Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tekst w Muzeum - program konferencji

fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK

Tekst w Muzeum - program konferencji

Tekst pisany - środek przekazu obecny w wielu formach w przestrzeni muzeum i innych instytucji wystawienniczych - jest postrzegany w praktyce ich funkcjonowania jako jeden z aktorów drugiego planu.

Wytyczając drogę w stronę obiektu-centrum, tekst pełni funkcje przewodnika i podpowiadacza jego sensów. Drugoplanowość tekstu bywa mistyfikacją - w rzeczywistości tekst pisany jest w muzeum wszechobecny: zastępuje, dopisuje, precyzuje, konkurując skutecznie z mniej uchwytnym obrazem.

Tekst wyznacza kierunek zwiedzania, wyraża idee kuratora, dopowiada treść eksponatów. Jego status jest zatem ambiwalentny - podobnie jak status instytucji, powołanej by towarzyszyć obiektowi. Tekst negocjuje z eksponatem swoją podmiotowość. W efekcie wyemancypowany tekst może nawet stać się osobnym dziełem i samodzielnym eksponatem.

Wydaje się, że dotąd tekst nie zyskał w muzealnej teorii tak doniosłej funkcji, jaką pełni w jego praktyce. Celem konferencji jest zgromadzenie wypowiedzi teoretycznych na temat roli słowa pisanego w przestrzeni muzeum, a także zebranie i analiza konkretnych przypadków projektowania tekstu towarzyszącego działaniom muzeów i instytucji wystawienniczych. Spotkanie ma zapoczątkować krytyczną refleksję nad kwestią miejsca i formy tekstu pisanego w muzeum, a obok rozważań teoretycznych wytyczyć praktyczne wskazówki: jak tworzyć teksty tak, aby spełniały oczekiwania i służyły celom instytucji muzeum w jej kontakcie z odbiorcą.


PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I
26 października 2016, Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1

 • 10.00 - Powitanie
  dr hab. Andrzej Szczerski - Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Naukowych
  dr hab. Łukasz Gaweł - Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji
 • 10.15 - Referat wprowadzający
  Dorota Jędruch - Muzeum Narodowe w Krakowie
 • 10.35 - 11.55 - Panel I - Grupa 1

  1. Dorota Korwin-Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński) "Tekst w muzeum - perspektywy, formy, style"

  2. Zespół Dynamiki Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury: Katarzyna Barańska, Joanna Hajduk, Piotr Idziak (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie) "Esencja, czyli istota rzeczy. Odkrywanie fundamentalnego tekstu muzeum"

  3. Isabelle Fiedler, Olivia Harrer (MAK Wien, Künstlerhaus Wien) "Muzeum komunikatywne - dążąca do porozumienia komunikacja muzeum (COMC)"
 • 11.55 - 12.10 - Przerwa kawowa
 • 12.10 - 13.30 - Panel II - Grupa 1

  1. Barbara Margarethe Eggert (Donau-Universität Krems) "Niewidoczna kodyfikacja - audioprzewodniki i rola słuchacza modelowego"

  2. Sarah Merten (Hochschule Luzern) "O reprezentacji i legitymizacji. Polityczny wymiar tekstów o sztukach wizualnych w kontekście wystaw"

  3. Peter-David Friedrich (Universität Bielefeld) "Podpisy wystawowe - symbioza między tekstem i dziełem sztuki"

 • 13.30 - 14.40 - Przerwa obiadowa

 • 14.40 - 16.20 - Panel III - Grupa 1

  1. Marcin Szeląg (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Dla kogo tekst w muzeum?"

  2. Agnieszka Fulińska (Uniwersytet Jagielloński) "Stronnicze poglądy, zmienne perspektyw. "Retoryka" tekstu w muzeum"

  3. Dorota Otwinowska (Muzeum Narodowe w Krakowie) "Rola tekstu muzealnego w kształtowaniu wiedzy i przeżycia estetycznego u odbiorcy"

  4. Ewa Klekot (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Warszawy) "Czy tekst w muzeum ma dawać do myślenia?"

 • 16.20 - 16.35 - Przerwa kawowa

 • 16.35 - 17.55 - Panel IV, Grupa 2

  1. Francesca Gallo (Sapienza Università di Roma) "Tekst pisany na wystawie Les Immateriaux: jak zwrot cyfrowy zmienił pisanie?"

  2. Hana Vondrů (Masarykova univerzita) "Typy odbioru estetycznego (według Władysława Tatarkiewicza) a bierna i czynna ekspresja wystawianego tekstu"

  3. Mirjam Dénes (Szépművészeti Múzeum, Budapest) "W poszukiwaniu księcia Genji - Japonia w słowach i obrazach. Refleksja kuratorska nad wystawianiem sztuki wizualnej dotyczącej Opowieści o księciu Promienistym"
 • 19.00 - Bankiet


DZIEŃ II
27 października 2016, Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1

 • 10.00 - 11.40 Panel V, Grupa 2

  1. Markéta Jonášová (Central Saint Martins, London) "Aktualna sztuka podpisów: implikacje strategii formułowania podpisów na wystawach w muzeach sztuki współczesnej w Holandii"

  2. Magdalena Mazik (Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK "Miejsce twórczej pracy. Biblioteka Mieczysława Porębskiego w MOCAK-u"

  3. Anna Gil, Agata Jabłońska, Marta Kuźmińska, Piotr Policht, Vera Zalutskaya, Maja Starakiewicz (Uniwersytet Jagielloński) "Ćwiczenia kuratorskie. Wokół wystawy seminarium specjalistycznego studentów Historii Sztuki UJ"

  4. Monika Bielak (www.cargocollective.com/antoniszczak-bielak) "Wystawa jako przestrzeń negocjacyjna między tekstem i obrazem"
 • 11.40 - 11.55 - Przerwa kawowa

 • 11.55 - 13.15 - Panel VI, Grupa 2

  1. Kim Dhillon (Royal College of Art, London)
  "Od informacyjnych i analitycznych tekstów do podmiotowości i psychoanalizy: tekst jako materiał, metoda i podmiot w Post-Partum Document (1973-79), ze szczególną uwagą dla wystawy z 1976 roku w ICA w Londynie."

  2. Wiktoria Kozioł (Uniwersytet Jagielloński) "Logika obrazów kontra retoryka obrazu: prace polskich artystów krytycznych w kontekście badań wystawienniczej warstwy tekstualnej"

  3. Anna Kapusta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski)
  "Cytat w działaniu. Studium przypadku tekstoterapii kulturowej na podstawie wystawy Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_kolekcje z Kantora"

 • 13.15 - 14.30 - Przerwa obiadowa

 • 14.30 - 15.50 - Panel VII, Grupa 2

  1. Bożena Pysiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie) "Obserwacje, identyfikacje i interpretacje. O roli, miejscu i publicznym odbiorze podpisów przygotowanych przez dzieci na wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie"

  2. Jona Piehl (Central Saint Martins, London) "Tworzenie tekstów do wystawy/ tworzenie wystawy jako tekstu"

  3. Eva Meran (Universität für angewandte Kunst Wien) "Tekst jako medium edukacyjne na wystawach sztuki: funkcje, podejścia, perspektywy"

 • 15.50 - 16.05 - Przerwa kawowa

 • 16.05 - 17.25 - Panel VIII, Grupa 2

  1. Agata Małodobry (Muzeum Narodowe w Krakowie) "Pomiędzy estetyczną konsekwencją a czytelnym przekazem. Obecność słowa w przestrzeniach wystawowych muzeów w świetle współczesnych tekstów krytycznych"

  2. Zeljka Miklosevic (Sveučilišta u Zagrebu) "Doświadczanie dzieł sztuki poprzez język obcy"

  3. Nathaniel Prottas (Wien Museum in Wien) "Przeciwko tekstowi: zaangażowanie w dialog bez tekstu"

 • 17.25 - 18.05 - Podsumowanie i zakończenie obrad
  dr Agnieszka Gryska
  - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Barbara Margarethe Eggert (Donau-Universität Krems), dr Francesca Gallo (Sapienza Università di Roma), dr hab. Łukasz Gaweł (Muzeum Narodowe w Krakowie), dr Agnieszka Gryska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Dorota Jędruch (Muzeum Narodowe w Krakowie), dr Dorota Korwin-Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Ewa Klekot (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Warszawy), dr hab. Andrzej Szczerski (Muzeum Narodowe w Krakowie).

Organizatorzy

Patronat

Słowa kluczowe: tekst w muzeum, konferencja
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję