Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tekst w Muzeum - zgłoszenia na konferencję

fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK

Tekst w Muzeum - zgłoszenia na konferencję

Tekst pisany – środek przekazu obecny w wielu formach w przestrzeni muzeum i innych instytucji wystawienniczych – jest postrzegany w praktyce ich funkcjonowania jako jeden z aktorów drugiego planu.

Wytyczając drogę w stronę obiektu-centrum, pełni funkcje przewodnika i podpowiadacza jego sensów. Drugoplanowość tekstu bywa mistyfikacją – w rzeczywistości tekst pisany jest w muzeum wszechobecny: zastępuje, dopisuje, precyzuje, konkurując skutecznie z mniej uchwytnym obrazem.

Tekst wyznacza kierunek zwiedzania, wyraża idee kuratora, dopowiada treść eksponatów. Jego status jest zatem ambiwalentny – podobnie jak status instytucji, powołanej, by towarzyszyć obiektowi. Tekst negocjuje z eksponatem swoją podmiotowość. W efekcie wyemancypowany tekst może nawet stać się osobnym dziełem i samodzielnym eksponatem.

Wydaje się, że dotąd tekst nie zyskał w muzealnej teorii tak doniosłej funkcji, jaką pełni w jego praktyce. Celem konferencji jest zgromadzenie wypowiedzi teoretycznych na temat roli słowa pisanego w przestrzeni muzeum, a także zebranie i analiza konkretnych przypadków projektowania tekstu towarzyszącego działaniom muzeów i instytucji wystawienniczych. Spotkanie ma zapoczątkować krytyczną refleksję nad kwestią miejsca i formy tekstu pisanego w muzeum, a obok rozważań teoretycznych wytyczyć praktyczne wskazówki: jak tworzyć teksty tak, aby spełniały oczekiwania i służyły celom instytucji muzeum w jej kontakcie z odbiorcą.


Zgłoszone tematy referatów powinny dotyczyć następujących obszarów badawczych:

Grupa 1 (zagadnienia teoretyczne)

 • Tekst a strategie kuratorskie
  Jaką funkcję pełni tekst w projektowaniu scenariusza wystawy? Jaka jest jego rola w odniesieniu do wystawianych dzieł i proponowanych treści? Czy typ wystawy determinuje użycie określonej formy prezentacji tekstowej? Jaką funkcję pełni prezentacja tekstowa w autorskiej koncepcji kuratorskiej wystawy?
 • Tekst a dzieło sztuki
  Jeden z najważniejszych problemów związanych z odbiorem dzieła sztuki, dotyczący trudności jego wyrażenia za pomocą słów. Problem ten – wielokrotnie omawiany w teorii sztuki – w tym wypadku powinien być odniesiony do szczególnej sytuacji percepcyjnej, jaką jest obecność dzieła w przestrzeni wystawowej.
 • Tekst a modele odbiorcy
  Pytanie o strategie narracyjne tekstu związane ze świadomym wyznaczeniem modelu/modeli odbioru przekazu pisanego. Jak są tworzone i czemu służą przewidywane modele odbioru? Co wpływa na wybór określonego typu narracji?


Grupa 2 (studia przypadków, związane z konkretnymi przykładami wystaw i projektów muzealniczych)

 • Rola tekstu w tworzeniu warunków percepcji dzieła w przestrzeni muzeum
  Grupa zagadnień dotyczących znaczenia komunikacyjnego tekstu w przestrzeni muzealnej, związanych z pytaniem, w jaki sposób komunikat słowny pomaga w wytyczaniu sposobów przemieszczania się w przestrzeni? Jaką funkcję pełni w przestrzeni recepcji widzów i jak funkcja ta może zostać włączona w percepcję scenariusza wystawy.
 • Rola tekstu w budowaniu narracji wystawy
  Tekst pisany jako element aranżacji ekspozycji – traktowany zarówno jako zagadnienie wizualne (tekst jako znak graficzny), jak i narzędzie związane z narracją wystawy.
 • Tekst jako dzieło sztuki
  Przykłady wystaw, w których tekst jest wobec wystawy autonomiczny lub staje się jednym z eksponatów wystawy. Pytanie o status tekstu w przestrzeni ekspozycyjnej.
 • Tekst pisany jako integralna część aranżacji wystawy.
  Na ile powinien stanowić element niezbędny w odbiorze ekspozycji, a na ile stanowi niezależne od wystawy dopowiedzenie i wyjaśnienie jej treści?

WAŻNE INFORMACJE:
 • Data nadsyłania abstraktów (max. 700 słów) wystąpień: 10 czerwca 2016
 • Data ogłoszenia wyników naboru: 24 czerwca 2016
 • Obrady: 26-27 października 2016
 • Abstrakty proszę przesyłać na adres: tekstwmuzeum@mnk.pl
 • Opłata konferencyjna: 250 zł
 • Język konferencji: polski, angielski
 • Dodatkowe informacje: dr Agnieszka Gryska, Dorota Jędruch: tekstwmuzeum@mnk.pl


KOMITET ORGANIZACYJNY KONFRENCJI:
Dr hab. Andrzej Betlej – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
Dr Agnieszka Gryska – Instytut Historii Sztuki UJ
Dorota Jędruch – Muzeum Narodowe w Krakowie

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. dr hab. Wojciech Bałus – Instytut Historii Sztuki UJ
Dr hab. Roman Batko – Instytut Kultury UJ
Dr hab. Łukasz Gaweł - Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Kultury UJ
Dr hab. Andrzej Szczerski - Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ


UDZIAŁ W KONFERENCJI
Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się teoretycznie i praktycznie problemem tekstu pisanego w przestrzeni muzeum: historyków sztuki, socjologów, psychologów, językoznawców, muzealników, kuratorów, edukatorów, projektantów. Kwalifikacja do udziału w konferencji odbędzie się na podstawie zgłoszonych abstraktów (maksymalnie 700 słów).

Organizatorzy

Patronat

Słowa kluczowe: tekst w muzeum, konferencja,
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję