Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku - Sala Siemiradzkiego

fot. Mirek Żak, pracownia fotograficzna MNK

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku - Sala Siemiradzkiego

WOKÓŁ AKADEMII – AKADEMIZM, MALARSTWO SALONOWE
Ekspozycja w tej sali ma na celu wyodrębnienie tematyki związanej z nauczaniem na akademiach oraz sztuką oficjalną, reprezentacyjną, prezentowaną na salonach i odpowiadającą zapotrzebowaniu elit i bogatej części społeczeństwa.

Definicja akademizmu do dziś pozostaje niejednoznaczna, podobnie jak zakreślenie ram chronologicznych dla tego terminu mającego określać pewną grupę zjawisk artystycznych w XIX wieku.

Pod pojęciem "sztuki akademickiej" - mimo terminologicznych niejednoznaczności - zwykło się rozumieć malarstwo drugiej połowy XIX wieku. Dążąc do zwięzłego i adekwatnego określenia wyboru dzieł zebranych w sali, użyto terminu "Wokół akademii".

W wyborze obiektów kierowano się generalnie tematyką typową dla nauczania na akademiach drugiej połowy XIX wieku: historia – rozumiana w osiemnastym wieku jako sceny przedstawiające wydarzenia z Biblii i mitologii, a teraz przede wszystkim jako sceny z historii ojczyzny, ponadto malarstwo rodzajowe, pejzaż, martwa natura. Wzięto również pod uwagę preferencje odbiorców, głównie elit społecznych, które były zainteresowane gatunkami wysoko cenionymi na akademiach oraz salonach – malarstwo historyczne, historyczno-rodzajowe i portretowe. W mniejszym stopniu interesowano się pejzażem; natomiast martwa natura nie cieszyła się uznaniem ani artystów, ani elitarnych odbiorców.

Przykładem typowym dla malarstwa religijnego tego czasu jest obraz Feliksa Cichockiego-Nałęcza "Matka Boska Prządka" (Praca) - łączący uwspółcześnioną ikonografię z formą typową dla akademickiego warsztatu drugiej połowy XIX wieku.

Malarstwo historyczne, w kształcie kojarzonym przez współczesnego odbiorcę z właściwym przedstawianiem wydarzeń z przeszłości, czyli zgodnego z przekazem historycznym oraz odtwarzającego kostiumy, rekwizyty i architekturę z epoki ukazanej na obrazie, powstało dopiero w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku na zachodzie Europy i stamtąd trafiło na płótna polskich malarzy. W doborze dzieł reprezentujących różnorodne tendencje w malarstwie historycznym uwzględniona została sytuacja specyficzna historii i kultury polskiej w XIX wieku, czyli przewaga tematyki narodowej, tworzonej "ku pokrzepieniu serc". Pokazano obrazy inspirowane legendami i literaturą, ilustrujące wydarzenia z historii ojczyzny i odwołujące się do antyku (tematy ze starożytnej historii grecko-rzymskiej i biblijnej, czyli dzieła Jana Matejki, Wojciecha Gersona, Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego, Kazimierza Alchimowicza, Witolda Piwnickiego, Jacka Malczewskiego. Zestawienia obrazów, np. "Wernyhora" Matejki i "Śmierć Ellenai" Malczewskiego, wskazują na bogactwo skojarzeń artystycznych i kulturowych towarzyszących odkrywanemu na nowo polskiemu malarstwu historycznemu.

Zwrócono uwagę na tematykę orientalną, niezwykle popularną w malarstwie zachodnim, a reprezentowaną również w malarstwie polskim (Józef Paweł Merwart, "Mojżesz zabijający Egipcjanina", Tadeusz Ajdukiewicz "Przy studni").

Tematykę rodzajową polska publiczność akceptowała łatwiej, jeśli towarzyszyła jej konotacja patriotyczna, wiązana z narodową tradycją lub historią (Hipolit Lipiński "Konik Zwierzyniecki", Władysław Łuszczkiewicz "Ofiarowanie kura Bractwu Kurkowemu").

Portret zarówno w wersji reprezentacyjnej jak i kameralnej, ukazany został na przykładach oficjalnych wizerunków malowanych przez Kazimierza Pochwalskiego, Jana Matejkę, Henryka Rodakowskiego oraz rzeźbionych, np. przez Piusa Welońskiego.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję