Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Kierownik Działu Konserwacji

Nabór na stanowisko: Kierownik Działu Konserwacji

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Działu Konserwacji.
Miejsce pracy: Kraków

Osoba na stanowisku Kierownika Działu Konserwacji na co dzień będzie współpracowała z Głównym Konserwatorem i kierownikami 11 pracowni konserwatorskich oraz będzie odpowiedzialna za:
 • zarządzanie pracowniami konserwatorskimi we współpracy z ich kierownikami oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem;
 • nadzór nad wykonywaniem i dokumentowaniem prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • współtworzenie przemyślanej, długofalowej strategii związanej z konserwacją i ochroną obiektów muzealnych;
 • organizacja opieki konserwatorskiej nad stanem zachowania, warunkami przechowywania, warunkami ekspozycji oraz transportem muzealiów i zabytków MNK;
 • wspieranie i  monitorowanie konserwatorskiej działalności naukowo-badawczej w pracowniach konserwatorskich MNK;
 • aktywny udział w tworzeniu lub modyfikowaniu istniejących regulacji dotyczących działalności konserwatorskiej MNK;
 • zapewnienie ciągłości dostaw materiałów niezbędnych do prowadzenia prac konserwatorskich (rozpoznanie rynku  porównywanie konkurencyjnych ofert, przetargi);
 • wspomaganie procesów rozwoju i edukacji podległych pracowników.
Wymagania:
 • ukończone studia magisterskie z zakresu konserwacji dzieł sztuki;
 • przynajmniej 3-letni staż pracy na stanowisku Kierownika Działu/Pracowni Konserwacji lub przynajmniej 3-letni udział w zespołach/projektach konserwatorskich w roli kierowniczej lub 5-letni staż pracy na stanowisku konserwatora;
 • zdolności przywódcze i umiejętność wdrażania zmian zgodnych z priorytetami MNK;
 • umiejętność budowania zespołów i kształtowania właściwych postaw;
 • umiejętność planowania, terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań;
 • ponadprzeciętne zdolności interpersonalne i kultura osobista;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, bądź innego języka zachodniego;
 • biegła znajomość obsługi programów pakietu MS Office.
 Oferujemy:
 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • ciekawe możliwości rozwoju zawodowego;
 • życzliwe otoczenie współpracowników;
 • prywatną opiekę medyczną.
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 5.04.2019 r. z dopiskiem w tytule "Kierownik Działu Konserwacji". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl)

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Słowa kluczowe: Nabór, Praca w MNK
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję