Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Muzeum Wyspiańskiego - wyniki konkursu

Jury konkursu i makieta zwycięskiego projektu

Muzeum Wyspiańskiego - wyniki konkursu

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNEGO
DWUETAPOWEGO, REALIZACYJNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ MUZEUM STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
Zamawiający (Organizator) – Muzeum Narodowe w Krakowie, wraz z podmiotem wspierającym (Współorganizatorem) – Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków działając na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z zapisami pkt 7.3.5. Regulaminu Konkursu informują, iż w Konkursie zostało złożonych 5 prac konkursowych i zostały przyznane następujące nagrody oraz wyróżnienia:

I miejsce: Heinle, Wischer und Partner Architekci sp. z o.o., Wrocław, Polska

PIERWSZA NAGRODA
Zgodnie z pkt 1.5.3 Regulaminu Konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 90 000 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Muzeum Stanisława Wyspiańskiego będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, jak również zgodnie z pkt 1.5.2. Regulaminu Konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 PLN brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 204 (w etapie 1 Konkursu opracowanie studialne nr 051):
Uczestnik Konkursu: Heinle, Wischer und Partner Architekci sp. z o.o., Wrocław, Polska
Skład zespołu autorskiego: autorzy: Edzard Schultz, Anna Stryszewska-Słońska, współautorzy: Katarzyna Skowronek, Marta Wróblewska, Łukasz Umiński, Łukasz Kaczmarek, Melina Haures

Pierwszą nagrodę przyznano za: 
1)           twórczą kontynuację koncepcji opracowania studialnego z etapu 1 Konkursu, która zaowocowała interesującymi rozwiązaniami w zakresie elewacji i dyspozycji przestrzeni wewnętrznych;
2)           klarowną strukturę i tektonikę budowli, uniwersalne, modułowe przestrzenie wystawiennicze;
3)           udaną kompozycję dwóch przesuniętych względem siebie podłużnych bloków tworzących bardzo dobre relacje z Gmachem Głównym Muzeum Narodowego i kreujących atrakcyjną przestrzeń placu wejściowego;
4)           czytelną i powściągliwą formę prezentacji projektu.

II miejsce: BBGK Architekci sp. z o.o., Warszawa, Polska

DRUGA NAGRODA 
Zgodnie z pkt 1.5.4 Regulaminu Konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 35 000 PLN brutto oraz możliwość zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Muzeum Stanisława Wyspiańskiego będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, w przypadku ziszczenia się warunków określonych w Regulaminie Konkursu, jak również zgodnie z pkt 1.5.2. Regulaminu Konkursu nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 PLN brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 202 (w etapie 1 Konkursu opracowanie studialne nr 063): 
Uczestnik Konkursu: BBGK Architekci sp. z o.o., Warszawa, Polska
Skład zespołu autorskiego:
autorzy: Jan Belina-Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki, współpraca autorska: Piotr Musiałowski, Filip Strzelecki, Martyna Dryś, Dawid Roszkowski, Paweł Dobrowolski, Pracownia Architektury Krajobrazu Marta Tomasik, Magdalena Romanowska, Marek Rozbicki, Adam Grabowski, Piotr Pachowski, Marcin Mucha

Drugą nagrodę przyznano za:
1)            formę architektoniczną umożliwiającą ciekawą koncepcję połączenia przestrzeni publicznych budowli z otoczeniem ogrodowym, forum muzealnym i krajobrazem;
2)           wyrazistą formułę obleczonej pofałdowaną „kurtyną” bryły budowli, stanowiącej interesujący kontrapunkt dla monumentalnego gmachu muzealnego.

Sąd konkursowy docenił ideę zawartą w opracowaniu studialnym na etapie etapu 1 Konkursu w tym bardzo dobre rozwiązania w zakresie estetycznym, szczególnie w zakresie wrażliwego zaprojektowania ogrodów, niemniej nie dostrzegł wystarczającego rozwoju pracy konkursowej na etapie 2 Konkursu.

ETAP 2
Ponadto prace konkursowe złożyli również (określona niżej kolejność według numerów nadanych przez sekretarza organizacyjnego konkursu):

praca konkursowa o numerze 201 (w etapie 1 Konkursu opracowanie studialne nr 041):
Uczestnik Konkursu: ANALOG Piotr Śmierzewski, Koszalin, Polska
Skład zespołu autorskiego: Piotr Śmierzewski, Michał Czeszejko-Sochacki, Katarzyna Maliszewska, Rafał Śliwa

Uzasadnienie przyznania zaproszenia do etapu 2 Konkursu:
-       za bardzo czytelną dyspozycję przestrzenną dwóch prostopadłościennych brył w przemyślany i udany sposób powiązanych kompozycyjnie z forum muzeów i krajobrazowym założeniem Błoni;
-       za rozwiązanie przestrzeni ekspozycyjnych pozwalających na elastyczne i różnorodne aranżacje wystaw, dobrą ekspozycję wielkoformatowych dzieł Wyspiańskiego;
-       za syntetyczny i elegancki zapis architektonicznej idei.
Zgodnie z pkt 1.5.2. Regulaminu Konkursu uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 PLN brutto.

praca konkursowa o numerze 203 (w etapie 1 Konkursu opracowanie studialne nr 071):
Uczestnik Konkursu: KONSORCJUM Q-Arch sp. z o.o. WIZJA sp. z o.o., Kraków, Polska
Skład zespołu autorskiego:
autor: Stanisław Deńko, współautorzy: Robert Kuzianik, Anna Socha, Karol Korycki, Robert Ciuła, współpraca: Stanisław Gorczowski, Anna Ostrowska, Iwona Syga, Michael Avetisian, Alicja Wąś, współpraca w zakresie rozwiązań branżowych: Czesław Hodurek, Paweł Budziński, Ireneusz Nowak, Jan Wachacki, Jerzy Wójcik, Katarzyna Waga, wizualizacje: Nguyen Minh Hoang, model: Jan Gottwald

Uzasadnienie przyznania zaproszenia do etapu 2 Konkursu:
-       za właściwe decyzje dotyczące rozmieszczenia elementów funkcjonalnych oraz ich wzajemnych powiązań;
-       za dobre powiązanie z przestrzenią publiczną Kwartału Muzealnego.
Zgodnie z pkt 1.5.2. Regulaminu Konkursu uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 PLN brutto.

praca konkursowa o numerze 205 (w etapie 1 Konkursu opracowanie studialne nr 003):
Uczestnik Konkursu: JSK Architekci sp. z o.o., Warszawa, Polska
Skład zespołu autorskiego: Mariusz Rutz, Zbigniew Pszczulny, Piotr Bury, Jakub Podgórski, Marcin Bieńka

Uzasadnienie przyznania zaproszenia do etapu 2 Konkursu:
-       za zaproponowanie otwartej przestrzeni parteru przenikającej się z otoczeniem i tworzącej przyjazną przestrzeń publiczną dopełniającą plac planowanego kwartału muzeów;
-       za propozycję atrakcyjnej formy architektonicznej;
-       za właściwe rozwiązania głównej przestrzeni wystawienniczej.
Zgodnie z pkt 1.5.2. Regulaminu Konkursu uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 PLN brutto.

ETAP 1
Wyróżnienia honorowe przyznano uczestnikom niezaproszonym do złożenia prac konkursowych w etapie 2 Konkursu, którzy złożyli następujące opracowania studialne w etapie 1 Konkursu (określona niżej kolejność według numerów nadanych przez sekretarza organizacyjnego konkursu):

Opracowanie studialne o numerze 014: Uczestnik Konkursu: Zakład Architektury Mikołaj Machulik, Katowice, Polska
Skład zespołu autorskiego: Mikołaj Machulik, Jacek Krych, Joanna Urbanowicz, Michał Nawrot, Sabrina Tkaczuk, Paulina Kremska

Uzasadnienie przyznania wyróżnienia: za próbę rzeźbiarskiego, lecz powściągliwego ukształtowania bryły Muzeum.

Opracowanie studialne o numerze 025: Uczestnik Konkursu: CAVU Architekci sp. z o.o., Kraków, Polska. Skład zespołu autorskiego: autorzy: Krzysztof Kozielewicz, Marcin Pawłowski, Jarosław Wilk, współpraca: Michał Kołodziej, Moinika Kozielewicz, Maria Trawińska

Uzasadnienie przyznania wyróżnienia: za bardzo dobre rozwiązania przestrzeni wystawienniczej wraz z ekspozycją projektów witraży.

Opracowanie studialne o numerze 043: Uczestnik Konkursu: HRA Architekci sp. z o.o. sp.k., Warszawa, Polska. Skład zespołu autorskiego: Wojciech Hermanowicz, Błażej Hermanowicz, Stanisław Rewski

Uzasadnienie przyznania wyróżnienia: za klarowną dyspozycję przestrzenną, interesującą koncepcję ogrodu muzealnego i jego relacje z publiczną strefą muzealnego kwartału.

Organizator dziękuje wszystkim Uczestnikom Konkursu za chęć współtworzenia i wspólnej realizacji zadania pod nazwą Muzeum Stanisława Wyspiańskiego oraz informuje, iż planuje zorganizować dyskusję pokonkursową. O terminie i miejscu ww. dyskusji Organizator poinformuje odrębnymi pismem.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 17 października 2019 w Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego przy pl. Szczepańskim 9 zostaje otwarta wystawa pokonkursowa.
Serdecznie zapraszamy!


Kraków, 11 października 2019