Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Historia i zbiory

Historia i zbiory

Księgozbiór Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie liczy ponad 141600 woluminów – ponad 120000 książek i 21600 czasopism1. Powiększany jest poprzez zakupy oraz dary i wymianę z blisko 200, głównie europejskimi, muzeami, bibliotekami, uczelniami artystycznymi i stowarzyszeniami. Dzięki temu Biblioteka zawiera reprezentatywną kolekcję katalogów wystaw i zbiorów innych muzeów, szczególnie polskich.

Służy on przede wszystkim pracownikom MNK jako warsztat pracy do naukowego opracowywania zabytków. W czytelni jest udostępniany także innym muzealnikom, naukowcom i studentom, kuratorom wystaw i przewodnikom po ekspozycjach MNK oraz wszystkim zainteresowanym sztuką i zbiorami Muzeum. Znajduje się tu obszerny księgozbiór podręczny złożony z podstawowych słowników i encyklopedii ogólnych i dziedzinowych, herbarzy, słowników biograficznych i językowych, bibliografii, podręczników z historii sztuki, informatorów o muzeach. Zawiera on także statuty, katalogi wystaw i zbiorów oraz periodyki będące dokumentacją dorobku wydawniczego i wystawienniczego Muzeum. Dotarcie do księgozbioru ułatwia katalog online dostępny ze strony internetowej Muzeum. Znajdują się w nim informacje o ponad 60 % zbiorów – książkach, czasopismach, dokumentach elektronicznych i muzykaliach. Przechowywane w Bibliotece publikacje dotyczące dziejów Muzeum zostały zdigitalizowane i są dostępne w bibliotekach cyfrowych – regionalnej Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz międzynarodowej Europeanie. W Bibliotece są tworzone także bazy specjalistyczne, dostępne poprzez internet - „Bibliografia zawartości prac zbiorowych w Bibliotece MNK (od 1980 r.)”, „Publikacje pracowników MNK” oraz „Bibliografia publikacji o historykach sztuki, muzealnikach i kolekcjonerach”. Ze stanowisk komputerowych w czytelni można przeszukiwać licencjonowane bazy obce: artprice.com z aktualnymi cenami w handlu dziełami sztuki na świecie, Allgemeines Künstlerlexikon - najbardziej kompletny i aktualny słownik biograficzny artystów, a także bazę czasopism Jstor. Tutaj dostępne są też katalogi kartkowe: alfabetyczny – książek i czasopism, księgozbioru podręcznego, systematyczny (zbudowany wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej) oraz topograficzny (wystaw i zbiorów). Dwa ostatnie zostały zamknięte w 1993 r. w momencie rozpoczęcia budowy komputerowych baz danych.

Biblioteka MNK w swoim obecnym kształcie istnieje od lat pięćdziesiątych XX wieku. Natomiast jej historia sięga lat osiemdziesiątych wieku XIX. W tym bowiem czasie Zarząd Muzeum uznał konieczność gromadzenia „publikacji traktujących o zabytkach na ziemiach polskich” oraz podręczników pomocnych muzealnikom „przy ocenianiu dzieł”, przeznaczając corocznie fundusze na ich zakup. Krótko lecz celnie określony wówczas profil księgozbioru pozostaje do dziś niemal niezmieniony. Tworzą go książki i czasopisma polskie i zagraniczne, których przedmiotem są dziedziny reprezentowane w zbiorach Muzeum, poczynając od specjalistycznych bibliografii, encyklopedii, słowników poprzez podręczniki i syntezy dziejów sztuki, wojskowości, numizmatyki, konserwatorstwa i muzealnictwa, na omówieniach zagadnień szczegółowych kończąc. Bogaty jest również zespół czasopism, w wielu wypadkach rzadkich, z wszystkich wymienionych dziedzin. Chronologicznie obejmuje on dzieła wydane po 1800 roku nazywane, w odróżnieniu od starych druków, drukami nowymi.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję