Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Tematy zajęć dla starszych grup szkolnych uporządkowane są chronologicznie, podobnie jak w programach szkolnych. Jednak taki podział – przyjęty również w większości muzealnych ekspozycji – nie jest nieodwołalny, a zjawiska historyczne i artystyczne omawiane są w szerokim kontekście ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla zrozumienia współczesności.

Aktualne informacje dotyczące dostępności stacjonarnych lekcji muzealnych znajdą Państwo na stronie: www.mnk.pl oraz w Centrum Informacji i Rezerwacji MNK:

tel. 12 433 57 44
e-mail: rezerwacja@mnk.pl
Szczegółowe zasady rezerwacji znajdą Państwo tutaj: https://mnk.pl/artykul/jak-zamowic-zajecia-edukacyjne-w-muzeum  

Gmach Główny
al. 3 Maja 1

Galeria Rzemiosła Artystycznego
O modzie. Historia ubioru

słowa klucze: moda, przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji, obyczajowość i styl życia, strój, kostium, strój kontuszowy, frak, krynolina, tiurniura, biżuteria i akcesoria

 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

Kultura szlachecka. Sarmatyzm

słowa klucze: barok, sarmatyzm, złota wolność szlachecka, strój kontuszowy, obyczajowość, meble, tkaniny, zastawa i szkła stołowe

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 

XX + XXI. Galeria Sztuki Polskiej

Twoim okiem, czyli co Ty sobie myślisz o sztuce XX i XXI wieku?

słowa klucze: odbiorca jako współtwórca, interpretacja, strategie odbioru, definicja i rola sztuki, tożsamość artysty, estetyka, stereotyp, prowokacja, sztuka abstrakcyjna, sztuka konceptualna, sztuka zaangażowana, instalacja, rzeźba współczesna, sztuka performatywna

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia dostępne od października 2021 roku.

NOWOŚĆ!

Widzieć i rozumieć – ćwiczenia z patrzenia

słowa klucze: malarstwo i rysunek XX i XXI wieku, analiza formy, analiza treści, interpretacja, sztuka abstrakcyjna i figuratywna, kontekst kulturowy, technika, ekspresja, kompozycja, perspektywa, linia, kształt, barwa, faktura, kolaż, ambalaż

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia dostępne od lutego 2022 roku.

NOWOŚĆ!

W kontekście. Literatura, historia i społeczeństwo w sztuce XX i XXI wieku

słowa klucze: korespondencja sztuk, teksty kultury, sztuka zaangażowana, wyzwania współczesności, wielokulturowość, tożsamość, feminizm, trauma, kultura masowa, konsumpcjonizm, postmodernizm, poezja współczesna, komunikacja

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia dostępne od lutego 2022 roku.

NOWOŚĆ!

Niech żyje sztuka! Młoda Polska i symbolizm

słowa klucze: Młoda Polska, symbolizm, ekspresjonizm, impresjonizm, secesja, dekadentyzm, sztuka dla sztuki, nastrój, chłopomania, japonizm, korespondencja sztuk, fin de siècle

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia dostępne od lutego 2022 roku.

NOWOŚĆ!

 

Polskie style narodowe 1890–1918
wystawa w serii 4 x nowoczesność

Jaki styl Twój? – o poszukiwaniu polskości

słowa klucze: styl narodowy, Podhale, Stanisław Witkiewicz, Huculszczyzna, styl dworkowy, ludowość, etnografia, sztuka użytkowa, ubiór kontuszowy, esperanto, rzemiosło artystyczne, nowoczesność

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia dostępne do końca grudnia 2021 roku.

NOWOŚĆ!

Jacek Malczewski romantyczny

Chimery i tortownica. Symbolizm w malarstwie Jacka Malczewskiego

słowa klucze: Młoda Polska, symbolizm, rola artysty i sztuki, proces twórczy, mitologia, folklor, autokreacja, Eros i Tanatos, kontekst literacki, romantyzm, historiozofia, inspiracja

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia dostępne od 22 lutego 2022 roku.

NOWOŚĆ!

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
Rynek Główny 3 

Malarscy kronikarze historii Polski

słowa klucze: historia, kronikarz, tradycja, źródła ikonograficzne i historyczne, historiozofia, powstania i mity narodowe, malarstwo historyczne, batalistyka, akademizm, sztuka „ku pokrzepieniu serc”, propaganda, dydaktyzm, anegdota, alegoria, idealizacja, konwencja

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Romantyzm w kontekście literackim

słowa klucze: romantyzm, korespondencja sztuk, polscy bohaterowie narodowi, język ezopowy, mesjanizm, gotycyzm, ludowość, historyzm, miejsca serdeczne, Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Napoleon, Adam Mickiewicz, Piotr Michałowski, Jan Matejko

Lekcja polecana dla szkół ponadpodstawowych.

Zrozumieć malarstwo XIX wieku. Analiza dzieła sztuki

słowa klucze: analiza formalna i ikonograficzna, interpretacja, symbol a symbolizm, ekspresja, gatunki malarskie, techniki artystyczne w XIX wieku, kompozycja, perspektywa, światłocień, linia, barwa, walor, faktura, laserunek, impast, fini

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych. 

Muzeum Książąt Czartoryskich
ul. Pijarska 15 

Dziedzictwo antyku

słowa klucze: antyk, starożytność, mitologia grecka i rzymska, średniowiecze, renesans, klasycyzm, humanizm, język łaciński, symbol, alegoria, atrybut, kanon, Homer, Wergiliusz, Apulejusz, Sybilla, dewiza

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 

Chwała i sława. Wielkie dynastie, wielcy wodzowie

słowa klucze: Jagiellonowie, Łukasz Cranach, Wazowie, Łukasz Opaliński, Jan III Sobieski, odsiecz wiedeńska, dynastia, elekcja, dwór królewski, sylwetki władców i władczyń, Stefan Czarnecki, Stanisław Żółkiewski

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Co z tą Damą? Gdzie ten Rembrandt?

słowa klucze: portret, pejzaż, „Dama z gronostajem”, Leonardo da Vinci, „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”, Rembrandt van Rijn, mecenat, konserwacja, warsztat malarski, malarstwo olejne

 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 

„Przeszłość przyszłości” – czas Czartoryskich

słowa klucze: muzeum, kolekcja, drzewo genealogiczne, zabytek, historia, czas, przeszłość, Puławy, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sztuka, kolekcjoner, muzealnik, portret, patriotyzm, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Tadeusz Czacki, rozbiory

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

 

Północ czy południe? Jak czytać dzieło sztuki?

słowa klucze: analiza formalna i ikonograficzna, interpretacja, konwencja, gatunki malarskie, techniki artystyczne, kompozycja, perspektywa, światłocień, symbol, kontekst kulturowy

 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich
ul. Pijarska 8

Źródła. Galeria Sztuki Starożytnej

Bogowie i herosi. Wątki mitologiczne w sztuce antycznej

słowa klucze: mitologia, mit, politeizm, atrybut, frazeologia, Fidiasz, heros, Jowisz, Atena, Demeter, Prometeusz, Herkules, Dionizos, Afrodyta, Diana, Apollo

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

NOWOŚĆ!

Klątwa faraona, piętno Achillesa. Wielkie cywilizacje basenu Morza Śródziemnego

słowa klucze: sarkofag, fresk, mozaika, kontrapost, olimpiada, kultura starożytnego Egiptu, kultura starożytnej Grecji, kultura starożytnego Rzymu, mumifikacja, hieroglify

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

NOWOŚĆ! 

Pałac Biskupa Erazma Ciołka
ul. Kanonicza 17

Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”
Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”

Kraków na wyciągnięcie ręki – ekspozycja rzeźby architektonicznej

Świat średniowiecznej sztuki

słowa klucze: średniowiecze, teocentryzm, religijność średniowiecza, misteria, sztuka sakralna, malarstwo tablicowe, rzeźba, epitafium, ikonografia, atrybut, symbol, perspektywa hierarchiczna, fundator, mistrz, warsztat, źródła obrazowania: Biblia, Złota Legenda

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

Lekcja odbywa się w Galerii „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”.

Wzorce osobowe średniowiecza

słowa klucze: średniowiecze, teocentryzm, wzorce osobowe: władca, rycerz, święty, asceta, rola wzorców osobowych w społeczeństwie i kulturze epoki, kultura i obyczaje rycerskie, ikonografia, hagiografia

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Lekcja odbywa się w Galerii „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek” i na wystawie „Kraków na wyciągnięcie ręki”.

Sztuka polskiego baroku

słowa klucze: barok, kultura szlachecka, cechy sztuki barokowej (dynamizm, kontrast, luminizm, figura serpentinata), epitafium, vanitas

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych oraz dla dorosłych

Lekcja odbywa się w Galerii „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”.

Jak czytać dzieło sztuki? Średniowiecze, renesans, barok

słowa klucze: malarstwo tablicowe, rzeźba, techniki artystyczne, sztuka sakralna, sztuka świecka, tematy charakterystyczne dla danej epoki: scena biblijna, portret, ikonografia, atrybut, symbol, alegoria, kompozycja, głębia, perspektywa hierarchiczna, zbieżna, malarska, powietrzna, światło i cień, kolorystyka obrazu

 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych

Lekcja odbywa się w Galerii „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”.

Ikona – odkrywanie tajemnicy

słowa klucze: prawosławie, kościół grekokatolicki, cerkiew, ikona, ikonostas, kanon, język symboliczny, technologia powstawania ikony: deska, pigment, spoiwo, tempera jajowa, złocenia, inskrypcje

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla dorosłych.

Lekcja odbywa się w Galerii „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”.

Dom Józefa Mehoffera
ul. Krupnicza 26 

Kultura, obyczaje i sztuka Młodej Polski 

słowa klucze: Młoda Polska, secesja, artysta, role społeczne kobiet i mężczyzn, patriotyzm, sztuka dla sztuki, teatr, literatura, cyganeria, sztuka ogrodowa, Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański, motywy roślinne, japonizm, ludowość, umiłowanie dawności, asymetria, pastel, Kraków

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych

 

Dom Jana Matejki
ul. Floriańska 41

Rodzina jak z obrazka. Jak się żyło w XIX wieku? 

słowa klucze: kobieta, mężczyzna, rodzina w XIX wieku, role i obowiązki, modele wychowania do ról społecznych, wychowanie dzieci, model ojcostwa i macierzyństwa w XIX-wiecznej rodzinie mieszczańskiej, obyczajowość, tradycja, pozycja społeczna, wzorce kulturowe, wychowanie patriotyczne

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

  

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
ul. Piłsudskiego 12

Kryzys i prosperity

słowa klucze: prosperity, kryzys, złoty wiek, wojny XVII wieku, dualizm gospodarczy, koniunktura, folwark, eksport, import, inflacja, pieniądz podwartościowy, moneta

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

 

Płacidło, moneta, karta kredytowa, czyli historia pieniądza  

słowa klucze: numizmatyka, pieniądz, płacidło, barter, moneta, klipa, banknot, bon, awers, rewers, znak wodny, mincerz, mennica

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

Między bykiem a niedźwiedziem. Krótki kurs ekonomii

słowa klucze: giełda, makler, papiery wartościowe, akcje, obligacje, PDA, indeksy giełdowe, notowania giełdowe, hossa, bessa, akcjonariusz

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

Pawilon Józefa Czapskiego
ul. Piłsudskiego 12

Józef Czapski – artysta i świadek historii XX wieku

słowa klucze: kapizm, Paryż, Józef Pankiewicz, II wojna światowa, Katyń, generał Władysław Anders, emigracja, Jerzy Giedroyc, „Kultura”, Polska Ludowa, malarstwo, krytyka artystyczna

 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

Kamienica Szołayskich
pl. Szczepański 9 

Przedmioty. Galeria Polskiego Designu XX i XXI wieku

Przekroje. Galeria Architektury Polskiej XX i XXI wieku

 

Wszystko jest zaprojektowane

słowa klucze: polski design XX i XXI wieku, projekt, rysunek techniczny, forma, estetyka, funkcjonalność, polska architektura XX i XXI wieku, planowanie przestrzenne, projektowanie odpowiedzialne społecznie i ekologicznie, projektowanie przestrzeni wirtualnej i gier

 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia dostępne od lutego 2022 roku.

NOWOŚĆ!

Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
pl. Sikorskiego 6

Prawda i mit o Stanisławie Wyspiańskim

słowa klucze: Młoda Polska, biografia, rola artysty, sztuka, natura, teatr, „Wesele”, Paryż, Kraków, Wawel, witraż, polichromia, pastel, inspiracje, modernizm

 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia dostępne od 22 listopada 2021 roku.

NOWOŚĆ!

Stanisław Wyspiański – Archaist or Modernist?

keywords: modernism, Young Poland, Stanisław Wyspiański, biography, art, nature, theater, Paris, Krakow, stained glass, polychrome, pastel, inspirations

Lekcja w języku angielskim polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia dostępne od 22 listopada 2021 roku.

NOWOŚĆ! 

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem
ul. Kasprusie 19

Zakopiańska bohema – międzywojnie pod Tatrami

słowa klucze: bohema, awangarda w sztuce i literaturze, Karol Szymanowski, Witkacy i Firma Portretowa, Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Julian Lechoń, Zofia Nałkowska

 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

W zakopiańskim stylu – podhalańskie inspiracje

słowa klucze: Podhale, Zakopane, styl zakopiański, budownictwo i wzornictwo, pensjonat, uzdrowisko, moda na Zakopane, Karol Szymanowski, willa „Atma”, artyści w „Atmie”, Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego

 

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Informacje praktyczne:

  • Czas trwania: 60 do 90 minut
  • Cena: 12 zł od ucznia (w j. polskim), 24 zł od ucznia (w j. angielskim)
  • Opłata minimalna: 120 zł od grupy
  • Zapisy: Zasady rezerwacji są takie same, jak w wypadku innych zajęć edukacyjnych. Rezerwacji należy dokonać w Centrum Informacji i Rezerwacji MNK: rezerwacja@mnk.pl lub tel. 12 43 35 744 (czynne w godz. 9:00–16:00 w dni powszednie).
  • Wszystkie zajęcia stacjonarne prowadzimy od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia poszczególnych oddziałów. Ostatnie grupy wpuszczane są 90 minut przed zamknięciem oddziału.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję