Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Karton do witraża "Kościół" projektu Mehoffera

Karton do witraża "Kościół" projektu Mehoffera

W roku 2017, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolekcje muzealne", własnością Muzeum Narodowego w Krakowie stał się karton Józefa Mehoffera do witraża Kościół, wykonany w roku 1900. Współtworzy on wraz z kompozycją Wiara projekt witraża Najświętszy Sakrament, jednego z ośmiu Mehofferowskich witraży w nawach bocznych katedry św. Mikołaja we Fryburgu, realizowanych w latach 1895-1919.

Tematem witraża Najświętszy Sakrament, zdobiącego kaplicę Bractwa Najświętszego Sakramentu, fundatora witraży w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu, jest geneza sakramentu Eucharystii. Kompozycja Kościół, która jest jego częścią centralną w sensie ideowym, wypełniająca prawe okno witrażowe, wyobraża Odkupienie przez Ofiarę Krwi; Mehoffer odwołał się tu do utrwalonego w sztuce europejskiej ikonograficznego wzorca przedstawień Kościoła jako kobiety, zbierającej do mszalnego kielicha krew, która wypływa z boku ukrzyżowanego Chrystusa. Krzyż z ciałem Jezusa ma formę mozaikowego krucyfiksu, zdobiącego ołtarz, zarazem jednak artysta postać Ukrzyżowanego ożywia, jego ręce uwalnia z deski krzyża – Jezus skłania się swobodnie ku stojącej pod krzyżem kobiety i w pełnym naturalności geście dotyka jej skroni. Podtrzymują go dwa młodzieńcze, zindywidualizowane anioły – to istoty żyjące, w pełni realne.

Druga kompozycja dyptyku Najświętszy Sakrament, Wiara, ze zjawiskową postacią ubranej w białą, ślubną szatę, wpatrzonej w Hostię, Oblubienicy Baranka z Apokalipsy św. Jana, stanowi tematyczne dopełnienie treści odnoszących się do mistycznej natury i genezy Eucharystii i Kościoła. Karton Wiara został zakupiony do kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie w roku 2014, również dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W kartonach do witraża Najświętszy Sakrament, dzięki bogactwu drobnych, misternie dopracowanych detali i świetlistej kolorystyce Józef Mehoffer zyskał efekt niezwykłej dekoracyjności. Należą one niewątpliwie do jego najwybitniejszych dzieł z zakresu sztuki monumentalnej okresu modernizmu.

Beata Studziżba-Kubalska

Józef Mehoffer, Wiara, 1900, Karton do lewego okna witraża Najświętszy Sakrament w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu; akwarela, gwasz, papier naklejony na płótno Józef Mehoffer, Kościół, 1900, Karton do prawego okna witraża Najświętszy Sakrament w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu; akwarela, gwasz, papier naklejony na płótno

Dofinansowanie zakupu nowych nabytków ze środków MKiDN