Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Pokaz prac Sióstr Karpińskich

Joanna Karpińska, Taniec, olej, płótno, 1934, własność Bartosza Jagodzińskiego

Pokaz prac Sióstr Karpińskich

MNK Gmach Główny

al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
22.08-03.09.2023
wtorek-niedziela
Pokaz w ramach wystawy „Wilno, Vilnius, Vilne 1918-1948. Jedno miasto-wiele opowieści”

Irena (1901–1985) i Joanna (1902–1999) Karpińskie są znane jako założycielki Miejskiej Szkoły Malarstwa i Przemysłu Artystycznego w Siedlcach, funkcjonującej w latach 1944–1947, a także jako artystki, których działalność pedagogiczna wpłynęła na grupę twórców siedleckich działających podczas okupacji i po zakończeniu II wojny światowej.

Edukacja artystyczna sióstr rozpoczęła się dużo wcześniej, najpierw w Poznaniu, gdzie obie uczęszczały do szkół wyższych – Irena przez rok na studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznańskim, by w 1925 roku dołączyć do Joanny i podjąć wspólnie edukację w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego.

Następnym przystankiem na drodze artystycznego rozwoju Karpińskich było Wilno, które w dużej mierze ukształtowało siostry zarówno pod względem stosowanej przez nie techniki malarskiej, jak i tematyki dzieł. W 1928 roku Irena Karpińska rozpoczęła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a rok później dołączyła do niej Joanna. Obie rozpoczęły trwające pięć lat studia malarskie w pracowni znanego i cenionego artysty Ludomira Sleńdzińskiego. Nauka pod okiem wileńskiego mistrza była dla Karpińskich momentem przełomowym w ich twórczości.

Choć losy Ireny i Joanny w ciągu tych wszystkich lat kształtowały się podobnie, to ich aktywność i wybory artystyczne, mimo posługiwania się tymi samymi technikami, były pod wieloma względami odmienne.

Zaprezentowane prace obejmują okres wojenny w twórczości Ireny i Joanny Karpińskich. Warto jednak wskazać, że to lata międzywojennej edukacji w pracowni Sleńdzińskiego oraz wpływ innych wybitnych artystów wileńskich lat 20.–30. XX wieku, takich jak Tymon Niesiołowski, Michał Rouba, Jerzy Hoppen czy Bronisław Jamontt, były dla obu malarek najistotniejsze.

Irena Karpińska w swojej twórczości wiele miejsca poświęciła człowiekowi, jego roli i miejscu w świecie. Jej prace odznaczają się powagą i nostalgią, nie do końca łatwą w odbiorze, ale z pewnością inspirującą do refleksji nad ludzką egzystencją. Dzieła starszej z sióstr opowiadają o współczesnych jej problemach społecznych, pokazując, że była niezwykle uważną obserwatorką życia. Szczególna wrażliwość jest widoczna w dwóch pracach z 1939 roku – rysunku oraz grafice barwnej, w których artystka wprost nawiązuje do wojennej zawieruchy i katastrofy, jaka spadła na mieszkańców Europy. Irena poruszała w swoich rysunkach, grafikach i monotypiach tematy miłości i nienawiści, stwarzania rzeczy pięknych i ich zagłady, radości i cierpienia, a to wszystko w bezpośrednim odniesieniu do człowieka, który zawsze pozostawał w centrum jej rozważań artystycznych.

Młodsza z sióstr – Joanna Karpińska – tworzyła w technice monotypii głównie kompozycje martwych natur i pejzaże. Jej twórczość jest pozbawiona wątków wojennych. W swoich pracach artystka ukazuje życie społeczne, utrwalając unikatowe momenty z życia portretowanych osób. Z okresu przed wybuchem wojny szczególnie ważnym dziełem Joanny jest powstały w Wilnie drzeworyt W ogródku kawiarnianym z 1934 roku. Ukazuje on stolicę Litwy jako nowoczesne, tętniące życiem miasto, stanowiące miejsce spotkań oraz rozwoju twórczości artystycznej. Pracę tę, z niewielkimi zmianami, Joanna Karpińska powtórzyła we wczesnych latach 40. XX wieku. Być może kierowała się nostalgią za przedwojenną rzeczywistością i dawnym Wilnem, które na zawsze zmieniło doświadczenie II wojny światowej.

Słowa kluczowe: Wilno, Siostry Karpińskie, pokaz