Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

NABÓR NA STANOWISKO: KOORDYNATOR ODDZIAŁU MNK

NABÓR NA STANOWISKO: KOORDYNATOR ODDZIAŁU MNK

(dotyczy Oddziałów: Gmach Główny, Sukiennice, Dom Józefa Mehoffera, Pałac biskupa Erazma Ciołka).
Miejsce pracy: Kraków

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje Koordynatora Oddziału MNK.
Poszukujemy osoby samodzielnej i kreatywnej, entuzjastycznie nastawionej do pracy i nowych wyzwań, komunikatywnej, posiadającej ponadprzeciętne kompetencje interpersonalne i potrafiącej pracować zespołowo.

Opis stanowiska:

 • Wspieranie i zastępowanie Kierownika w zarządzaniu i koordynowaniu działalności Oddziału,
 • Dbanie o zapewnienie odpowiedniej obsady przy obsłudze ekspozycji, utrzymaniu czystości w Oddziale, w tym m.in. sporządzanie harmonogramów czasu pracy we współpracy z pracownikami; rozwiązywanie sytuacji problematycznych; utrzymywanie i budowanie relacji z pracownikami zewnętrznymi; budowanie bazy pracowników współpracujących z oddziałem; rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników opiekujących się ekspozycją, dbających o utrzymanie czystości oraz pracowników gospodarczych w Oddziale, w tym przede wszystkim: motywowanie pracowników; delegowanie zadań; rozliczanie i nadzorowanie pracy; dbanie i budowanie pozytywnej atmosfery pracy; mediacje; rozwiązywanie konfliktów; przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych oraz szkoleń; dbanie o rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • Czuwanie nad porządkiem i dozorem wnętrz ekspozycyjnych w czasie zwiedzania przez publiczność i podczas innych przedsięwzięć na terenie Muzeum,
 • Nadzór nad funkcjonowaniem kas biletowych oraz sklepików muzealnych,
 • Budowanie pozytywnego wizerunku Oddziału, dbanie o pozytywne relacje z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, inicjowanie działań usprawniających pracę i działalność Oddziału.


Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • Ponadprzeciętne kompetencje interpersonalne, w szczególności umiejętność budowania pożądanych postaw, umiejętność pracy w grupie, umiejętność rozwiązywania konfliktów, samodzielność w działaniu,
 • Pozytywne nastawienie, otwartość i inicjatywa w działaniu,
 • Znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • Znajomość programów Cogisoft, Iksoris będzie dodatkowym atutem.


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • Prywatną opiekę medyczną.


Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 22.07.2018 r. z dopiskiem w tytule „Koordynator Oddziału”
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Słowa kluczowe: nabór, praca w MNK
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję