Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Zasady udostępniania zbiorów

Zasady udostępniania zbiorów

Zbiory Biblioteki MNK są udostępniane w Czytelni wszystkim zainteresowanym.

Czytelnicy są zobowiązani do pozostawienia w szatni płaszczy, teczek i plecaków oraz toreb, których wymiary są większe niż 15x20 cm.

Do korzystania z Czytelni daje prawo wpis do "Rejestru Czytelników" dokonywany przez dyżurnego bibliotekarza przy pierwszej wizycie w Czytelni, na podstawie dokumentu tożsamości Czytelnika i wypełnionego przezeń kwestionariusza.

Z wypożyczeń na zewnątrz mają prawo korzystać:

pracownicy MNK, po przepracowaniu trzech miesięcy, jeśli w momencie rozpoczęcia pracy w MNK przedstawili w Bibliotece kartę obiegową
instytucje w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych

Udostępnianie zbiorów w Czytelni

Z księgozbioru w Czytelni można korzystać po włożeniu zakładek w miejsce wyciąganych dzieł. Po wykorzystaniu dzieł Czytelnik zwraca je dyżurnemu bibliotekarzowi.
Ze zbiorów znajdujących się w magazynach Biblioteki Czytelnik może skorzystać po wypełnieniu rewersów. Rewersy są realizowane na bieżąco.
Odłożone w Czytelni dzieła, z których Czytelnik nie korzysta przez przeciąg tygodnia odsyła się do magazynów.
W Czytelni oprócz własnych zbiorów, pracownikom MNK, udostępnia się dzieła sprowadzone z innych instytucji w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Wnoszone i wynoszone książki należy okazywać dyżurnemu bibliotekarzowi.
Czytelnik jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z udostępnianymi zbiorami.
W Czytelni obowiązuje cisza.
W Czytelni zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.

Wypożyczanie międzybiblioteczne

BMNK wypożycza międzybibliotecznie dzieła z bibliotek zamiejscowych krajowych i zagranicznych dla potrzeb pracowników Muzeum.
Z bibliotek polskich wypożycza się dzieła, których nie posiada żadna biblioteka krakowska, zaś z zagranicznych te, których nie ma w Polsce.
BMNK wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym i zagranicznym na okres od dwóch do czterech tygodni na podstawie rewersów opatrzonych pieczęcią i podpisem Kierownika biblioteki biorącej do używania.
Zamiast oryginału BMNK może wykonać kserokopię dzieła na koszt instytucji zamawiającej.

 
Kontakt: Joanna Sapeta
jsapeta@mnk.pl
tel. + 48 (12) 43-35-712


Zasady i cennik usług reprograficznych ze zbiorów Biblioteki MNK

1. Odbitki kserograficzne wykonywane przez pracowników Biblioteki MNK:
 • za 1 s. odbitki czarno-białej formatu A-3 – 0,80 zł
 • za 1 s. odbitki czarno-białej formatu A-4 – 0,50 zł
 • za 1 s. odbitki kolorowej formatu A-3 – 4,00 zł
 • za 1 s. odbitki kolorowej formatu A-4 – 2,00 zł.


2. Odbitki kserograficzne wykonywane samodzielnie przez Czytelnika:
 • za 1 s. odbitki formatu A-3 – 0,40 zł
 • za 1 s. odbitki formatu A-4 – 0,25 zł
 • za 1 s. odbitki kolorowej formatu A-3 – 2,00 zł
 • za 1 s. odbitki kolorowej formatu A-4 – 1,00 zł.
3. Skany wykonywane przez pracowników Biblioteki MNK:
 • za 1 s. – 0,25 zł
 • nagranie na CD – 4,00 zł (w tym koszt nośnika 2,00 zł)
 • nagranie na DVD – 5,00 zł (w tym koszt nośnika 3,00 zł).
4. Usługi reprograficzne świadczone przez pracowników Biblioteki MNK są realizowane na podstawie wniosku wypełnionego przez Czytelnika

5. Zgodę na reprografię wydaje pracownik Biblioteki MNK pełniący dyżur w Czytelni.

6. Należność za usługi reprograficzne można regulować w kasie dla zwiedzających i kasie ogólnej w Gmachu Głównym MNK na podstawie wniosku wystawionego przez pracownika pełniącego dyżur w Czytelni.

7. Do kserowania i skanowania nie udostępnia się dzieł:
 • o charakterze zabytkowym
 • o złym stanie zachowania
 • o dużym formacie (powyżej 35 cm)
 • klejonych w grzbiecie
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję