Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Warsztaty filmowe dla młodzieży

Warsztaty filmowe dla młodzieży

W ramach projektu "Kryzys i prosperity" zaprosiliśmy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w warsztatach filmowych w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego.
Celem projektu była filmowa, historyczna i ekonomiczna edukacja młodzieży oraz popularyzacja zbiorów numizmatycznych MNK.

Warsztaty filmowe były bezpłatne dla uczestników i trwały od marca do czerwca 2015 r. Wzięło w nich udział 15 osób z różnych szkół z Krakowa i okolic (Miechów). Projekt edukacyjny zawierał treści nauczania z zakresu podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i historii.

Opiekę artystyczną nad warsztatami sprawowały Aleksandra Kułakowska i Joanna Tarko, dzięki którym uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawami tworzenia filmu i jego językiem. Niezbędnych informacji merytorycznych dotyczących treści filmów dostarczyły spotkania ze specjalistami: historykiem (Grzegorz Szymanowski), numizmatykiem (Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk) oraz ekonomistą (Krystian Mucha).

W oparciu o przekazaną przez nich wiedzę uczestnicy wypracowali dwa scenariusze filmowe. Oba zostały zrealizowane w postaci dwóch pięciominutowych filmów edukacyjnych, których tematyka dotyczyła prosperity i kryzysu w czasach nowożytnych w XVI i XVII wieku w Rzeczypospolitej. Temat był z góry ustalony, ale młodzież miała dowolność w doborze formy filmu, języka dialogów i scenografii. Dzięki temu filmy, choć tematycznie osadzone w konkretnej epoce historycznej, zrealizowane są przez pryzmat spojrzenia młodzieży, odzwierciedlają jej zainteresowania i wrażliwość. Uczestnicy projektu spędzili na planie filmowym cztery dni zdjęciowe, samodzielnie zorganizowali kostiumy i scenografię, stworzyli kreacje aktorskie. Mieli okazję obsługiwać kamerę cyfrową i poznali podstawy operatorki (zagadnienie dotyczące obiektywów, oświetlenia, kompozycji i stylistyki obrazu).

Muzeum stało się dla młodzieży przestrzenią, w której rodziły się pomysły i w której wspólnie dyskutowano, uczono się rozwiązywać problemy i działać zespołowo – dla całości filmu ważna była praca każdej osoby. Dodatkowo praca na planie stwarzała okazję do przyjrzenia się numizmatom oraz poszerzenia wiedzy historycznej.

Właściwej i ostatecznej formy filmy nabrały podczas zajęć z montażu. Warsztaty zostały zakończone uroczystą premierą połączoną z rozdaniem dyplomów.

fot. Agnieszka Fluder

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego na lekcje muzealne pt. "Kryzys i prosperity".

Lekcje będą dotyczyć prosperity gospodarczej XVI wieku i kryzysu wieku XVII w Rzeczypospolitej. Zajęcia pomogą uczniom w zrozumieniu podstawowych zagadnień ekonomicznych i gospodarczych, aktualnych również w czasach współczesnych. W trakcie trwania lekcji, młodzież zapozna się z wartością monety nowożytnej jako źródła historycznego, analizując i interpretując wybrane numizmaty oraz uporządkuje podstawowe słownictwo ekonomiczne. Uczniowie będą pracować w grupach. Pomocą w zilustrowaniu zagadnień gospodarczych i ekonomicznych służyć będą krótkie filmy edukacyjne stworzone przez młodzież w ramach warsztatów. 

Tematyka lekcji mieści się w podstawie programowej nauczania przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości oraz historii, jest ich uzupełnieniem i rozwinięciem.

Zagadnienia: prosperity, kryzys, złoty wiek, wojny XVII wieku, dualizm gospodarczy, koniunktura, psucie pieniądza, inflacja, pieniądz podwartościowy, moneta, folwark.

Rezerwacja: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00 pod numerem telefonu +48 12 433 54 44 lub pod adresem rezerwacja@mnk.pl.

Kryzys i prosperity - karta pracy 

Osoby zaangażowane w projekt "Kryzys i prosperity":

- Aleksandra Kułakowska i Joanna Tarko - warsztaty filmowe
- Grzegorz Szymanowski - warsztaty z historii gospodarczej
- Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk - warsztaty z numizmatyki nowożytnej
- Krystian Mucha - warsztaty z ekonomii
- Edyta Bochnak, Dział Edukacji MNK - koordynacja projektu

Projekt został objęty patronatem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.


 

Patronat