Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Zakup projektów Mehoffera do witraży w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu

Zakup projektów Mehoffera do witraży w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu

Siedemnaście projektów wykonawczych do witraży w katedrze świętego Mikołaja we Fryburgu w Szwajcarii autorstwa Józefa Mehoffera to wyjątkowe dzieła wśród całej spuścizny artystycznej tego twórcy. Na zespół kartonów fryburskich składa się łącznie dwadzieścia jeden kartonów, z których cztery stanowiły własność Muzeum Narodowego w Krakowie (zostały wykupione w latach 2014-2019 dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), dwanaście pozostawało w depozycie w Muzeum Narodowym w Krakowie, a pięć było zdeponowanych w Muzeum Sztuki i Historii we Fryburgu.
Realizowane przez ponad czterdzieści lat (1895-1936) kartony do witraży w kaplicach naw bocznych i w prezbiterium katedry św. Mikołaja we Fryburgu są dziełem życia Józefa Mehoffera i po ich zakupie będą najważniejszą, centralną pod względem znaczenia, częścią kolekcji mehofferowskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. To właśnie dzięki nim Józef Mehoffer uzyskał trwałą, wysoką pozycję w europejskiej historii sztuki. Jednocześnie odzwierciedlają one artystyczne przemiany w sztuce tego okresu – od schyłku historyzmu, poprzez kolejne fazy secesji, aż po elementy geometryzującej stylistyki lat międzywojnia. Pozyskanie tego niezwykle cennego, wyjątkowo istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego zespołu jest ważnym wydarzeniem dla polskiego muzealnictwa.

Dzięki temu zakupowi, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie znajduje się światowej klasy, kompletny zespół prac Józefa Mehoffera.

Kolekcja mehofferowska należy do najcenniejszych kolekcji znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. W jej skład wchodzi zespół obiektów tworzących wystrój Domu Mehoffera, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie i wyjątkowy zbiór wielkoformatowych projektów z zakresu malarstwa monumentalnego, należący do arcydzieł europejskiej sztuki dekoracyjnej.


Nazwa zadania: Zakup do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie siedemnastu projektów wykonawczych do witraży w katedrze świętego Mikołaja we Fryburgu, autorstwa Józefa Mehoffera

data podpisania umowy o finansowanie: wrzesień 2023
wartość finansowania: 8 278 744,49 zł
całkowita wartość zadania: 8 278 744,49 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Słowa kluczowe: nowe nabytki, Mehoffer