Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
WHAT’S NEW? REVISITING NEW MUSEOLOGY 30 YEARS LATER

WHAT’S NEW? REVISITING NEW MUSEOLOGY 30 YEARS LATER

John Michael Rysbrack, "Thuner", Victoria and Albert Museum, fot. Stephencdickson, CC BY-SA 4.0

WHAT’S NEW? REVISITING NEW MUSEOLOGY 30 YEARS LATER

Publikacja „The New Museology” zredagowana przez Petera Vergo i wydana w 1989 roku uruchomiła szereg dyskusji wokół instytucji muzeum oraz długotrwały proces przemian, które miały na celu jej zreformowanie. Teksty zgromadzone w opracowaniu obejmowały między innymi teorie przedmiotu i strategii jego wystawiania, tematykę odbiorców muzeum, a także kontekstów funkcjonowania instytucji oraz zależności wpływających na jej program. Artykuły te wspólnie tworzyły apel o muzeum będące ważnym społecznie miejscem, podejmującym istotne dla społeczności kwestie, skierowanym (również) do osób dotychczas wykluczonych.
30 lat po ogłoszeniu idei nowej muzeologii w świecie anglosaskim chcemy dokonać rewizji jej założeń - zapytać o te, które udało się osiągnąć, jak i te wciąż wymagające aktywnych starań. Być może część z zadań stawianych przed praktykami i teoretykami muzealnictwa straciła na aktualności, z pewnością pojawiły się również nowe palące kwestie. Istotna jest również kwestia lokalnych uwarunkowań przemian muzeów nie tylko w dotychczasowych centrach politycznych świata, ale i poza nimi. Pytanie o nową muzeologię stanowi więc swoisty pretekst do analiz współczesnych instytucji muzealnych.

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową What’s new? Revisiting new museology 30 years later, organizowaną przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie w dniach 20-21.11.2019 w Krakowie. Towarzyszy jej zaproszenie do nadsyłania referatów.

Wykład inaugurujący wygłosi Nick Merriman, dyrektor Horniman Museum w Londynie. Jest on również profesorem muzeologii na Uniwersytecie w Manchesterze, wcześniej pracował w Museum of London i był dyrektorem Manchester Museum. Profesor Merriman uczestniczył w 1989 roku w publikacji „The New Museology”.


CALL FOR PAPERS

Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków i praktyków muzealnictwa, zarówno muzealników, animatorów i artystów, jak i badaczy: historyków, historyków sztuki, antropologów kulturowych, kulturoznawców, socjologów, badaczy wizualności i inne osoby, które w swoich działaniach podejmują tematykę społecznego wymiaru funkcjonowania muzeów.

 

Organizatorzy proponują dyskusję w następujących panelach:

1. Odbiorcy muzeum
2. Dziedzictwo materialne / niematerialne
3. Społeczna odpowiedzialność instytucji
4. Repatriacja
5. Aktywizm w i wobec muzeów
6. Muzea a nowe technologie


W ich ramach proponujemy następujące przykładowe zagadnienia:

- rola muzeów w procesie dekolonizacji;
- etyka w muzeach;
- społeczna odpowiedzialność muzeów (np. w kontekście kryzysu migracyjnego i zmian klimatu);
- społeczne korzystanie z dziedzictwa a muzea (nowe technologie, poszerzanie pojęcia „dziedzictwo” itp.);
- zwiedzający / uczestnik / korzystający - zmieniające się rozumienie publiczności muzealnej;
- pasjonat czy facylitator? – kim jest kurator;
- partycypacja w kulturze – sukcesy i porażki;
- „the new museology” i „nueva museología” – różnice między tymi dwoma paradygmatami.
 
Konferencja będzie odbywać się w języku angielskim w Muzeum Narodowym w Krakowie, Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opłata konferencyjna w wysokości 100 euro / 390 zł obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, lunch w obu dniach konferencji i uroczystą kolację pierwszego dnia, jak również możliwość publikacji artykułu w tomie pokonferencyjnym.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny TUTAJ

Będzie ona otwarta do 23 września 2019 roku.

Informacje o wyborze referatów zostaną rozesłane do 2 października 2019 roku.
Na uiszczenie opłaty konferencyjnej czekamy do 16 października.
Program konferencji zostanie opublikowany dnia 4 listopada 2019 roku.

ORGANIZATORZY

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Muzeum Narodowe w Krakowie


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Dorota Jędruch, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Katarzyna Maniak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Filip Skowron, Muzeum Narodowe w Krakowie

KOMITET NAUKOWY

prof. Jan Święch, Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - przewodniczący
prof. dr hab. Wojciech Bałus, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Janusz Barański, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Andrzej Betlej, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie / Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Łukasz Gaweł, Muzeum Narodowe w Krakowie / Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
Alicja Knast, Dyrektorka Muzeum Śląskiego w Katowicach
dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Michał Niezabitowski, Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich
dr Piotr Rypson, Prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM
Słowa kluczowe: Konferencja
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję