Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Cykl: Z Pegazem w tle - wykłady

Młodzi krakowscy artyści z kręgu przedburzowców

Aleksander Gryglewski (1833-1879), Krużganki klasztoru Franciszkanów w Krakowie, ok. 1877 (?), MNK, fot. Pracownia Fotograficzna MNK

Cykl: Z Pegazem w tle - wykłady
Młodzi krakowscy artyści z kręgu przedburzowców

08.11.2018
czwartek
18:00
wstęp wolny
Terminem przedburzowcy określa się pokolenie młodych twórców, których aktywność przypada głównie na lata przed wybuchem powstania styczniowego, na czas przełomu między romantyzmem i pozytywizmem, głoszących nowe idee literackie i artystyczne, jak również społeczne.
Szczególną aktywnością w pierwszej połowie lat 60. XIX wieku wyróżniali się młodzi artyści i literaci ze środowiska krakowskiego. Do grona przedburzowców krakowskich należeli m.in. Michał Bałucki, Józef Szujski, Jan Matejko, Artur Grottger, Aleksander Gryglewski, Walery Gadomski, Parys Filippi. Jednym z członków grupy był też Franciszek Wyspiański. Od 1864 gromadzili się oni w rzeźbiarskiej pracowni Filippiego w refektarzu klasztoru Franciszkanów, jednak niespełna rok później ich drogi rozeszły się.

Prowadzenie: Beata Studziżba-Kubalska – historyk sztuki, kustosz MNK, Dom Józefa Mehoffera. Autorka publikacji i wystaw z zakresu sztuki polskiej XIX i XIX/XX wieku, m. in wystawy „Franciszek Wyspiański-krakowski rzeźbiarz”, w Domu Józefa Mehoffera, oddziale MNK (2017/2018).