Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo
Grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau 13.06.2015-03.01.2016 Grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau

Wystawa prezentuje ponad 300 dzieł znakomitych artystów czynnych we Francji schyłku XIX i początku XX wieku w kręgu impresjonizmu, symbolizmu, postimpresjonizmu i art nouveau. Pochodzą one z największej w Polsce kolekcji francuskiej grafiki nowoczesnej, liczącej około 1100 prac, którą tworzył przez blisko ćwierć wieku wielki jej miłośnik - Feliks Jasieński.

Wśród autorów są m.in. Pierre Bonnard, Félix Bracquemond, Jules Chéret, Maurice Denis, Paul Gauguin, Auguste Lepère, Édouard Manet, Camille Pissarro, Odilon Redon, Auguste Renoir, Henri Rivière, Paul Sérusier, Paul Signac, Alfred Sisley, Théophile Alexandre Steinlen, Henri de Toulouse-Lautrec, Félix Vallotton i Édouard Vuillard. Pokaz osnuto wokół kilku zasadniczych wątków.

W atmosferę ówczesnego Paryża wprowadzają liczne widoki miasta, scenki rodzajowe i satyryczne oraz wizerunki sław, postaci z wyższych sfer i zwykłych mieszkańców. Zgromadzone obiekty swym zróżnicowaniem stylistycznym odpowiadają wielości nurtów we francuskiej sztuce tego czasu.

Obok prezentujemy twórców zasłużonych dla odnowy akwaforty – prace założycieli i członków powstałej w 1862 roku Société des aquafortistes, artystów francuskich i obcych współpracujących z towarzystwem. Większość tych dzieł, poprzedzających impresjonizm, wyróżniają walory malarskie i świeże podejście do techniki akwaforty - traktowanej impresyjnie i szkicowo, eksponującej grę świateł i cieni.


W dalszej przestrzeni eksponujemy prace członków ruchu impresjonistów uczestniczących w słynnych ośmiu wystawach z lat 1874–1886 oraz ich prace późniejsze, dające wyobrażenie o indywidualnych drogach twórczych. Do pokazu włączono także kilka sławnych akwafort Maneta, który choć nie uczestniczył w wystawach impresjonistów, stworzył w owym czasie kilka grafik ściśle z impresjonizmem związanych.

Następna sala pokazuje bujny rozwój grafiki oryginalnej, który był m.in. wynikiem działalności powstałych u schyłku XIX stulecia licznych stowarzyszeń grafików i malarzy-grafików. Dzieła ilustrują ewolucję grafiki w sferze technik, warsztatu i tematów. Dominuje barwa, która w znacznym stopniu pod koniec wieku zaważyła na sukcesie rynkowym grafiki, tak artystycznej, jak i reklamowej. Uwagę zwraca zespół prac neoimpresjonistów, operujących charakterystyczną techniką puentylizmu.

Zjawisko ówczesnego inspirowania się drzeworytem japońskim oddają przykłady prac silnie japonizujących. Pokazują m.in. nowy sposób komponowania, odchodzenie od iluzjonizmu, specyficzne ujęcia i kadrowanie, nowe podejście do barwy, a w odniesieniu do ikonografii – podejmowanie tematów zwyczajnych oraz zapożyczenia motywów, np. fali, góry Fuji, świata fauny i flory czy ekspresyjnych wizerunków.


Wątek poświęcony rozmaitym nurtom symbolizmu, zdominowany przez grafikę czarno-białą, prezentują ewokujące sugestywny nastrój wizerunki i krajobrazy, dzieła Odilona Redona z jego niepowtarzalnym językiem operującym tworami niezwykłej wyobraźni, prace eksponujące demoniczną lub idealizowaną kobietę oraz ujęcia o charakterze fantastycznym i symbolistyczno-egzystencjalnym.

Niewielką salę przeznaczono dla Bretanii, popularnego miejsca pobytu i pracy artystów różnych nacji. Ważne miejsce zajmują tu twórcy związani z Pont-Aven, których dzieła uzupełniają prace innych peintres-graveurs tworzących wizerunki mieszkańców i okolic Bretanii.

Wydzielono związane z symbolizmem dzieła nabistów, "proroków nowej sztuki", którzy znacząco wpłynęli na jej rozwój na przełomie wieków. Ich prace, uwolnione od funkcji mimetycznych, dekoracyjne i japonizujące, nasycone pierwiastkiem duchowym i osobistymi emocjami, do dziś pozostają dla odbiorców jednymi z najbardziej atrakcyjnych w tym czasie.


Głównym bohaterem kolejnej sali został Henri de Toulouse-Lautrec, twórca niezwykle nowatorski, autor ekspresyjnych, przesyconych humanistycznymi wartościami artystycznych dokumentów z życia paryskich gwiazd i lokali. Towarzyszą mu prace innych artystów opowiadających o rozrywkach oferowanych przez Paryż.

Wystawę zamykają przykłady Art Nouveau, czerpiącej z wielu źródeł. Łączy je upraszczanie form i stosowanie płaskiej plamy kojarzonej z giętkim konturem oraz japonizowanie, w sferze ikonografii – stworzenie nowego kanonu kobiecości, a w aspekcie społecznym – demokratyzacja, co uwidoczniło się na przykład w upowszechnianiu wielkonakładowych, tanich druków dekoracyjnych.


Kurator: Krystyna Kulig-Janarek
Koordynator: Grażyna Kulawik
Aranżacja: Anna Bojarowicz


Autor: Krystyna Kulig-Janarek

MNK Szołayscy

pl. Szczepański 9, 31-011 Kraków I piętro
  • środa - niedziela: 10.00-16.00
  • poniedziałek: nieczynne
  • wtorek: 10.00-18.00
Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901)
Divan Japonais, 1892
Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Édouard Manet (1832–1883)
Jeanne – Printemps / Jeanne – Wiosna, 1882/1905 pl. 30
z teki: Manet. Trente eaux-fortes originales, Paris 1905
Więcej na temat dzieła w portalu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Henri-Gabriel Ibels (1867–1936)
Au cirque – La piste du cirque / W cyrku – Arena cyrkowa, 1893
z: L’Estampe originale, Album I, Paris 1893
Więcej na temat dzieła w portalu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe
Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Pierre Bonnard (1867–1947)
La petite blanchisseuse / Mała praczka, 1896 z: L’Album des peintres-graveurs, Paris 1896
Więcej na temat dzieła w portalu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe
Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Eugène Carrière (1849–1906)
Le Sommeil (Jean-René Carrière) / Sen (Jean-René Carrière), 1897
z: L’Album d’estampes originales de la Galerie Vollard, Paris 1897
Więcej na temat dzieła w portalu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe
Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Henri-Edmond Cross (1856–1910)
La Promenade – Les Cyprès / Przechadzka – Cyprysy, 1897
z: L’Album d’estampes originales de la Galerie Vollard, Paris 1897
Więcej na temat dzieła w portalu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe
Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Maurice Denis (1870–1943)
Le Reflet dans la fontaine / Odbicie w sadzawce, 1897
z: L’Album d’estampes originales de la Galerie Vollard, Paris 1897
Więcej na temat dzieła w portalu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Paul Gauguin (1848–1903)
Manao Tupapau (Elle pense au revenant – L'esprit des morts veille) / Manao Tupapau (Ona myśli o duchu – Duch zmarłych czuwa), Paryż [nie później niż marzec] 1894
z: L’Estampe originale, Album VI, Paris 1894

Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Eugène-Samuel Grasset (1845–1917), Eugène Delâtre (1864–1938)
La Tasse de grès – La Vitrioleuse / Kamienna czarka – Oblewająca witriolem, 1893
z: L’Estampe originale, Album VI, Paris 1894

Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Odilon Redon (1840–1916)
Araignée / Pająk, 1887
Więcej na temat dzieła w portalu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe
Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Paul Sérusier (1864–1927)
Paysage – La fin du jour / Krajobraz – Schyłek dnia, 1893
z: L’Estampe originale, Album II, Paris 1893
Więcej na temat dzieła w portalu Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe
Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Édouard Vuillard (1868–1940)
La Pâtisserie – Tèrrasse de café, la nuit / Cukiernia – Ogródek kawiarniany nocą, Night, 1899
z teki: Paysages et Intérieurs, Paris 1899

Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
/ fot. Jacek Złoczowski - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy
/ fot. Jacek Złoczowski - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy
/ fot. Jacek Złoczowski - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy
/ fot. Jacek Złoczowski - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy
/ fot. Jacek Złoczowski - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy
/ fot. Jacek Złoczowski - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy
/ fot. Jacek Złoczowski - Pracownia Fotograficzna MNK
Przestrzeń wystawy
Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Grafika francuska z kolekcji Feliksa Jasieńskiego
Przestrzeń wystawy
Przestrzeń wystawy "Grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau"

Mecenas MNK

Sponsor Kamienicy Szołayskich

Sponsor wystawy

Patroni medialni

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję