Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Widzieć więcej – projekt edukacyjny

Widzieć więcej – projekt edukacyjny

Muzeum jako przestrzeń do prowadzenia wspólnych rozmów, stawiania ważnych pytań, miejsce, gdzie rodzą się pomysły i rozwiązania różnorodnych problemów plastycznych.
Projekt obejmujący cykl ośmiu spotkań warsztatowych stworzonych z myślą o uczniach Gimnazjum nr 46 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie. Spotkania trwające cztery godziny zegarowe odbywają się raz w miesiącu w różnych oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Uczestnicy zapoznają się z wieloma dziedzinami sztuki, pracując w przestrzeniach wystaw i galerii stałych. Spotkania prowadzi Barbara Łepkowska doświadczona edukatorka muzealna, która jest również autorką cyklu.

Każdy z warsztatów porusza wybrany temat przewodni z dziedziny sztuki, który przepracowywany zostaje na różne sposoby. Klucz stanowi aktywne oprowadzanie w przestrzeniach sal muzealnych (celem jest zapoznanie z ekspozycją w oparciu o przewodni wątek tematyczny), korzystanie z kart pracy, prezentacje i wypowiedzi uczestników (w grupach oraz indywidualnie), dyskusje oraz działania twórcze w sali edukacyjnej lub bezpośrednio w przestrzeni wystawy. Cykl warsztatów pomyślany jest tak, aby etapami rozwijać teoretyczne oraz praktyczne rozumienie różnych dziedzin sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, muzyka, drama).

Dłuższe, 4-godzinne zajęcia dla uczniów - standardowa lekcja muzealna trwa około 1,5 godziny -  umożliwiają pogłębioną pracę z dziełem sztuki (przyswojenie wiedzy, utrwalenie poprzez działanie werbalne i pozawerbalne oraz przeżycie i kreację własną), a cykliczność spotkań pomaga w opracowaniu optymalnych metod pracy z młodzieżą.

Osoby zaangażowane w projekt:
  • uczniowie klasy 2 i 3 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie
  • mgr Wioletta Michałek – polonistka, wychowawca klasy, pomysłodawczyni projektu
  • Barbara Łepkowska – historyk sztuki, edukatorka muzealna, autorka cyklu warsztatów
  • Anna Grzelak – koordynator projektu
Harmonogram spotkań

PAŹDZIERNIK
Ćwiczenia z patrzenia
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku, Gmach Główny

LISTOPAD
Analiza dzieła sztuki 
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku, Gmach Główny

GRUDZIEŃ
Ikonografia, czyli widzieć i rozumieć więcej 
Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM

STYCZEŃ
Warsztat artysty na przykładzie dzieł z okresu Młodej Polski 
Dom Józefa Mehoffera
Galeria Rzemiosła Artystycznego, Gmach Główny

LUTY
Kadrowanie rzeczywistości
Galerie w Gmachu Głównym

MARZEC
Słuchanie sztuki – czy możliwe jest oprowadzanie bez użycia słów?  
Galeria"Broń i Barwa w Polsce", Galeria Rzemiosła Artystycznego, Gmach Główny

KWIECIEŃ
Konflikt pokoleń
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

MAJ
Kierunki i tendencje XX wieku
Galeria Sztuki Polskiej XX wieku, Gmach Główny

PODSUMOWANIE – sala edukacyjna oraz galerie w Gmachu Głównym

Partner projektu