Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na Stanowisko: Asystent w Bibliotece Książąt Czartoryskich

Nabór na Stanowisko: Asystent w Bibliotece Książąt Czartoryskich

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Asystent w Bibliotece Książąt Czartoryskich.
Opis stanowiska:
 • opracowanie naukowe kolekcji rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich według obowiązujących standardów,
 • gromadzenie i opracowanie materiałów do katalogów zbiorów, katalogów wystaw czasowych oraz do przewodników po wystawach stałych i czasowych,
 • udział w projektach badawczych,
 • przygotowanie materiałów do folderów, ulotek, materiałów edukacyjnych i informacyjnych związanych z działalnością Biblioteki,
 • informacja naukowa w zakresie działalności merytorycznej,
 • realizacja kwerend,
 • udział w skontrach wewnątrz działowych oraz skontrach przeprowadzanych w innych działach Muzeum Narodowego w Krakowie,
 • popularyzacja zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich poprzez prelekcje, pokazy, publikacje, wystawy,
 • pełnienie dyżurów w Czytelni,
 • składanie okresowych sprawozdań z pracy swoim Przełożonym,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Przełożonych, związanych z charakterem wykonywanej pracy.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe magisterskie, tytuł magistra historii, specjalność archiwalna,
 • posiadanie rekomendacji będzie dodatkowym atutem,
 • wykazana aktywność w studenckim ruchu naukowym,
 • znajomość historii zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich,
 • znajomość standardów katalogowania i opracowania zbiorów rękopiśmiennych,
 • mile widziana znajomość systemów katalogowania i inwentaryzowania funkcjonujących w instytucjach muzealnych/naukowych (SOWA, ZOSIA),
 • znajomość obsługi komputera (MS Office: MS Word, MS Exel, MS Power Point,
 • odbyte staże i wolontariaty w instytucjach muzealnych, archiwach i bibliotekach,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym, wskazany drugi język (j. francuski, j. niemiecki),
 • kompetencje interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, otwartość, inicjatywa w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, cierpliwość.

Oferujemy:
 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • życzliwe otoczenie współpracowników,
 • prywatną opiekę medyczną.


Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 15.03.2019 r. z dopiskiem w tytule „Asystent w Bibliotece Książąt Czartoryskich”. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Słowa kluczowe: Praca w MNK, Nabór
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję