Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Cennik Biblioteki Książąt Czartoryskich

Cennik Biblioteki Książąt Czartoryskich

Biblioteka Książąt Czartoryskich pobiera opłatę za wydanie karty czytelnika w wysokości 10 zł brutto. Karta jest ważna w roku kalendarzowym, w którym została wydana. Po upływie terminu ważności może być aktualizowana za pobraniem opłaty w tej samej wysokości.

1. Opłata za zorganizowanie pokazu zbiorów na specjalne zamówienie wynosi 10 zł brutto od osoby.

2. Opłata nie będzie pobierana w przypadku pokazów, które mają charakter edukacyjny i są organizowane dla uczniów i studentów, a ich cel jest zgodny z misją Muzeum. Zwolnienie z opłaty wymaga akceptacji kierownika Biblioteki Książąt Czartoryskich.

3. Biblioteka nie realizuje kwerend heraldycznych.

4. Czytelnicy mogą bezpłatnie wykonywać zdjęcia obiektów należących do kolekcji bibliotecznej, w tym zbiorów specjalnych, własnym aparatem cyfrowym (bez statywu i lampy błyskowej). Zdjęcia mogą być wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zdjęć do publikacji należy skontaktować się z Sekcją Sprzedaży (aralska@mnk.pl).

5. Osoba ubiegająca się o prawo do samodzielnego fotografowania powinna wypełnić formularz (załącznik nr 1) i uzyskać zgodę kierownika biblioteki.

6. Nie można samodzielnie fotografować rękopisów iluminowanych, druków i rękopisów o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, oraz tych obiektów, których stan zachowania na to nie pozwala. Zakaz ten dotyczy również zbiorów już zdigitalizowanych dostępnych w bibliotece cyfrowej.

7. Listę obiektów objętych zakazem ustala kierownik w porozumieniu z kustoszem opiekującym się zbiorem.

8. Czytelnicy mogą składać zlecenie na wykonanie (lub udostępnienie z archiwum cyfrowego) zdjęć przez Pracownię Fotograficzną MNK. Zamówienie należy złożyć w Sekcji Sprzedaży (aralska@mnk.pl)

9. Opłata za wykonanie 1 zdjęcia przez Pracownię Fotograficzną MNK w rozdzielczości 300 dpi wraz z prawem do publikacji wynosi :

 

Przesyłka za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

 

Zapis na nośniku cyfrowym

Bez dodatkowych zabiegów konserwatorskich przygotowujących obiekt oraz bez transportu obiektu

80,00 zł

 

115,00 zł

Z uwzględnieniem dodatkowych zabiegów konserwatorskich przygotowujących obiekt do fotografowania oraz transportu

118,00 zł

 

172,00 zł10. Filmowanie w budynku biblioteki wymaga zgody Dyrektora MNK. Z tego tytułu jest pobierana opłata według stawek obowiązujących w Muzeum. 


Załącznik nr 1
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję