Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

fot.Mirosław Żak, pracownia fotograficzna MNK

Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Tematy zajęć dla starszych grup szkolnych uporządkowane są chronologicznie według podziału na epoki, podobnie jak w programach szkolnych. Jednak taki podział – przyjęty również w większości muzealnych ekspozycji – nie jest nieodwołalny, a zjawiska historyczne i artystyczne omawiane są w szerokim kontekście ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla zrozumienia współczesności.

Lekcje pozwalają zdobyć wiedzę o stylach w sztuce różnych epok, o dominujących tematach przedstawień, ikonografii, obyczajowości na tle wydarzeń historycznych.

Część lekcji łączy zbiory różnych galerii muzeum i może odbywać się w kilku różnych miejscach. Kultura polskiego baroku reprezentowana jest zarówno w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, jak i w Galerii Rzemiosła Artystycznego oraz Galerii „Broń i Barwa w Polsce” w Gmachu Głównym Muzeum. Sztukę wieku XIX omawiamy w Galerii w Sukiennicach, ale także w Domu Jana Matejki. Z kolei najbardziej „krakowski” z tematów, sztuka Młodej Polski i symbolizm, może być zaprezentowany w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz Domu Józefa Mehoffera. Poruszane przez zajęcia w muzeum zagadnienia znajdują odzwierciedlenie także w innych miejscach w Krakowie – w innych muzeach i zabytkach. Warto zatem połączyć lekcję muzealną ze spacerem po mieście, skorzystać z z proponowanego przez nas szlaku zwiedzania.  

EPOKI

STAROŻYTNOŚĆ

Porwanie Europy. Mitologia w kulturze

Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM

słowa klucze: mitologia grecka i rzymska, atrybut, symbol, ikonografia, związki  frazeologiczne, Homer, Owidiusz, Herodot, pięta Achillesa, ośle uszy,  argusowe oczy, jabłko niezgody, koń trojański, narcyz

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.

 

Dziedzictwo antyku

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: antyk, starożytność, mitologia grecka i rzymska, średniowiecze, renesans, klasycyzm, humanizm, język łaciński, symbol, alegoria, atrybut, kanon, Homer, Wergiliusz, Apulejusz, Sybilla, dewiza

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.

Temat dostępny od 17 stycznia 2020 roku.

 

ŚREDNIOWIECZE

Świat średniowiecznej sztuki

Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”

słowa klucze:  średniowiecze, teocentryzm, religijność średniowiecza, misteria, sztuka sakralna, malarstwo tablicowe, rzeźba, epitafium, ikonografia, atrybut, symbol, perspektywa hierarchiczna, fundator, mistrz, warsztat, źródła  obrazowania: Biblia, Złota legenda

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

Temat dostępny od 1 grudnia 2019 roku.

 

Wzorce osobowe średniowiecza

Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”, wystawa „Kraków na wyciągnięcie ręki”

słowa klucze: średniowiecze, teocentryzm, wzorce osobowe: władca, rycerz, święty, asceta, rola wzorców osobowych w społeczeństwie i kulturze epoki,  kultura i obyczaje rycerskie, ikonografia, hagiografia

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.

Temat dostępny od 1 grudnia 2019 roku.

 

NOWOŚĆ!

Gra muzealna Pałac Biskupa Erazma Ciołka,  Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”

Tajemnice biskupiego Pałacu

Kim były pierwsze osoby obdarowane przez św. Mikołaja, z czego robiono farby sześćset lat temu i dlaczego św. Maria Magdalena ma owłosione ciało? Autor broszury poświęconej sztuce dawnej, Wieńczysław Nieszczególny, zna odpowiedzi na te pytania. Odnajdź dzieła, z których pochodzą drukowane w jego broszurze detale, a przy okazji poznaj niezwykłe tajemnice, które w sobie kryją!

Gra polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.

Szczegóły

 

NOWOŻYTNOŚĆ 

Wielcy wodzowie i dowódcy dawnej Polski

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego / Galeria „Broń i Barwa w Polsce”

słowa klucze: hetman polny, koronny, sylwetki hetmanów, wojny XVII wieku, taktyka, uzbrojenie, buzdygan, buława, kopia, skrzydła husarskie

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.

 

Kultura szlachecka. Sarmatyzm

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego / Galeria „Broń i Barwa w Polsce”

słowa klucze: barok, sarmatyzm, złota wolność szlachecka, strój szlachecki, portret  sarmacki

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 

Sztuka polskiego baroku

Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”

słowa klucze: barok, kultura szlachecka, cechy sztuki barokowej (np. dynamizm,  kontrast, luminizm, figura serpentinata), epitafium, vanitas

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych oraz dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych oraz dla dorosłych.

Temat dostępny od 1 grudnia 2019 roku.

 

„Ars moriendi” w kulturze polskiego średniowiecza i baroku

Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”

słowa klucze: vanitas, epitafium, obraz wotywny, portret trumienny, literatura  wanitatywna, ceremoniał pogrzebowy, taniec śmierci, pompa funebris

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

Temat dostępny od 1 grudnia 2019 roku.

 

Kryzys i prosperity

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

słowa klucze: prosperity, kryzys, złoty wiek, wojny XVII wieku, dualizm gospodarczy,  koniunktura, folwark, eksport, import, inflacja, pieniądz podwartościowy, moneta

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

 

Chwała i sława. Wielkie dynastie, wielcy wodzowie

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: Jagiellonowie, Łukasz Cranach, Wazowie, Łukasz Opaliński,  Jan III Sobieski, odsiecz wiedeńska, dynastia, elekcja, dwór królewski,  sylwetki władców i władczyń, Stefan Czarnecki, Stanisław Żółkiewski

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.

Temat dostępny od 17 stycznia 2020 roku.

 

Co z tą Damą? Gdzie ten Rembrandt?

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: portret, pejzaż, Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci, Krajoraz  z miłosiernym Samarytaninem, Rembrandt van Rijn, mecenat,  konserwacja, warsztat malarski, malarstwo olejne

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.

Temat dostępny od 17 stycznia 2020 roku.

 

NOWOŚĆ!

Gra muzealna Pałac Biskupa Erazma Ciołka,  Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”

Tajemnice biskupiego Pałacu

Kim były pierwsze osoby obdarowane przez św. Mikołaja, z czego robiono farby sześćset lat temu i dlaczego św. Maria Magdalena ma owłosione ciało? Autor broszury poświęconej sztuce dawnej, Wieńczysław Nieszczególny, zna odpowiedzi na te pytania. Odnajdź dzieła, z których pochodzą drukowane w jego broszurze detale, a przy okazji poznaj niezwykłe tajemnice, które w sobie kryją!

Gra polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.

Szczegóły
 

 

XIX WIEK ORAZ PRZEŁOM XIX I XX WIEKU 

Malarscy kronikarze historii Polski

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: historia, kronikarz, tradycja, źródła ikonograficzne i historyczne,  historiozofia, powstania i mity narodowe, malarstwo historyczne,  batalistyka, akademizm, sztuka „ku pokrzepieniu serc”, propaganda,  dydaktyzm, anegdota, alegoria, idealizacja, konwencja

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.

 

Romantyzm w kontekście literackim

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: romantyzm, korespondencja sztuk, polscy bohaterowie narodowi, język ezopowy, mesjanizm, gotycyzm, ludowość, historyzm, miejsca serdeczne, Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Napoleon, Adam Mickiewicz,  Piotr Michałowski, Jan Matejko

Lekcja polecana dla szkół ponadpodstawowych.

 

Powstania narodowe – legenda powstań i codzienność  powstańcza

Gmach Główny, Galeria „Broń i Barwa w Polsce”

słowa klucze: powstania, insurekcja, naród, patriotyzm, niepodległość, polityka,  codzienność żołnierska, kobiety a powstania, ubiór i uzbrojenie, militaria, sukmana, żałoba narodowa, biżuteria patriotyczna

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.

 

Piekło życia i „zaczarowany zamek” – XIX-wieczny model  rodziny na przykładzie domu Jana i Teodory Matejków

Dom Jana Matejki

słowa klucze: kobieta, mężczyzna, rodzina w XIX wieku, role i obowiązki, modele  wychowania do ról społecznych, wychowanie dzieci, model ojcostwa i macierzyństwa w XIX-wiecznej rodzinie mieszczańskiej, obyczajowość, powołanie, tradycja, pozycja społeczna, wzorce kulturowe, wychowanie patriotyczne

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

 

Kultura, obyczaje i sztuka Młodej Polski

Dom Józefa Mehoffera

słowa klucze: Młoda Polska, secesja, artysta, role społeczne kobiet i mężczyzn,  patriotyzm, sztuka dla sztuki, teatr, literatura, cyganeria, sztuka ogrodowa, Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański, motywy roślinne, japonizm,  ludowość, umiłowanie dawności, asymetria, pastel, Kraków

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

 

„Przeszłość przyszłości” – czas Czartoryskich

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: muzeum, kolekcja, drzewo genealogiczne, zabytek, historia, czas,  przeszłość, Puławy, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sztuka,  kolekcjoner, muzealnik, portret, patriotyzm, Świątynia Sybilli, Dom  Gotycki, Tadeusz Czacki, rozbiory

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadgimnazjalnych.

Temat dostępny od 17 stycznia 2020 roku.

 

Kraków Wyspiańskiego (spacer po mieście)

słowa klucze: Kraków, Młoda Polska, sztuka, teatr, Wesele, Wawel, witraż, polichromia, pastel, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, muzeum

Spacer polecany dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.             

Szczegóły: https://mnk.pl/krakow-wyspianskiego-spacer-po-miescie

 

NOWOŚĆ!

Gra muzealna Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

Tajniki muzealnego flirtu

Erudycyjny flirt w muzeum? Dlaczego nie! Wszak nie od dziś wiadomo, że ludzie zaprzyjaźnieni z kulturą roztaczają wokół siebie nieodparty urok. Zawrzyj bliższą znajomość z muzealnym entuzjastą i słynnym Casanovą, Hipollitem Kwassem, uporządkuj jego notatki dotyczące Galerii w Sukiennicach i przekonaj się, że znajomość sztuki i literatury może się przydać w najbardziej zaskakujących momentach!

Gra polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych oraz dla dorosłych. Szczegóły
 

Gra muzealna Dom Józefa Mehoffera

Grupa zafascynowanych młodopolską literaturą nastolatków próbuje zorganizować seans z duchami w Domu Józefa Mehoffera. Zaglądając w zakamarki kolejnych pokoi, napotkają kilka ważnych w życiu artysty osób, a może nawet jego samego?... Pomóż rozpoznać wszystkie postaci i poczuj klimat krakowskiego fin-de-siècle’u!

Gra polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

Szczegóły

Widzieć i rozumieć – ćwiczenia z patrzenia

Gmach Główny, wystawa „Sytuacja się zmieniła”

słowa klucze: analiza formy, analiza treści, interpretacja, kontekst kulturowy, figuracja, abstrakcja, ekspresja, kompozycja, światłocień, perspektywa, przestrzeń, linia, kształt, barwa, walor, tworzywo, faktura, impast, kolaż

Lekcja polecana dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych oraz dla dorosłych

Temat dostępny do 27 października 2019 roku.
 

Zakopiańska bohema – międzywojnie pod Tatrami

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem

słowa klucze: bohema, awangarda w sztuce i literaturze, Karol Szymanowski, Witkacy i Firma Portretowa, Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Julian Lechoń, Zofia Nałkowska

Lekcja polecana dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 

W zakopiańskim stylu – podhalańskie inspiracje

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem

słowa klucze: Podhale, Zakopane, styl podhalański, budownictwo i wzornictwo, pensjonat, uzdrowisko, moda na Zakopane, Karol Szymanowski, willa „Atma”, artyści w „Atmie”, Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 

Józef Czapski – artysta i świadek historii XX wieku

Pawilon Józefa Czapskiego

słowa klucze: kapizm, Paryż, Józef Pankiewicz, II wojna światowa, Katyń, generał Władysław Anders, emigracja, Jerzy Giedroyc, „Kultura”, Polska Ludowa, malarstwo, krytyka artystyczna

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 

WSPÓŁCZESNOŚĆ  

Muzeum w szufladzie. Poeta – kto to jest?

Kamienica Szołayskich im. F. Jasieńskiego

słowa klucze: wystawa „Szuflada Szymborskiej” Wisława Szymborska, poeta, poezja współczesna, korespondencja sztuk, miniatura, parodia, warsztat poetycki, inspiracja, ekfraza, intertekstualność, korespondencja sztuk, XX wiek, miniatura, mozaika, sztuka japońska, hiperbola, parafraza, parodia

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Temat dostępny do 30 grudnia 2019 roku.

 

TEMATY PRZEKROJOWE 

Dzięki różnorodności zbiorów prezentowanych w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie możemy skorzystać z okazji do wspólnej obserwacji zjawisk obejmujących wiele epok. Galeria Rzemiosła Artystycznego oraz kolekcja strojów, które ilustrują zmiany w modzie i obyczajach, czy Galeria „Broń i Barwa w Polsce”, gdzie prezentowane są dzieje uzbrojenia, pozwalają opowiadać o różnych zjawiskach zachodzących w kulturze oraz historii. 

 

Ikona – odkrywanie tajemnicy

Pałac Biskupa Erazma Ciołka: Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”

słowa klucze:  prawosławie, kościół grekokatolicki, cerkiew, ikona, ikonostas, kanon, język symboliczny, technologia powstawania ikony: deska, pigment, spoiwo, tempera jajowa, złocenia, inskrypcje

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla dorosłych.

 

O modzie. Historia ubioru

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: moda, przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji, obyczajowość i styl życia, strój, kostium, strój kontuszowy, frak, krynolina, tiurniura, biżuteria i akcesoria

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 

Płacidło, moneta, karta kredytowa, czyli historia pieniądza

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

słowa klucze: numizmatyka, pieniądz, płacidło, barter, moneta, klipa, banknot, bon, awers, rewers, znak wodny, mincerz, mennica L

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

 

NOWOŚĆ!

Gra muzealna Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM

Dziwnych zdarzeń apogeum w Europeum

A gdyby tak postaci przedstawione na obrazach i rzeźbach ożyły i wyruszyły w odwiedziny do innych dzieł, niczym w książce o pewnym znanym czarodzieju? Tak właśnie stało się w Europeum! Pomóż kustoszom odnaleźć krnąbrnych bohaterów i zaprowadzić porządek w galerii, zanim przyjdą pierwsi zwiedzający. Lepiej, by magia pozostała w ukryciu J

Gra polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych. Szczegóły
 

Gra muzealna Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Od laika do numizmatyka. Uporządkuj miliony monet!

Czy wiesz, że podczas II wojny światowej w piwnicy Pałacyku Czapskich ukrywano w beczkach kilkanaście tysięcy niezwykle cennych numizmatów? Wciel się w role porządkujących zbiory po zawierusze wojennej i pomóż uzupełnić karty inwentarzowe. Poczuj się jak rasowy numizmatyk, a przy okazji wzbogać w nowe umiejętności i wiedzę!

Gra polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych. Szczegóły

 

Jak czytać dzieło sztuki? Średniowiecze, renesans, barok

Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”

słowa klucze: malarstwo tablicowe, rzeźba, techniki artystyczne, sztuka sakralna, sztuka świecka, tematy charakterystyczne dla danej epoki: scena biblijna, portret, ikonografia, atrybut, symbol, alegoria, kompozycja, głębia, perspektywa hierarchiczna, zbieżna, malarska, powietrzna, światło i cień, kolorystyka obrazu

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

Temat dostępny od 1 grudnia 2019 roku.

 

Analiza dzieła sztuki nowożytnej

Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM

słowa klucze: analiza formalna i ikonograficzna, malarstwo biblijne, mitologiczne, rodzajowe, gatunki malarskie (portret, pejzaż, martwa natura), kompozycja, światłocień, walor, trójwymiarowość, faktura, laserunek, impast, caravaggionizm, ikonografia, ikonologia

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

 

TEMATY ZWIĄZANE Z ANALIZĄ DZIEŁA SZTUKI 

Dzięki różnorodności zbiorów prezentowanych w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie możemy skorzystać z okazji do wspólnej obserwacji zjawisk obejmujących wiele epok. Galeria Rzemiosła Artystycznego oraz kolekcja strojów, które ilustrują zmiany w modzie i obyczajach, czy Galeria „Broń i Barwa w Polsce”, gdzie prezentowane są dzieje uzbrojenia, pozwalają opowiadać o różnych zjawiskach zachodzących w kulturze oraz historii. 

 

Zrozumieć malarstwo. Analiza dzieła sztuki

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: analiza formalna i ikonograficzna, interpretacja, symbol a symbolizm, ekspresja, gatunki malarskie, techniki artystyczne w XIX wieku, kompozycja, perspektywa, światłocień, linia, barwa, walor, faktura, laserunek, impast, fini

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

 

Tak to widzę. Analiza dzieła sztuki współczesnej

Gmach Główny, wystawa „Sytuacja się zmieniła”

słowa klucze: analiza formy, interpretacja, kontekst kulturowy, korespondencja sztuk, teksty kultury, teksty źródłowe, kompozycja, ekspresja, światłocień, perspektywa, przestrzeń, linia, walor, kontrast, abstrakcja, figuracja, realizm, naturalizm, symbolizm, synestezja, metafora

Lekcja polecana dla uczniów gimnazjów szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

Temat dostępny do 27 października 2019 roku.

 

Północ czy południe? Jak czytać dzieło sztuki?

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze:  analiza formalna i ikonograficzna, interpretacja, konwencja, gatunki malarskie, techniki artystyczne, kompozycja, perspektywa, światłocień, symbol, kontekst kulturowy

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Temat dostępny od 17 stycznia 2020 roku.

 

„KO-LEKCJA Z KLASĄ” – aktywne oprowadzanie   

Zajęcia polecane dla klas 7–8 szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych.

 

Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”

słowa klucze: średniowiecze, renesans, barok, malarstwo tablicowe, rzeźba, ołtarz, ikonografia, portret reprezentacyjny, portret trumienny, ornament, Mikołaj Haberschrack, Wit Stwosz

Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”

słowa klucze: prawosławie, kościół grekokatolicki, cerkiew, ikona, ikonostas, kanon, język symboliczny, technologia powstawania ikony, deska, pigment, spoiwo, tempera jajowa, złocenia, inskrypcje

Dom Józefa Mehoffera

słowa klucze: Józef Mehoffer – życie i twórczość, biografia, muzeum biograficzne, pamiątka, przyjaźń ze Stanisławem Wyspiańskim, sztuka przełomu wieków, techniki artystyczne, ogród, inspiracje przyrodą, secesja, dom i wnętrza

Dom Jana Matejki Jan Matejko – życie i twórczość

słowa klucze: biografia, muzeum biograficzne, pamiątka narodowa, pamiątki osobiste, rekwizyty, dom i wnętrza, zainteresowania i pasje Matejki, patriotyzm, pracownia artysty

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: sztuka polska (koniec XVIII – XIX wiek), malarstwo i rzeźba, nurty i kierunki artystyczne, gatunki malarskie, malarstwo historyczne, batalistyczne, rodzajowe, techniki artystyczne, historia Polski i Europy

Gmach Główny, Galeria „Broń i Barwa w Polsce”

słowa klucze: przemiany w uzbrojeniu, elementy zbroi, hełm, broń palna, oporządzenie jeździeckie, mundur, odznaczenia

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: rzemiosło, sztuki użytkowe, życie codzienne, ceremonie, muzyka, wyposażenie wnętrz, ceramika, zegary, meble, strój, instrumenty muzyczne, zwyczaje świąteczne, tradycja, królowie, mieszczanie, szlachta

Gmach Główny, wystawa „Sytuacja się zmieniła” (do 27 października 2019 r.)

słowa klucze: sztuka nowoczesna/współczesna, środki wyrazu i techniki sztuki współczesnej (kolaż, asamblaż, ambalaż, instalacja, fotomontaż), techniki graficzne, symbolizm, formizm, Grupa Krakowska, portret, pejzaż, martwa natura, Józef Mehoffer, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Zofia Stryjeńska, Zbigniew Pronaszko, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Wojciech Fangor, Zofia Kulik

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

słowa klucze: numizmatyk, kolekcjoner, pieniądz, płacidło, moneta, unikat, medal, banknot, papiery wartościowe, starodruk

Pawilon Józefa Czapskiego

słowa klucze: Józef Czapski, malarstwo, kapizm, koloryzm, Józef Pankiewicz, Paryż, II wojna światowa, Katyń, Józef Stalin, generał Władysław Anders, Jerzy Giedroyc, emigracja, „Kultura”

Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM

słowa klucze: renesans, barok, klasycyzm, malarstwo biblijne, malarstwo rodzajowe, martwa natura, portret, dawne obyczaje i stroje, malarstwo niderlandzkie, caravaggionizm, ikonografia, ikonologia

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem

słowa klucze: Podhale, Zakopane, Karol Szymanowski, willa „Atma”, artyści w „Atmie”, styl zakopiański, muzyka Karola Szymanowskiego

Muzeum Książąt Czartoryskich (od 19 grudnia 2019 roku)

słowa klucze:  Czartoryscy, Puławy, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, kolekcja, rozbiory, emigracja, historia Polski i Europy, Jagiellonowie, Wazowie, wiktoria wiedeńska, Wettyni, Stanisław August Poniatowski, Orient, antyk, średniowiecze, renesans, Niderlandy, Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję