Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Inspirujemy! Kolejne nagrody dla Muzeum Narodowego w Krakowie

Inspirujemy! Kolejne nagrody dla Muzeum Narodowego w Krakowie

19.06.2012
wtorek

Inspirujemy! Kolejne nagrody dla Muzeum Narodowego w Krakowie


Kapituła konkursu „EDUinspiracje” uhonorowała dwa projekty Muzeum Narodowego w Krakowie jako przykłady dobrych praktyk służących wprowadzeniu zmian na rzecz podnoszenia jakości edukacji.
"Pierwszą nagrodę w kategorii instytucjonalnej otrzymał projekt HEAD, a wyróżnienie projekt ASAP. Oba zrealizowane w ramach programu Grundtvig. Laureatów wybrano spośród aż 163 nadesłanych zgłoszeń!
EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji mająca służyć upowszechnianiu i szerszemu wykorzystaniu efektów programu "Uczenie się przez całe życie". Organizowany corocznie konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów realizowanych przez wszystkie programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz program międzysektorowy Wizyty Studyjne. Projekty indywidualne i instytucjonalne są ocenianie pod względem trwałości osiągniętych rezultatów.

Gala finałowa konkursu EDUinspiracje 2012 odbędzie się 17 października 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dla laureatów konkursu przewidziano, obok nagród, statuetek i dyplomów, objęcie programem upowszechniania ich osiągnięć w ramach działań FRSE.