Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Lekcje muzealne - dla klas 1-6 szkoły podstawowej

Lekcje muzealne - dla klas 1-6 szkoły podstawowej

Lekcje muzealne - dla klas 1-6 szkoły podstawowej

Uczestnicy zajęć mają okazję pracować z dziełami sztuki i cennymi zabytkami bezpośrednio w galeriach. Wykorzystujemy techniki aktywizujące, mające pobudzić do samodzielnego myślenia i tworzenia własnych opinii: karty pracy, dyskusję, pracę w grupach.

Aktualne informacje dotyczące dostępności stacjonarnych lekcji muzealnych znajdą Państwo na stronie: www.mnk.pl oraz w Centrum Informacji i Rezerwacji MNK:

tel. 12 433 57 44

e-mail: rezerwacja@mnk.pl

 

SZTUKA

Tematy skierowane do młodszych odbiorców mają na celu prezentację różnych aspektów sztuk wizualnych. Zajęcia wprowadzają w świat sztuki przez obserwację i samodzielną twórczość. Jednocześnie przez doświadczenie i wspólną zabawę dzieci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi sztuki oraz z materiałami i tworzywami artystycznymi. Poznają strukturę dzieła sztuki oraz tajniki pracowni artystów z różnych epok, w tym także twórców sztuki współczesnej. W ramach zajęć młodzi widzowie dowiedzą się też, czym jest muzeum, jakie są jego zadania, i dlaczego ważne jest, żeby przychodzili oglądać wystawy sztuki zarówno z klasą, jak i samodzielnie.

 

 

Przygody ze sztuką. Pierwsza wizyta w muzeum
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: muzeum – jego działanie, historia, architektura, kolekcja, kolekcjonowanie, sztuka, dzieło sztuki, zabytek, artysta, muzealnik

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych.

 

 

W warsztacie dawnego artysty
Pałac Biskupa Erazma Ciołka | Galeria „Sztuka Dawnej Polski XII–XVIII wiek” | Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”

słowa klucze: mistrz, warsztat, rzeźba, malarstwo tablicowe, ikona, tempera, pigment, barwnik, spoiwo, złocenia, deska, kamień, Wit Stwosz

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 

 

W pracowni dawnych mistrzów
Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: artysta, mistrz, warsztat, obraz, rzeźba, gatunki malarskie, techniki artystyczne, rzemiosło artystyczne, Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 

 

Zmysły artysty – w pracowni malarza
Dom Jana Matejki

słowa klucze: pracownia, artysta, Jan Matejko, zmysły, inspiracja, faktura, szkic, plama, podobrazie, media, akcesoria malarskie – sztaluga, blejtram, paleta

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 

W pracowni artysty
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: artysta, szkic, projekt, model, pracownia, obraz, płótno, podobrazie, sztaluga, paleta malarska, farby, olej lniany, rama, werniks, faktura, glina, dłuto, metal, kamień, odlew

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 

 

Co się robi z gliny?
Gmach Główny | Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: glina w historii, sztuka użytkowa, rzemiosło, ceramika, kamionka, fajans, porcelana, manufaktura

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 

 

Słońcem malowane. Witraże
Gmach Główny | Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: witraż – historia i technika, projekt, karton, światło, barwa, sztuka monumentalna, malarstwo

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 

 

Opowieść o witrażu
Dom Józefa Mehoffera

słowa klucze: Józef Mehoffer, technika i historia witrażu, kwatera, karton, ołów, kompozycja, światło, kolor, konserwacja

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych.

 

 

Co ja zrobię z tej twarzy? Zabawy z portretem
Dom Jana Matejki

słowa klucze: portret, autoportret, portret zbiorowy, wizerunek, postać, sylwetka, model, karykatura, rekwizyt, poza, gest

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkoły podstawowej oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Rany, jestem portretowany! O portrecie
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: portret realistyczny, reprezentacyjny, oficjalny, psychologiczny, prywatny, autoportret, model, pozowanie, poza, gest, ubiór, atrybut, rekwizyt

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

 

Klucz do muzeum
Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: muzeum, kolekcja, drzewo genealogiczne, zabytek, historia, czas, przeszłość, Puławy, Kraków, sztuka, kolekcjoner, muzealnik, portret, patriotyzm, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Biblioteka Książąt Czartoryskich

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

 

 

W polskim dworze szlacheckim
Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: epoka, strój, obyczajowość, herb, dwór szlachecki, kontusz, strój narodowy, spędzanie wolnego czasu, rozrywka, savoir-vivre, tradycja, zastawa stołowa, życie codzienne w dawnych czasach, portret

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

 

 

Muzyczny dom – Karol Szymanowski w „Atmie”
Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem

słowa klucze: kompozytor, muzeum biograficzne, folklor góralski, balet, pantomima, harnaś

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

 

 

Kim byli harnasie – opowieść o muzyce
Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem

słowa klucze: gwara, folklor góralski, harnaś, baca, juhas, balet, pantomima, legenda

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

 

 

 

CZAS I PRZESTRZEŃ

 

Lekcje dotyczą różnych opowieści, których źródłem są eksponaty zgromadzone w muzeum. Zajęcia przybliżają ich historię – tę ze szkolnych podręczników, ale także różne „historie” – bardziej prywatne i jednostkowe opowieści. Przedmiotem lekcji są też świadectwa ludzkiej pamięci i wierzeń – legendy, mity, baśnie. Dzięki tym różnorodnym interpretacjom uczniowie poznają panujące dawniej obyczaje, obrzędy i zmieniające się mody. Zajęcia, rozwijając wyobraźnię, są również okazją do kształtowania postaw szacunku wobec przeszłości i pamiątek historycznych, także tych związanych z własną rodziną i otoczeniem.

 

 

Czyja to pięta, kto zapamięta? O mitologii
Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM

słowa klucze: mit, mitologia, atrybut, Olimp, bogowie i bohaterowie mitologiczni: Zeus, Europa, Hermes, Merkury, Apollo, Muzy, Hades, Homer, pięta Achillesa, ośle uszy, argusowe oczy, jabłko niezgody, koń trojański, narcyz

Lekcja polecana dla przedszkoli oraz klas 1–6 szkół podstawowych.

Lekcja dostępna do 28 marca 2021 r.

 

 

Święci, anioły i legendy
Pałac Biskupa Erazma Ciołka | Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek” | Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”

słowa klucze: średniowiecze, święty, anioł, atrybut, złoto, nimb, aureola, ikona, obraz, historie o świętych, Biblia, Złota Legenda

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Namaluj mi bajkę. Legendy, baśnie i mity w obrazach
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: baśń, legenda, mit, mitologia, opowieść, pieśń, lirnik, tradycja, obyczaj, atrybut, bogowie, smok wawelski, lajkonik, Wanda

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

 

 

Dwie wieże i Stańczyk – krakowskie legendy w Domu Jana Matejki
Dom Jana Matejki

słowa klucze: legenda a historia, Kraków, zabytek, pamiątka historyczna, rzemieślnik, cech, godło, Stańczyk

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych.

 

 

Komu bije dzwon Zygmunta. Historia w obrazach
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: historia, kronikarz, malarstwo historyczne, archeologia, ojczyzna, bohater narodowy, bitwa, hołd, Rynek krakowski, król Zygmunt I Stary, Stańczyk, zabory, powstania narodowe, Tadeusz Kościuszko, Napoleon

Lekcja polecana dla klas 1–6 szkół podstawowych.

 

 

Historia mierzenia czasu. Zegary przez wieki
Gmach Główny | Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: czas, przeszłość, mierzenie czasu, rodzaje zegarów, rzemiosło artystyczne, chronologia, epoka

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

 

 

Jak powstają ubrania? Historia mody
Gmach Główny | Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: rzemiosło artystyczne, moda, elementy stroju, przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji

Lekcja polecana dla klas 1–6 szkół podstawowych, uczniów niedowidzących i niewidomych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Zagadki starego domu, czyli jak żyło się dawniej
Dom Józefa Mehoffera

słowa klucze: historia domu, życie artysty, przeznaczenie wnętrz, meble, sprzęty, obyczajowość, rodzina, wychowanie dzieci, spędzanie wolnego czasu, zabawy

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

 

 

Gabinet numizmatyczny i jego tajemnice
Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

słowa klucze: kolekcjoner, numizmatyk, kolekcja, pieniądz, moneta, klipa, medal, banknot, awers, rewers, znak wodny, cyfry rzymskie, mennica, fałszerz

Lekcja polecana dla klas 1–6 szkół podstawowych.

 

 

 

PRZYRODA

 

Lekcje związane z przyrodą wprowadzają uczniów w barwny świat natury, pór roku, zjawisk atmosferycznych, dźwięków, a także zachowań zwierząt domowych, rodzimych i egzotycznych. Uczestnicy zajęć poznają malarstwo pejzażowe dawne i współczesne, dowiadują się, dlaczego przyroda stanowiła tak istotne źródło inspiracji artystów. Uczą się dostrzegać, co o nastroju i psychice artysty może powiedzieć sposób przedstawienia przez niego krajobrazu. Pory roku i zjawiska przyrody, będące codziennym doświadczeniem każdego człowieka, nabierają dodatkowych znaczeń przefiltrowane przez wrażliwość twórców z różnych epok.

 

 

Bestiariusz. Jakie zwierzęta kryją się w dawnych obrazach i rzeźbach?
Pałac Biskupa Erazma Ciołka | Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek” | Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”

słowa klucze: średniowiecze, legenda, bestiariusz, baśń, herb, fantastyczne stwory, lew, gryf, smok, symbolika zwierząt

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

 

 

Walka koguta z kotem. Muzealna lekcja przyrody
Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM

słowa klucze: przyroda, zwierzęta dzikie/hodowlane/domowe, stworzenia mitologiczne, pejzaż, malarstwo animalistyczne, malarstwo historyczne, martwa natura, odgłosy zwierząt, kolor, faktura

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych.

Lekcja dostępna do 28 marca 2021 r.

 

Tygrys w muzeum! O zwierzętach w sztuce
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: przyroda, zwierzęta dzikie, hodowlane, domowe, zwyczaje i odgłosy zwierząt, krajobraz, pejzaż, portret

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych.

 

 

Cztery pory roku. O kolorach i nastrojach w obrazach
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: pory roku, pejzaż, barwy przyrody, zjawiska atmosferyczne, tęcza, koło barw, mieszanie się barw, barwy ciepłe i zimne, nastrój, uczucia

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

 

 

Co się chowa w cieniu wiązu? Zwierzęta i rośliny z ogrodu Józefa Mehoffera
Dom Józefa Mehoffera

słowa klucze: przyroda, rośliny, zwierzęta, ogród, rabata, prace w ogrodzie, projektowanie ogrodu, pory roku, inspiracje przyrodą w sztuce, dekoracja

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Przy odpowiedniej pogodzie lekcja realizowana częściowo w ogrodzie Domu Józefa Mehoffera.

 

 

 

TEMATY ŚWIĄTECZNE

 

 

Święta Bożego Narodzenia w malarstwie i rzeźbie
Pałac Biskupa Erazma Ciołka | Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek” | Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”

słowa klucze: chrześcijaństwo, Boże Narodzenie, tradycje i obrzędy świąteczne, na Wschodzie i Zachodzie, Wigilia, kolędy, podłaźniczka, grota, stajenka, Trzej Mędrcy

Lekcja polecana dla grup przedszkolnych i klas 1–6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Święta Wielkanocne w malarstwie i rzeźbie
Pałac Biskupa Erazma Ciołka | Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek” | Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”

słowa klucze: chrześcijaństwo, Wielkanoc, tradycje i obrzędy świąteczne na Wschodzie i Zachodzie, Niedziela Palmowa, przedstawienia pasyjne

Lekcja polecana dla grup przedszkolnych i klas 1–6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Opowieść o Świętym Mikołaju
Pałac Biskupa Erazma Ciołka | Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek” | Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”

słowa klucze: Święty Mikołaj, atrybut, legenda, ikona, malarstwo tablicowe

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Przy polskim stole. Historia kuchni, świąteczne obyczaje
Gmach Główny | Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: zwyczaje świąteczne, savoir-vivre, tradycja, zastawa stołowa, dawne naczynia, życie codzienne w dawnych epokach

Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 

 

 

 

KO-LEKCJA Z KLASĄ – aktywne oprowadzanie

 

Zajęcia polecane dla klas 4–6 szkół podstawowych

 

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: kolekcja, zabytek, pamiątka, sztuka, Czartoryscy, Puławy, Biblioteka  Książąt Czartoryskich, Kraków, rozbiory, emigracja, historia Polski i Europy, dynastia, Jan III Sobieski, epoka, Orient, antyk, Leonardo da Vinci,  Rembrandt van Rijn

 

Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII – XVIII wiek” 

słowa klucze: średniowiecze, renesans, barok, ołtarz, symbole i atrybuty świętych,  portret trumienny, Wit Stwosz

 

Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”

słowa klucze: ikona, cerkiew, kanon, prawosławie, kościół grekokatolicki, wielowyznaniowość

 

Dom Józefa Mehoffera

słowa klucze: Józef Mehoffer – życie i twórczość, wnętrze domu w XIX wieku, życie rodzinne i obyczaje czasów Mehoffera, ogród, inspiracje przyrodą w sztuce

 

Dom Jana Matejki

słowa klucze: Jan Matejko – życie i twórczość, pamiątki osobiste, rekwizyty malarskie, patriotyzm, pracownia, dom i wnętrza w XIX wieku

 

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: malarstwo i rzeźba, historia Polski w XIX wieku, malarstwo historyczne, pejzaż, portret, malarstwo olejne, Jan Matejko

 

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: rzemiosło, sztuki użytkowe, życie codzienne, ceremonie, muzyka, wyposażenie wnętrz, ceramika, zegary, meble, strój, instrumenty muzyczne, zwyczaje świąteczne, tradycja, królowie, mieszczanie, szlachta

 

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

słowa klucze: numizmaty, kolekcjoner, pieniądz, moneta, medal, banknot, papiery  wartościowe, starodruk

 

Pawilon Józefa Czapskiego

słowa klucze: Józef Czapski, II wojna światowa, Paryż, emigracja, „Kultura”, Polska  Ludowa, sztuka współczesna

 

Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM

dostępne do 28.03.2021

słowa klucze: renesans, barok, klasycyzm, malarstwo religijne, malarstwo rodzajowe, martwa natura, portret, dawne obyczaje i stroje

 

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem

słowa klucze: Zakopane, Karol Szymanowski, willa „Atma”, muzyka Karola  Szymanowskiego, kompozytor

 

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję