Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Tematy zajęć dla starszych grup szkolnych uporządkowane są chronologicznie, podobnie jak w programach szkolnych. Jednak taki podział – przyjęty również w większości muzealnych ekspozycji – nie jest nieodwołalny, a zjawiska historyczne i artystyczne omawiane są w szerokim kontekście ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla zrozumienia współczesności.
Grupy zorganizowane zapraszamy do czterech oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie:

- Gmach Główny
- Muzeum Książąt Czartoryskich
- Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
- Kamienica Szołayskich

W pozostałych oddziałach, z powodu ograniczeń sanitarnych, zapraszamy do odwiedzin zwiedzających indywidualnych.

Informacje o rezerwacji zajęć: https://mnk.pl/artykul/jak-zamowic-zajecia-edukacyjne-w-muzeum


 

EPOKI

Dziedzictwo antyku
Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: antyk, starożytność, mitologia grecka i rzymska, średniowiecze, renesans, klasycyzm, humanizm, język łaciński, symbol, alegoria, atrybut, kanon, Homer, Wergiliusz, Apulejusz, Sybilla, dewiza

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.


Chwała i sława. Wielkie dynastie, wielcy wodzowie
Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: Jagiellonowie, Łukasz Cranach, Wazowie, Łukasz Opaliński,  Jan III Sobieski, odsiecz wiedeńska, dynastia, elekcja, dwór królewski,  sylwetki władców i władczyń, Stefan Czarnecki, Stanisław Żółkiewski

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.


Co z tą Damą? Gdzie ten Rembrandt?
Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: portret, pejzaż, Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci, Krajoraz z miłosiernym Samarytaninem, Rembrandt van Rijn, mecenat,  konserwacja, warsztat malarski, malarstwo olejne

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.


Malarscy kronikarze historii Polski
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: historia, kronikarz, tradycja, źródła ikonograficzne i historyczne,  historiozofia, powstania i mity narodowe, malarstwo historyczne,  batalistyka, akademizm, sztuka „ku pokrzepieniu serc”, propaganda, dydaktyzm, anegdota, alegoria, idealizacja, konwencja

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.


 Romantyzm w kontekście literackim
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: romantyzm, korespondencja sztuk, polscy bohaterowie narodowi, język ezopowy, mesjanizm, gotycyzm, ludowość, historyzm, miejsca serdeczne, Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Napoleon, Adam Mickiewicz, Piotr Michałowski, Jan Matejko

Lekcja polecana dla szkół ponadpodstawowych.


Powstania narodowe – legenda powstań i codzienność powstańcza
Gmach Główny, Galeria „Broń i Barwa w Polsce”

słowa klucze: powstania, insurekcja, naród, patriotyzm, niepodległość, polityka, codzienność żołnierska, rola kobiet w powstaniach, ubiór i uzbrojenie, militaria, sukmana, żałoba narodowa, biżuteria patriotyczna

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadpodstawowych.


Cud Wisły. Fakty i mity
Kamienica Szołayskich, wystawa czasowa “1920. Cud Wisły”

słowa klucze: wojna polsko-bolszewicka, Bitwa Warszawska, Cud Wisły, ksiądz Skorupka, Józef Piłsudski, gen. Rozwadowski, gen. Haller, gen. Sikorski, Michaił Tuchaczewski, bitwa pod Komarowem

Lekcja dostępna od 21.09.2020 do 29.11.2020 r.

Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 „Przeszłość przyszłości” – czas Czartoryskich
Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: muzeum, kolekcja, drzewo genealogiczne, zabytek, historia, czas, przeszłość, Puławy, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sztuka,  kolekcjoner, muzealnik, portret, patriotyzm, Świątynia Sybilli, Dom  Gotycki, Tadeusz Czacki, rozbiory

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół  ponadgimnazjalnych.
  

Muzeum w szufladzie. Poetka/poeta – kto to jest?
Kamienica Szołayskich im. F. Jasieńskiego, wystawa „Szuflada Szymborskiej”

słowa klucze: Wisława Szymborska, poeta, poezja współczesna, korespondencja sztuk, miniatura, parodia, warsztat poetycki, inspiracja, ekfraza, intertekstualność, korespondencja sztuk, XX wiek, miniatura, mozaika, sztuka japońska, hiperbola, parafraza, parodia

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
 

TEMATY PRZEKROJOWE 

Dzięki różnorodności zbiorów prezentowanych w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie możemy skorzystać z okazji do wspólnej obserwacji zjawisk obejmujących wiele epok. Galeria Rzemiosła Artystycznego oraz kolekcja strojów, które ilustrują zmiany w modzie i obyczajach, czy Galeria „Broń i Barwa w Polsce”, gdzie prezentowane są dzieje uzbrojenia, pozwalają opowiadać o różnych zjawiskach zachodzących w kulturze oraz historii. 
 

O modzie. Historia ubioru
Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: moda, przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji, obyczajowość i styl życia, strój, kostium, strój kontuszowy, frak, krynolina, tiurniura, biżuteria i akcesoria

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.


TEMATY ZWIĄZANE Z ANALIZĄ DZIEŁA SZTUKI 

Analiza formy dzieła sztuki jest specyficzną umiejętnością, która ma uzupełniać częsty w praktyce szkolnej sposób prezentacji dzieł jako źródeł historycznych lub wizualnych odpowiedników treści literackich. Dzięki możliwości pracy z oryginałem muzeum oddaje dziełom sztuki głos wyrażony w ich własnym języku – języku formy związanym z możliwościami ekspresji charakterystycznymi dla malarstwa i rzeźby.
Umiejętność analizy to szkoła patrzenia i wrażliwości wizualnej, dostrzegania w dziełach tego, co stanowi ich specyfikę. Zajęcia mają przyczynić się do zwiększenia otwartości uczniów na niezwykłe możliwości wyrazu sztuk plastycznych – często w mniejszym stopniu realizowane w praktyce szkolnej ze względu na nieobecność lekcji związanych ze sztuką i plastyką.


Zrozumieć malarstwo. Analiza dzieła sztuki
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: analiza formalna i ikonograficzna, interpretacja, symbol a symbolizm, ekspresja, gatunki malarskie, techniki artystyczne w XIX wieku, kompozycja, perspektywa, światłocień, linia, barwa, walor, faktura, laserunek, impast, fini

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.


Północ czy południe? Jak czytać dzieło sztuki?
Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze:  analiza formalna i ikonograficzna, interpretacja, konwencja, gatunki malarskie, techniki artystyczne, kompozycja, perspektywa, światłocień, symbol, kontekst kulturowy

Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.


„KO-LEKCJA Z KLASĄ” – aktywne oprowadzanie 

Zajęcia polecane dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

  • Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, słowa klucze: sztuka polska (koniec XVIII – XIX wiek), malarstwo i rzeźba, nurty i kierunki artystyczne, gatunki malarskie, malarstwo historyczne, batalistyczne, rodzajowe, techniki artystyczne, historia Polski i Europy
  • Gmach Główny, Galeria „Broń i Barwa w Polsce”, słowa klucze: przemiany w uzbrojeniu, elementy zbroi, hełm, broń palna, oporządzenie jeździeckie, mundur, odznaczenia
  • Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego, słowa klucze: rzemiosło, sztuki użytkowe, życie codzienne, ceremonie, muzyka, wyposażenie wnętrz, ceramika, zegary, meble, strój, instrumenty muzyczne, zwyczaje świąteczne, tradycja, królowie, mieszczanie, szlachta
  • Muzeum Książąt Czartoryskich, słowa klucze: kolekcja, zabytek, pamiątka, sztuka, Czartoryscy, Puławy, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, rozbiory, emigracja, historia Polski i Europy, dynastia, Jan III Sobieski, epoka, Orient, antyk, Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn
  • Kamienica Szołayskich, wystawa czasowa “1920. Cud Wisły”, słowa klucze: wojna polsko-bolszewicka, wojna pozycyjna, wojna manewrowa, konflikt międzynarodowy, plakat propagandowy, Bitwa Warszawska, bitwa pod Komarowem.
Zajęcia dostępne od 21.09.2020 do 29.11.2020 r.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję