Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Tekst w Muzeum - program konferencji

fot. Mirosław Żak - Pracownia Fotograficzna MNK

Tekst w Muzeum - program konferencji

Tekst pisany - środek przekazu obecny w wielu formach w przestrzeni muzeum i innych instytucji wystawienniczych - jest postrzegany w praktyce ich funkcjonowania jako jeden z aktorów drugiego planu.

Wytyczając drogę w stronę obiektu-centrum, tekst pełni funkcje przewodnika i podpowiadacza jego sensów. Drugoplanowość tekstu bywa mistyfikacją - w rzeczywistości tekst pisany jest w muzeum wszechobecny: zastępuje, dopisuje, precyzuje, konkurując skutecznie z mniej uchwytnym obrazem.

Tekst wyznacza kierunek zwiedzania, wyraża idee kuratora, dopowiada treść eksponatów. Jego status jest zatem ambiwalentny - podobnie jak status instytucji, powołanej by towarzyszyć obiektowi. Tekst negocjuje z eksponatem swoją podmiotowość. W efekcie wyemancypowany tekst może nawet stać się osobnym dziełem i samodzielnym eksponatem.

Wydaje się, że dotąd tekst nie zyskał w muzealnej teorii tak doniosłej funkcji, jaką pełni w jego praktyce. Celem konferencji jest zgromadzenie wypowiedzi teoretycznych na temat roli słowa pisanego w przestrzeni muzeum, a także zebranie i analiza konkretnych przypadków projektowania tekstu towarzyszącego działaniom muzeów i instytucji wystawienniczych. Spotkanie ma zapoczątkować krytyczną refleksję nad kwestią miejsca i formy tekstu pisanego w muzeum, a obok rozważań teoretycznych wytyczyć praktyczne wskazówki: jak tworzyć teksty tak, aby spełniały oczekiwania i służyły celom instytucji muzeum w jej kontakcie z odbiorcą.


PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I
26 października 2016, Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1

 • 10.00 - Powitanie
  dr hab. Andrzej Szczerski - Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Naukowych
  dr hab. Łukasz Gaweł - Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji
 • 10.15 - Referat wprowadzający
  Dorota Jędruch - Muzeum Narodowe w Krakowie
 • 10.35 - 11.55 - Panel I - Grupa 1

  1. Dorota Korwin-Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński) "Tekst w muzeum - perspektywy, formy, style"

  2. Zespół Dynamiki Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury: Katarzyna Barańska, Joanna Hajduk, Piotr Idziak (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie) "Esencja, czyli istota rzeczy. Odkrywanie fundamentalnego tekstu muzeum"

  3. Isabelle Fiedler, Olivia Harrer (MAK Wien, Künstlerhaus Wien) "Muzeum komunikatywne - dążąca do porozumienia komunikacja muzeum (COMC)"
 • 11.55 - 12.10 - Przerwa kawowa
 • 12.10 - 13.30 - Panel II - Grupa 1

  1. Barbara Margarethe Eggert (Donau-Universität Krems) "Niewidoczna kodyfikacja - audioprzewodniki i rola słuchacza modelowego"

  2. Sarah Merten (Hochschule Luzern) "O reprezentacji i legitymizacji. Polityczny wymiar tekstów o sztukach wizualnych w kontekście wystaw"

  3. Peter-David Friedrich (Universität Bielefeld) "Podpisy wystawowe - symbioza między tekstem i dziełem sztuki"

 • 13.30 - 14.40 - Przerwa obiadowa

 • 14.40 - 16.20 - Panel III - Grupa 1

  1. Marcin Szeląg (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) "Dla kogo tekst w muzeum?"

  2. Agnieszka Fulińska (Uniwersytet Jagielloński) "Stronnicze poglądy, zmienne perspektyw. "Retoryka" tekstu w muzeum"

  3. Dorota Otwinowska (Muzeum Narodowe w Krakowie) "Rola tekstu muzealnego w kształtowaniu wiedzy i przeżycia estetycznego u odbiorcy"

  4. Ewa Klekot (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Warszawy) "Czy tekst w muzeum ma dawać do myślenia?"

 • 16.20 - 16.35 - Przerwa kawowa

 • 16.35 - 17.55 - Panel IV, Grupa 2

  1. Francesca Gallo (Sapienza Università di Roma) "Tekst pisany na wystawie Les Immateriaux: jak zwrot cyfrowy zmienił pisanie?"

  2. Hana Vondrů (Masarykova univerzita) "Typy odbioru estetycznego (według Władysława Tatarkiewicza) a bierna i czynna ekspresja wystawianego tekstu"

  3. Mirjam Dénes (Szépművészeti Múzeum, Budapest) "W poszukiwaniu księcia Genji - Japonia w słowach i obrazach. Refleksja kuratorska nad wystawianiem sztuki wizualnej dotyczącej Opowieści o księciu Promienistym"
 • 19.00 - Bankiet


DZIEŃ II
27 października 2016, Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1

 • 10.00 - 11.40 Panel V, Grupa 2

  1. Markéta Jonášová (Central Saint Martins, London) "Aktualna sztuka podpisów: implikacje strategii formułowania podpisów na wystawach w muzeach sztuki współczesnej w Holandii"

  2. Magdalena Mazik (Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK "Miejsce twórczej pracy. Biblioteka Mieczysława Porębskiego w MOCAK-u"

  3. Anna Gil, Agata Jabłońska, Marta Kuźmińska, Piotr Policht, Vera Zalutskaya, Maja Starakiewicz (Uniwersytet Jagielloński) "Ćwiczenia kuratorskie. Wokół wystawy seminarium specjalistycznego studentów Historii Sztuki UJ"

  4. Monika Bielak (www.cargocollective.com/antoniszczak-bielak) "Wystawa jako przestrzeń negocjacyjna między tekstem i obrazem"
 • 11.40 - 11.55 - Przerwa kawowa

 • 11.55 - 13.15 - Panel VI, Grupa 2

  1. Kim Dhillon (Royal College of Art, London)
  "Od informacyjnych i analitycznych tekstów do podmiotowości i psychoanalizy: tekst jako materiał, metoda i podmiot w Post-Partum Document (1973-79), ze szczególną uwagą dla wystawy z 1976 roku w ICA w Londynie."

  2. Wiktoria Kozioł (Uniwersytet Jagielloński) "Logika obrazów kontra retoryka obrazu: prace polskich artystów krytycznych w kontekście badań wystawienniczej warstwy tekstualnej"

  3. Anna Kapusta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski)
  "Cytat w działaniu. Studium przypadku tekstoterapii kulturowej na podstawie wystawy Izba przyjęć rzeczy biednych. Re_kolekcje z Kantora"

 • 13.15 - 14.30 - Przerwa obiadowa

 • 14.30 - 15.50 - Panel VII, Grupa 2

  1. Bożena Pysiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie) "Obserwacje, identyfikacje i interpretacje. O roli, miejscu i publicznym odbiorze podpisów przygotowanych przez dzieci na wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie"

  2. Jona Piehl (Central Saint Martins, London) "Tworzenie tekstów do wystawy/ tworzenie wystawy jako tekstu"

  3. Eva Meran (Universität für angewandte Kunst Wien) "Tekst jako medium edukacyjne na wystawach sztuki: funkcje, podejścia, perspektywy"

 • 15.50 - 16.05 - Przerwa kawowa

 • 16.05 - 17.25 - Panel VIII, Grupa 2

  1. Agata Małodobry (Muzeum Narodowe w Krakowie) "Pomiędzy estetyczną konsekwencją a czytelnym przekazem. Obecność słowa w przestrzeniach wystawowych muzeów w świetle współczesnych tekstów krytycznych"

  2. Zeljka Miklosevic (Sveučilišta u Zagrebu) "Doświadczanie dzieł sztuki poprzez język obcy"

  3. Nathaniel Prottas (Wien Museum in Wien) "Przeciwko tekstowi: zaangażowanie w dialog bez tekstu"

 • 17.25 - 18.05 - Podsumowanie i zakończenie obrad
  dr Agnieszka Gryska
  - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Barbara Margarethe Eggert (Donau-Universität Krems), dr Francesca Gallo (Sapienza Università di Roma), dr hab. Łukasz Gaweł (Muzeum Narodowe w Krakowie), dr Agnieszka Gryska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Dorota Jędruch (Muzeum Narodowe w Krakowie), dr Dorota Korwin-Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Ewa Klekot (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Warszawy), dr hab. Andrzej Szczerski (Muzeum Narodowe w Krakowie).

Organizatorzy

Patronat

Słowa kluczowe: tekst w muzeum, konferencja
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję