Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
Lekcje muzealne - dla klas 1-6 szkoły podstawowej

Lekcje muzealne - dla klas 1-6 szkoły podstawowej

fot.Mirosław Żak, pracownia fotograficzna MNK

Lekcje muzealne - dla klas 1-6 szkoły podstawowej

Uczestnicy zajęć mają okazję pracować z dziełami sztuki i cennymi zabytkami bezpośrednio w galeriach. Wykorzystujemy techniki aktywizujące, mające pobudzić do samodzielnego myślenia i tworzenia własnych opinii: karty pracy, dyskusję, pracę w grupach.


SZTUKA

Tematy skierowane do młodszych odbiorców mają na celu prezentację różnych aspektów sztuk wizualnych. Zajęcia wprowadzają w świat sztuki przez obserwację i samodzielną twórczość. Jednocześnie przez doświadczenie i wspólną zabawę dzieci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi sztuki oraz z materiałami i tworzywami artystycznymi. Poznają strukturę dzieła sztuki oraz tajniki pracowni artystów z różnych epok, w tym także twórców sztuki współczesnej. W czasie zajęć młodzi widzowie dowiedzą się też, czym jest muzeum, jakie są jego zadania i dlaczego ważne jest, aby przychodzili oglądać wystawy sztuki zarówno z klasą, jak i samodzielnie.

 

 1. Przygody ze sztuką. Pierwsza wizyta w muzeum / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  muzeum – jego działanie / historia / architektura / kolekcja / kolekcjonowanie / sztuka / dzieło sztuki / zabytek / artysta / muzealnik
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych.

 2. Czy woda jest niebieska a jabłko okrągłe? O kolorach i kształtach w sztuce współczesnej / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  malarstwo / barwa / kolory zimne i ciepłe, podstawowe i pochodne / koło barw / realizm / abstrakcja / proporcje / figury / bryły / kształty / geometria / kompozycja
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych.

 3. W pracowni dawnego artysty / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galerie: Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII wiek, Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczpospolitej
  mistrz / warsztat / rzeźba / malarstwo tablicowe / ikona / tempera / pigment / barwnik / spoiwo / złocenia / deska / kamień / Wit Stwosz
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 4. Zmysły artysty – w pracowni malarza / Dom Jana Matejki
  pracownia / artysta / Jan Matejko / zmysły / inspiracja / faktura / szkic / plama / podobrazie / media / akcesoria malarskie – sztaluga, blejtram, paleta
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych

 5. W pracowni artysty / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  artysta / szkic / projekt / model / pracownia / obraz / płótno / podobrazie / sztaluga / paleta malarska / farby / olej lniany / rama / werniks / faktura / glina / dłuto / metal / kamień / odlew
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 6. W pracowni współczesnego artysty / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  pracownia / model / akcesoria malarskie – płótno, deska, szkicownik, pędzel, szpachelka, paleta, farba / techniki współczesne (np. instalacja, kolaż, asamblaż, ambalaż, wideo, performance) / grafika
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 7. Co się robi z gliny? / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  glina w historii / sztuka użytkowa / rzemiosło / ceramika / kamionka / fajans / porcelana / manufaktura
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niedowidzących i niewidomych.

 8. Słońcem malowane. Witraże / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  witraż – historia i technika / projekt / karton / światło / barwa / sztuka monumentalna / malarstwo
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.
  W czasie trwania wystawy "Wyspiański" do 28 kwietnia 2019, lekcja będzie się odbywała częściowo w przestrzeni tej wystawy.

 9. Opowieść o witrażu / Dom Józefa Mehoffera
  Józef Mehoffer / technika i historia witrażu / kwatera / karton / ołów / kompozycja / światło / kolor / konserwacja
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych.

 10. Co ja zrobię z tej twarzy? – zabawy z portretem / Dom Jana Matejki
  portret / autoportret / portret zbiorowy / wizerunek / postać / sylwetka / model / karykatura / rekwizyt / poza / gest
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 11. Jak Cię widzą... Sztuka portretowania / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  portret realistyczny, reprezentacyjny, oficjalny, psychologiczny, prywatny / autoportret / model / pozowanie / poza / gest / ubiór / atrybut / rekwizyt
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 12. Muzyczny dom – Karol Szymanowski w Atmie / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem
  kompozytor / muzeum biograficzne / folklor góralski / balet / pantomima / harnaś
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 13. Kim byli harnasie – opowieść o muzyce / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem
  gwara / folklor góralski / harnaś / baca / juhas / balet / pantomima / legenda
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 14. Łąka w kościele? Życie i sztuka Stanisława Wyspiańskiego / Gmach Główny, wystawa: "Wyspiański"
  Młoda Polska / sztuka / teatr / artysta / Paryż / Kraków / Wawel / witraż / polichromia
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.
  Lekcja dostępna do 28 kwietnia 2019
Przykłady zadań realizowanych podczas lekcji z bloku SZTUKA CZAS I PRZESTRZEŃ 

Lekcje dotyczą różnych opowieści, których źródłem są eksponaty zgromadzone w muzeum. Zajęcia przybliżają ich historię – tę ze szkolnych podręczników, ale także różne „historie” – bardziej prywatne i jednostkowe opowieści. Przedmiotem lekcji są też świadectwa ludzkiej pamięci i wierzeń – legendy, mity, baśnie. Dzięki tym różnorodnym źródłom uczniowie poznają panujące dawniej obyczaje, obrzędy i zmieniające się mody. Zajęcia, rozwijając wyobraźnię, są również okazją do kształtowania postaw szacunku wobec przeszłości i pamiątek historycznych, także tych związanych z własną rodziną i otoczeniem.

 

 1. Czyja to pięta, kto zapamięta? O mitologii / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  mit / mitologia / atrybut / Olimp / bogowie i bohaterowie mitologiczni: Zeus, Europa, Hermes, Merkury, Apollo, Muzy, Hades, Homer / pięta Achillesa / ośle uszy / argusowe oczy / jabłko niezgody / koń trojański / narcyz
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 2. Święci, anioły i legendy / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galerie: Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII, Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczpospolitej
  średniowiecze / święty / anioł / atrybut / złoto / nimb / aureola / ikona / obraz / historie o świętych / Biblia / Złota Legenda
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 3. Namaluj mi bajkę. Legendy, baśnie, mity w obrazach / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  baśń / legenda / mit / mitologia / opowieść / pieśń / lirnik / tradycja / obyczaj / atrybut / bogowie / smok wawelski / lajkonik / Wanda
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 4. Dwie wieże i Stańczyk – krakowskie legendy w Domu Jana Matejki / Dom Jana Matejki
  legenda a historia / Kraków / zabytek / pamiątka historyczna / rzemieślnik / cech / godło / Stańczyk
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych

 5. Rycerz i jego zbroja / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  wzór osobowy rycerza / "rycerskość" dzisiaj / pasowanie na rycerza / kodeks rycerski / turnieje rycerskie / elementy zbroi / broń rycerza / giermek / paź / dama serca
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 6. Komu bije dzwon Zygmunta? Historia w obrazach / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  historia / kronikarz / malarstwo historyczne / archeologia / ojczyzna / bohater narodowy / bitwa / hołd / Rynek krakowski / król Zygmunt I Stary / Stańczyk / zabory / powstania narodowe / Tadeusz Kościuszko / Napoleon
  Lekcja polecana dla i klas 1-6 szkół podstawowych

 7. Historia mierzenia czasu. Zegary przez wieki / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  czas / przeszłość / mierzenie czasu / rodzaje zegarów / rzemiosło artystyczne / chronologia / epoka
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 8. Jak powstają ubrania? Historia mody / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  rzemiosło artystyczne / moda / elementy stroju / przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji
  Lekcja polecana dla klas 1-6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 9. Zagadki starego domu, czyli jak żyło się dawniej? / Dom Józefa Mehoffera
  historia domu / życie artysty / przeznaczenie wnętrz / meble / sprzęty / obyczajowość / rodzina / wychowanie dzieci / spędzanie wolnego czasu / zabawy
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 10. Kto Ty jesteś? Muzealna lekcja patriotyzmu / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  państwo / naród / symbol narodowy / język ojczysty / hymn / niepodległość / bohater / patriotyzm
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

  Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji także na wystawie "Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego".
 11. W świecie superbohaterów / Gmach Główny, wystawa "Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego"
  państwo / symbol narodowy / język ojczysty / wolność / niepodległość / bohater / patriotyzm / Józef Piłsudski
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych
  Dostępna od 31.10.2018 do 27.01.2019

 12. Muzeum i jego tajemnice / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  kolekcjoner / numizmatyk / kolekcja / pieniądz / moneta / klipa / medal / banknot / awers / rewers / znak wodny
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 13. Kraków sto lat temu / Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa: "Kraków 1900"
  słowa-klucze: miasto, artysta, spędzanie wolnego czasu, obyczajowość, gry i zabawki dziecięce
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych
  Lekcja dostępna do 2 czerwca 2019.

Przykłady zadań realizowanych podczas lekcji z bloku CZAS I PRZESTRZEŃ

 


PRZYRODA

Lekcje związane z przyrodą wprowadzają uczniów w barwny świat natury, pór roku, zjawisk atmosferycznych, dźwięków, a także zachowań zwierząt domowych, rodzimych i egzotycznych. Uczestnicy zajęć poznają malarstwo pejzażowe dawne i współczesne, dowiadują się, dlaczego przyroda stanowiła tak ważne źródło inspiracji artystów. Uczą się dostrzegać, co o nastroju i psychice artysty może powiedzieć sposób przedstawienia przez niego krajobrazu. Pory roku i zjawiska przyrody, będące codziennym doświadczeniem każdego człowieka, nabierają dodatkowych znaczeń przefiltrowane przez wrażliwość twórców z różnych epok.

 

 1. Bestiariusz. Jakie zwierzęta kryją się w dawnych obrazach i rzeźbach / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galerie: Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII wiek, Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczpospolitej
  średniowiecze / legenda / bestiariusz / baśń / fantastyczne stwory / lew / gryf / smok
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 2. Walka koguta z kotem. Muzealna lekcja przyrody / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  przyroda / zwierzęta dzikie, hodowlane, domowe / stworzenia mitologiczne / pejzaż / malarstwo animalistyczne / malarstwo historyczne / martwa natura / odgłosy zwierząt / kolor / faktura
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych

 3.  Kot Leonarda. Zwierzęta w sztuce / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  przyroda / zwierzęta dzikie, hodowlane, domowe / zwyczaje i odgłosy zwierząt / krajobraz / pejzaż / portret
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych

 4. Cztery pory roku. O kolorach i nastrojach w obrazach / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  pory roku / pejzaż / barwy przyrody / zjawiska atmosferyczne / tęcza / koło barw / mieszanie się barw / barwy ciepłe i zimne / nastrój / uczucia
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 5. Co się chowa w cieniu wiązu? Zwierzęta i rośliny z ogrodu Józefa Mehoffera / Dom Józefa Mehoffera
  przyroda / rośliny / zwierzęta / ogród / rabata / prace w ogrodzie / projektowanie ogrodu / pory roku / inspiracje przyrodą w sztuce / dekoracja
  Przy odpowiedniej pogodzie lekcja realizowana częściowo w ogrodzie Domu Józefa Mehoffera.
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 6. Obraz i krajobraz – o pejzażu / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  krajobraz / natura / kolor / światło / sztuka współczesna / realizm / abstrakcja
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych


Przykłady zadań realizowanych podczas lekcji z bloku PRZYRODA 

 


TEMATY ŚWIĄTECZNE
Zajęcia, które polecamy szczególnie w okresie świątecznym, przybliżają zagadnienia związane z chrześcijańskim rokiem liturgicznym, z Wielkanocą i Bożym Narodzeniem oraz towarzyszącymi im tradycjami i obyczajami. Celem zajęć jest wskazanie ważnych tematów sztuki religijnej, poznanie korzeni i znaczenia świątecznych obyczajów, podkreślenie wielokulturowego i różnorodnego charakteru dziedzictwa Polski.

 

 1. Chrześcijańskie święta w malarstwie i w rzeźbie / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek", Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"
  chrześcijaństwo / Boże Narodzenie / Wielkanoc / tradycje i obrzędy świąteczne na Wschodzie i Zachodzie
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 2. Opowieść o Świętym Mikołaju / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek", Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"
  Święty Mikołaj / atrybut / legenda / malarstwo tablicowe / ikona
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 3. Śpiewajcie Aniołowie – polichromia kościoła Mariackiego / Dom Jana Matejki
  anioł (posłaniec, pośrednik, opiekun, strażak) / atrybut / polichromia / fresk / dekoracja / prezbiterium / nawa
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 4. Przy polskim stole. Historia kuchni, świąteczne obyczaje / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  zwyczaje świąteczne / savoir-vivre / tradycja / zastawa stołowa / dawne naczynia / życie codzienne w dawnych epokach
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

LEKCJE MUZEALNE - OPŁATY, REZERWACJA


"KO-LEKCJA Z KLASĄ" – aktywne oprowadzanie  
 Zajęcia polecane dla klas 4–6 szkół podstawowych.

Pałac Biskupa Erazma Ciołka,
Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”
średniowiecze / renesans / barok / ołtarz / symbole i atrybuty świętych / portret trumienny / Wit Stwosz

Pałac Biskupa Erazma Ciołka,
Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”
ikona / cerkiew / kanon / prawosławie / Kościół greckokatolicki / wielowyznaniowość

Dom Józefa Mehoffera
Józef Mehoffer – życie i twórczość / wnętrze domu w XIX wieku / życie rodzinne i obyczaje czasów Mehoffera / ogród / inspiracje przyrodą w sztuce

Dom Jana Matejki
Jan Matejko – życie i twórczość / pamiątki osobiste / rekwizyty malarskie / patriotyzm / pracownia / dom i wnętrza w XIX wieku

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
malarstwo i rzeźba / historia Polski w XIX wieku / malarstwo historyczne / pejzaż / portret / malarstwo olejne / Jan Matejko

Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
rycerz / zbroja / żołnierz / mundur / odznaczenia

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
rzemiosło / sztuki użytkowe / życie codzienne / ceremonie / muzyka / wyposażenie wnętrz / ceramika / zegary / meble / strój / instrumenty muzyczne / zwyczaje świąteczne / tradycja / królowie / mieszczanie / szlachta

Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
sztuka współczesna / fotografia / barwy ciepłe i zimne / pejzaż / kolaż / ambalaż / realizm / abstrakcja / kubizm / Tadeusz Kantor / Jerzy Nowosielski

Gmach Główny,
wystawa "Wyspiański" (do 28.04.2019)
Młoda Polska / biografia / sztuka / teatr / artysta / Paryż / Kraków / Wawel / witraż / polichromia / pastel / "Wesele"

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
numizmaty / kolekcjoner / pieniądz / moneta / medal / banknot / papiery wartościowe / starodruk

Pawilon Józefa Czapskiego
Józef Czapski / II wojna światowa / Paryż / emigracja / „Kultura” / Polska Ludowa / sztuka współczesna

Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
renesans / barok / klasycyzm / malarstwo religijne / malarstwo rodzajowe / martwa natura / portret / dawne obyczaje i stroje

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem
Zakopane / Karol Szymanowski / willa "Atma" / muzyka Karola Szymanowskiego / kompozytor

Kamienica Szołayskich,
wystawa Kraków 1900
miasto / spędzanie wolnego czasu / życie towarzyskie / kabarety / obyczajowość / artysta

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję