Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Odnaleziono obraz Maksymiliana Gierymskiego!

Odnaleziony obraz Maksymiliana Gierymskiego "Na pastwisku", własność prywatna

Odnaleziono obraz Maksymiliana Gierymskiego!

W Sali Chełmońskiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach po raz pierwszy publicznie prezentowany jest odnaleziony obraz Maksymiliana Gierymskiego "Na pastwisku".
Dorobek artystyczny zmarłego w wieku niespełna 28 lat Maksymiliana Gierymskiego zamyka się w okresie zaledwie dziewięciu lat, z czego siedem przypada na okres monachijski oraz ostatni, trudny czas zaawansowanej choroby, spędzony w Rzymie i miejscowościach kuracyjnych (1867–1874), w tym m.in. w Bad Reichenhall, gdzie zmarł.

Pomimo tego, iż wiele znaczących dla oeuvre Gierymskiego dzieł, w tym obrazy takie, jak np.: "Patrol powstańczy", "Adiutant sztabowy", "Rewizja nocna" oraz "Powrót bez pana", "Patrol polski 1830 roku" i "Wiosna w małym miasteczku" podziwiać możemy dzisiaj w polskich zbiorach publicznych i prywatnych, w odniesieniu do dużej liczby prac Maksymiliana nie jesteśmy w stanie określić miejsca ich obecnego przechowywania. Brak aktualnych informacji dotyczących tej zaginionej części dorobku Gierymskiego stanowi poważną lukę w naszej wiedzy na temat polskiego dziedzictwa kulturowego. Uchodząc za zaginione, dzieła te dzielą tym samym losy wielu innych zabytków zaliczanych w poczet rodzimego "Muzeum Utraconego".

Do grupy zaginionych dzieł Maksymiliana Gierymskiego należał do niedawna prezentowany w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku obraz Na pastwisku, znany również m.in. pod tytułem Lekcja jazdy. Graficzny wizerunek tego dzieła prezentowany był na zakończnej w ubiegłym roku w Muzeum Narodowym w Krakowie wystawie poświęconej twórczości Maksymiliana Gierymskiego. Wydzielony w przestrzeni tej ekspozycji multimedialny "Gabinet dzieł zaginionych" skrywał historię oraz zachowane wizerunki szesnastu wybranych obrazów pędzla artysty, o nieustalonym miejscu przechowywania. Do niedawna zatem na temat obrazu Na pastwisku wiadomo było, iż został sprzedany jeszcze za życia jego autora i przez wiele lat przechowywany był w zbiorach prywatnych w Hamburgu. Dalsze losy obrazu, w tym miejsce jego przechowywania, pozostawały nieznane.

Koniec ubiegłego roku wyznaczył przełom w zagadkowych losach dzieła. Historyków sztuki oraz admiratorów twórczości Maksymiliana Gierymskiego ożywiła wieść, iż obraz pojawił się w ofercie szwedzkiego domu aukcyjnego Stockholms Auktionsverk. Po grudniowej aukcji dzieło zostało zakupione przez prywatnego kolekcjonera. Dzięki życzliwej postawie nowego właściciela możemy je przez pewien czas podziwiać w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Dzieło, poddane konserwacji przez Pracownię Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach, prezentowane będzie w Sali Chełmońskiego do końca sierpnia 2015 roku.

                                                                                         ***

Muzeum Narodowe w Krakowie nadal prowadzi poszukiwania zaginionych dzieł Maksymiliana Gierymskiego. W trakcie badań związanych z realizacją projektu "Twórczość Maksymiliana Gierymskiego a sztuka polskich monachijczyków w latach 1867–1900 – badania interdyscyplinarne" (finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki) gromadzone są możliwie pełne dane na temat prac malarskich i rysunkowych tego artysty. Materiały te posłużą do opracowania katalogu dzieł wszystkich Gierymskiego. Istotną częścią wspomnianego opracowania stanie się zebranie aktualnych informacji na temat dzieł zaginionych.

opracowanie: Aleksandra Krypczyk-De Barra