Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

fot.Mirosław Żak, pracownia fotograficzna MNK

Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Tematy zajęć dla starszych grup szkolnych uporządkowane są chronologicznie według podziału na epoki, podobnie jak w programach szkolnych. Jednak taki podział – przyjęty również w większości muzealnych ekspozycji – nie jest nieodwołalny, a zjawiska historyczne i artystyczne omawiane są w szerokim kontekście ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla zrozumienia współczesności.

Lekcje pozwalają zdobyć wiedzę o stylach w sztuce różnych epok, o dominujących tematach przedstawień, ikonografii, obyczajowości na tle wydarzeń historycznych.

Część lekcji łączy zbiory różnych galerii muzeum i może się odbywać w kilku różnych miejscach. Kultura polskiego baroku reprezentowana jest zarówno w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, jak i w Galerii Rzemiosła Artystycznego oraz Galerii „Broń i Barwa w Polsce” w Gmachu Głównym muzeum. Sztukę wieku XIX omawiamy w Galerii w Sukiennicach, ale także w Domu Jana Matejki. Z kolei najbardziej „krakowski” z tematów, sztuka Młodej Polski i symbolizm, może być zaprezentowany w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Domu Józefa Mehoffera, a także na dwóch dużych wystawach czasowych: „Wyspiański” w Gmachu Głównym i „Kraków 1900” w Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego. Poruszane na zajęciach w muzeum zagadnienia znajdują odzwierciedlenie także w innych miejscach w Krakowie – w innych muzeach i zabytkach. Warto zatem połączyć lekcję muzealną ze spacerem po mieście lub skorzystać z jednego z proponowanych przez nas szlaków zwiedzania.STAROŻYTNOŚĆ

 1. Porwanie Europy. Mitologia w kulturze / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  mitologia grecka i rzymska / atrybut / symbol / ikonografia / Homer / Owidiusz / Herodot / związki frazeologiczne / pięta Achillesa / ośle uszy / argusowe oczy / jabłko niezgody / koń trojański / narcyz
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 2. Starożytny pieniądz wehikułem czasu / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  starożytność / basen Morza Śródziemnego / starożytni władcy / mitologia grecka / polis / republika / cesarstwo / personifikacja / barbarzyńcy / pieniądz / moneta / barter
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


ŚREDNIOWIECZE

 1. Świat średniowiecznej sztuki / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII wiek
  średniowiecze / teocentryzm / religijność średniowiecza / misteria / sztuka sakralna / malarstwo tablicowe / rzeźba / epitafium / ikonografia / atrybut / symbol / perspektywa hierarchiczna / fundator / mistrz / warsztat / źródła obrazowania: Biblia, Złota Legenda
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych

 2. Wzorce osobowe średniowiecza / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej Polski, wystawa "Kraków na wyciągnięcie ręki"
  średniowiecze / teocentryzm / wzorce osobowe: władca / rycerz / święty / asceta / rola wzorców osobowych w społeczeństwie i kulturze epoki / kultura i obyczaje rycerskie / ikonografia / hagiografia
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


NOWOŻYTNOŚĆ

 1. Wielcy wodzowie i dowódcy dawnej Polski / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  hetman polny, koronny / sylwetki hetmanów / wojny XVII wieku / taktyka / uzbrojenie / buzdygan / buława / kopia / skrzydła husarskie
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 2. Przez dziurkę od klucza. Jacy byli polscy władcy? / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  dynastia / elekcja / dwór królewski / kultura dworska / sylwetki władców / obyczajowość i styl życia epoki nowożytnej / moda / insygnia królewskie / order / pieczęć
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Kultura szlachecka. Sarmatyzm / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  barok / sarmatyzm / złota wolność szlachecka / strój szlachecki / portret sarmacki
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 4. Sztuka polskiego baroku / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII wiek
  barok / kultura szlachecka / cechy sztuki barokowej (np. dynamizm, kontrast, luminizm, figura serpentinata) / epitafium / vanitas
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych oraz dla dorosłych.

 5. "Ars moriendi" w kulturze polskiego średniowiecza i baroku / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII wiek
  vanitas / epitafium / obraz wotywny / portret trumienny / literatura wanitatywna / ceremoniał pogrzebowy / taniec śmierci / pompa funebris
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i dla dorosłych.

 6. Kryzys i prosperity / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  prosperity / kryzys / złoty wiek / wojny XVII wieku / dualizm gospodarczy / koniunktura / folwark / eksport / import / inflacja / pieniądz podwartościowy / moneta
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych

 

XIX WIEK ORAZ PRZEŁOM WIEKÓW XIX I XX

 1. Malarscy kronikarze historii Polski / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  historia / kronikarz / tradycja / źródła ikonograficzne i historyczne / historiozofia / powstania i mity narodowe / malarstwo historyczne / batalistyka / akademizm / sztuka "ku pokrzepieniu serc" / propaganda / dydaktyzm / anegdota / alegoria / idealizacja / konwencja
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 2. Romantyzm w kontekście literackim / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  romantyzm / korespondencja sztuk / polscy bohaterowie narodowi / język ezopowy / mesjanizm / gotycyzm / ludowość / historyzm / miejsca serdeczne / Józef Poniatowski / Tadeusz Kościuszko / Napoleon / Adam Mickiewicz / Piotr Michałowski / Jan Matejko
  Lekcja polecana dla szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Starzy i młodzi – konflikt pokoleń w sztuce XIX wieku / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  nurty i kierunki artystyczne oraz literackie w XIX wieku / gatunki malarskie / techniki artystyczne / krytyka i edukacja artystyczna w XIX wieku / misja i rola artysty / relacja mistrz–uczeń / konflikt pokoleń
  Lekcja polecana dla szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych

 4. Powstania narodowe – legenda powstań i codzienność powstańcza / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  powstania / insurekcja / naród / patriotyzm / niepodległość / polityka / codzienność żołnierska / kobiety a powstania / ubiór i uzbrojenie / militaria / sukmana / żałoba narodowa / biżuteria patriotyczna
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 5. Ku pokrzepieniu serc czy rozrachunek z historią? / Dom Jana Matejki
  sztuka w służbie walki o niepodległość / historia / rola artysty w okresie zaborów / ojczyzna / patriotyzm / kultura narodowa / tradycja / świadomość społeczna / dziedzictwo / pamięć
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 6. Piekło życia i "zaczarowany zamek" – XIX-wieczny model rodziny na przykładzie domu Jana i Teodory Matejków / Dom Jana Matejki
  kobieta / mężczyzna / rodzina w XIX wieku / role i obowiązki / modele wychowania do ról społecznych / wychowanie dzieci / model ojcostwa i macierzyństwa w XIX-wiecznej rodzinie mieszczańskiej / obyczajowość / powołanie / tradycja / pozycja społeczna / wzorce kulturowe / wychowanie patriotyczne
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych

 7. Kultura, obyczaje i sztuka Młodej Polski / Dom Józefa Mehoffera
  Młoda Polska / secesja / artysta / role społeczne kobiet i mężczyzn / patriotyzm / sztuka dla sztuki / teatr / literatura / cyganeria / sztuka ogrodowa / Józef Mehoffer / Stanisław Wyspiański / motywy roślinne / japonizm / ludowość / umiłowanie dawności / asymetria / pastel / Kraków
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych

 8. Prawda i mit o Stanisławie Wyspiańskim / Gmach Główny, wystawa "Wyspiański"
  biografia / Młoda Polska / sztuka / teatr / „Wesele” / Paryż / Kraków / Wawel / witraż / polichromia / pastel
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna do 28 kwietnia 2019

 9. "Poezjo, precz!!! Jesteś tyranem!!!" – teatr Wyspiańskiego / Gmach Główny, wystawa "Wyspiański"
  Młoda Polska / teatr / Kraków / Wawel / „Wesele” / „Wyzwolenie” / reżyser / aktor
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna do 28 kwietnia 2019

 10. Młodopolski Kraków / Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa "Kraków 1900"
  Młoda Polska / miasto i jego rozwój / życie codzienne / secesja / artyści / dekadenci / ludowość / kabarety / kawiarnie / poezja młodopolska / epoka Pani Dulskiej
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Lekcja dostępna do 2 czerwca 2019

 11. Stanisław Wyspiański - Archaist or Modernist? / Gmach Główny, wystawa "Wyspiański"
  secesja / Kraków / Paryż / sztuka / XIX wiek / witraż
  Lekcja muzealna w języku angielskim.
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych
  Dostępna do 28 kwietnia 2019


WSPÓŁCZESNOŚĆ

 1. Widzieć i rozumieć – ćwiczenia z patrzenia / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  analiza formy / analiza treści / interpretacja / kontekst kulturowy / figuracja / abstrakcja / ekspresja / kompozycja / światłocień / perspektywa / przestrzeń / linia / kształt / barwa / walor / tworzywo / faktura / impast / kolaż
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych

 2. Niepodległa. Czyli jaka? / Gmach Główny, wystawa "Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego"
  I wojna światowa / Legiony / Józef Piłsudski / I Kompania Kadrowa / partie polityczne w dwudziestoleciu międzywojennym / wolność / znaczenie niepodległości dzisiaj
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna od 31 października 2018 do 27 stycznia 2019.

 3. Między bykiem a niedźwiedziem – krótki kurs ekonomii / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  giełda / makler / papiery wartościowe / akcje / obligacje / PDA / indeksy giełdowe / notowania giełdowe / hossa / bessa / akcjonariusz
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych

 4. Zakopiańska bohema – międzywojnie pod Tatrami / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem
  bohema / awangarda w sztuce i literaturze / Karol Szymanowski / Witkacy i Firma Portretowa / Jarosław Iwaszkiewicz / Julian Tuwim / Jan Lechoń / Zofia Nałkowska
  Lekcja polecana dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 5. W zakopiańskim stylu – podhalańskie inspiracje / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem
  Podhale / Zakopane / styl podhalański / budownictwo i wzornictwo / pensjonat / uzdrowisko / moda na Zakopane / Karol Szymanowski / willa „Atma” / artyści w „Atmie” / Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 6. Józef Czapski – artysta i świadek historii XX wieku / Pawilon Józefa Czapskiego
  kapizm / Paryż / Józef Pankiewicz / II wojna światowa / Katyń / generał Władysław Anders / emigracja / Jerzy Giedroyc / „Kultura” / Polska Ludowa / malarstwo / krytyka artystyczna
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 7. Świat "Kultury" paryskiej / Pawilon Józefa Czapskiego
  II wojna światowa / „Kultura” / emigracja / zimna wojna / patriotyzm / komunizm / stalinizm / Rząd emigracyjny / Polska Ludowa / Maisons-Laffitte / Jerzy Giedroyc / Józef Czapski / Czesław Miłosz
  Lekcja polecana dla szkół ponadgimnazjalnych.

 8. Muzeum w szufladzie. Poeta – kto to jest? / Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa "Szuflada Szymborskiej"
  Wisława Szymborska / poeta / poezja współczesna / korespondencja sztuk / miniatura / parodia / warsztat poetycki / inspiracja / ekfraza / intertekstualność / korespondencja sztuk / XX wiek / miniatura / mozaika / sztuka japońska / hiperbola / parafraza / parodia
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna do 2 lutego 2019.

 


TEMATY PRZEKROJOWE

Dzięki różnorodności zbiorów prezentowanych w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie możemy skorzystać z okazji do wspólnej obserwacji zjawisk obejmujących wiele epok. Galeria Rzemiosła Artystycznego oraz kolekcja strojów, które ilustrują zmiany w modzie i obyczajach, czy Galeria „Broń i Barwa w Polsce”, gdzie prezentowane są dzieje uzbrojenia, pozwalają opowiadać o różnych zjawiskach zachodzących w kulturze oraz historii.

 1. Ikona – odkrywanie tajemnicy / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"
  prawosławie / Kościół greckokatolicki / cerkiew / ikona / ikonostas / kanon / język symboliczny / technologia powstawania ikony: deska, pigment, spoiwo, tempera jajowa, złocenia, inskrypcje
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla dorosłych.

 2. Obok siebie. Wielowyznaniowość w dawnej Polsce i dziś / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek", "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"
  wielokulturowość / wielowyznaniowość / tolerancja religijna / judaizm / Kościół prawosławny / greckokatolicki / rzymskokatolicki / liturgia / kalendarz / język liturgiczny i wizualny / sztuka sakralna wschodnia i zachodnia – podobieństwa i różnice / obyczaje
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych

 3. Sztuka i obyczaje żydowskie / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  judaizm / święta żydowskie (Szabat, Chanuka, Purim, Pesach) / tradycje żydowskie / judaika / synagoga i jej wyposażenie / diaspora
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 4. O modzie. Historia ubioru / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  moda / przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji / obyczajowość i styl życia / strój / kostium / strój kontuszowy / frak / krynolina / tiurniura / biżuteria i akcesoria
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 5. Płacidło, moneta, karta kredytowa, czyli historia pieniądza / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  numizmatyka / pieniądz / płacidło / barter / moneta / klipa / banknot / bon / awers / rewers / znak wodny / mincerz / mennica
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłychTEMATY ZWIĄZANE Z ANALIZĄ DZIEŁA

Analiza formy dzieła sztuki jest specyficzną umiejętnością, która ma uzupełniać częsty w praktyce szkolnej sposób prezentacji dzieł jako źródeł historycznych lub wizualnych odpowiedników treści literackich. Dzięki możliwości pracy z oryginałem muzeum oddaje dziełom sztuki głos wyrażony w ich własnym języku – języku formy związanym z możliwościami ekspresji charakterystycznymi dla malarstwa i rzeźby. Umiejętność analizy to szkoła patrzenia i wrażliwości wizualnej, dostrzegania w dziełach tego, co stanowi ich specyfikę. Zajęcia mają przyczynić się do zwiększenia otwartości uczniów na niezwykłe możliwości wyrazu sztuk plastycznych – często niedostatecznie realizowane w praktyce szkolnej ze względu na brak lekcji związanych ze sztuką i plastyką.

 1. Jak czytać dzieło sztuki? Średniowiecze, renesans, barok / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek"
  malarstwo tablicowe / rzeźba / techniki artystyczne / sztuka sakralna / sztuka świecka / tematy charakterystyczne dla danej epoki: scena biblijna, portret / ikonografia / atrybut / symbol / alegoria / kompozycja / głębia / perspektywa hierarchiczna, zbieżna, malarska, powietrzna / światło i cień / kolorystyka obrazu
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych.

 2. Analiza dzieła sztuki nowożytnej / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  analiza formalna i ikonograficzna / malarstwo biblijne / mitologiczne / rodzajowe / gatunki malarskie (portret, pejzaż, martwa natura) / kompozycja / światłocień / walor / trójwymiarowość / faktura / laserunek / impast / caravaggionizm / ikonografia / ikonologia
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych

 3. Zrozumieć malarstwo. Analiza dzieła sztuki / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  analiza formalna i ikonograficzna / interpretacja / symbol a symbolizm / ekspresja / gatunki malarskie / techniki artystyczne w XIX wieku / kompozycja / perspektywa / światłocień / linia / barwa / walor / faktura / laserunek / impast / fini
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych

 4. Tak to widzę. Analiza dzieła sztuki współczesnej / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  analiza formy / interpretacja / kontekst kulturowy / korespondencja sztuk / teksty kultury / kompozycja / ekspresja / światłocień / perspektywa / przestrzeń / linia / walor / kontrast / abstrakcja / figuracja / realizm / naturalizm / symbolizm / synestezja / metafora
  Lekcja polecana dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych.
  Dostępna od marca 2018.


„KO-LEKCJA Z KLASĄ” – aktywne oprowadzanie
Zajęcia polecane dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 1. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria „Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek”
  średniowiecze / renesans / barok / malarstwo tablicowe / rzeźba / ołtarz / ikonografia / portret reprezentacyjny / portret trumienny / ornament / Mikołaj Haberschrack / Wit Stwosz

 2. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej”
  prawosławie / Kościół greckokatolicki / cerkiew / ikona / ikonostas / kanon / język symboliczny / technologia powstawania ikony / deska / pigment / spoiwo / tempera jajowa / złocenia / inskrypcje

 3. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, wystawa: „Mistrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa” (dostępna od 28.09.2018 do 27.01.2019)
  święty / atrybut / malarstwo tablicowe / hagiografia / renesans / rzemiosło artystyczne

 4. Dom Józefa Mehoffera
  Józef Mehoffer – życie i twórczość / biografia / muzeum biograficzne / pamiątka / przyjaźń ze Stanisławem Wyspiańskim /
  sztuka przełomu XIX i XX wieku / techniki artystyczne / ogród / inspiracje przyrodą / secesja / dom i wnętrza

 5. Dom Jana Matejki
  Jan Matejko – życie i twórczość / biografia / muzeum biograficzne / pamiątka narodowa / pamiątki osobiste / rekwizyty / dom i wnętrza / zainteresowania i pasje Matejki / patriotyzm / pracownia artysty

 6. Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  sztuka polska (koniec XVIII wieku – XIX wiek) / malarstwo i rzeźba / nurty i kierunki artystyczne / gatunki malarskie / malarstwo historyczne / batalistyczne / rodzajowe / techniki artystyczne / historia Polski i Europy

 7. Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  przemiany w uzbrojeniu / elementy zbroi / hełm / broń palna / oporządzenie jeździeckie / mundur / odznaczenia

 8. Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  rzemiosło / sztuki użytkowe / życie codzienne / ceremonie / muzyka / wyposażenie wnętrz / ceramika / zegary / meble / strój / instrumenty muzyczne / zwyczaje świąteczne / tradycja / królowie / mieszczanie / szlachta

 9. Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  sztuka nowoczesna / współczesna / środki wyrazu i techniki sztuki współczesnej (kolaż, asamblaż, ambalaż, instalacja, fotomontaż) / techniki graficzne / symbolizm / formizm / Grupa Krakowska / portret / pejzaż / martwa natura / Józef Mehoffer / Stanisław Ignacy Witkiewicz / Zofia Stryjeńska / Zbigniew Pronaszko / Andrzej Wróblewski / Tadeusz Kantor / Jerzy Nowosielski / Wojciech Fangor / Zofia Kulik

 10. Gmach Główny, wystawa "Wyspiański" (do 28.04.2019).
  Młoda Polska / biografia / sztuka / teatr / artysta / Paryż / Kraków / Wawel / witraż / polichromia / pastel / „Wesele”

 11. Gmach Główny, Galeria, wystawa: „Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego” (dostępna od 31.10.2018 do 27.01.2019)
  powstania narodowe XIX wieku / niepodległość / wolność / Europa po I wojnie światowej / Józef Piłsudski / II Rzeczpospolita / patriotyzm / niepodległość dzisiaj

 12. Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  numizmatyk / kolekcjoner / pieniądz / płacidło / moneta / unikat / medal / banknot / papiery wartościowe /starodruk

 13. Pawilon Józefa Czapskiego
  Józef Czapski / malarstwo / kapizm / koloryzm / Józef Pankiewicz / Paryż / II wojna światowa / Katyń / Józef Stalin / generał Władysław Anders / Jerzy Giedroyc / emigracja / "Kultura"

 14. Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  renesans / barok / klasycyzm / malarstwo biblijne / malarstwo rodzajowe / martwa natura / portret / dawne obyczaje i stroje / malarstwo niderlandzkie / caravaggionizm / ikonografia / ikonologia

 15. Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego
  wystawa "Kraków 1900" (do 2.06.2019)
  Młoda Polska / miasto i jego historia / życie codzienne / obyczajowość / artyści / dekadenci / religia / wnętrza / kabarety / kawiarnie

 16. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem
  Podhale / Zakopane / Karol Szymanowski / willa "Atma" / artyści w "Atmie" / styl zakopiański / muzyka Karola Szymanowskiego

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję