Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

ANKIETA - SPEKTRUM W MUZEUM

ANKIETA - SPEKTRUM W MUZEUM

08.02.2021
poniedziałek
Muzeum Narodowe w Krakowie jest liderem projektu "Spektrum" w ramach "Erasmus+ Młodzież. Akcja 2 - partnerstwa strategiczne". We współpracy z instytucjami kultury i ośrodkami badawczymi z Anglii, Włoch, Hiszpanii i Belgii, MNK realizuje projekt SPEKTRUM. Jego ideą jest wypracowanie strategii, dzięki której muzea w Polsce staną się miejscem bardziej przyjaznym osobom ze spektrum autyzmu.

Korzystając z bogatego doświadczenia naszych europejskich partnerów pracujemy nad stworzeniem:

  • zbioru praktycznych wskazówek i nowych rozwiązań do wdrożenia w muzeach w Polsce tak, by były bardziej dostosowane do potrzeb osób o dużej wrażliwości, w spektrum autyzmu, w szczególności młodzieży i dorosłych;
  • praktycznego narzędzia oceny, z którego będzie mogła skorzystać każda instytucja, aby zweryfikować, w jakim stopniu jest otwarta na osoby w spektrum autyzmu i - co za tym idzie - jakie rozwiązania należy wdrożyć aby możliwie najlepiej przygotować muzeum dla gości z ASD i ich rodzin.

Częścią działań projektowych jest analiza obecnej oferty edukacyjnej i dostępności instytucji kultury w Polsce dla widzów ze spektrum autyzmu, poprzez ANKIETĘ.

Zbiorcze, anonimowe wyniki ankiety pomogą nam zapoznać się z obecną ofertą instytucji kultury oraz potrzebami i oczekiwaniami zwiedzających z ASD. Badanie umożliwi nam poznanie dobrych praktyk, a także pomoże w opracowaniu narzędzi dla muzeów i we wdrażaniu nowych rozwiązań, aby bardziej otworzyć się na osoby z większą wrażliwością.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i równocześnie Dziękujemy za Państwa rekomendacje, wskazówki i opinie! Więcej informacji znajdziecie na stronie projektu.

Ankieta dedykowana instytucjom/organizacjom https://forms.gle/bJJaZRfyCY89T5Qo8

Ankieta dedykowana osobom indywidualnym z podopiecznymi  https://forms.gle/vrk3hqEjfcnAY8C27

A
nkieta dedykowana osobom indywidualnym  https://forms.gle/EkGcLYdXY1AXcm1TA 

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi. Zapraszamy do kontaktu:
Beata Cichy: bcichy@mnk.pl, Anna Berkowicz: aberkowicz@mnk.pl 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję