Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Kierownik Działu Przechowywania Zbiorów

Nabór na stanowisko: Kierownik Działu Przechowywania Zbiorów

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Działu Przechowywania Zbiorów.
Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska:
 • odpowiedzialność i opieka za powierzoną częścią zbiorów,
 • przygotowanie planów pracy Magazynów oraz nadzór nad ich realizacją,
 • planowanie, organizowanie, motywowanie oraz rozliczanie z wykonywanej pracy podległych pracowników,
 • przygotowywanie sprawozdań z pracy Magazynów,
 • wykonywanie wszelkiej koniecznej dokumentacji dotyczącej prawidłowego funkcjonowania Magazynów,
 • zgłaszanie obiektów do konserwacji dla poszczególnych Pracowni,
 • opiniowanie możliwości magazynowania nowych nabytków,
 • nadzór nad obiektami w zakresie: przechowywania i transportowania w oparciu o odpowiednią dokumentację,
 • prawidłowe wykonywanie dokumentacji pomocniczej związanej z ruchem muzealiów,
 • organizacja i udział w kwerendach w oparciu o właściwą dokumentację,
 • udostępnianie obiektów do fotografowania oraz nadzór nad digitalizacją obiektów w oparciu o właściwą dokumentację,
 • realizacja wypożyczeń w oparciu o odpowiednią dokumentację,
 • organizacja i nadzór nad realizacją transportów obiektów w obrębie Muzeum w oparciu o właściwą dokumentację,
 • organizacja i nadzór nad pracami porządkowymi w Magazynach i stałych Galeriach
 • udział w skontrach zbiorów stanowiących zasób podległych Magazynów,
 • współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Muzeum,
 • praca w muzealnym programie bazodanowym do zarządzania zbiorami.

 Wymagania:
 •  wykształcenie humanistyczne na poziomie minimum magistra nauk humanistycznych, mile widziane kierunki: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo,
 • min. 3 lata doświadczenia w instytucji kultury/instytucji o charakterze naukowym w inwentaryzowaniu zbiorów,
 • udokumentowane min. 2 lata doświadczenia na stanowisku Kierownika Działu Inwentaryzacji Zbiorów lub Działu Udostępniania/Przechowywania Zbiorów,
 • znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów w tym m.in  znajomość aktualnych przepisów dotyczących ewidencjonowania, przechowywania, przenoszenia i konserwacji zbiorów w muzeach polskich,
 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji ewidencyjnej zbiorów oraz dokumentacji dotyczącej zakupów, darów, depozytów, użyczeń,
 • doświadczenie w pracy z elektronicznymi inwentarzami zbiorów,
 • otwartość na nowe wyzwania,
 • ponadprzeciętne kompetencje interpersonalne, w szczególności umiejętność budowania pożądanych postaw,
 • umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu,
 • terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań.

Oferujemy:
 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • życzliwe otoczenie współpracowników,
 • prywatną opiekę medyczną.


 
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 15.03.2019 r. z dopiskiem w tytule "Kierownik Działu Przechowywania Zbiorów". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl)

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Słowa kluczowe: Praca w MNK, Nabór
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję