSSOWICZ”.
MNK-III-ryc. 33826
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Aleksego Ożgi (1712–1771)
Warszawa, XVIII w.
Drzeworyt, druk, 4,4 × 9,1 (5 × 9,5)
W leżącym prostokącie, w ramce z motywem łamiącej się zdwojonej wstęgi, napis: „Comparavit pro Bibliotheca Var- | saviensi Collegii Regii | Scholarum Piarum | P[ATER] Alexius Ożga”.
MNK-III-ryc. 33813
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Hipolita Rogalińskiego (?–1829) (większy)
Polska, kon. XVIII w.
Drzeworyt, druk, 4,2 × 8,2.
W leżącym prostokącie, w podwójnej ramce oplecionej łańcuszkiem, napis: „Ex Bibliotheca | Hippoliti Rogalinski”.
MNK-III-ryc. 34397
Pochodzi z kolekcji Kazimierza Reychmana.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Hipolita Rogalińskiego (?–1829) (mniejszy)
Polska, kon. XVIII w.
Drzeworyt, druk, 3 × 7,3.
W leżącym prostokącie, w podwójnej ramce oplecionej wicią roślinną, napis: „EX BIBLIOTHECA | HIPPOLITI ROGALINSKI”.
MNK-III-ryc. 34398
Pochodzi z kolekcji Kazimierza Reychmana.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Piotra Józefa Rydulskiego (1735–1789)
Kraków, po 1770.
Druk, 6,1 × 8,5 (6,8 × 9).
W leżącym prostokącie, w ozdobnej ramce, napis: „Bibliothecae | M[agnifici] PETRI JOSEPHI CANTII | RYDULSKI | In Alma Studii Generalis Universi-|tatis Cracoviensis Academia Docto-|ris et Professoris Laureati, Pres-|byteri Saecularis”.
MNK-III-ryc. 34406
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Ildefonsa Zubowskiego
Polska, XVIII w.
Drzeworyt, druk, 2,3 × 5,8.
W leżącym prostokącie, w podwójnej ramce oplecionej taśmą, napis: „z BIBLIOTEKI | X[IĘDZA] ZUBOWSKIEGO”.
MNK-III-ryc. 33865
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibris Aleksandra Konstantego Batowskiego (1799–1862)
Polska, przed 1839.
Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849).
Miedzioryt, akwaforta, 3,1 × 2,9 (4 × 5,2).
W leżącym owalu na szrafowanej tarczy napis w otoku minuskułą: dewiza „Parcere subjectis et debellare Superbos” [Oszczędzać poddających się i pysznych poskramiać – Wergiliusz, Eneida, ks. VI wers: 853]. W środku herb Trzy Zęby otoczony napisem: „Z Zbioru | Alex[andra] Kons[tantego] Batowskiego”. Powyżej korona szlachecka zwieńczona trzema pawimi piórami.
MNK-III-ryc. 29406
Dar Adolfa Sternschussa, 1904.
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Ekslibris Józefa Dzieduszyckiego (1776–1847)
Medyka, 1836.
Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849).
Akwaforta 5,4 × 4,9 (16,5 × 11).
Otwarta książka, oparta o inne książki, na niej napis: „z Bibliote|ki | JÓZEFA | Hr. | DZIEDU:|SZYCKIE|GO.”; powyżej słońce, gałązka lauru i dębu, poniżej pełzający wąż i medalion.
Sygn. i dat. na płycie l.d. znakiem ideograficznym: „KWK” oraz „1836”.
MNK-III-ryc. 34670/f
Dar rodzeństwa Adolfa Sternschussa, 1916.
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Autoekslibris Kajetana Wincentego Kielisińskiego (1808–1849)
Medyka, 1836.
Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849).
Akwaforta, 5 × 4,7 (5,6 × 5,1).
Kościotrup trzymający tkaninę z wizerunkiem pieczęci ze znakiem ideograficznym: „K[AJETAN] W[INCENTY] K[IELISIŃSKI]”, przed nim diabeł siedzący na książkach, w tle drugi diabeł uciekający.
MNK-III-ryc. 33805
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Ignacy Fryderyk Łoś (1790–1861) (projekt ekslibrisu)
Medyka, 1836.
Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849).
Rysunek piórkiem, czarnym tuszem na szkicu ołówkowym, kalka, 8,4 × 6,2.
Płycina architektoniczna w uszakowym obramieniu. Pośrodku napis: „Z KSIĘGOZBIORU | IGNACEGO | HRABIEGO | ŁOSIA”, poniżej po lewej herb Dąbrowa, po prawej litera „Ł[oś]”. U góry w wieńcu laurowym powtórzony herb Dąbrowa pod koroną pięciopałkową, w klejnocie ptasie pióro przebite strzałą.
Sygn. p.d. znakiem ideograficznym: „KWK”.
MNK-III-r.a. 18314
Pochodzi z kolekcji Antoniego Ryszarda, zakup z zasiłku Franciszka Biesiadeckiego, 1901.
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Ekslibris Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793–1852)
Medyka, 1830–1839.
Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849).
Akwaforta 6,2 × 5,7 (17 × 7,4).
Element architektoniczny w formie cokołu z napisem: „z Biblioteki | GWALBERTA | PAWLIKOW-|SKIEGO”. W zwieńczeniu tarcza herbowa z herbem Cholewa, pod wschodzącą gwiazdą, po bokach symbole nauki: globus, książki, cyrkiel, lornetka, kątownica, zwoje, gałązki lauru i dębu, wstęga, girlanda.
Sygn. na płycie śr. d. znakiem ideograficznym: „KWK”.
MNK-III-ryc. 34204/1a
Dar rodzeństwa Adolfa Sternschussa, 1916.
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Ekslibris Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793–1852)
Medyka, 1830–1839.
Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849).
Akwaforta, 4,3 × 3,6 (17 × 7,4).
Opleciony roślinnością głaz w kształcie leżącego prostopadłościanu, na nim napis: „Z BIBLIOTE|KI | GWALBERTA | PAWLIKOW:|SKIEGO.”, powyżej tarcza herbowa z herbem Cholewa.
Sygn. i dat. na płycie l.d. znakiem ideograficznym: „KWK | 1830”.
MNK-III-ryc. 34204/1c
Dar rodzeństwa Adolfa Sternschussa, 1916.
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Ekslibris Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793–1852)
Medyka, 1830–1839.
Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849).
Akwaforta, 4,1 × 6,8 (17 × 7,4).
Na kamieniu oplecionym roślinnością napis: „Z BIBLIOTEKI | GWALB[ERTA] PAWLI:|KOWSKIEGO.”, powyżej herb Cholewa.
Sygn. na płycie p. śr. znakiem ideograficznym: „KWK”.
MNK-III-ryc. 34204/1b
Dar rodzeństwa Adolfa Sternschussa, 1916.
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Ekslibris donacyjny Adama Rościszewskiego (1774–1844)
Medyka, 1836.
Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849).
Akwaforta, 4,9 × 3,9 (5,3 × 4,5).
Portal gotycki, na drzwiach napis: „z Ofiar ADAMA JU|NOSZY | ROŚCISZ|EWSK|IEGO”, obok tarcza herbowa z herbem Junosza.
Sygn. na płycie pod herbem śr. d. znakiem ideograficznym: „KWK”.
MNK-III-ryc. 34399
Dar Wacława Lasockiego, 1904.
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Ekslibris Leona Rzewuskiego (1808–1869)
Medyka, 1836.
Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849).
Akwaforta, 6,2 × 5,4.
Tarcza z napisem: „ZBIÓR ZAMKU PODHORECKIE|GO LR” oparta na panopliach, powyżej zbroja, na sztandarach herb Krzywda.
Sygn. na płycie l.d. znakiem ideograficznym: „KWK”.
MNK-III-ryc. 33857
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Ekslibris Augusta Edwarda Wysockiego (zm. 1871)
Medyka, 1836.
Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849).
Akwaforta, 4,5 × 4,5 (5,6 × 4,5).
Źródło bijące między kamieniami oplecionymi roślinnością, pies pijący wodę, napis: „Z | BIBLIOTEKI | AUGUST[A] EDW[ARDA] | WYSOCKIEGO”.
Sygn. na płycie p.d. znakiem ideograficznym: „KWK 1836”.
MNK-III-ryc. 33858
Dar z kolekcji Czapskich, 1903.
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Ekslibris Teofila Żebrawskiego (1800–1887)
Oleszyce, 1839.
Kielisiński Kajetan Wincenty (1808–1849).
Akwaforta, 7,8 × 5,7 (9,8 × 7,7).
Kompozycja militarno-alegoryczna. Pośrodku przewrócony kosz z wysypanymi kulami armatnimi, o który oparte są: łopata, kosa, piła, cyrkiel i kątownica; po prawej lufa armatnia z wyciorem i proporzec z Orłem Białym, na którym napis: „z BIBLIOTEKI | TEOFILA | ŻEBRAWSK|IEGO | b[yłego] O[ficera] W[ojska] P[olskiego]”, poniżej gałązka dębu i lauru. Po lewej dwa bagnety z prochownicą. Na odwrocie ołówkiem: „664”.
Sygn. i dat. na płycie p.d. znakiem ideograficznym: „KWK” oraz: „w Oleszycach”; l.d.: „1839 18-7 br”.
MNK-III-ryc. 34912
Dar Stanisława Cerchy.
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Projekt ekslibrisu z motywem nagiej kobiety [Alfreda Altenberga (1877–1924)]
Lwów, 1901.
Dębicki Stanisław (1866–1924).
Rysunek, tusz, ołówek, 22,8 × 15,5.
Naga kobieta w wianku na głowie, opleciona wstęgą, stojąca na tle otwartej księgi z napisem: „L|IB|RI | S|EM|PER | VI|RES|CIT | A|M|OR” [miłość książki zawsze kwitnie]. U góry napis: „EX LIBRIS”.
Sygn. i dat. p.d. tuszem: „F. Jasieńskiemu St. Dębicki | 1901”.
MNK-III-r.a. 576
Dar z kolekcji Feliksa Jasieńskiego.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Alfreda Altenberga (1877–1924)
Lwów, ok. 1908.
Dębicki Stanisław (1866–1924).
Cynkotypia, 11,1 × 7 (15,5 × 10,3).
Naga kobieta w wianku na głowie, opleciona wstęgą, stojąca na tle otwartej księgi z napisem: „L|IB|RI | S|EM|PER | VI|RES|CIT | A|M|OR” [miłość książki zawsze kwitnie]. U góry napis: „EX LIBRIS”, po prawej, na zawiaskach zamknięcia książki, napis: „ALF|RED” „ALTEN|BERG”.
Sygn. p.d. na odbitce monogramem wiązanym: „SD”.
MNK-III-ryc. 23391
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Władysława Bełzy (1847–1913)
Lwów, ok. 1900.
Cynkotypia, fototypia, niebieska farba, 9 × 6,6.
Kompozycja przedstawia lustro zawieszone na dwóch podpórkach z dekoracją secesyjną. W okrągłym obramieniu portret Władysława Bełzy, poniżej napis: „EX LIBRIS | Władysława Bełzy | Nr.”.
MNK-III-ryc. 29411
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Bronisława Biegeleisena (1881–1963)
Lwów, 1909.
Sichulski Kazimierz (1879–1942).
Cynkotypia, 7,5 × 5,1 (11,1 × 7,5).
Stylizowana sylwetka pawia, na wprost, u dołu, książka; w figurę ptaka wpleciony napis: „EX-LIB-RIS | Dr. BRO:|NJSŁAW – BJEGEL|:EJSEN”.
Sygn. p.d. na odbitce: „SK09”.
MNK-III-ryc. 29872
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Wojciecha Biesiadeckiego (1869–1940)
Kraków, 1907.
Mehoffer Józef (1869–1946).
Cynkotypia, 12 × 9,5 (16,5 × 12,9).
Na tle drzew tańcząca para oraz stojąca obok kobieta w czerni; u góry napis: „EX LIBRIS”, u dołu: „WOJCIECHA | BIESIADECKIEGO”.
Sygn. i dat. na płycie l.d.: „J”, p.d.: „M”, śr. d.: „1907”.
MNK-III-ryc. 1884
Dar z kolekcji Feliksa Jasieńskiego.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Józefa Drzewieckiego (1860–1907)
Warszawa, Paryż, 1904–1905.
Siedlecki Franciszek Wincenty (1867–1934); druk A. Salomon w Paryżu .
Akwaforta, ruletka, 12,5 × 7,4 (14 × 8,8).
W stylizowanym na barokowe obramowaniu kobieta z fantastycznym jaszczurem, dwa sfinksy strzegące wejścia do świątyni egipskiej, pilaster z maską w kapitelu; u dołu napis: „Ex LIBRIS | Dr. Józefa Drzewieckiego”.
MNK-III-ryc. 33734
Pochodznie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Stefana Freidera
Warszawa, 1907.
Jabłczyński Feliks (1865–1928).
Ceratoryt, 8,9 × 5,4 (10,5 × 6,3).
Pejzaż nocny z dwoma drzewami pośrodku, pod nimi siedząca sylwetka, u dołu napis: „EX-LIBRIS | STEFANA | FREIDERA”.
Sygn. l. śr. na płycie monogramem wiązanym: „FJ”, ołówkiem: „07”.
MNK-III-ryc. 752
Dar z kolekcji Feliksa Jasieńskiego.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Stefana Gackiego (1872–1942)
Polska, ok. 1910.
Litografia, 6,8 × 6,9 (10,6 × 8).
Kościotrup w butach i pelerynie, stojący na tle tkaniny rozpiętej na tle półek z książkami; u dołu napis: „EX LIBRIS | STEFANA GACKIEGO | KATALOGU No [odręcznie piórem] 114/II”.
MNK-III-ryc. 33998
Zakup od Maksymiliana Cerchy z Krakowa.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Mariana Gumowskiego (1881–1974)
Kraków, 1908.
Gumowski Jan Kanty (1883–1946).
Cynkografia, czerwona farba, średn. 7,1 (8,5 × 8,4).
Kompozycja wzorowana na pieczęci konnej piastowskiej, przedstawiająca rycerza na koniu, na tarczy herb Rola; w otoku napis: „EX LIBRIS MARYANA GUMOWSKIEGO”.
Sygn. p.d.: „J. Gumowski 908”.
MNK-III-ryc. 33971/1
Dar Mariana Gumowskiego (?).
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Bronisławy Jeremi (1875–1920)
Lwów, 1909.
Sichulski Kazimierz (1879–1942).
Litografia barwna, 8 × 5,1 (8,7 × 5,6).
Głowa mężczyzny w błazeńskiej czapce; na wprost, poniżej, klepsydra; u góry napis: „EXLIBRIS”, u dołu: „BJEREMI”.
MNK-III-ryc. 33743
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Zygmunta Klemensiewicza (1874–1948)
Kraków, 1898.
Procajłowicz Antoni Stanisław (1876–1949).
Cynkotypia siatkowa, 10,7 × 4,7 (13,6 × 6,8).
Głowa młodej kobiety, u góry i poniżej kwiaty bratka, u dołu napis: „Z KSIĘGOZBIORU | ZYGMUNTA | KLEMENSIEWICZA”; rubryki porządkujące.
Sygn. na kliszy p.d. (nieczytelnie).
MNK-III-ryc. 34010
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Jana Lorentowicza (1868–1940)
Warszawa, 1905.
Siedlecki Franciszek Wincenty (1867–1934).
Akwaforta, 9,2 × 5,9 (11,8 × 8,7).
Stojąca kobieta, u jej kolan sowa, poniżej napis: „Exlibris – Joannes | Lorentowicz”. Powyżej głowa sfinksa i napis: „Eritis | sicut | Deus” [„Będziecie jako Bóg”, Rdz 3,5].
MNK-III-ryc. 34039
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Leopolda Méyeta (1849–1912)
Warszawa, 1907.
Mordasewicz Kazimierz (1859–1923).
Cynkotypia, 10,1 × 10,7 (29,7 × 23,1).
Adam Mickiewicz siedzący za stołem, któremu ukazują się wychodzące z mroku sylwetki jego bohaterów, u dołu napis: „Bibljoteka i zbiory | LEOPOLDA MÉYETA”.
MNK-III-ryc. 33500
Dar rodzeństwa Adolfa Sternschussa, 1916.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Muzeum Narodowego w Krakowie
Kraków, 1902.
Bukowski Jan (1873–1943).
Drzeworyt, 9,2 × 7 (11,3 × 8).
Korona Kazimierza Wielkiego trzymana w dwóch dłoniach nad klepsydrą odmierzającą czas, poniżej gałązki lauru; napis: „Ex – LIB|RIS”, u dołu: „MUZEUM NARODOWE”.
MNK-III-ryc. 39573
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Muzeum Narodowego w Krakowie
Warszawa, 1902.
Łopieński Ignacy (1865–1944).
Akwaforta, 14,7 × 12 (24,5 × 16,9).
Korona Kazimierza Wielkiego trzymana w dwóch dłoniach nad klepsydrą odmierzającą czas, poniżej gałązki lauru; napis: „MUZEUM NARODOWE”.
Sygn. pod gałązką lauru p.d. na płycie monogramem: „I.Ł.”.
MNK-III-ryc. 39576/2
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Tomasza Pajzderskiego (1864–1908)
Polska, przed 1902.
Gołębiowska Wanda (daty życia nieznane).
Litografia barwna, 9,1 × 6,3 (9,4 × 6,7).
Ludowy grajek z fujarką, wokół stylizowany motyw pawiego pióra, u dołu napis: „EX-LIBRIS | TOMASZA PAJZDERSKIEGO”.
MNK-III-ryc. 34212/1
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Tomasza Potockiego (1886–1914)
Warszawa, 1914.
Łopieński Ignacy (1865–1944).
Akwaforta, 8,9 × 7 (kompozycja), 11,2 × 15,9 (odcisk), (17,5 × 21,9).
Tarcza w pionowym owalu z napisem: „Ex | Libris” i herbem Pilawa otoczona liśćmi ostu, u dołu napis: „TOMASZA HR. POTOCKIEGO”.
Sygn. p.d. odręcznie ołówkiem: „Ign Łopieński”.
MNK-III-ryc. 34189
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Tomasza Potockiego (1886–1914)
Warszawa, 1914.
Łopieński Ignacy (1865–1944).
Akwaforta, 7,6 × 6,2 (kompozycja), 11,2 × 15,9 (odcisk), (17,5 × 21,9).
Tarcza herbowa pod hrabiowską koroną, po bokach gałązki dębu i lauru, u góry napis: „Ex-Libris”, u dołu: „COMES TOMAS | POTOCKI”.
Sygn. p.d. odręcznie ołówkiem: „Ign Łopieński”.
MNK-III-ryc. 34189
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Adama Pragera (1886–1976)
Kraków, ok. 1910.
Uziembło Henryk (1879–1949).
Cynkotypia, granatowa farba, 6,2 × 5,3 (8,3 × 6,3).
Dwa symetryczne ptaszki złączone ogonem, u dołu napis: „Z ksiąg | Adama Pragera”.
Sygn. na kliszy śr. d. znakiem ideograficznym.
MNK-III-ryc. 34183
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Autoekslibris Zenona Pruszyńskiego
Kraków, ok. 1905.
Litografia, 6,1 × 5,8 (8,1 × 6).
Rozłożona książka z herbem Rawicz i napisem: „EX LIBRIS – PRUSZYŃSKI | CRACOVIA”, powyżej czaszka, z której oczodołów wychodzą symetrycznie dwa węże; na czaszce unosząca się klepsydra na tle dwóch skrzydeł.
MNK-III-ryc. 34185
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Zuzanny Rabskiej (1882–1960)
Warszawa, 1902.
Okuń Edward (1872–1945).
Cynkotypia siatkowa barwna, 9,7 × 7,9 (12,1 × 9).
Kwiat orchidei otoczony pszczołami, u dołu napis: „EX-LIBRIS | ZUZANNY RABSKIEJ”.
Sygn. na kliszy l.d. monogramem wiązanym: „EO” oraz poniżej monogramem wiązanym: „AG”.
MNK-III-ryc. 34041
Wymiana z Zuzanną Rabską, 1911.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Lucjana Rydla (1870–1918)
Kraków, 1903.
Bukowski Jan (1873–1943).
Cynkotypia barwna, 9,6 × 5,6 (12,1 × 7,4).
Lira wypełniona dekoracją roślinną, u dołu napis: „EX LIBRIS | LUCYANA RYDLA”.
Sygn. na linoleum ś.d.: „J.B.”.
MNK-III-ryc. 34038
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Adolfa Sternschussa (1873–1915)
Kraków, 1904.
Procajłowicz Antoni (1876–1949).
Autolitografia barwna, 14,4 × 10,4.
Dwa rajskie ptaki flankujące tablicę ze stylizowanym motywem pawiego ogona, z napisem: „EX LIBRIS | A.STERNSCHUSS”.
Sygn. i dat. p.d. na odbitce: „A.Procajłowicz”, l.d.: „Kraków 1904. r”.
MNK-III-ryc. 41471
Wymiana z Adamem Soleckim, 1919.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Adolfa Sternschussa (1873–1915)
Kraków, 1904.
Procajłowicz Antoni (1876–1949).
Autolitografia barwna, 14,4 × 10,5 (15,5 × 11,2).
Dwa rajskie ptaki flankujące tablicę ze stylizowanym motywem pawiego ogona, z napisem: „Z KSIĄŻEK | A.STERNSCHUSSA”.
Sygn. i dat. p.d. na odbitce: „A.Procajłowicz”, l.d.: „Kraków 1904”.
MNK-III-ryc. 33509
Dar Adolfa Sternschussa, 1905.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Michała Tarasiewicza (1871–1923)
Lwów albo Kraków, 1903.
Rychter Tadeusz (1873–1943).
Cynkotypia siatkowa, 15,2 × 11,9 (18,4 × 15,1).
Po lewej mężczyzna siedzący w fotelu, ujęty w trzech czwartych od tyłu, z cygarem i gazetą. W tle maska teatralna z herbem Pobóg na czole oraz szeroko otwartymi ustami, w które wpisano półki z książkami. U góry napis: „EXLIBRIS”, u dołu: „MICH[AŁA] TARASIEWICZA”.
Sygn. i dat. na kliszy l.d.: „Tadeusz Rychter | Maj 1903”, poniżej: „Henedüs. Lwów”.
MNK-III-ryc. 34451
Dar Michała Tarasiewicza, 1907.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Augusta Teodorowicza
Kraków, 1903.
Rychter Tadeusz (1873–1943).
Cynkotypia barwna, 5 × 4 (9,1 × 7,4).
Pośrodku plecionka, po bokach liście winnego grona i dwie czaple, u góry napis: „EXLIBRIS”, u dołu: „A.TEODOROWICZ”.
Sygn. na kliszy śr. d.: „T.R.”.
MNK-III-ryc. 33566
Dar Augusta Teodorowicza, 1906.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris okolicznościowy Józefa Tokarzewicza (1841–1919)
Warszawa, 1905.
Kubicka S. (daty życia nieznane)
Cynkotypia siatkowa, 14 × 9 (16,1 × 12,7).
Pomnik Unii Lubelskiej, na cokole herb Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi Kijowskiej, poniżej napis: „Z BIBLJOTEKI | JÓZEFA | TOKARZEWICZA | EX-REDAKTOROWI «GMINY» OD PRZYJACIÓŁ”. Powyżej medal z popiersiem właściciela i dewizą: „WOLNI | Z WOLNYMI | RÓWNI | Z RÓWNYMI”. W prostokątnej ramce pseudonimy literackie Tokarzewicza: „J.T.HODI, «J», BAZYLI NIEBIAST, B.NIEB, STEKIND, JAN KALISEWICZ, SCRIPTOR, LAUDATOR, KAROL D’ASSEZ, RUSTICUS, J.RAJCZYC, FJAT, KAZIM.WŁOSTOWSKI, ELI, KRAJOWIEC”.
MNK-III-ryc. 34460
Dar Józefa Drégego, 1906.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie (wersja większa)
Warszawa, 1907.
Okuń Edward (1872–1945); druk w zakładzie fotochemicznym „B. Wierzbicki i Ska” .
Cynkotypia, 9 × 10,2 (11,8 × 13,5).
Siedząca syrena trzymająca otwartą książkę z napisem: „TOWARZY|STWO | BIBLJO|TEKI | PUBLICZ|NEJ | w WARSZAWIE”.
Sygn. p.d. na odbitce monogramem wiązanym: „EO”.
MNK-III-ryc. 29913
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie (wersja mniejsza)
Warszawa, 1907.
Okuń Edward (1872–1945).
Cynkotypia, 4,7 × 5,3 (10,2 × 9,8).
Siedząca syrena trzymająca otwartą książkę z napisem: „TOWARZY|STWO | BIBLJO|TEKI | PUBLICZ|NEJ | w WARSZAWIE”.
Sygn. p.d. na odbitce monogramem wiązanym: „EO”.
MNK-III-ryc. 29912
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Jana i Zofii Włodek
Kraków, ok. 1905.
Treter Bogdan (1886–1945).
Litografia barwna, 12,5 × 7.
Kobieta i mężczyzna w strojach renesansowych, po bokach drzewa obfitości (?), powyżej napis: „EXLIBRIS”, poniżej herb Sulima i niezidentyfikowany herb oraz napis: „IOHANNIS | & SOPHIAE | WŁODEK”.
Sygn. p. śr. na odbitce monogramem wiązanym: „BT”.
MNK-III-ryc. 33519/2
Dar rodzeństwa Adolfa Sternschussa, 1916.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Tadeusza Wolskiego (1890–1959)
Warszawa, 1906.
Biske Karol (1863–1928); druk w zakładzie fotochemicznym „B. Wierzbicki i Ska” .
Cynkotypia siatkowa, zielona farba, 5,2 × 5,2 (9,8 × 8,8).
Żaba widziana z góry, otoczona liśćmi i kwiatami ostu, poniżej ślimaki w rzędzie, powyżej napis: „TADEUSZA | BRONISŁAWA | JANA... | WOLSKIEGO | i PRZYJACIÓŁ | JEGO...”.
Sygn. na kliszy p.d.: „RYS. K. BISKE. 1906”; l.d.: „WARSZAWA”.
MNK-III-ryc. 34658/1
Dar Zygmunta Wolskiego, 1910.
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibris Zygmunta Wolskiego (1862–1931)
Warszawa, 1908.
Wawrzeniecki Marian Piotr (1863–1943).
Cynkotypia, czerwona farba, jasnozielona tinta, 15 × 7,8 (19,4 × 11,5).
Głowy brodatych mężczyzn wbite na pal, pośrodku głowa w koronie, poniżej kałuża krwi, na niej napis: „EX – LI – B – RI – S | z POD – LA – SI – A”, przy lewej i prawej krawędzi odpowiednio: „ZYGMUNTA | WOLSKIEGO”.
Sygn. na kliszy l.d.: „M”, p.d.: „W” oraz dwukrotnie sfastyką.
MNK-III-ryc. 34661/2
Dar Zygmunta Wolskiego, 1910.
Ekslibrisy młodopolskie
Projekt ekslibrisu z motywem storczyka
Lwów, ok. 1900.
Dębicki Stanisław (1866–1924).
Rysunek, akwarela, tusz, 16,8 × 16,8.
Na kwadracie opisane cztery identyczne kwiaty storczyka, w środek wpisany piąty kwiat z inicjałami: „H – A” i napisem: „EX – LIBRIS”. Wzdłuż prawej krawędzi napis ołówkiem ręką artysty: „«Storczyk» 3. kolor. druk. B. Vorsatz”; poniżej oznaczone ręką Feliksa Jasieńskiego: „St.Dębicki”.
MNK-III-r.a. 555
Dar z kolekcji Feliksa Jasieńskiego.
Ekslibrisy młodopolskie
Projekt ekslibrisu z motywem księgi „Curriculum Vitae”
Warszawa, ok. 1900.
Okuń Edward (1872–1945).
Rysunek, tusz, 25,2 × 16,2.
Podtrzymywana w dłoniach księga z napisem na grzbiecie: „Curriculum Vitae”, powyżej dwa węże splecione wokół świecznika, z którego rozwija się napis: „EX LIBRIS”; poniżej, w rzędzie, sześć sów.
MNK-III-r.a. 18299
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Projekt ekslibrisu z motywem spętanego orła
Warszawa, ok. 1900.
Okuń Edward (1872–1945).
Rysunek, tusz, 26,1 × 16,7.
U dołu spętany orzeł, po bokach dwie głowy faunów trzymające w ustach końce łańcucha, powyżej, na łuku, napis: „EX LIBRIS”, jeszcze wyżej otwarta księga oparta na lirze; po bokach dwa symetryczne węże zamykające kompozycję.
MNK-III-r.a. 18300
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Projekt ekslibrisu z motywem kobiety z maską
Warszawa, ok. 1900.
Okuń Edward (1872–1945).
Rysunek, tusz, 25,7 × 16,2.
U dołu, na książkach, twarz kobiety z maską na głowie, po bokach dwie chimery, w tle pejzaż, poniżej napis: „EX LIBRIS”; po bokach dwa kwiaty ostu zamykające kompozycję.
MNK-III-r.a. 18301
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Projekt ekslibrisu z motywem mężczyzny
Warszawa, ok. 1900–1925.
Okuń Edward (1872–1945).
Rysunek, tusz, ołówek 27,5 × 18,8.
Popiersie wyłaniającego się z cienia mężczyzny w kapeluszu, twarz szczupła z zarostem, ręka wsparta na grzbiecie książki, nieco po prawej napis: „EX – LIBRIS”.
MNK-III-r.a. 18302
Pochodzenie nieznane.
Ekslibrisy młodopolskie
Józef Gielniak , Ex libris Danieli G. Gielniak
Bukowiec, 1965
Linoryt, papier, 6 x 4,5, (16,5 x 12,2)
Sygn.: l. d.: lin. 1965, p. d.: J. Gielniak
MNK-III-ryc. 11824

Zakup od artysty, 1969.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Józef Gielniak, Ex libris Jurek Panek (Jurek Panek)
Bukowiec, 1964
Linoryt, papier , 6,5 x 4,3, (16,5 x 12,3)
Sygn. p. d.: J. Gielniak, l. d.: linoryt 1964
MNK-III-ryc. 1181
Zakup od artysty, 1969.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Józef Gielniak, Ex libris Tadeusza Brzozowskiego
Bukowiec, 1964
Linoryt, papier żeberkowany, 5 × 3,2 (16,4 × 12,2).
Sygn. l.d.: Lin. 64, p.d.: J. Gielniak.
MNK-III-ryc. 1182
Zakup od artysty, 1969.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Józef Gielniak, Ex libris Jerzego Nowosielskiego
Bukowiec, 1965.
Linoryt, papier żeberkowany, 6,4 × 4,4 (16,1 × 12,2).
Sygn. l.d.: lin. 65, p.d.: J. Gielniak.
MNK-III-ryc. 11822
Zakup od artysty, 1969.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Józef Gielniak, Ex libris Józef Gielniak
Bukowiec, 1965.
Linoryt, papier żeberkowany, 6,2 × 4,2 (16,4 × 12,3).
Sygn. l.d.: lin. 1965, p.d.: J. Gielniak.
MNK-III-ryc. 11825 Z
Zakup od artysty, 1969.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Józef Gielniak, Ex libris Mieczysława Wejmana
Bukowiec, 1966.
Linoryt, papier żeberkowany, 5,4 × 3,4 (16,4 × 12,3).
Sygn. l.d.: lin. 1966, p.d.: J. Gielniak.
Zakup od artysty, 1969.
MNK-III-ryc. 24029
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Józef Gielniak, Ex libris Jacka Gaja
Bukowiec, 1968.
Linoryt, papier żeberkowany, 7,3 × 6,3 (15 × 12,2).
Sygn. l.d.: lin 68, p.d.: J. Gielniak, rama portretu: SCULP. JÓZEK.
MNK-III-ryc. 11830
Zakup od artysty, 1969.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Ludwika Gocla
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 1, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.
Klocek: Kraków 1956, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 8,2 × 7,5 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30428
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ekslibris bez tytułu (Ludwika Gocla)
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 2, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.
Klocek: Kraków 1956, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 8,6 × 7,4 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30429
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Książka Józefa Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 3, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.
Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 12,7 × 8,9 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30430
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Józefa Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 4, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.
Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 14,5 × 10,8 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30431
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris dla Józefa Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 5, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.
Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 10,9 × 14,8 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.

Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Józefa Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 6, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 12,3 × 9 (27,8 × 21,5).
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Józefa Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 7, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 12,7 × 8,9 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30434
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Józefa Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 8, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 12,7 × 8,9 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30435
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Józefa Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 9, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 10,9 × 14,8 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30436
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris J. Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 10, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 14,8 × 11,4 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30437
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Józefa Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 11, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 11 ×14,8 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30438
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris J. Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 12, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 10,3 × 14,8 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30439
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Eugeniusza i Marii Kapuściaków
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 13, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 14,8 × 10,8 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30440
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Eugeniusza i Marii Kapuściaków
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 14, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1965, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 14 × 11 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30441
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Józefa Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 15, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1966, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 14,7 × 10,8 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30442
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Józefa Matysioka
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 16, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1966, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 10,9 × 14,6 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30443
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Książka Daniela Mroza
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 17, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1966, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 10,8 × 14,4 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30444
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Daniela Mroza
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 18, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1966, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 14,5 × 10,5 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30445
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Książka Jana Zycha
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 19, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1966, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 10,7 × 14,7 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30446
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Książka Zycha Jana
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 20, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1966, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 10,8 × 14,7 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30447
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.

Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex musicis M[ałgorzaty] Mróz
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 21, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1970, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, średn. 9,79 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30448
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Dwa ekslibrisy: Ex l. J[ana] S[toberskiego] i Z[dzisława].S[telmacha].
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 22, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1970, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 5,5 × 4,4 i 9,4 × 7,8 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30449
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris M. S. [Mikołaja Sałahubika]
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 23, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1970, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, średn. 10,2 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30450
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex L. J[oanny]. Witt
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 24, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1970, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, średn. 9,6 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30451
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Zofii Markes
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 25, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1973, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, średn. 10,4 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30452
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Książka Wł[adysława]. Kuchty
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 26, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1973, odbitka: Mediolan.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, 9,8 × 14,5 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30453
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Jerzy Panek, Ex libris Kuchty
Z: Jerzy Panek. Ex libris per pazzi e analfabeti, 27 xilografie originali 1956–1973 (Ekslibrisy dla wariatów i analfabetów, 27 drzeworytów 1956–1973), Milano 1993, egz. 27/90 nr 27, z: Serie incisioni originali di artisti polacchi, Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro di Vanni Scheiwiller, teka 12.

Klocek: Kraków 1973, odbitka: Mediolan 1993.
Drzeworyt langowy, papier Hahnemühle, średn. 10,7 (27,8 × 21,5).
Niesygn.
MNK-III-ryc. 30454
Dar Aliny Kalczyńskiej, 2001.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Alina Kalczyńska, Rybka. [Ekslibris Vanni Scheiwillera]
Mediolan, 1979.
Drzeworyt, papier, 6 × 5,5 (11,2 × 10,1), odbitka autorska.
MNK-III-ryc. 23377
Dar Aliny Kalczyńskiej.

Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Alina Kalczyńska, Libri Aliny. Kompozycja
Mediolan, 1979.
Drzeworyt, papier, 9 × 8 (9,1 × 10,1).
MNK-III-ryc. 23380
Dar Aliny Kalczyńskiej.

Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Alina Kalczyńska, Folle per i libri [Zwariowany na punkcie książek – napis w języku chińskim]
Ekslibris Vanni Scheiwiller
Mediolan, 1993.
Drzeworyt barwny, cynkotypia, 11,6 × 8,3 (22 × 16,7).
MNK-III-ryc. 34001
Dar Aliny Kalczyńskiej.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Alina Kalczyńska, Ekslibris Niki Strzemińskiej, projekt
Mediolan, 1998.
Kolaż, papier, tektura, 7,3 × 8,1 (22,4 × 22,1).
MNK-III-ryc. 34334
Dar Aliny Kalczyńskiej.

Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Alina Kalczyńska, Autoekslibris Aliny Kalczyńskiej
Mediolan, 1998.
Drzeworyt barwny, sucha pieczęć, papier, 10,9 × 7,5 (21,9 × 21,9).
MNK-III-ryc. 34335

Dar Aliny Kalczyńskiej.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Alina Kalczyńska, Ekslibris Mary de Rachewiltz
Mediolan, 1985–2005.
Cynkotypia siatkowa, 7,2 × 4,1.
MNK-III-ryc. 34000
Dar Aliny Kalczyńskiej.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Ekslibris Adolfa Sternschussa (1873–1915)
Kraków, 1904.
Procajłowicz Antoni (1876–1949).
Autolitografia barwna
Ekslibris polski
Ekslibris Bronisławy Jeremi (1875–1920)
Lwów, 1909.
Sichulski Kazimierz (1879–1942).
Litografia barwna
Ekslibris polski
Ekslibris Muzeum Narodowego w Krakowie
Kraków, 1901.
Bukowski Jan (1873–1943).
Drzeworyt barwny
Ekslibris polski
Ekslibris Tomasza Czapskiego (1711–1784)
(pierwsza część ekslibrisu podwójnego)
Gdańsk, ok. 1770.
Deisch Matthäus (1727–1789)
Mezzotinta
Ekslibris polski
Ekslibris Józefa Hylzena (1736–1786)
Niemcy, po 1770.
Goez (Göz) Joseph Franz von (1754–1815), przypisywany.
Miedzioryt
Ekslibris polski
Alina Kalczyńska (ur. 1936)
Folle per i libri [Zwariowany na punkcie książek – napis w języku chińskim].
Ekslibris Vanni Scheiwiller
Mediolan, 1993
Drzeworyt barwny, cynkotypia
Własność: MNK
Ekslibris polski
Ekslibris Michała Jerzego Wandalina Mniszcha (1742–1806)
Warszawa, po 1783.
Miedzioryt
Ekslibris polski
Ekslibris Biblioteki Jezuitów w Połocku
Połock, po 1750.
Drzeworyt, druk
Ekslibris polski
Jerzy Panek (1918–2001)
Ex libris Józefa Matysioka
Kraków, 1965
Deska
Własność Muzeum Narodowego w Krakowie
Ekslibris polski
Pieczątka Biblioteki Szkoły Leśnej w Warszawie
Polska, 1. ćw. XIX w.
Pieczątka owalna, czarny tusz, 2 × 2,5 (4,6 × 5,1).
W leżącym owalu napis: „BIBLIOTEKA | SZKOŁY LEŚNEY | Nº”.
MNK-III-ryc. 29906
Pochodzi ze zbioru Antoniego Ryszarda; zakup z zasiłku Franciszka Biesiadeckiego, 1901.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka biblioteczna Aleksandra Branickiego (1821–1877) i Anny z Hołyńskich Branickiej (1824–1907) (duża)
Polska, po 1866.
Pieczątka okrągła, fioletowy tusz, kalka, średn. 3,3 (4,5 × 3,8).
W otoku napis: „BIBL[IOTEKA] HR[ABIÓW] BRANICKICH W SUCHEJ”, pośrodku sygle: „A–B” rozdzielone herbem Korczak pod koroną hrabiowską.
MNK-III-ryc. 29926
Dar Wacława Lasockiego, 1904.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka biblioteczna Aleksandera Branickiego (1821–1877) i Anny z Hołyńskich Branickiej (1824–1907) (mała)
Polska, po 1866.
Pieczątka okrągła, fioletowy tusz, kalka, średn. 1,4 (1,9 × 1,9).
W polu pieczątki sygle: „A–B” rozdzielone herbem Korczak, poniżej napis: „SUCHA”.
MNK-III-ryc. 29928
Dar Wacława Lasockiego, 1904.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka biblioteczna Aleksandra Branickiego (1821–1877)
Polska, 1866 albo później.
Pieczątka, fioletowy tusz, kalka, 1,6 × 1,5 (3,4 × 2,9).
Monogram wiązany: „ab”.
MNK-III-ryc. 29927
Dar Władysława Lasockiego, 1904.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka biblioteczna Celińskich z Cekowa
Kalisz (?), 2. poł. XIX w.
Pieczątka owalna, niebieski tusz, 3,1 × 2,7 (5 × 4,6).
W otoku napis: „KSIĘGOZBIÓR CELIŃSKICH Z CEKOWA”, pośrodku tarcza herbowa z herbem Zaremba pod koroną szlachecką z klejnotem.
MNK-III-ryc. 30569
Dar Mathiasa Bersohna, 1903.
Bibl.: Podniesińska 2015, s. 339.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka biblioteczna Józefa Kalasantego Dzieduszyckiego (1776–1847) i Włodzimierza Dzieduszyckiego (1825–1899)
Lwów, przypuszczalnie 1857–1861.
Pieczątka okrągła, granatowy tusz, średn. 3 (4 × 3,8).
W otoku napis: „BIBLIOTEKA POTURZYCKA”, pośrodku: „J.W.D.”.
MNK-III-ryc. 33739
Pochodzi ze zbioru Antoniego Ryszarda; zakup z zasiłku Franciszka Biesiadeckiego, 1901.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka biblioteczna Łozińskich w Kuńkowcach
Lwów, przypuszczalnie Drukarnia Wł. Łozińskiego, po 1886.
Pieczątka owalna, niebieska farba, 2,6 × 2,2 (3,3 × 4,3).
W otoku napis: „KUŃKOWCE”, pośrodku tarcza herbowa z herbem Trąby pod koroną szlachecką.
MNK-III-ryc. 34152
Pochodzenie nieznane.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka biblioteczna Nowina-Konopków
Kraków, ok. 1893.
Pieczątka owalna, niebieski tusz, 2,1 × 4,2 (3,6 × 5,4).
W otoku napis: „BIBLIOTEKA NOWINA KONOPKÓW”, pośrodku tarcza herbowa z herbem Nowina pod koroną szlachecką i klejnotem.
MNK-III-ryc. 34065
Pochodzenie nieznane.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka archiwum Nowina-Konopków
Kraków, ok. 1893.
Pieczątka owalna, niebieski tusz, 2,1 × 3,5 (2,9 × 3,8).
W otoku napis: „ARCHIWUM FAMILII NOWINA KONOPKÓW”, pośrodku tarcza herbowa z herbem Nowina i labrami pod koroną szlachecką i klejnotem.
MNK-III-ryc. 34067
Pochodzenie nieznane.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka do oznaczania rycin w kolekcji Nowina-Konopków
Kraków, ok. 1893.
Pieczątka okrągła, niebieski tusz, średn. 1,6 (2 × 2,4).
W otoku napis: „ZBIÓR RYCIN KONOPKÓW”, pośrodku tarcza herbowa z herbem Nowina pod szyszakiem i klejnotem.
MNK-III-ryc. 34066
Pochodzenie nieznane.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka biblioteczna Mieczysława Kwileckiego (1833–1918)
Poznań, 2. poł. XIX w.
Pieczątka okrągła, niebieski tusz, średn. 2,5 (3 × 3,8).
W otoku napis: „BIBLIOTEKA OPOROWO”, pośrodku herb Szreniawa bez tarczy.
MNK-III-ryc. 29665
Pochodzi ze zbioru Antoniego Ryszarda; zakup z zasiłku Franciszka Biesiadeckiego, 1901.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka biblioteczna Józefa Popowskiego (1841–1910) i Juliana Popowskiego (?– 1862)
Polska, 2. poł. XIX w.
Pieczątka okrągła, niebieski tusz, średn. 3,8 (4,7 × 5,2).
W otoku napis: „BIBLIOTEKA ZALIWAŃSKA”, pośrodku tarcza herbowa z herbem Nowina pod koroną szlachecką i klejnotem.
MNK-III-ryc. 34192
Dar Mathiasa Bersohna, 1902.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka biblioteczna Eustachego Tyszkiewicza (1814–1873)
Wilno, po 1855.
Pieczątka prostokątna, granatowy tusz 2,5 × 3,5 (3,4 × 5,1).
Ramka z zaokrąglonymi narożnikami zdobiona perełkowaniem, pośrodku napis: „WŁASNOŚĆ | EUSTACHEGO | TYSZKIEWICZA”.
MNK-III-ryc. 34550
Pochodzenie nieznane, 1902.
Bibl.: Kisarauskas 1984, poz. 571; Gontarz 2005, poz. 155.
Pieczątki biblioteczne
Pieczątka biblioteczna Stanisława Wyspiańskiego (1869–1907)
Kraków, kon. XIX w.
Pieczątka, fioletowy tusz, 0,6 × 4,6 (1,4 × 5,9).
Napis: „Z KSIĘGOZBIORU | STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO”.
MNK-III-ryc. 34669
Pochodzenie nieznane.
Bibl.: Grońska 1973, poz. 232.
Pieczątki biblioteczne
Ekslibrisy dawne
Ekslibrisy dawne
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibrisy bibliotek prywatnych i zakonnych
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Ekslibrisy Kajetana Wincentego Kielisińskiego
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibrisy młodopolskie
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Ekslibrisy współczesne z 2 poł. XX w.
Ekslibris polski
Ekslibris polski
Pieczątki biblioteczne
Pieczątki biblioteczne

Wokół wystawy

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję