Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Rozstrzygnięcie konkursu na system identyfikacji wizualnej MNK

Rozstrzygnięcie konkursu na system identyfikacji wizualnej MNK

Informujemy, że po ponownej ocenie prac II etapu Konkursu,  dokonanej w związku z uchyleniem się od skutków prawnych złożonych uprzednio oświadczeń woli przez członków Jury i Organizatora, zwycięzca konkursu na nowy system identyfikacji wizualnej Muzeum Narodowego w Krakowie nie został wyłoniony.
Konkurs na nowy system identyfikacji wizualnej nie został rozstrzygnięty ze względu na niespełnienie przez pracę, zaprezentowaną przez ogłoszonego w dniu 5 lipca 2019 roku Laureata, kryterium unikatowości logo i koncepcji wizualnej, skutecznie odróżniającego go od innych instytucji kultury.

W zaistniałych okolicznościach jury, w oparciu o § 5 pkt. 5.5 Regulaminu Konkursu na System Identyfikacji Wizualnej Muzeum Narodowego w Krakowie zadecydowało o niewyłanianiu zwycięzcy II etapu Konkursu.
Słowa kluczowe: Konkurs, Identyfikacja wizualna